Obec Bernartice nad Odrou

Referent: Ing. Xenie Juřičková, tel. 556 768 206, e-mail: xenie.jurickovanovyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Bernartice nad Odrou

Na základě podaného návrhu na zrušení opatření obecné povahy Krajský soud v Ostravě zrušil co do regulace část Územního plánu Bernartice nad Odrou – pdf Rozsudek soudu a odůvodnění (zn. 79A 5/2015-71) (pdf, 1 MB)
Části územního plánu, které nebyly zrušeny, zůstávají v platnosti. Na zrušené části územního plánu se pohlíží jako na území bez územního plánu. Veškeré požadavky stavebníků týkající se těchto částí budou řešeny Odborem územního plánování a stavebního řádu v Novém Jičíně individuálně, a to v souladu s § 188a stavebního zákona.
Zastupitelstvo obce rozhodlo (podle § 6 odst. 5 stavebního zákona) na jednání zastupitelstva obce o pořízení změny územního plánu, kterou bude územní plán ve zrušených částech doplněn. Nedostatky vytknuté rozsudkem soudu, kvůli kterému byl územní plán v příslušných částech zrušen, budou revidovány.

Přehled územně plánovací dokumentace

Název ÚPD Obsah ÚPD Nabytí
účinnosti
OOP
Územní plán
Bernartice nad Odrou
pdf Opatření obecné povahy (pdf, 6 MB)

Územní plán – výrok
pdf I. Územní plán Bernartice nad Odrou – textová část (pdf, 364 KB)
pdf Základní členění území (pdf, 586 KB)
pdf I.B. Hlavní výkres – urbanistická koncepce (pdf, 1 MB)
pdf I.B.1. Koncepce dopravy (pdf, 961 KB)
pdf I.B.2. Koncepce vodního hospodářství (pdf, 754 KB)
pdf I.B.3. Koncepce energetiky a spojů (pdf, 569 KB)
pdf I.C. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 502 KB)

Odůvodnění územního plánu
pdf II. Územní plán Bernartice nad Odrou – Odůvodnění (pdf, 4 MB)
pdf II.A. Koordinační výkres (pdf, 3 MB)
pdf II.B. Výkres širších vztahů (pdf, 17 MB)
pdf II.C. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 659 KB)

Dále bylo zpracováno
pdf Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území (pdf, 2 MB) jehož součástí je:
pdf Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (pdf, 559 KB)

 31.7.2014  č. j. 285/2014
Vysvětlivky: ÚPD – územně plánovací dokumentace; OOP – opatření obecné povahy

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Bernartice nad Odrou

Přehled vyhodnocení územního plánu

Název dokumentu Období Datum schválení v zastupitelstvu Číslo usnesení
pdf Zpráva o uplatňování ÚP Bernartice nad Odrou v uplynulém období (pdf, 2 MB) 2014 – 2018 5.9.2018 20/8

Místa, kde je možné do vyhodnocení územního plánu nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Bernartice nad Odrou