elektrina-ikonka

Plánovaná odstávka elektřiny 20.03.2023 – Nový Jičín (ul. Gregorova, Mendelova, Palackého a Vančurova)

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vašem městě.

V příloze níže najdete odstávku včetně mapy postižených domů. Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

č. 110060879228 (20.03.2023, od 11:30 do 15:00 hodin):

 • Nový Jičín (okres Nový Jičín)
  • Gregorova: č. o. 14
  • Mendelova: č. o. 2, 4, 10, 12
  • Palackého: č. o. 10
  • Vančurova: č. o. 44, 46
  • kat. území Nový Jičín-Dolní Předměstí (kód 707465): parcelní č. 803

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky. Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Přílohy:
pdf Plánovaná odstávka č. 110060879228 (pdf, 781 KB)