Město Nový Jičín

Rozdělení území města mezi referenty

Ing. Kateřina Riedlová (tel. 556 768 380, e-mail: katerina.riedlovanovyjicin.cz) – katastrální území: Nový Jičín – město

Ing. Jaromír Mališka (tel. 556 768 204, e-mail: jaromir.maliskanovyjicin.cz) – katastrální území: Kojetín u Starého Jičína, Straník

Ing. Gabriela Slezák Zábranská (tel. 556 768 323, e-mail: gabriela.slezaknovyjicin.cz) – katastrální území: Nový Jičín – Dolní Předměstí, Nový Jičín – Horní Předměstí, Loučka u Nového Jičína

Mgr. Gabriela Traburová (tel. 556 768 276, e-mail: gabriela.traburovanovyjicin.cz) – katastrální území: Bludovice u Nového Jičína, Žilina u Nového Jičína

Přehled územně plánovací dokumentace a jejích změn

Název Nabytí účinnosti Opatření obecné povahy
Územní plán Nový Jičín 1.10.2009 č.j. 60793/2009
Změna č. 1 Územního plánu Nový Jičín 16.10.2012 č.j. 63719/2012
Změna č. 2 Územního plánu Nový Jičín 18.1.2013 č.j. 86362/2012
Právní stav po Změně č. 2
Změna č. 3 Územního plánu Nový Jičín 22.7.2015 č.j. 43328/2015
Právní stav po Změně č. 3
Změna č. 4 Územního plánu Nový Jičín 30.11.2016 č.j. 79071/2016
Právní stav po Změně č. 4
Změna č. 5 Územního plánu Nový Jičín 10.10.2019 č.j. 65476/2019
Úplné znění Územního plánu Nový Jičín po Změně č. 5
Regulační plán Městské památkové rezervace Nový Jičín 8.4.2020 č.j. 18901/2020
Změna č. 6 Územního plánu Nový Jičín 11.11.2021 č.j. 99133/2021
Úplné znění Územního plánu Nový Jičín po Změně č. 6

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu

Přehled vyhodnocení územního plánu

Název dokumentu Období Datum schválení v zastupitelstvu Číslo usnesení
pdf Zpráva o uplatňování územního plánu (pdf, 2 MB) 2009 – 2013 9.9.2013 18/19/2013
pdf Zpráva o uplatňování územního plánu (pdf, 4 MB) 2013 – 2017 7.9.2017 437/17/2017
pdf Zpráva o uplatňování územního plánu (pdf, 4 MB) 2017 – 2021 13.9.2021 397/17/2021

Místo, kde je možné do vyhodnocení územního plánu nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu

Přehled registrovaných územních studií

Název územní studie Schválení pořizovatelem*)
Ověření aktuálnosti
Nový Jičín – Loučka, lokalita „Za Humny“  1.9.2011  2.8.2019
Nový Jičín – Loučka, lokalita „Za Humny“, úprava – lokalita 1  23.4.2012  2.8.2019
Nový Jičín – Loučka, lokalita „Za Humny“, úprava č. 3 – lokalita 2  1.12.2014  2.8.2019
Nový Jičín – Loučka, lokalita „Za Humny“, úprava č. 4 – lokalita 3  23.12.2015  2.8.2019
Aktualizace urbanistické studie zástavby RD Nový Jičín – Žilina “Za Střelnicí” – varianta A 1.12.2020

*) § 30 odst. 4 stavebního zákona

Místo, kde je možné do územních studií nahlížet:

  • Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu