Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2018

rtf Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2018 (rtf, 2 MB)
pdf Zpráva o přezkoumání hospodaření 2018 (pdf, 1 MB)
rtf Plnění schváleného rozpočtu a výsledky hospodaření – komentář (rtf, 3 MB)
xls Tabulková část město (xls, 1 MB)
xls Tabulková část příspěvkových organizací města (xls, 278 KB)
xls Přehled schválených úprav rozpočtu města Nový Jičín (xls, 245 KB)
xls Poskytnuté dary a dotace z ORJ X41 (xls, 108 KB)
xls Pohledávky a závazky k 31.12.2018 (xls, 148 KB)
pdf Výkaz pro hodnocení rozpočtu USC, reg. rad. a DSO (pdf, 759 KB)
pdf Výkaz Rozvaha (pdf, 161 KB)
pdf Výkaz Příloha (pdf, 282 KB)
pdf Výkaz zisku a ztráty (pdf, 93 KB)
pdf Výkaz Peněžní toky (pdf, 38 KB)
pdf Výkaz o změnách vlastního kapitálu (pdf, 48 KB)
pdf Výkaz Údaje o poskytnutých garancích (pdf, 42 KB)