Obec Libhošť

Referent: Mgr. Gabriela Traburová, tel. 556 768 276, e-mail: gabriela.traburovanovyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Libhošť

Přehled územně plánovací dokumentace

Název územně plánovací dokumentace Nabytí účinnosti Opatření obecné povahy
Územní plán Nový Jičín 1.10.2009 č. j. 60793/2009

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Libhošť

Přehled vyhodnocení územního plánu

Název dokumentu Období
Datum schválení v zastupitelstvu
Číslo usnesení
Zpráva o uplatňování Územního plánu
2009 – 2013
5.9.2013  22/2013/Z-6-a)3
Zpráva o uplatňování Územního plánu
2013 – 2017
14.12.2017  26/2017/Z-7
pdf Zpráva o uplatňování Územního plánu (pdf, 1 MB)
2017 – 2021
7. 9. 2021 28/2021/Z-6a

Místo, kde je možné do vyhodnocení územního plánu nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu

Přehled registrovaných územních studií

Název územní studie Schválení pořizovatelem Obsah územní studie
Studie systému sídelní zeleně obce Libhošť 22.4.2020 pdf Technická zpráva (pdf, 1 MB)

Grafická část
pdf 01 – Širší vztahy (pdf, 2 MB)
pdf 02 – Analýza sídelní zeleně (pdf, 3 MB)
pdf 03 – Problémový výkres (pdf, 1 MB)
pdf 04 – Makrokompozice systému zeleně (pdf, 2 MB)
pdf 05 – Návrh systému zeleně (pdf, 6 MB)
pdf 06 – Etapizace (pdf, 1 MB)

Místa, kde je možné do územní studie nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Libhošť