Obec Bartošovice

Referent: Ing. Gabriela Slezák Zábranská, tel. 556 768 323, e-mail: gabriela.slezaknovyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Bartošovice, Hukovice

Přehled územně plánovací dokumentace

Název ÚPD Obsah ÚPD Nabytí účinnosti OOP
Územní plán
Bartošovice
Opatření obecné povahy, jehož nedílnou součástí jsou tyto přílohy:

I. Územní plán Bartošovice
pdf I. 1. Textová část (pdf, 431 KB)
pdf I.A. Výkres základního členění území (pdf, 817 KB) , pdf legenda výkresu (pdf, 29 KB)
pdf I.B. Hlavní výkres-urbanistická koncepce (pdf, 2 MB) , pdf legenda výkresu (pdf, 146 KB)
pdf I.C. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 598 KB) , pdf legenda výkresu (pdf, 64 KB)

II. Odůvodnění územního plánu Bartošovice
pdf II. 1. Textová část zpracovaná projektantem a pořizovatelem (pdf, 5 MB)
pdf II.A. Koordinační výkres (pdf, 4 MB) , pdf legenda výkresu (pdf, 194 KB)
pdf II.B1. Výkres dopravy (pdf, 1 MB) , pdf legenda výkresu (pdf, 44 KB)
pdf II.B2. Výkres vodního hospodářství (pdf, 1 MB) , pdf legenda výkresu (pdf, 42 KB)
pdf II.B3. Výkres energetiky a spojů (pdf, 864 KB) , pdf legenda výkresu (pdf, 30 KB)
pdf II.C. Výkres širších vztahů (pdf, 11 MB)
pdf II.D. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 848 KB) , pdf legenda výkresu (pdf, 38 KB)

III. Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
pdf Text vyhodnocení (pdf, 149 KB)
pdf Posouzení dle zák. č. 100/2001 Sb. – SEA (pdf, 2 MB)
pdf Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 (pdf, 737 KB)

 8.1.2018  Č.j.
1499/2017/Kr
Vysvětlivky: OOP – opatření obecné povahy; ÚPD – územně plánovací dokumentace

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Městský úřad Studénka, Odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Bartošovice

Přehled vyhodnocení územního plánu

Název dokumentu Období Datum schválení v zastupitelstvu Číslo usnesení
pdf Zpráva o uplatňování Územního plánu (pdf, 2 MB) 2018 – 2022 29.6.2022 21.3

Místo, kde je možné do vyhodnocení územního plánu nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu