Obec Starý Jičín

Referent: Bc. Klára Majkusová, DiS., tel. 556 768 362, e-mail: klara.majkusovanovyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Starý Jičín, Dub u Nového Jičína, Heřmanice u Polomi, Janovice u Nového Jičína, Jičina, Palačov, Petřkovice u Starého Jičína, Starojická Lhota, Vlčnov u Starého Jičína

Přehled územně plánovací dokumentace

Název územně plánovací dokumentace Nabytí účinnosti Opatření obecné povahy
Územní plán pro obec Starý Jičín 27.12.2008 č.j. 1480/08/HSO
Změna č. 1 územního plánu pro obec Starý Jičín 06.05.2021 č.j. HSO/1416/2020
Úplné znění Územního plánu pro obec Starý Jičín po Změně č. 1 06.05.2021

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Obecní úřad Starý Jičín, Starý Jičín 133
  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu

Přehled vyhodnocení územního plánu

Název dokumentu Období Schválení Zastupitelstvem obce Starý Jičín
pdf Zpráva o uplatňování Územního plánu pro obec Starý Jičín (pdf, 205 KB) 2008-2012 12.12.2012
pdf Zpráva o uplatňování Územního plánu pro obec Starý Jičín (pdf, 323 KB) 2012-2016 22.02.2017
pdf Zpráva o uplatňování Územního plánu pro obec Starý Jičín (pdf, 899 KB) 2016-2020 15.09.2021

Místa, kde je možné do dokumentu nahlížet:

  • Obecní úřad Starý Jičín, Starý Jičín 133
  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu

Přehled registrovaných územních studií

Název územní studie Schválení pořizovatelem / potvrzení aktuálnosti*
Obsah územní studie
ÚS pro zastavitelnou plochu 7Z/8b SO-V v k.ú. Starojická Lhota 15.4.2009 pdf Titulní list a průvodní zpráva (pdf, 107 KB)
pdf Situace 1 (pdf, 64 KB)
pdf Situace 2 (pdf, 91 KB)
pdf Situace 3 (pdf, 59 KB)
pdf Geometrický plán 1 (pdf, 722 KB)
pdf Geometrický plán 2 (pdf, 691 KB)
ÚS pro zastavitelnou plochu 9Z/1b SO-V v k.ú. Vlčnov u St. Jičína 21.8.2009 pdf Titulní list a průvodní zpráva (pdf, 281 KB)
pdf Situace 1 (pdf, 510 KB)
pdf Situace 2 (pdf, 499 KB)
pdf Situace 3 (pdf, 590 KB)
ÚS pro zastavitelnou plochu 8Z/5 B-RD v k.ú. Starý Jičín 5.2.2014 / 1.2.2022 pdf Průvodní zpráva (pdf, 101 KB)
pdf Výkresy (pdf, 1 MB)
ÚS pro zastavitelnou plochu 5Z/11 SO-V v k.ú. Palačov 5.5.2014 / 7.11.2022 pdf Průvodní zpráva (pdf, 68 KB)
pdf Situace širších vztahů (pdf, 340 KB)
pdf Koordinační situace (pdf, 150 KB)
ÚS pro zastavitelnou plochu 6Z/5 B-RD v k.ú. Petřkovice u St. Jičína 9.11.2015 pdf Průvodní zpráva (pdf, 108 KB)
pdf Výkresy (pdf, 656 KB)
pdf Dokladová část (pdf, 4 MB)
ÚS pro zastavitelnou plochu 9Z/4 SO–V v k.ú. Vlčnov u St. Jičína 29.11.2018 pdf Průvodní zpráva (pdf, 101 KB)
pdf Výkresy (pdf, 406 KB)
pdf Dokladová část (pdf, 5 MB)
ÚS pro zastavitelnou plochu 3Z/17 B-RD v k.ú. Janovice u Nového Jičína 24.11.2021 pdf Průvodní zpráva (pdf, 407 KB)
pdf Situace (pdf, 85 KB)

* § 30 odst. 5 a 6 stavebního zákona

Místa, kde je možné do územních studií nahlížet:

  • Obecní úřad Starý Jičín, Starý Jičín 133
  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu