Životní situace

Občané nejčastěji navštěvují městský úřad, protože potřebují „něco vyřídit“. Jinak řečeno, potřebují vyřešit určitou životní situaci. Přinášíme Vám souhrnný popis praktických návodů na řešení některých vašich problémů, které vyřídíte na našem městském úřadě. Dozvíte se, jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Životní situace na Portálu veřejné správy

Odbor kancelář vedení města

 

Odbor organizační

 

Odbor finanční

 

Odbor správy majetku

 

Odbor rozvoje a investic

 

Odbor bytový

 

Odbor sociálních věcí

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví, úsek činností v sociální oblasti

 

Odbor školství, kultury a sportu

 

Odbor správních agend

Evidence obyvatel

Matrika

Občanské průkazy a cestovní doklady

Obecné

 

Odbor přestupkových agend

 

Obecní živnostenský úřad

 

Odbor životního prostředí

Lesnictví

Myslivost

Ochrana ovzduší

Ochrana přírody a krajiny

Odpadové hospodářství

Ostatní

Rybářství

Veřejná zeleň

Vodní hospodářství

Zemědělský půdní fond

 

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Památková péče

Stavební řád

Územní plánování

 

Odbor dopravy

Registr řidičů

Registr vozidel

Silniční hospodářství

Městská policie

 

Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků