Územní plánování

Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace

Sedlnice Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Sedlnice za období 2018 - 2022 Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Sedlnice  oznamuje zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Sedlnice v uplynulém období. Územní plán Nový Jičín byl vydán dne 29. 9. 2014. Od...

Více informací...

Územně analytické podklady ORP Nový Jičín

Územně analytické podklady (ÚAP) patří mezi územně plánovací podklady; slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. Úkolem ÚAP je zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území. ÚAP se zpracovávají podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. První...

Více informací...

Platné územně plánovací dokumentace a podklady obcí správního území ORP Nový Jičín

Více informací...