Obec Sedlnice

Referent: Mgr. Gabriela Traburová, tel. 556 768 276, e-mail: gabriela.traburovanovyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Sedlnice

Přehled územně plánovací dokumentace

Název ÚPD Nabytí
účinnosti
OOP
Územní plán Sedlnice 16.10.2014 č. j. OB/565/2014
Změna č. 1 Územního plánu Sedlnice 15.5.2018 č. j. 296/2018
Územní plán Sedlnice – úplné znění ÚP Sedlnice po změně č. 1
Vysvětlivky: OOP – opatření obecné povahy; ÚPD – územně plánovací dokumentace

Místa, kde je možné do územ­ně plá­no­va­cí do­ku­men­ta­ce na­hlí­žet:

  • Měst­ský úřad Nový Jičín, Odbor územ­ní­ho plá­no­vá­ní a sta­veb­ní­ho řádu
  • Měst­ský úřad Příbor, Stavební úřad
  • Kraj­ský úřad Mo­rav­sko­slez­ské­ho kraje, Odbor územ­ní­ho plá­no­vá­ní a sta­veb­ní­ho řádu
  • Obec­ní úřad Sedlnice

Přehled vyhodnocení územního plánu

Název dokumentu Období Datum schválení v zastupitelstvu Číslo usnesení
pdf Zpráva o uplatňování územního plánu (pdf, 569 KB) 2014 – 2018 10.9.2018 324/2018

Místo, kde je možné do vyhodnocení územního plánu nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu

Přehled registrovaných územních studií

Název územní studie Schválení pořizovatelem
ÚS1 „Nad hřištěm“ 14.9.2016
ÚS2 „Za kovárnou“ 14.9.2016
ÚS3 „Na panském“ 14.9.2016
Vysvětlivky: ÚS – územní studie

Místa, kde je možné do územ­ních studií na­hlí­žet:

  • Měst­ský úřad Nový Jičín, Odbor územ­ní­ho plá­no­vá­ní a sta­veb­ní­ho řádu
  • Měst­ský úřad Příbor, Stavební úřad
  • Obec­ní úřad Sedlnice