Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2017

pdf Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2017 (pdf, 768 KB)
pdf Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (pdf, 605 KB)
pdf Stanovisko ke zpravě o přezkoumání hospodaření (pdf, 58 KB)
docx Plnění rozpočtu a výsledky hospodaření města Nový Jičín včetně jeho příspěvkových organizací za rok 2017 (docx, 387 KB)
xls Výsledky hospodaření města Nový Jičín (xls, 1 MB)
xls Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem (xls, 251 KB)
xls Schvalená rozpočtová opatření 2017 (xls, 207 KB)
xls Dotace a dary cizím subjektům poskytnuté z rozpočtu města k 31.12.2017 (xls, 102 KB)
xls Pohledávky a závazky k 31.12.2017 (xls, 155 KB)
pdf Výkazy města Nový Jičín k 31.12.2017 (pdf, 3 MB)