Vodoprávní úřad

Z činnosti vodoprávního úřadu

Jez u kostela v místní části Žilina byl předán do správy Lesy České republiky, s.p. Byla provedena sanace levobřežní zdi.

Levobřežní zeď před sanací havarijního stavu.

Levobřežní zeď po sanaci.

Vodní nádrž Čerťák – proběhlo vypouštění vodní nádrže z důvodu opravy výpustného zařízení