Závěrečný účet města

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2021

Závěrečný účet (pdf, 2 MB) Zpráva o přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2021 (pdf, 620 KB) Plnění rozpočtu a výsledky hospodaření města za rok 2021 (doc, 1 MB) Tabulky město (xlsx, 579 KB) Tabulky PO (xls, 322 KB) Dotace a dary (xlsx, 38 KB) Pohledávky a závazky (xls, 117 KB) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (pdf, 165...

Více informací...

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2020

Plnění rozpočtu a výsledky hospodaření města k 31.12.2020 (docx, 468 KB) Závěrečný účet (doc, 716 KB) Zpráva o přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2020 (pdf, 645 KB) Pohledávky a závazky (xls, 116 KB) Dotace a dary (xls, 575 KB) Tabulky PO (xls, 316 KB) Rozpočtové úpravy (xls, 697 KB) Tabulky město (xls, 928 KB) Výkaz zisku a ztráty (pdf,...

Více informací...

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2019

Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2019 (rtf, 2 MB) Plnění schváleného upraveného rozpočtu a výsledky hospodaření města Nový Jičín včetně jeho příspěvkových organizací za rok 2019 (pdf, 12 MB) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2019 (pdf, 1 MB) Výkazy (pdf, 3 MB) Publikováno: 5.10.2020 (13:37)

Více informací...

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2018

Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2018 (rtf, 2 MB) Zpráva o přezkoumání hospodaření 2018 (pdf, 1 MB) Plnění schváleného rozpočtu a výsledky hospodaření – komentář (rtf, 3 MB) Tabulková část město (xls, 1 MB) Tabulková část příspěvkových organizací města (xls, 278 KB) Přehled schválených úprav rozpočtu města Nový Jičín (xls, 245 KB) Poskytnuté dary a dotace...

Více informací...

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2017

Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2017 (pdf, 768 KB) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (pdf, 605 KB) Stanovisko ke zpravě o přezkoumání hospodaření (pdf, 58 KB) Plnění rozpočtu a výsledky hospodaření města Nový Jičín včetně jeho příspěvkových organizací za rok 2017 (docx, 387 KB) Výsledky hospodaření města Nový Jičín (xls, 1 MB) Výsledky hospodaření příspěvkových organizací...

Více informací...

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2016

Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2016 (pdf, 201 KB) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (pdf, 441 KB) Plnění rozpočtu a výsledky hospodaření (pdf, 698 KB) Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2016 – Tabulková část (pdf, 211 KB) Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2016 – tabulková část (PO) (pdf, 76 KB) Poskytnuté...

Více informací...

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2015

Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2015 (pdf, 1 MB) Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2015 (pdf, 5 MB) Výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2015 – tabulková část (pdf, 10 MB) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2015 (pdf, 665 KB) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC,...

Více informací...

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2014

Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2014 (pdf, 972 KB) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2014 (pdf, 665 KB) Výsledky hospodaření města Nový Jičín (2014) (xls, 1 MB) Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem (2014) (xls, 156 KB) Přehled grantů, dotací, příspěvků a darů poskytnutých z rozpočtu města z ORJ x41 …(2014) (xls,...

Více informací...

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2013

Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2013 (pdf, 852 KB) 040 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, REG. RAD a DSO (2013) (pdf, 2 MB) Výsledky hospodaření města Nový Jičín, organizačních složek města Nový Jičín, orgánu Městské policie včetně příspěvkových organizací města Nový Jičín za rok 2013 (pdf, 183 KB) Rozvaha územní samosprávné celky,...

Více informací...

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2012

Závěrečný účet (pdf, 825 KB) Výsledky hospodaření města Nový Jičín (xls, 1 008 KB) Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Nový Jičín k 31.12.2012 (xls, 593 KB) 040 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, REG. RAD a DSO (2012) (pdf, 2 MB) Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnost (2012) (pdf, 199 KB) Příloha...

Více informací...

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2011

Závěrečný účet (pdf, 720 KB) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2011 (pdf, 2 MB) 040 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, REG. RAD a DSO (2011) (pdf, 2 MB) Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnost (2011) (pdf, 177 KB) Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí,...

Více informací...

Závěrečný účet města Nový Jičín – rok 2010

Závěrečný účet (pdf, 597 KB) Důvodová zpráva (pdf, 109 KB) Příloha č.1 – Závěrečná zpráva (pdf, 1 011 KB) Příloha č.2 – Rozbory hospodaření k 31.12.2010 (rtf, 4 MB) Příloha č.2- Výsledky hospodaření Města Nový Jičín za rok 2010 (xls, 923 KB) Příloha č.2 – Přehled finančních grantových prostředků poskytnutých z kap. 41- k 31.12.2010 (xls, 74 KB) Příloha...

Více informací...