Obec Hodslavice

Referent: Ing. Jaromír Mališka, tel. 556 768 204, e-mail: jaromir.maliskanovyjicin.cz

Dotčená katastrální území: Hodslavice

Přehled územně plánovací dokumentace

Název ÚPD Obsah ÚPD Nabytí
účinnosti
OOP
Územní plán
Hodslavice
pdf Opatření obecné povahy (pdf, 126 KB)

I. Návrh Územního plánu Hodslavice – výrok

pdf I.A. Textová část (pdf, 1 MB)

I.B. Grafická část
pdf I./B.1. Základní členění území (pdf, 1 MB) + pdf legenda (pdf, 304 KB)
pdf I./B.2. Hlavní výkres – urbanistická koncepce (pdf, 2 MB) + pdf legenda (pdf, 341 KB)
pdf I./B.3. Hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury (pdf, 1 MB) + pdf legenda (pdf, 307 KB)
pdf I./B.4. Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace (pdf, 1 MB) + pdf legenda (pdf, 296 KB)

II. Odůvodnění Územního plánu Hodslavice

pdf II.A. Textová část odůvodnění (pdf, 2 MB)
pdf Textová část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem (pdf, 7 MB)

II.B. Grafická část
pdf II./B1. Koordinační výkres (pdf, 11 MB) + pdf legenda (pdf, 408 KB)
pdf II./B2. Širší vztahy (pdf, 7 MB)
pdf II./B3. Předpokládané zábory půdního fondu (pdf, 1 MB) + pdf legenda (pdf, 310 KB)

Dále bylo zpracováno

pdf Vyhodnocení vlivů Územního plánu na udržitelný rozvoj území (pdf, 8 MB)

Schémata
pdf 1. Silniční síť (pdf, 749 KB)
pdf 2. Cyklistická síť (pdf, 762 KB)
pdf 3. Zatížení silniční sítě v letech1995-2005 (pdf, 205 KB)
pdf 4. Zatížení silniční sítě v r. 2010 (pdf, 176 KB)

10.9.2021 č. j. 825/2021-HOD
Vysvětlivky: ÚPD – územně plánovací dokumentace; OOP – opatření obecné povahy

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Hodslavice

Přehled registrovaných územních studií

Název územní studie Schválení pořizovatelem Obsah územní studie
ÚS-3 – Centrum obce Hodslavice 1.8.2022 pdf Textová část (pdf, 6 MB)
pdf Výkresová část (pdf, 7 MB)

Místa, kde je možné do územní studie nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Obecní úřad Hodslavice