elektrina-ikonka

Plánovaná odstávka elektřiny 20.03.2023 – Nový Jičín (ul. Bezručova, Hoblíkova, Komenského, Riegrova a Žižkova)

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vašem městě.

V příloze níže najdete odstávku včetně mapy postižených domů. Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

č. 110060879376 (20.03.2023, od 07:15 do 11:15 hodin):

 • Nový Jičín (okres Nový Jičín)
  • Bezručova: č. o. 41, 43, 45, 47, 52
  • Hoblíkova: č. o. 15, 17, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39
  • Komenského: č. o. 54, 56, 58, 64, 66, 68
  • Riegrova: č. o. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 25
  • Žižkova: č. o. 36, 38

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky. Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Přílohy:
pdf Plánovaná odstávka č. 110060879376 (pdf, 1 MB)