Zdravé město

Zapojte se do ankety a vyberte tak vítězné Projekty pro Nový Jičín 2022

Od dnešního dne až do konce května je možné zapojit se do ankety, jejímž cílem je vybrat vítězné Projekty pro Nový Jičín 2022. Každý hlasující má 2 hlasy (je možné dát oba jedné možnosti nebo je rozdělit mezi dvě po jednom hlase). Na projekty je v letošním roce vyhrazeno 400 000 Kč, přičemž cena za jeden projekt nesmí přesáhnout 200 000 Kč. Celkem bude dle výsledků hlasování podpořeno tolik projektů, kolik se jich svými náklady vejde do 400 000 Kč.

Do výzvy Projekty pro Nový Jičín 2022 se přihlásilo celkem 5 námětů na zkvalitnění života v Novém Jičíně. Návrhy prošly formálním hodnocením, hodnocením ze strany příslušných odborů a následně byly ve spolupráci s předkladateli projektů dle potřeby upraveny tak, aby byly v případě schválení realizovatelné. V této fázi byl vyřazen 1 projekt. Zbývající 4 projekty v upravené podobě jejich předkladatelé dne 12. 5. 2022 úspěšně prezentovali na Veřejném projednání Komise Zdravého města a MA21 a tyto projekty tak postoupily do finálního hlasování, ve kterém veřejnost rozhodne, které projekty budou realizovány.

Hlasovat můžete pro tyto projekty:

  • Automatický externí defibrilátor (AED) k laickému použití v lokalitě Čertův mlýn
  • Soptíkova herna
  • Veřejný gril v Novém Jičíně
  • Veřejné psí hřiště – agility park Nový Jičín

Anketa probíhá zde: https://www.munipolis.cz/app/anketa/participativni-rozpocet.