Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2020

docx Plnění rozpočtu a výsledky hospodaření města k 31.12.2020 (docx, 468 KB)
doc Závěrečný účet (doc, 716 KB)
pdf Zpráva o přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2020 (pdf, 645 KB)
xls Pohledávky a závazky (xls, 116 KB)
xls Dotace a dary (xls, 575 KB)
xls Tabulky PO (xls, 316 KB)
xls Rozpočtové úpravy (xls, 697 KB)
xls Tabulky město (xls, 928 KB)
pdf Výkaz zisku a ztráty (pdf, 93 KB)
pdf Výkaz – údaje o poskytnutých garancích (pdf, 70 KB)
pdf Výkaz – rozvaha (pdf, 161 KB)
pdf Výkaz – příloha (pdf, 282 KB)
pdf Výkaz – přehled o peněžních tocích (pdf, 38 KB)
pdf Výkaz o změnách vlastního kapitálu (pdf, 48 KB)
pdf Výkaz pro hodnocení rozpočtu USC, reg. rad. a DSO (pdf, 753 KB)