Obec Jeseník nad Odrou

Referent: Ing. Jaromír Mališka, tel. 556 768 204, e-mail: jaromir.maliskanovyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Jeseník nad Odrou, Hůrka, Blahutovice, Polouvsí, Hrabětice nad Odrou

Přehled územně plánovací dokumentace a jejích změn

Název ÚPD Nabytí účinnosti OOP
Územní plán Jeseník nad Odrou 10.4.2013 č. j. JES 335/2013
Změna č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou 5.10.2018 č. j. JES 1232/2018
Územní plán Jeseník nad Odrou – úplné znění po změně č. 1
Vysvětlivky: OOP – opatření obecné povahy; ÚPD – územně plánovací dokumentace

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Jeseník nad Odrou

Přehled vyhodnocení územního plánu

Název dokumentu Období Datum schválení v zastupitelstvu Číslo usnesení
pdf Zpráva o uplatňování Územního plánu Jeseník nad Odrou (pdf, 2 MB) 2013 – 2016 7.12.2016 10/29
pdf Zpráva o uplatňování ÚP Jeseník nad Odrou (pdf, 2 MB) 2017 – 2021 9.6.2021 22/13Z/2021

Místa, kde je možné do vyhodnocení územního plánu nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Jeseník nad Odrou

Přehled registrovaných územních studií

Název ÚS Obsah ÚS Schválení pořizovatelem
Územní studie Jeseník nad Odrou – lokalita Z1 Textová a tabulková část
pdf Průvodní zpráva (pdf, 291 KB) Grafická část
pdf Hlavní výkres – doprava, limity (pdf, 558 KB)
pdf Výkres vodního hospodářství (pdf, 380 KB)
pdf Výkres energetiky a spojů (pdf, 413 KB)
pdf Vlastnické vztahy v území (pdf, 103 KB)
pdf Výkres širších vztahů (pdf, 548 KB)
17.8.2017
Vysvětlivka: ÚS – územní studie

Místa, kde je možné do územní studie nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Jeseník nad Odrou