Obec Kunín

Referent: Bc. Klára Majkusová, DiS., tel. 556 768 362, e-mail: klara.majkusovanovyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Kunín

Přehled územně plánovací dokumentace

Název územně plánovací dokumentace Nabytí účinnosti Opatření obecné povahy
Územní plán Kunín 31.12.2015 č. j. 1244/2015

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Stavební úřad Suchdol nad Odrou, pracoviště Kunín
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Kunín

Přehled vyhodnocení územního plánu

Název dokumentu Období Schválení zastupitelstvem
pdf Zpráva o uplatňování Územního plánu Kunín (pdf, 818 KB) 2015-2019 27.04.2020

Místa, kde je možné do dokumentu nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Kunín

Přehled registrovaných územních studií

Název územní studie Schválení pořizovatelem Obsah územní studie
Územní studie pro zastavitelnou plochu US 1 – K Čarodějce, k.ú. Kunín 1.3.2019 pdf Průvodní zpráva (pdf, 101 KB)
pdf Výkresy (pdf, 560 KB)
pdf Dokladová část (pdf, 5 MB)

Místa, kde je možné do územních studií nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Kunín