Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2021

pdf Závěrečný účet (pdf, 2 MB)
pdf Zpráva o přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2021 (pdf, 620 KB)
doc Plnění rozpočtu a výsledky hospodaření města za rok 2021 (doc, 1 MB)
xlsx Tabulky město (xlsx, 579 KB)
xls Tabulky PO (xls, 322 KB)
xlsx Dotace a dary (xlsx, 38 KB)
xls Pohledávky a závazky (xls, 117 KB)
pdf Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (pdf, 165 KB)
pdf Výkaz – rozvaha (pdf, 61 KB)
pdf Výkaz zisku a ztráty (pdf, 147 KB)
pdf Výkaz – příloha (pdf, 81 KB)
pdf Výkaz – přehled o peněžních tocích (pdf, 39 KB)
pdf Výkaz o změnách vlastního kapitálu (pdf, 42 KB)
pdf Výkaz – údaje o poskytnutých garancích (pdf, 38 KB)
pdf Přehled úvěru (pdf, 40 KB)

Publikováno: 07.06.2022 (08:47)