Obec Šenov u Nového Jičína

Referent: Ing. Xenie Juřičková, tel. 556 768 206, e-mail: xenie.jurickovanovyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Šenov u Nového Jičína

Přehled územně plánovací dokumentace

Název ÚPD Obsah ÚPD Nabytí
účinnosti
OOP
Územní plán
Šenov u Nového Jičína
Územní plán Šenov u Nového Jičína, vydaný pdf opatřením obecné povahy (pdf, 93 KB) ,
platí pro celé území obce a obsahuje:

I. Územní plán – výrok
pdf I.A. Textová část (pdf, 3 MB)

I.B. Grafická část
pdf I.B.2.   Hlavní výkres (pdf, 1 MB) , pdf I.B.2. legenda (pdf, 496 KB)

II. Odůvodnění územního plánu
pdf II.A. Textová část (pdf, 3 MB)
pdf II. Textová část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem (pdf, 5 MB)

II.B. Grafická část
pdf II.B.1. Koordinační výkres (pdf, 2 MB) , pdf II.B.1. legenda (pdf, 734 KB)
pdf II.B.2. Širší vztahy (pdf, 730 KB)

Dále bylo zpracováno
pdf Vyhodnoceni vlivů návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína na udržitelný rozvoj území (pdf, 8 MB)

27.3.2020 č. j. 326.1/220/2020
Vysvětlivky: ÚPD – územně plánovací dokumentace; OOP – opatření obecné povahy

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Šenov u Nového Jičína