Dotazy a odpovědi

Pokud chcete položit nový dotaz na náš úřad, můžete tak učinit odesláním e-mailu na adresu dotazy@novyjicin.cz. Vyhrazujeme si právo neodpovídat na anonymní, vulgární, rasistické, urážlivé či jinak nevhodné dotazy. Děkujeme za pochopení.


 

Napsat dotaz

419 dotazů a 424 odpovědí

 1. Dobrý den.
  Rád bych se informoval, jak dlouho může trvat oprava asi 10ti metrů asfaltu, konkrétně na hlavní cestě za dálnicí ve směru na Olomouc, kousek u odbočky na Rybí. (D48, E462) Je zde omezena rychlost, omezení jízdního pruhu.
  Zatím tedy trvá asi 2 roky, nepletu-li se od roku 2020.
  GPS: 49.60870478514593, 18.041438009542148

  Je plán kdy se opravy dokončí?
  Děkuji.

  • Dobrý den,

   je třeba se obrátit na Ředitelství silnic a dálnic, jaký záměr s opravou mají. V místě dochází k ujíždění svahu a ŘSD bude věc řešit rekonstrukcí I/48 na D 48. V současné době probíhají povolovací procesy. Více odpoví ŘSD.

   Bc. Libor Macíček
   vedoucí odboru dopravy

 2. Dobrý den,

  chci se zeptat zda město nabízí developerům pozemek 587/1 na ulici B. Martinů ?

  Děkuji
  Jirka

  • Dobrý den,

   město připravuje podmínky a zveřejnění nabídkového řízení na zástavbu pozemků na ulici B.Martinů (mezi bytovými domy u Kauflandu a Educou. Aktuálně se na podmínkách pracuje. Předpokládá se, že nabídkové řízení by mohlo projednat zastupitelstvo města v měsíci červnu letošního roku.

   Ing. Kamil Žák
   odbor správy majetku

 3. Dobrý den,

  hezká práce s parkovacím stáním na ulici Dlouhá. Plánuje město vybudovat obdobné úpravy i dále na ulici Dlouhá u křížení s ulicí Jubilejní ?

  Děkuji
  Jirka

  • Dobrý den,

   v oblasti křížení ulic Dlouhá a Jubilejní není plánováno stejné řešení jako na právě dokončeném úseku ulice Dlouhá. V koncepci statické dopravy jsou v této lokalitě navrženy další aktivity, které povedou k navýšení počtu odstavných stání. Koncepce je zveřejněna zde: https://www.novyjicin.cz/koncepce-staticke-dopravy-mesta-novy-jicin/

   Ing. arch. Jitka Pospíšilová
   vedoucí Odboru rozvoje a investic

 4. Dobrý den,

  chci se zeptat na kterých dalších ulicích proběhne výměna žárovek pouličního osvětlení za úspornější led světla.

  Děkuji

  • Dobrý den,

   v roce 2022 byla realizována pouze výměna vadných svítidel a dále část nové osvětlení části ulice Císařská, kruhového objezdu Gen. Hlaďo a osvětlení cyklostezky na ulici Rybníčky.
   V letošním roce podává město žádost o dotaci, a pokud bude úspěšné, hodlá město vyměnit lampy na těchto ulicích nebo jejich částech: Smetanovy Sady, Riegrova, Malé náměstí, Sokolovská, Nerudova, Dvořákova, Štefánikova, Komenského, Masarykovo náměstí, K Nemocnici, Novellara, Sportovní, Palackého, K. Schwarze, Dlouhá, Jubilejní, Suvorovova, Komenského, Máchova, K Nemocnici, Luční, Štefánikova, Kostelní, Jiráskova, Divadelní, K. Čapka, Nerudova, Zborovská, B. Martinů, Lesní, Smetanovy sady, Suvorovova a Císařská. Dále pak v některých lokalitách v místních částech Bludovice, Žilina u Nového Jičína, Straník, Kojetín a Loučka u Nového Jičína.

   Ing. Kamil Žák
   odbor správy majetku

 5. Dobrý den,

  V jaké fázi jsou, prosím, vykopávky na ulici Dolní brána ? Město zvažovalo provedení vykopávek kvůli prodeji a výstavbě domů. Rád bych věděl, jestli je to stále v plánu.

  Děkuji

  • Dobrý den,

   ano, po neúspěšných nabídkových řízeních na prodej pozemků v lokalitě na Dolní bráně byla vedena diskuse, zda by nebylo vhodnější nejprve realizovat z prostředků města potřebné přeložky inženýrských síti a současně provést archeologický průzkum. Při tvorbě rozpočtu na rok 2023 nebyla tato akce z důvodu omezených finančních prostředků do rozpočtu zahrnuta.

   Ing. Kamil Žák
   odbor správy majetku

 6. Dobrý den,

  rád bych se zeptal jak bude naloženo s pozemky bývalého telecomu. Bude zde vybudován parkovací dům, či něco jiného ?

  Děkuji
  Jirka

  • Dobrý den,

   aktuálně dokončuje Odbor rozvoje a investic ve spolupráci s projektantem projekt na vybudování parkoviště v daném území. Nejedná se o parkovací dům, ale o klasické parkoviště s upraveným režimem parkování. Dle aktuálních informací by mělo v území vzniknout 83 parkovacích míst a mělo by být vysázeno 17 nových stromů.

   Ing. Kamil Žák
   odbor správy majetku

 7. Jak je možné ,že městský úřad nedodržuje a porušuje zákon č,106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, nedodržuje stanovené lhůty na odpověď a to bez omluvy a vyvození důsledků vůči odpovědným osobám? Jak může být město ohodnoceno, že je vstřícné k občanům, když nedodržuje zákony? Mám více jak 5 příkladů. Kopii tohoto dotazu obdržela televize KTV.

  • Vážený pane,

   Městský úřad Nový Jičín vede centrální evidenci žádostí podaných podle zák.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a má tak přehled o  jejich vyřizování včetně toho, zda jsou vyřízeny ve lhůtě. Neztotožňujeme se s Vaším zobecněným tvrzením, že nedodržujeme lhůty na odpověď. Zákonná lhůta je 15 dnů a může být prodloužena o dalších 10 dnů. Připouštíme, že ojediněle dojde k překročení zákonné lhůty pro poskytnutí informací, a to zejména tehdy, pokud žádost dojde v období dovolených či Vánočních svátků, případně se žádost předává v rámci úřadu mezi věcně příslušnými odbory. Snahou MěÚ je reagovat poskytnutím informací i na  žádosti odkazující na zákon č. 106/1999 Sb., které ovšem pod informační zákon jednoznačně nespadají, resp. MěÚ není povinen takové informace poskytovat (informace se týkají dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a na vytváření nových informací). Níže uvádíme přehled počtu podaných žádostí dle zák.č.106/1999 Sb. za posledních 5 let a počty žádostí vyřízených po lhůtě.

   Rok – Počet podaných žádostí dle z.č.106/99 Sb. – Vyřízených po lhůtě
   2022 – 35 – 3
   2021 – 47 – 2
   2020 – 47 – 0
   2019 – 28 – 0
   2018 – 35 – 1

   JUDr. Dagmar Veličková
   vedoucí Odboru kancelář vedení města

 8. Dobrý den, poskytuje naše město příspěvek na kastraci koček v domácnosti? Našel jsem informace pouze o psech.
  Děkuju

  • Dobrý den,

   na kastraci koček v domácnosti město Nový Jičín chovatelům příspěvek neposkytuje.

   Ing. Eva Bártková
   vedoucí Odboru životního prostředí

 9. Proč zmizela popelnice na gastroodpad před domem 227? A nejen zde.

  • Vážený pane,

   zřejmě máte na mysli kontejnerové stání v Loučce, Na Lani 227 (228). Nádoba na gastro odpad nebyla odstraněna/přemístěna na popud MěÚ. Svozová společnost při pravidelném svozu dodá na toto stanoviště nádobu novou.

   Mgr. Eva Rusková
   referentka veřejné správy, OŽP

 10. Jakým způsobem se občan může stát členem osadního výboru, s kým má svůj zájem projednat?

  • Dobrý den,

   dosavadní osadní výbory a členství v nich zaniklo prvním dnem voleb do Zastupitelstva obce(dále jen ZM), tedy 23.09.2022. Nové ZM musí nejprve osadní výbory zřídit svým usnesením a určit počty jejich členů. Následně vyzve volební strany, aby nominovaly členy do osadních výborů. Občan, který má zájem o členství v  osadním výboru v místní části města Nový Jičín, musí mít trvalý pobyt v této místní části. Doporučujeme proto obrátit se na  volební strany, které získaly mandáty do ZM, resp. na  některého ze zvolených členů ZM a projevit tak zájem o členství. Členy jednotlivých osadních výborů určuje/volí ZM nadpoloviční většinou všech hlasů.

   JUDr. Dagmar Veličková
   vedoucí Odboru kancelář vedení města

 11. Pavel Kašuba napsal:19.9.2022 (14:12)
  Dobrý den,

  v místní části Loučka byla vytipována 1 stavba k rekonstrukci (Kryté stání Loučka – oprava je hotová) a 3 lokality pro možnost rozšíření parkovací kapacity.

  Parkoviště Na Lani p.č. 426/1 (změna z podélného na kolmé): Aktuálně je prověřována realizovatelnost opatření ke zvýšení parkovací kapacity v této ulici.

  Parkoviště u MŠ Na Drážkách: Aktuálně se zpracovává projektová dokumentace.

  1. Provedeno, neřešilo kapacitu.
  2. 4 roky na prověřování realizovatelnosti se mě zdá dost dlouhá doba.
  3. Neřeší parkování v Loučce, pouze rodiče při vyzvednutí dětí ve školce místo 30 m musí ujít 50. Dle mě zbytečná investice.

  Tak se opět ptám. Jak se bude řešit parkování v Loučce. Dle mě momentálně chybí cca 50 míst.

  • Dobrý den,

   děkujeme za vaše glosy. Návrh úprav parkování nemusí mít vždy za cíl navýšení kapacity. Některá opatření napravují stav, který není v souladu s platnými předpisy. Termíny projektové přípravy a realizace jednotlivých opatření, které byly navrženy v Koncepci statické dopravy se řídí tzv. akčním plánem. Tento plán se každoročně aktualizuje na základě prověřovacích studií a návaznosti na jiné investiční akce a finanční možnosti města. V Loučce budeme do budoucna prověřovat např. možnost stavby etážového parkoviště.

   Ing. arch. Jitka Pospíšilová
   vedoucí Odboru rozvoje a investic

 12. Dobrý den,

  rád bych požádal město o navýšení kapacit odpadkových košů na ulici Bohuslava Martinů. Případně jejich častější vývoz. Koše bývají často přeplněné a odpadky poházené kolem.

  Děkuji
  Jirka

  • Dobrý den,

   OŽP převzal  agendu výsypu odpadkových košů od počátku letošního roku. Situaci na ul.B.Martinů prověříme a podle výsledku šetření bude rozhodnuto o dalších krocích.

   Ing.Eva Bártková
   vedoucí odboru životního prostředí

 13. Dotaz na vedení města.
  Před minulými volbami jste prohlašovali, že zajistíte lepší parkování v Loučce. Sice jste opravili “podzemní” garáže, což ovšem nezajistilo zvýšení kapacity.
  Budete i v září při volbách tvrdit, že se to zlepší a nebo jste již na to rezignovali? Situace je katastrofální.

  • Dobrý den,

   v místní části Loučka byla vytipována 1 stavba k rekonstrukci (Kryté stání Loučka – oprava je hotová) a 3 lokality pro možnost rozšíření parkovací kapacity.

   Parkoviště Na Lani p.č. 426/1 (změna z podélného na kolmé): Aktuálně je prověřována realizovatelnost opatření ke zvýšení parkovací kapacity v této ulici. 

   Parkoviště u MŠ Na Drážkách: Aktuálně se zpracovává projektová dokumentace.

   Etážové stání Loučka: V koncepci statické dopravy je plán na projektovou přípravu v roce 2023. Do rozpočtu pro rok 2023 budou navrženy finance na projektovou přípravu. 

   Ing. arch. Jitka Pospíšilová
   vedoucí Odboru rozvoje a investic

 14. Dobrý den.
  Chtěl bych reagovat na tento dotaz:

  “michaladamov napsal:7.6.2022 (10:22)
  Dobrý den,
  v křižovatce kde se kříží ulice Jiráskova a Divadlení je na obou stopkách neuvěřitelně špatná viditelnost, vždy když odbočuji z divadelní dolů na Jiráskovou mám strach, že do mě z vrchu napálí, protože nahoru nevidím. Nemohlo by se dát do obou směrů zrcadlo?
  Děkuji

  Pavel Kašuba napsal:13.7.2022 (8:48)
  Dobrý den,

  na ul. Jiráskova je v předmětném úseku zavedena snížená rychlost 30 km/hod. a jak zmiňujete, na křižovatce je na vedlejších větvích provedeno dopravní značení Stůj, dej přednost v jízdě. Vzhledem k celkovému uspořádání křižovatky považujeme provedená opatření za dostatečná.

  Ing. Kateřina Pišteková
  referentka veřejné správy”
  …………………………
  Já se v této lokalitě pohybuju velmi často a vím, že na ulici Jiráskova je omezená rychlost,kterou sami v příspěvku uvádíte. Ale nikdy jsem tam bohužel neviděl hlídku, která by tu rychlost kontrolovala. Stejný problém je o ulici vyš křížením ulic Jirásková a Slovanská.
  Dalším poznatkem je že nechápu, proč jsou asi dva metry před značkami Stůj, dej přednost v jízdě zpomalovací prvky. Nebylo by je lepší použít spíš na ulici Jirásková před křižovatkami ať auta opravdu zpomalí? Možná i vzhledem k tomu, že hned vedle je Mateřská Škola?
  Děkuji za odpověď

  • Dobrý den,

   toto řešení bylo realizováno z rozhodnutí Dopravní komise (poradní orgán Rady města Nový Jičín). V případě Vašeho trvání na přezkoumání dopravní situace je možné toto zadat dopravním projektantům a případně řešení předmětných křižovatek změnit. Ráda bych Vás tímto požádala o případné podání oficiálního podnětu k přezkoumání (e-mailem, datovou schránkou nebo písemně).

   Děkuji.

   Ing. Kateřina Pišteková
   referentka veřejné správy

 15. Dobrý den.
  Měl bych dotaz ohledně místního dvojitého rozhlasu na ulici Budovatelů mezi domy 1773/4 a 1771/3. Rozhlasy jsou zde asi špatně nastavené. Nemyslím hlasitost, ale nasměrování. Při hlášení není vlastně rozumět o čem se mluví, protože ozvěna se vrací ze všech stran. Tím pádem rozhlas neplní svou funkci.
  Děkuji za odpověď

  • Dobrý den,

   Váš požadavek přeposílám firmě EMPEMONT, která se nám stará o rozhlasy v Novém Jičíně a jeho okolí. 
   Děkuji za upozornění a přeji pěkný den.

   Ing. Aneta Fojtíková
   odbor správy majetku

 16. ZBORTL napsal:10.4.2022 (11:23)
  Pavel Kašuba napsal:31.3.2022 (12:11)
  Dobrý den,

  tento kabel není v napětí, proto nemůže nikomu noc stát. Rozhlas už nefunguje.
  Ing. Aneta Fojtíková
  odbor správy majetku

  Paní Ing. Přečtěte si vyhlášku o podjezdných výškách na komunikacích. Jinak, pokud někdo kabel strhne, může zranit procházející, případně strhnout i sloup. Nevidím problém starý a nefunkční kabel „odcvaknout“ a dát tam, kde patří, to je dokovového odpadu.

  Pavel Kašuba napsal:12.7.2022 (13:01)
  Dobrý den,

  strom spadlý na elektrické vedení byl odstraněn koncem května 2022. Ze zákona je povinnost udržovat svůj majetek vždy věcí vlastníka daného majetku, v tomto případě nebyl ani strom, ani elektrické vedení k rozhlasu v majetku města Nový Jičín, přesto tato závada byla na náklady města napravena.

  Ing. Kateřina Pišteková
  referentka veřejné správy

  Strom spadlý na dráty NEBYL odstraněn a je tam dosud. (15.8.2022)
  Důvěřuj, ale prověřuj!!!!!

  • Dobrý den,

   osobně jsem se na místě ujistila, že strom je stále na místě, jak píšete, došlo pouze k uřezání větve, která bezprostředně ohrožovala vedení rozhlasu. Vlastníkovi pozemku byla odeslána výzva k nápravě a odstranění stromu, kácení stromů na soukromých pozemcích patří ze zákona do kompetence vlastníka daného pozemku, pokud nehrozí okamžité ohrožení okolí, což není tento případ.

   Ing. Kateřina Pišteková
   referentka veřejné správy

 17. Dobrý den,

  programové dotace na rok 2022 jsou vyvěšeny pro všechny oblasti, až na životní prostředí. Kdy budou vyvěšeny pro životní prostředí ?

  • Dobrý den,

   programové dotace zveřejnila zastupující kolegyně (z důvodu čerpání ŘD) krátce po podání Vašeho dotazu, již tedy jsou vyvěšeny.

   Děkuji za pochopení.

   Bc. Pavel Kašuba
   správce webových stránek

 18. Dobrý den,
  v křižovatce kde se kříží ulice Jiráskova a Divadlení je na obou stopkách neuvěřitelně špatná viditelnost, vždy když odbočuji z divadelní dolů na Jiráskovou mám strach, že do mě z vrchu napálí, protože nahoru nevidím. Nemohlo by se dát do obou směrů zrcadlo?
  Děkuji

  • Dobrý den,

   na ul. Jiráskova je v předmětném úseku zavedena snížená rychlost 30 km/hod. a jak zmiňujete, na křižovatce je na vedlejších větvích provedeno dopravní značení Stůj, dej přednost v jízdě. Vzhledem k celkovému uspořádání křižovatky považujeme provedená opatření za dostatečná.

   Ing. Kateřina Pišteková
   referentka veřejné správy

 19. Proč do dnešního dne (24.5.2022) není odpověď na můj dotaz ? Pro informaci uvádím původní text :

  Ing. Milan Grestenberger napsal:24.3.2022 (8:34)
  Komentář čeká na schválení.

  Dobrý den, zajímalo by mne :

  -jakým způsobem je prováděna údržba mostů, mostků a propustí, přes které prochází místní komunikace města
  -kdo odpovídá za stav mostů, mostků a propustí u komunikací v pasportu města a zda existují písemné zápisy o prováděných kontrolách stavu těchto staveb. Za řádnou a včasnou odpověď děkuji.

  • Dobrý den,

   na dotaz bylo spolu s dalšími vznesenými dotazy podle požadavku občana odpovězeno datovou schránkou.

   Ing. Kateřina Pišteková
   referentka veřejné správy

 20. Dobrý den,
  nevím jestli mi některý úředník vůbec odpoví, ale zajímalo by mne, proč není na Euro cestě ve Straníku u lavičky umístěn odpadkový koš? Byl odejmut cca v listopadu 2021 a do dnešního dne není zpět nainstalován. Pokud si dobře pamatuji, byl např. minulý rok vyvážen asi denně, nebo tak třikrát týdně Technickými službami. To nikdo nekontroluje umístění odpadních košů a  odvoz odpadů z nich ?

  • Dobrý den,

   v současné době pracuje OŽP  na přípravě systémovější kontroly výsypu odpadkových košů, které přišly na řadu po vyřešení kontroly výsypu odpadních nádob (popelnice, kontejnery, nádoby na separované druhy odpadů), posloupnost byla zvolena podle množství obsluhovaného odpadu, vynakládaných finančních prostředků a faktu, že tato problematika byla nově přiřazena na OŽP od 1.1.2022.

   Ing. Eva Bártková
   vedoucí odboru životního prostředí

 21. Pavel Kašuba napsal:31.3.2022 (12:11)
  Dobrý den,

  tento kabel není v napětí, proto nemůže nikomu noc stát. Rozhlas už nefunguje.
  Ing. Aneta Fojtíková
  odbor správy majetku

  Paní Ing. Přečtěte si vyhlášku o podjezdných výškách na komunikacích. Jinak, pokud někdo kabel strhne, může zranit procházející, případně strhnout i sloup. Nevidím problém starý a nefunkční kabel “odcvaknout” a dát tam, kde patří, to je dokovového odpadu.

  • Dobrý den,

   strom spadlý na elektrické vedení byl odstraněn koncem května 2022. Ze zákona je povinnost udržovat svůj majetek vždy věcí vlastníka daného majetku, v tomto případě nebyl ani strom, ani elektrické vedení k rozhlasu v majetku města Nový Jičín, přesto tato závada byla na náklady města napravena.

   Ing. Kateřina Pišteková
   referentka veřejné správy

 22. ZBORTL napsal:19.3.2022 (16:04)
  U křižovatky Za humny x Ke Svinci je prověšený kabel el. vedení.

  Pavel Kašuba napsal:28.3.2022 (10:29)
  Dobrý den,

  byla provedena kontrola, jedná se o starý rozhlas, který patří městu NJ. Bohužel stromy nejsou naše musí být nejdříve osloven majitel, který snad ořeže stromy, aby jsme tam mohli provést opravu.

  Ing. Aneta Fojtíková
  odbor správy majetku

  Pokud je kabel starý rozhlas a patří městu, tak snad by ho mělo město odstranit. Co se týká stromů a hrozí ohrožení osob na veřejné komunikaci, tak město musí jednat bezodkladně. To znamená odstranit strom a náklady následně vymáhat po majiteli pozemku.

  • Dobrý den,

   tento kabel není v napětí, proto se nemůže nikomu noc stát. Rozhlas už nefunguje.

   Ing. Aneta Fojtíková
   odbor správy majetku

 23. ZBORTL napsal:19.3.2022 (16:03)
  Na ulici Za humny naproti domu 305 je zlomený vzrostlý strom a visí pouze na el. kabelech. Hrozí pád na vozovku.

  Pavel Kašuba napsal:24.3.2022 (7:15)
  Dobrý den,

  dne 22.3.2022 byl podnět prošetřen v terénu. Spadlý strom se nachází na soukromém pozemku, nejde o městskou zeleň.

  Ing. Olga Kubálková
  správce městské zeleně

  Takže počkáte, až někomu spadne na hlavu? Snad patří do povinnosti města, pokud zjistí vadný stav, sjednat nápravu. Strom ohrožuje životy!!!!! To pomíjím potrhané kabely, ale vím ty patří ČEZu, takže Vás to také nezajímá.

  • Dobrý den,

   strom spadlý na elektrické vedení byl odstraněn koncem května 2022. Ze zákona je povinnost udržovat svůj majetek vždy věcí vlastníka daného majetku, v tomto případě nebyl ani strom, ani elektrické vedení k rozhlasu v majetku města Nový Jičín, přesto tato závada byla na náklady města napravena.

   Ing. Kateřina Pišteková
   referentka veřejné správy

 24. Dobrý den, zajímalo by mne :

  -jakým způsobem je prováděna údržba mostů, mostků a propustí, přes které prochází místní komunikace města
  -kdo odpovídá za stav mostů, mostků a propustí u komunikací v pasportu města a zda existují písemné zápisy o prováděných kontrolách stavu těchto staveb. Za řádnou a včasnou odpověď děkuji.

  • Dobrý den,

   na dotaz bylo spolu s dalšími vznesenými dotazy podle požadavku občana odpovězeno datovou schránkou.

   Ing. Kateřina Pišteková
   referentka veřejné správy

 25. Dobrý den,
  zajímalo by mne, proč město neřeší nepříjemný problém, že z kanalizace města, ve Staníku, vytékají již déle jak 2 roky ekskremeny ( česky řešeno “hovna”) do vodoteče, osazují se v korytě potoka ve velkých nánosech a město, které je zjevně původce silného znečištění z kanalizační sítě, neprovádí ani odstraňování nánosů při vyústění do vodoteče? Od roku 2020 jsem podával podnět na město týkající se narušování životního prostředí a do dnes se tím nikdo nezabývá – znečištění zůstává a tvoří se nové. Nereaguje odbor ŽP a odbor správy majetku mi dokonce “radil” abych se obrátil na správce toku Povodí Odry, přičemž škůdce je zjevně městská kanalizace. Kdy bude město konečně konat? Nebo v rámci cenzury se tento příspěvek opět ztratí? Očekávám odpověď! Za vyřízení děkuji.

  • Dobrý den,

   ve Straníku není vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu ukončená centrálním čištěním. Likvidace odpadních vod jeř řešena individuálně v jímkách na vyvážení a prostřednictvím domovních čistíren odpadních vod. Odbor životního prostředí eviduje 23 povolených domovních čistíren s vypouštěním do vod povrchových, podzemních nebo do jednotné kanalizace. Město má povoleno vypouštění ze čtyř výustí. Protože z podnětu není zřejmé, o kterou kanalizaci se jedná, bude provedena kontrolní pochůzka a v případě zjištění závad budou iniciovány kroky k jejich odstranění.

   Ing. Eva Bártková
   vedoucí Odboru životního prostředí

 26. U křižovatky Za humny x Ke Svinci je prověšený kabel el. vedení.

  • Dobrý den,

   byla provedena kontrola, jedná se o starý rozhlas, který patří městu NJ. Bohužel stromy nejsou naše musí být nejdříve osloven majitel, který snad ořeže stromy, aby jsme tam mohli provést opravu.

   Ing. Aneta Fojtíková
   odbor správy majetku

 27. Na ulici Za humny naproti domu 305 je zlomený vzrostlý strom a visí pouze na el. kabelech. Hrozí pád na vozovku.

  • Dobrý den,

   dne 22.3.2022 byl podnět prošetřen v terénu. Spadlý strom se nachází na soukromém pozemku, nejde o městskou zeleň.

   Ing. Olga Kubálková
   správce městské zeleně

 28. Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat, zda jsou na území města
  kryty civilní obrany. Kde se nachází, jaká je jejich kapacita,
  proti jakému útoku jsou navrženy atd.
  Děkuji za informace.

  • Dobrý den,

   město Nový Jičín nedisponuje žádným krytem. Kryty, které dříve existovaly byly 90. letech zrušeny. V současnosti je nutné využit improvizovaného ukrytí ve vhodných podzemních i nadzemních částí obytných domů, provozních, výrobních a dalších objektů. 
    
   S pozdravem a přáním klidného dne

   Ing. Lumír Balaryn
   vedoucí oddělení hospodářské správy a krizového řízení

 29. Dobrý den,

  rád bych pochválil Technické Služby za ořezání keřů v posledních měsících. Je možné stejným způsobem ořezat i keře před domem 22 na ulici Dlouhá ? Ostatní keře na stejné ulici jsou krásně omlazené a tyto zmiňované jsou již značně přerostlé.
  Moc děkuji za odpověď
  Jirka

  • Dobrý den, 

   ořez keřů je naplánován v celé lokalitě, v letošním roce jde do konce března o oblast Loučka, Dlouhá, K.Čapka atd. TSM NJ postupují systematicky, proto je předpoklad, že v nejbližší době budou pracovat před domem Dlouhá č.22.

   S pozdravem

   Ing. Olga Kubálková
   správce městské zeleně

 30. Dobrý den !
  Proč byly vykáceny stromy kolem zadní strany domova pro seniory v průchodu mezi ulicemi Máchova a Bezručova ? A proč byl asi před 3 týdny pokácen vzrostlý strom v Hückelových vilách pod tenisovým kurtem ? Tohle byly zdravé stromy . Zeleň ve městě mizí . Trvá dlouho než strom vyroste a davá potřebný kyslík. Stromy sice sázíte , ale to je spíše pro další generaci.
  Díky za odpověď.

  • Dobrý den,

   pokud jde o lípu v lesoparku ve svahu v blízkosti kurtů, důvodem ke skácení druhého kmene byla nestabilita a potřeba zajištění bezpečnosti. Původně rostla lípa jako dvojkmen s vidlicovitým větvením ve spodní části kmene. V létě došlo při větru k výlomu jednoho kmene, druhý kmen byl ve spodní části poškozen a byl nahnutý – odlomením poloviny stromu došlo k porušení stability, proto bylo třeba i tento druhý kmen skácet. Na jaře bude provedena náhradní výsadba.
   Co se týká kácení habrů na ul. Máchova, jde o akci Moravskoslezského kraje související se stavebními úpravami domu důchodců.

   Ing. Olga Kubálková
   správce městské zeleně

 31. Reaguji na odpověď paní Bártkové k Euro cestě ve Straníku – musím reagovat. Tvrzení není zcela pravdivé. Skutečnost je jiná – polámané koruny stromů části korun stromů jsou v příkopě, na okraji vozovky. Možná by bylo vhodné, aby si skutečnost sama, případně odpovědné osoby prověřili na místě samém. Pokud je problém s obhlídkou mohu zaslat příslušné fotografie.

  • Dobrý den

   podle našich záznamů proběhly poslední kontroly v termínech 8.11.2021, 8.9.2021 a  31.8.2021. Tato četnost kontroly stromů se jeví jako dostatečná s přihlédnutím k faktu, že k výlomu větve může dojít ihned následující den po kontrole – ať už nepříznivými klimatickými podmínkami nebo působením vandalů. Zvýšení četnosti kontrol v této chvíli nemáme v plánu, stávající kapacity na takové navýšení nestačí.
   Panu Grestenbergerovi děkujeme za upozornění a polámané větve budou Technickými službami města odstraněny a případné rány začištěny.

   Ing. Eva Bártková
   vedoucí Odboru životního prostředí

 32. Dobrý den,
  zajímalo by mne proč se město Nový Jičín nestará o údržbu zeleně v místní části Straník, na tzv. Euro cestě, která byla pořízena i z dotací EU, a přitom alej není vůbec ošetřena, mnohé stromy jsou olámané, poškozené, koruny stromů jsou neošetřené. Není povinností majitel – města se o veřejnou zeleň starat. Viděl to vůbec někdo ?

  • Dobrý den,

   o Euro cestu se město stará, sečení je zajištěno prostřednictvím místních subjektů. Co se týká stromů, jsou v péči TSM Nového Jičína. Výchovné řezy byly provedeny, nyní jsou stromy ponechány volnému růstu (není záměrem je řezat jako ovocné na soukromých zahradách pro zvýšení plodnosti), průjezdný profil je prostřednictvím TSM zajišťován, rovněž případné výlomy jsou ošetřovány. Stromořadí je minimálně 2x ročně kontrolováno správcem městské zeleně v rámci generální prevence. Nyní jsou objednány dvě slivoně na jarní dosadbu za uhynulé.

   Ing. Eva Bártková
   vedoucí Odboru životního prostředí

 33. ZBORTL napsal:31.12.2021 (17:00)
  Zpravodaj dostáváme jen jak „občasník“ jednou za 2-3 měsíce.

  Pavel Kašuba napsal:3.1.2022 (9:47)
  Dobrý den,

  problém s roznosem evidujeme pouze v místní části Loučka, prosíme o dodání ulice, na které dochází k těmto výpadkům.

  Aktuální vydání Novojičínského zpravodaje naleznete také online na tomto odkazu (archiv pak zde) a ve fyzické verzi ve vestibulu radnice, na informacích v budově na ulici Divadelní 1 a také v Návštěvnickém centru.

  JUDr. Dagmar Veličková
  vedoucí odboru kancelář vedení města

  To že o problému víte je krásné, ale řešení je kde?

  • Dobrý den,

   12. ledna letošního roku jsme zaslali tiskárně Samab Brno, která pro nás Novojičínský zpravodaj nejen tiskne, ale zajišťuje i jeho dostribuci, stížnost na nekvalitní roznášku měsíčníku do domácností a žádost o zjednání nápravy. Periodikum je doručováno prostřednictvím České pošty, která je smluvním partnerem tiskárny Samab Brno. Je nutné upozornit, že žádná distribuční společnost při takzvaném neadresném doručování negarantuje stoprocentní roznost zásilky. Takto je i koncipována smlouva mezi tiskárnou Samab Brno a Českou poštou. Tiskárna nás informovala, že naší stížnost již předala České poště, a jakmile obdrží její vyjádření, zašle nám ho. 

   Mgr. Marie Machková
   tisková mluvčí

 34. Lavičky
  Proč jsi nemůžu sednout ve svých 72 letech na lavičku v ul. Na Lani?
  Vím, že leží ve skladě TS, tak prosím o info o jejich stavu.

  • Dobrý den,

   ulice Na Lani je dost dlouhá a určitě lavičky na této frekventované ulici jsou, proto nevím o jakých lavičkách, které jsou v technických službách hovoříte. S TS jsem o této situaci mluvila, ale bylo mi řečeno, že se žádná lavička neodstraňovala a ani se žádná z nich neopravuje. Tímto bych Vás ráda požádala o jaké místo se Vám přesně jedná ať Vám můžu buď sdělit proč tam lavička není a nebo tu lavičku přidělit. Tuto činnost mám na starosti a mé jméno je Ing. Aneta Fojtíková, tel. č. 733 143 794 a email je aneta.fojtikova@novyjicin.cz, kdykoliv se na mě můžete obrátit, pokud to bude možné ráda Vám Vašemu požadavku vyhovím.
   Děkuji za pochopení.

   Ing. Aneta Fojtíková
   odbor správy majetku

 35. Poplatek za odpady zůstává stejný jako v minulém roce

  Proč není možné platit poplatek přes SIPO? Běžné ve všech okolních městech.

  • Dobrý den,

   je to asi dva roky zpátky co jsem opětovně zjišťovala situaci kolem pravidelných plateb – nejen poplatku za odpady – na České poště. Tato služba pošty je pro město finančně nákladná díky jejich stanoveným poplatkům a výjimku pro město Nový Jičín nepřipouštěli.

   Ing. Jarmila Straková
   vedoucí odboru finančního

 36. Zpravodaj dostáváme jen jak “občasník” jednou za 2-3 měsíce.

  • Dobrý den,

   problém s roznosem evidujeme pouze v místní části Loučka, prosíme o dodání ulice, na které dochází k těmto výpadkům.

   Aktuální vydání Novojičínského zpravodaje naleznete také online na tomto odkazu (archiv pak zde) a ve fyzické verzi ve vestibulu radnice, na informacích v budově na ulici Divadelní 1 a také v Návštěvnickém centru.

   JUDr. Dagmar Veličková
   vedoucí odboru kancelář vedení města

 37. Dobrý den.
  V Novojičínském zpravodaji je článek o tom, že Národní památkový ústav je proti vysázení stromů na náměstí. Já se ptám, jestli je jejich, podle mě neuvěřitelně hloupé a naduté vyjádření právně závazné nebo jen doporučující?
  Dále, který zákon nebo vyhláška to případně přikazuje.
  Děkuji. Rostislav Adamec.

  • Dobrý den.

   Na základě podané žádosti vydala v rámci konzultačního vyjádření odborná organizace Národní památkový ústav v Ostravě zamítavé stanovisko k výsadbě stromů na náměstí.

   V souladu s ustanovením § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči je odborná organizace státní památkové péče organizace pro výkon a koordinaci veškeré odborné činnosti v oboru státní památkové péče k zabezpečení jednoty kulturně politických záměrů a ideově metodických, ekonomických a technických hledisek, jakož i perspektivního rozvoje státní památkové péče.

   V souladu s ustanovením § 14 odst. 6) zákona o státní památkové péči vydává orgán státní památkové péče závazné stanovisko po předchozím písemném vyjádření odborné organizace státní památkové péče, což je věcně a místně příslušný Národní památkový ústav v Ostravě.

   Z jeho vyjádření vyplývá, že záměr výsadby čtyř velkých stromů kolem sloupu se sochou Panny Marie z roku 1710 a kašny s dvojicí tančících kunvalďanů od Franze Barwiga není v souladu se zájmy ochrany kulturně historických hodnot. Z hlediska památkové péče je preferováno ponechat prostor náměstí bez zeleně, aby mohly vyniknout kvalitní historické fasády a jednotlivé umělecké artefakty. V okolí náměstí je mnoho ploch urbanizované zeleně, které umožňují uniknout slunci a zároveň mnohem více zpříjemňují městské mikroklima, než navrhované čtyři stromy.

   Bc. Eva Slováčková
   Orgán státní památkové péče

 38. Dobrý den.
  Chtěl bych se zeptat na předpokládanou dobu otevření nového parkoviště na ulici Dlouhá.
  Také by mě zajímalo,jestli město nemá náhodou v plánu po zprovoznění tohoto parkoviště kompletně uzavřít ulici Dlouhá pro podélné stání.
  Děkuji za odpověď

  • Dobrý den,

   stavba nového parkoviště na ul. Dlouhá za bytovými domy č. o. 8-14, 2. etapa se v těchto dnech dokončuje. Bude následovat kolaudační řízení. Termín otevření tedy zatím nelze sdělit. K vaší další otázce sděluji, že město neplánuje v souvislosti s novým parkovištěm uzavření ulice Dlouhá pro podélné stání. Pro odstavování vozidel zde platí obecná úprava. Město v souladu s Koncepcí statické dopravy činí postupně kroky ke zlepšení parkování v této lokalitě.

   Ing. arch. Jitka Pospíšilová
   vedoucí Odboru rozvoje a investic

 39. Dobrý den,mohl by někdo nastavit osvětlení tak aby svítilo i ráno 5:30u vodopádu ve Smetanových sadech,16:00 svítí uteče vodopád,16:30 už nesvítí vodopád a teče a ráno v 5:30 je tam úplná tma.

  • Dobrý den,

   bohužel vodopády budou opět svítit a všechny budou spuštěny až v létě. Jezírko i vodopády se už dali do zimní údržby. Funguje pouze jeden vodopád, který je puštěný z důvodu cirkulace vody při které se voda i čistí. 

   Děkuji za pochopení.

   S pozdravem
   Ing. Aneta Fojtíková
   údržba městských komunikací, dětská hřiště

 40. Dobrý den , je nás dost co nás štve opatření které udělal pracovní úřad apolu z městským úřadem.Jde o to ,že nemůžeme my starší a mámy z dětmi na rukou, používat průchozí skleněné dveře jimiž se prochází na pracák. bylo by pro nás velice přínosné ,že bychom mohli použít výtah. Na dotas u zaměstnankyň v okolních kancelářích nám bylo zděleno že to uzamčení dveří poručily oba úřady . A přes to nejede vlak. A tak se ptám, zda nás město bere jako dústojné občany města, anebo jsme Vám potřební jen u voleb.

  • Dobrý den,

   k uzavření průchozích dveří došlo z důvodu opatření proti onemocnění Covid-19 spočívajícího v zamezení nekontrolovatelného pohybu osob po budově, často bez povinné ochrany úst a nosu. Proto je vstup do budovy umožněn pouze kolem stanoviště informací. Nemá to tedy nic společného s důstojností občanů ani volbami.

   Mgr. Josef Solanský
   tajemník úřadu

 41. Opět textil.
  Již týden je obložený kontejner na textil naproti domu Na Lani 228 balíky neodvezeného textilu. Ještě k tomu tam se tam objevila postel. Při pádu postele na malé dítě hrozí i smrt.
  Pokud firma zajišťující odvoz to není stavu zvládnout, je třeba urychleně hledat jiné řešení (to nejhorší je zrušení kontejnerů a textil skončí v popelnicích).
  Co se týká té postele, tak jednoznačně je vina na MP, která zrušila pochůzkáře – nevím proč? MP, by měla zajišťovat pořádek a bezpečnost občanů, což bohužel nedělá. Projedou autem několikrát za den, ale výsledek činnosti = 0.

  • Dobrý den,

   1. Bílé kontejnery na textil resp. oděvy vyváží firma, které za vývoz neplatíme, ale firma platí nám tj.městu Nový Jičín za to, že může mít kontejnery ve městě rozmístěny. Občas se vyskytne situace, že nádoby jsou plné a nelze již do nich další textilní odpady vložit. V takovém případě urgujeme vývoz u firmy. Vzhledem k výpadkům svozu zjišťoval odbor životního prostředí jiné možnosti. O tento odpad ale není zájem, a proto by náhradním řešením mohlo být zrušení stávající smlouvy a vyvážení veškerého textilního odpadu na skládku. K tomuto kroku zatím město nepřistoupilo, protože se jedná o cca 80 tun odpadu za rok, který není uložen na skládku, ale různými způsoby využit. V případě, že se situace bude zhoršovat, není vyloučen ani takovýto postup. Po poslední urgenci byla většina nádob vyvezena, situace však opravdu není ideální.

   2.Pokud se týká postele, tedy kusu nábytku odloženého ke kontejnerům na veřejné prostranství, je vina jednoznačně na neukázněném obyvateli, který postel nezákonně odložil. Město Nový Jičín umožňuje všem občanům, aby se uživatelsky velmi přívětivým způsobem zbavili svých odpadů z domácností a to včetně objemného opadu, kam nábytek bezesporu patří. Občané mají k dispozici dva separační dvory (na ul. Palackého a na ulici Propojovací), na nichž mohou objemný odpad odložit bez jakéhokoliv dalšího zpoplatnění. Mohou si také u TSM objednat malý nebo velký kontejner na odpad, který se svými rozměry nevejde do popelnice či kontejneru na směsný komunální odpad, a to za vpravdě symbolický poplatek 100 Kč (malý kontejner) nebo 200 Kč (velký kontejner). Náklady převyšující poplatek hradí město Nový Jičín.

   Ing. Eva Bártková
   vedoucí Odboru životního prostředí

   K lepšímu vzhledu města  by jistě přispělo, pokud by občané nezakládali černé skládky. Pokud je nádoba na odpad plná, je možné upozornit TSM nebo OŽP. Odpady se ale mimo nádoby odkládat nemají.

 42. Dobrý den,mám dotaz ohledně stavby bytů na ulici k archivu.Proc musí dělat bordel dělníci i o víkendu od 6:30 h.Nestihaji termín.Mohli byste jim domluvit, děkuji.Bydlime vedle a je to hrozné,už to že práší, vysypávaji bordel z nejvyšších pater a ten prach jde všude.

  • Dobrý den,

   práce na stavbě o víkendu od 6:30 hod nejsou v rozporu s místní vyhláškou (rušení nočního klidu) ani se Smlouvou o dílo na realizaci stavby. Stavební činnost, zejména při bouracích pracích, se bez negativního jevu prašnosti nemůže bohužel obejít. Svislou dopravu suti provádí zhotovitel stavby pomocí vnitřního shozu instalační šachtou nebo staveništními shozy za použití kropení suti vodou ke snížení prašnosti. Pokud v uvedený den došlo ke shozu části suti či demontovaného rámu okna přes okenní otvor a tím k prašnosti, učiní zhotovitel opatření, aby k takovým situacím již nedocházelo.

   Ing. Josef Kuběna
   investiční technik

 43. Dobrý den.
  Prodloužení cyklostezky přes viadukt navazuje na komunikaci směrem na Čerťák. Tam je ale zákaz vjezdu všech vozidel, tedy i kol. Už tento problém rešíte? Děkuji Adamec.

  • Dobrý den,

   věc už řešíme s Lesy ČR, které jsou vlastníkem komunikace. Záleží však na nich, zda se změnou dopravního značení budou souhlasit.

   Bc. Libor Macíček
   vedoucí Odboru dopravy

 44. Dobrý den.
  Zajímalo by mne , jak je možné , že se povolily po sobě tři diskotéky v amfiteatru Na Skalkách. Jak jsem se dozvěděl od městské policie diskotéka , která proběhla minulou sobotu 7.8. byla povolena do dvou hodin do rána!!! Všichni obyvatelé Skalek a okolí pak museli snášet hluk a řev cca do 4 hodin . Nechápu, že se hudební produkce na náměstí povolují do 22:00 , údajně kvůli obyvatelům a nočnímu klidu. Znamená to že obyvatelé Skalek nejsou takto chráněni?
  Povolit takové akce tři srpnové soboty po sobě je naprosto bezohledné k obyvatelům přilehlých částí města a ještě navíc v době kdy sotva končí Covidová opatření je to mírně řečeno nedomyšlené. Ostatně městké slavnosti prý jsou zrušeny právě kvůli Covidové pandemii.
  Žádám o okamžité sjednání nápravy pro akce které se plánují na následující soboty.
  Prosím o sdělení jak budou probíhat následující akce na Skalkách a jak bude zaručeno, že se v sobotu obyvatelé města mohou vyspat.
  S pozdravem
  Lumír Schmidt

  • Vážený pane Schmidte,
   dovolte mi, abych reagovala na Váš dotaz ze dne 9. 8. 2021.
   Městské kulturní středisko Nový Jičín, p.o., má amfiteátr Skalky v Novém Jičíně svěřen k hospodaření od města Nového Jičína. V rámci své činnosti tyto prostory využívá ke své činnosti a dále je pronajímá třetím osobám za účelem pořádání kulturních a jiných společenských aktivit.
   Taneční akce, o které se zmiňujete, je součástí programu Novojičínského léta 2021. Program NJ léta 2021 byl před konáním projednán v kulturní komisi při Radě města Nového Jičína a následně projednán i v Radě města Nového Jičína. Kompletní program NJ léta 2021 je zveřejněn v dostatečném předstihu na www stránkách njléto.cz, reklamních panelech ve městě a vývěsních plochách.
   Jednotlivé pronájmy areálu, zejména za účelem konání tanečních festivalů a koncertů jsou ze strany Městského kulturního střediska Nový Jičín s nájemcem projednány a následně je sepsána nájemní smlouva. Mezi podmínky pronájmu patří i to, že nájemce je povinen dodržovat platné předpisy a nařízení. Veškeré organizační zajištění akce jde za pořadatelem akce. Ve vnitřním přepisu Městského kulturního střediska Nový Jičín, p.o., je stanoveno, že veškerá činnost v areálu musí být ukončena nejpozději do 02:00 hodin, za podmínky dodržování všech platných norem a předpisů. Toto omezení schválila Rada města před 2 lety právě na základě četných stížností; do té doby probíhaly akce i déle do rána. Snažíme se vždy najít rozumný kompromis tak, aby se lidé mohli bavit, ale aby ti ostatní zároveň nebyli nadměrně obtěžováni. Nalezení takové hranice, aby se vyhovělo všem, je však velice obtížné, ne-li nemožné.
   Bohužel se může stát, že jsou občané obtěžováni hlukem či jinými aktivitami z důvodu konání kulturních akcí v amfiteátru Skalky Nový Jičín. V tomto případě je z jejich strany vhodné kontaktovat Městskou policii Nový Jičín či Policii ČR, aby danou věc prošetřila a byl o této skutečnosti proveden záznam.
   Během letních měsíců, tj. červen, červenec a srpen je areál amfiteátru Skalek využíván skoro každý víkend, jelikož se jedná o jediný venkovní prostor, který je v Novém Jičíně k dispozici, a ve kterém lze pořádat kulturní venkovní akce (podium, technické zázemí, sociální zázemí, možnost uzavřít prostor oplocením). Rovněž se v současné době jedná o jediný venkovní areál, kde lze omezit počet účastníků tak, aby byla respektována opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění Covid-19.
   Co se týká kulturních akcí na Masarykově náměstí, tyto akce jsou – na rozdíl od akcí konaných v amfiteátru Skalky, který bývá pronajímán třetím osobám – pořádány Městským kulturním střediskem Nový Jičín, p.o. v rámci Novojičínského léta tak, aby jejich ukončení bylo do 22:00 hodin a nedocházelo k rušení nočního klidu.

   S přáním hezkého dne
   Iva Pollaková,
   ředitelka MKS Nový Jičín, p.o.

 45. Dobrý den.
  Píšu ohledně zvýšení kapacity parkovacích míst na ulici Dlouhá.
  Stále nepobírám ,kde se stala tak hrubá chyba, kdy vybraná firma nedokázala převzít staveniště.
  Chápu to možná tak, že tato firma někde získala lukrativnější nabídku a obětovala 10 000,- Kč pokuty městu pro vlastní zisk.
  Společnosti, které nesplní dané smlouvy a podmínky by neměly být jen pokutovány,
  ale i vyřazeny z dalších projektů v rámci města Nový Jičín, nebo aspoň znevýhodněny.
  Už tuším, že se sídliště Dlouhá dalších parkovacích míst jen tak nedočká. Co bude? Přijde další výběrové řízení pro zhotovení a třeba další renonc a směšná pokuta pro jinou firmu?
  Proč nejde oslovit ostatní firmy zúčastněné při prvním zadávacím řízení a musí se vyhlásit nové řízení a realizace stavby?
  Těším se na další půlhodinové večerní parkování na tomto sídlišti a “další pokroky realizace Vašich plánů” parkování v Novém Jičíně.
  S pozdravem spokojený občan

  • Dobrý den,

   důvod pro zpoždění plánované realizace nového parkoviště jsme nemohli předvídat ani ovlivnit. Zhotovitel byl vybrán již na podzim 2020 s předpokládaným termínem plnění duben – červenec 2021. Zhotovitel stavby odmítl převzít staveniště v plánovaném termínu – duben 2021. Práce hodlal zahájit až v červenci. Na takovou podstatnou změnu smlouvy nemohlo město vzhledem k platné legislativě přistoupit. Jedinou možností bylo odstoupení od smlouvy. Neprodleně jsme zahájili opakovaný výběr dodavatele. V současné době se již nové parkoviště dokončuje a bude se kolaudovat. Nové parkoviště bude již brzy sloužit obyvatelům sídliště. Děkujeme občanům za trpělivost. 

   Město si uvědomuje složitou situaci s parkováním na vašem sídlišti. Nejedná se o jedinou lokalitu ve městě, kde poptávka převyšuje nabídku parkovacích míst. Město proto nechalo zpracovat Koncepci statické dopravy města Nový Jičín, ze které vyplývají konkrétní akce, jejichž realizace vede ke zlepšení parkování ve městě. K prohlížení zde: Koncepce statické dopravy města Nový Jičín – Nový Jičín – Město Klobouků (novyjicin.cz).

   Ing. arch. Jitka Pospíšilová
   vedoucí Odboru rozvoje a investic

 46. Dobrý den, dnes jsem procházel “zvedací lávkou pro pěší” v Žilině (místní části Nového Jičína). která svého času s velkou slávou byla instalována i za pomoci dotací. A k mému úžasu jsem zjisti, že město Nový Jičín neprovádí průběžně řádnou údržbu svého majetku, neboť některé dřevěné části (zábradlí, fošny mostovky) již začínají trouchnivět. Proč město neprovádí alespoň ochranný nátěr? Myslím, že i na tuto stavbu se vztahovala tzv. doba udržitelností, nebo ne ? Děkuji za odpověď , doufám, že bude sjednána náprava.

  • Bylo odpovězeno osobním dopisem podepsaným starostou města.

 47. Dobrý den,
  již delší dobu nejsou řádně činné digitální hodiny ( cca 1-2 měsíce) umístěné na budově Klubu seniorů ve Straníku, pokud vím tak i hasiči hlásili na radnici závadu, ale úředníky to nějak nezajímá. Obracím se na vás s žádostí o okamžitou nápravu. Nevím kdo má servis na starosti ale zjevně se o to nikdo nestará !!!

  Děkuji.

  • Bylo odpovězeno osobním dopisem podepsaným starostou města.

 48. Dobrý den, pane starosto,
  zajímalo by mne proč jsou v majetkoprávní části programu “účelově” nazývány body programu s přívlastkem “nedoporučené” přímo dopředu. Zastupitelé jsou účelově vedeni, jak mají hlasovat, aniž by byl řádně dodržen princip demokracie. Proč se snaží někdo (asi vedoucí majetkoprávního odboru nebo tajemník) dopředu ovlivňovat názor zastupitelů? Nejsou to náhodou totalitní praktiky?

  • Dobrý den,

   při projednávání majetkoprávních záměrů postupuje úřad plně v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
   Návrhy pro jednání zastupitelstva obce připravuje rada obce. Toto je upraveno v § 102 odst. 1 předmětného zákona: „ (1) Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.“
   Z uvedeného je zřejmé, že před jednáním zastupitelstva jsou všechny majetkoprávní záměry projednány v radě města, která k jednotlivým záměrům přijímá doporučení ve formě usnesení. Ve výjimečných případech, kdy rada nepřijme většinou svých členů usnesení, je zastupitelstvu předkládán návrh bez doporučení rady. Z tohoto důvodu je v případech, kdy není záměr města doporučen zastupitelstvu radou města ke schválení, uveden přívlastek nedoporučený prodej apod.
   Z toho ovšem nelze vyvozovat, že je členům zastupitelstva města účelově vnucováno, jak mají hlasovat. U každého takového záměru jsou členům zastupitelstva poskytnuty další informace potřebné pro jejich rozhodování o hlasování. Jedná se zpravidla o žádost žadatele, stanoviska komisí rady města, výborů zastupitelstva, dotčených odborů úřadu apod. Teprve na základě těchto informací je na každém zastupiteli, aby se rozhodl, jak bude v daném bodě hlasovat. K tomu ho navíc zavazuje § 83 odst. 1 zákona o obcích: „(1) Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.“

   Navíc stávající zastupitelstvo zcela navázalo na zaběhnutou praxi předešlých zastupitelstev. Rozdíl je pouze v tom, že nyní jsou zastupitelstvu města předkládány jednotlivé záměry jako samostatný bod programu, kdežto předešlá zastupitelstva měla v programu pouze bod – majetkoprávní problematika a záměry byly předkládány v rámci prezentace jako samostatné pod body, o kterých se hlasovalo zastupitelstvo samostatně. V názvech těchto pod bodů pak bylo rovněž prezentováno, že je záměr nedoporučen. Jako příklad můžeme uvést např. jednání ZM ze dne 23.6.2011, kdy byl tazatel členem zastupitelstva. A tento přístup bychom mohli z minulosti prezentovat prakticky na každém zasedání zastupitelstva.

   Odpověď občanovi

   Na základě shora uvedeného sdělujeme, že stávající zastupitelstvo pokračuje v nastolené praxi předešlých zastupitelstev, že není záměrem úřadu, tajemníka ani nikoho dalšího dopředu ovlivňovat názor zastupitelů.
   A pokud má tazatel pocit, že se jedná o totalitní praktiky, pak tyto praktiky používala všechna předešlá demokraticky zvolená zastupitelstva, tedy i zastupitelstvo, jehož byl tazatel členem.
   S tímto názorem se ovšem nemůžeme ztotožnit.

   Ing. Kamil Žák
   vedoucí Odboru správy majetku

 49. Dobrý den,

  Proč zastupitelstvo města ne 16. zasedání dne 14.6.2021 neřeší odnětí čestného občanství města Nového Jičína válečnému zločinci a velezrádci KONRADU HENLEINOVI. Na minulém zasedání uvedl starosta, že zástupci SPD nepředložili dostatečné důkazy o udělení občanství. Následně ,cca po 2 dnech uvedla TV Polar vyjádření pracovníka Státní okresního archívu v Novém Jičíně, že zápis z jednání městské rady (Neutischein) v ručním zápise o strojopisu je dostatečným důkazem udělení jeho členství.
  Proč starosta kryje tuto ostudnou skutečnost? Chování všech politických subjektů na radnici bude dobré vodítko pro občany koho volit a která strana kryje a podporuje nacistu Konráda Henleina!

  • Dobrý den,
    
   odnětím čestného občanství města Nový Jičín Konradu Henleinovi se bude pravděpodobně zabývat ZM na plánovaném zasedání dne 13. 9. 2021. V současné době zástupci SPD připravují materiály na toto zasedání.

   Ing. Renáta Kelnarová
   vedoucí odboru správních agend

 50. Dobrý den,
  velice me by mě zajímalo, na kdy se přesune to parkoviště na Dlouhé? Je to už úplně neúnosné a omlouvám se, ale abych musel parkovat na ulici Mendelova nebo na Palackého, když bydlím na ulici Budovatelů, je opravdu mazec. Již v 17 hodin je problém najít místo k parkování, lidé už stávájí před parkovacími místy nebo v cestě, po které se má jet. Člověk končí po odpolední ve 22:00 a než najde místo a zaparkuje je 23:00!
  Doufal, jsem, že je pokuta 10.000 je pouze vtip vůči tomu, jak je to parkoviště potřebné….
  Neříkejte mi, že je opravdu tak složité najít schopnou firmu, která by tuto práci zastala.

  • Dobrý den,

   důvod pro zpoždění plánované realizace nového parkoviště jsme nemohli předvídat ani ovlivnit. Zhotovitel byl vybrán již na podzim 2020 s předpokládaným termínem plnění duben – červenec 2021. Zhotovitel stavby odmítl převzít staveniště v plánovaném termínu – duben 2021. Práce hodlal zahájit až v červenci. Na takovou podstatnou změnu smlouvy nemohlo město vzhledem k platné legislativě přistoupit. Jedinou možností bylo odstoupení od smlouvy. Neprodleně jsme zahájili opakovaný výběr dodavatele. V současné době se již nové parkoviště dokončuje a bude se kolaudovat. Nové parkoviště bude již brzy sloužit obyvatelům sídliště. Děkujeme občanům za trpělivost.

   Město si uvědomuje složitou situaci s parkováním na vašem sídlišti. Nejedná se o jedinou lokalitu ve městě, kde poptávka převyšuje nabídku parkovacích míst. Město proto nechalo zpracovat Koncepci statické dopravy města Nový Jičín, ze které vyplývají konkrétní akce, jejichž realizace vede ke zlepšení parkování ve městě. K prohlížení zde: Koncepce statické dopravy města Nový Jičín – Nový Jičín – Město Klobouků (novyjicin.cz).

   Ing. arch. Jitka Pospíšilová
   vedoucí Odboru rozvoje a investic

 51. Dobrý den,
  nevím, zda už někdo předemnou nedal tuto informaci, že ve ve spodní části Hřbitovní a Valašské ulice najel zřejmě těžký vůz na okraj širokých obrubníků a 4 ks se pod tíhou zvedly. Je to poškozené. Děkuji

  • Dobrý den,

   v minulém týdnu TS města NJ už provedly opravu obrubníků na ul. Hřbitovní.

   Ing. Aneta Fojtíková
   odbor správy majetku

 52. Dobrý den přeji.Potřeboval bych informaci na koho se mám obrátit,s následujícím problémem. Jezdím na zahradu trasou Nový Jičín kolem ranče Hermelín jedu za most a odbočím na starou kostkovanou cestu a vracím se zpět směr Nový Jičín až k benzinám,kde sjíždím na Šenov. Po staré cestě musím vjet na cestu pod křižovatkou na Rybí.U ní jsou zahrady a na cestu pořád někdo hází staré palety a zatěžuje je kameny a dlažbou. Dá se tam taktak projet.Předem děkuji za odpověď.

  ( mohu doložit fotografií. )

  • Dobrý den,

   k dotazu se nebudeme vyjadřovat. Jedná se o katastr obce Rybí, zde nemáme žádné pravomoci.

   Mgr. Ilona Majorošová
   preventistka a tisková mluvčí MPNJ

 53. Tři týdny nevyvezený textilní odpad- okolo kontejneru několik balíků, přes den to občůravají psi, v noci potkani. Upozorňuji již po několikáté a je to nejen u nás (Na Lani 228). Prosím o zveřejnění smlouvy a sankcí za nevyvezení, kdo to kontroluje….
  Pokud chcete třídit odpady, tak musíte zajistit jejich likvidaci

  • Dobrý den,

   děkujeme za upozornění na nevyvezené kontejnery. Obdobná situace jako v místě, které popisujete, je bohužel na více stanovištích kontejnerů. Společnost TextilEco, která odebírá od města Nový Jičín vyřazené oděvy a látky se bohužel potýká s existenčními problémy. Dopadly na ně opatření, které byly aplikovány v rámci snahy o snížení šíření nákazy Covid. 

   Aktuálně se snažíme zajistit co nejdříve vyvezení plných kontejnerů. Bohužel občané i přes to, že vidí plný kontejner, nechají oděvy mimo tuto nádobu, čímž vzniká nepořádek. Po informaci od společnosti TextilEco o situaci, ve které se ocitli, poptáváme urgentně jiné firmy, které by s městem mohly spolupracovat. Stále jsme nenašli jinou společnost, která by měla zájem od města Nový Jičín oděvy odebírat. I ostatní firmy obchodující s tímto sortimentem, se potýkají se sníženou možností obchodovatelnosti. 

   Město za tuto službu neplatí, naopak platí společnost, která poskytuje kontejnery a odebírá textil.

   Snažíme se tuto situaci řešit, pokud byste znal nějakou další společnost, která tyto služby nabízí, neváhejte nám dát vědět. 

   Ing. Markéta Servátková
   referent veřejné správy

 54. Dobrý den.
  Potřebovala jsem si najít nějaké informace o městě. Bohužel jsem zjistila, že spousta článků začíná na stránce vysoko “nahoře”, kde je obrázek náměstí. Tudíž text je naprosto nečitelný. To si toho nikdo nevšiml?? Mohli by to odpovědní pracovníci opravit? Děkuji

  • Dobrý den,

   poprosím Vás o zaslání odkazů na konkrétní stránky + definici platformy (mobil/PC a jaký prohlížeč), na které se snažíte informace zjistit (abych mohl provést simulaci podmínek u sebe a identifikoval problém, jenž bych následně opravil). Můžete zaslat i na e-mail pavel.kasuba@novyjicin.cz.

   Děkuji.

   Bc. Pavel Kašuba
   správce webových stránek

 55. Dobrý den, dnes , v pátek 14.5.2021, probíhá na náměstí květinový trh – OK. Všichni jsou spokojeni – prodávající, kupující i jen tak volně procházející.
  Můj dotaz zní: proč, jen o pár metrů dál – na městské tržnici, stojí pracovník oblečený v reflexní vestě a rozdává ušmudlané kartičky s pořadovými čísly. Hygiena se musí divit!!! To je předávání viru v přímém přenosu. Mimo jiné – tuto pracovní sílu by bylo určitě možno zaměstnat smysluplněji.
  Svůj dotaz píšu právě v kontextu – trh na náměstí versus trh na městské tržnici.
  Děkuji za odpovědˇ.
  M.Fojtíková

 56. Dobrý den, máme psa z útulku, máme nárok na úlevu od placení poplatku?
  Děkuji za odpověď

  • Dobrý den,

   na psa převzatého z útulku se poskytuje úleva ve výši 50% z poplatku. Více informací na emailu lenka.petrickova@novyjicin.cz, popř. telefonu 556 768 383.

   Lenka Petříčková
   referentka veřejné správy

 57. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, za i letos budou obyvatelé a firmy v MPR osloveni s nabídkou okenních truhlíků osázených muškáty. Tato akce vždy velmi oživila střed našeho města. A protože doba již pokročila, zatím nikdo osloven nebyl – vznáším tento dotaz.
  S pozdravem M. Fojtíková

  • Dobrý den,

   od letošního roku nebude město poskytovat truhlíky do oken pro MPR. Tato akce přestala plnit svůj původní záměr. Finance vynakládané na akci budou využity pro květinovou výzdobu ve veřejné zeleni Nového Jičína. Věříme, že svá okna občané i podnikatelé ozdobí vlastními truhlíky, přestože nebudou v jednotném stylu. Za město Nový Jičín, zvláště za odbor životního prostředí děkujeme všem, kteří pečují o své nejbližší okolí a o květiny, které přispívají k pěknému vzhledu, ale také zlepšují mikroklima a navozují příjemné pocity v zastavěné části města.

   Ing. Olga Kubálková
   správce městské zeleně

 58. Dobrý den,

  chtěl bych se zeptat na platbu za komunální odpad pro rok 2021 za naše děti, které k datu splatnosti poplatků za komunální odpad nedosáhnou stáří jednoho roku.. Děti jsem registroval na Finančním odboru v roce 2020 v červenci. Podle místní vyhlášky jsou děti do jednoho roku osvobozeny od poplatku za komunální odpad. Kažpopádně, když zadám na Vašich vebových stránkách jejich rodná čísla, systém mi generuje úhradu poplatku pro tento rok. Na Vašich stránkách jsem nenašel žádnou jinou právní definici ani příslušný tiskopis, kterým bych mohl mé děti osvobodit od poplatků za komunální odpad. Počítám s premisou, že účetní období je od 1.1. každého roku, takže pokud bych nesplňoval podmínku dítěte do jednoho roku tak bych měl stále platit poměrnou část poplatků. Mohli byste prosím tuto tématiku osvětlit jak mé osobě, tak i dozajista ostatním občanům tohoto města?

  Děkuji předem za Vaší odpověd. s pozdravem Fasora

 59. Dobrý den.
  V březnovém NJ zpravodaji hned na druhé straně odpovídá ve článku p. starosta Kopecký o prodloužení cyklostezky Koleje. Píše se tam, že náklady na realizaci se odhadují na 9,2 milionu Kč a stávající trasa se pro cyklisty prodlouží o 600 metrů. Rozumím tomu dobře, že za 9 milionů se postaví 600 metrů cyklostezky???
  Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den,

   výběrovým řízením se cena dostala na částku 7,9 mil. vč. DPH. Největší položkou v rozpočtu je oprava stávajícího mostu, vč. vytvoření nové mostovky s asfaltovým povrchem.

   Ing. Michaela Mrklovská
   investiční technik

 60. Dobrý den,
  v našem městě se téměř neobjevují garáže na prodej, nebo i jen pronájem. Uvažuje město o výstavbě nových?

  • Dobrý den,

   není obvyklé, aby města realizovala výstavbu řadových garáží a ty následně pronajímala nebo prodávala. Co se týká rozvojových investic města v oblasti parkování, jedná se zpravidla o výstavbu parkovacích domů, mimoúrovňových parkovacích stání apod. V Koncepci statické dopravy, která byla schválena v roce 2020, jsou navrženy tyto stavby hromadných garáží. Etážové stání v Loučce je navrženo k realizaci v roce 2024. Stavba parkovacího domu na ul. Bezručova je v dlouhodobém výhledu.

   Ing. arch. Jitka Pospíšilová
   vedoucí odboru rozvoje a investic

 61. Dobrý den,od 5.3. nebyli dávány sáčky na psí extrementy ve smetanových Sadech,přitom pan s multikarou tu jezdí a v kabině vozí ty sáčky takže už od Vánoc sáčky nebyli dodány, můžu vám to fotit,pokud budete chtít.

  • Dobrý den,

   tento požadavek jsem již zadala technickým službám aby zvýšili počet sáčků na psí exkrementy ve Smetanových sadech. Moc se omlouvám, že ještě tento požadavek nebyl napraven, ale bohužel je doba, kdy nemoc si nevybírá a TS to postihlo ve velkém, kdy je nedostatek pracovníků, proto prosím o shovívavost a o strpení a snad v nejbližší době bude vše v pořádku.

   Děkuji za pochopení.

   Ing. Aneta Fojtíková
   odbor správy majetku

 62. Dobrý den,
  chtěl jsem se jen zeptat, jestli nevíte kdo zařizuje přívod elektřiny do garáží na ulici Vančurova v Novém Jičíně.
  Děkuji

  • Dobrý den,

   přívod elektřiny do garáží na ul. Vančurova by měl provádět ČEZ.

   Ing. Aneta Fojtíková
   odbor správy majetku

 63. Dobrý den,

  Předně děkuji za nově chystané místo pro radar na ulici Revoluční. Napadá mě další vhodné místo na ulici Suvorovová. Rovněž se chci zeptat, jestli město plánuje pořídit i další radary tak aby se nemuseli neustále přesouvat mezi stanovištěmi a měřilo by se tím pádem všude. Určitě by se to městu investičně vyplatilo.

  Děkuji
  Jirka

  • Dobrý den,

   město připravuje další místo pro radar v místní části Bludovice. S výstavbou nového místa je v plánu pořídit také další radar.

   Ing. arch. Jitka Pospíšilová
   vedoucí odboru rozvoje a investic

 64. Dobrý den

  plánuje město nějaké další úpravy v lokalitě Čerťáku ? Mám na mysli zejména dříve zmiňované pláže či molo.

  Děkuji
  Jirka

  • Dobrý den,

   ano, v současné době se zpracovává Ideová studie na revitalizaci okolí lokality Čerťák – 3. etapa.

   Ing. arch. Jitka Pospíšilová
   vedoucí odboru rozvoje a investic

 65. Dobrý den,

  dojde při chystané rekonstrukci Beskydského divadla i k estetickým úpravám fasády ?

  Děkuji
  Jirka

  • Dobrý den,

   ne, fasáda není předmětem připravované rekonstrukce.

   Ing. arch. Jitka Pospíšilová
   vedoucí odboru rozvoje a investic

 66. Dobrý den,

  rád bych požádal správce městské zeleně o seřezání keřů mezi domy 22 a 24 na ulici Dlouhá. Ve spodní části se často drží odpadky a špatně se odklízejí. Esteticky by to také vypadalo lépe než současná houština. Obdobná situace je i za domy 14,12,10,8 na stejné ulici.

  Předem děkuji
  Jirka

  • Dobrý den,

   v lokalitě za domem Dlouhá 8-14 jde o volně rostoucí keře, které jsou vysazeny jako živý plot a odcloňují zástavbu od parkoviště a zachycují prachové částice způsobené automobilovým provozem. Keře nezasahují do chodníku. Údržba tohoto volně rostoucího živého plotu proběhla v nedávné době, šlo o výřez nejstarších a polámaných výhonů a odstranění náletů.

   Co se týká lokality mezi domy Dlouhá 22 a 24, jsou pravděpodobně myšleny keře před domem Dlouhá 22, jde rovněž o volně rostoucí keře, které nejsou určeny k ořezům. Situace bude posouzena na místě a v případě potřeby (suché či zlámané větve, zásah do chodníku apod.) provedou Technické služby města Nového Jičína potřebný zásah, nepůjde však o tvarovací řez.

   Ing. Olga Kubálková
   správce městské zeleně

 67. Dobrý den,

  Spousta občanů si stěžuje na plné popelnice a na poházené odpadky na ulicích. chápu, že nemáte kapacity na neustálé uklízení po nepořádných občanech. Nebylo by proto možné zvýšit poplatky městu za jejich odklízení. Za získané peníze od lidí by se dali navýšit kapacity případně motivovat stávající pracovníky.

  Děkuji
  Jirka

  • Dobrý den,

   v případě výskytu plných popelnic a poházených odpadků, řešíme konkrétní stanoviště ohledně vývozu a nepořádek na veřejných prostranstvích s TSM. Je pravda, že v posledních měsících registrujeme jinou skladbu komunálních odpadů: větší výskyt papíru a plastů, pravděpodobně díky změně životního rytmu v souvislosti s karanténou, izolací, nižší mobilitě občanů a častější práce z domova. Proto jsme v průběhu následujících týdnů naplánovali kontroly stanovišť nádob na odpad a v případě potřeby přijmeme odpovídající opatření – např. přistavení další nádoby nebo četnější vývoz.
   Pokud se týká návrhu na zvýšení poplatku za odpad, jedná se kompetenci zastupitelstva města, které tak může učinit změnou obecně závazné vyhlášky. Podnět bude v tomto bodě předám příslušnému členu vedení města.

   Pěkný den a hodně zdraví přeje

   Ing. Eva Bártková
   vedoucí odboru životního prostředí

 68. Dobrý den,mohlo by se častěji doplňovat sáčky na psí extrementy ke košům ve smetanových Sadech a ne jednou za tři měsíce a jenom ke dvou košům.Ten pan co jezdí stou multikarou to dává asi ze svého, děkuji.

  • Dobrý den,

   podnět byl předán k řešení na TSM, kde se o tyto věci starají.

   Ing. Aneta Fojtíková
   odbor správy majetku

 69. Dobrý den. Nebylo by možné zajistit u MHD aby zastavovala i na starém autobusáku? Alespoň v ranních hodinách ve směru od pošty. Jde mi o dojíždění syna do školy (až budou znovu otevřené) na ZŠ Komenského.

  • Dobrý den,

   dotaz je v individuálním řešení místostarostou, Mgr. Ondřejem Syrovátkou, skrze e-mailovou komunikaci.

   Bc. Pavel Kašuba
   správce webových stránek

 70. Dobrý den n a můj dotaz ze dne 17.1.2021 týkající se řešení nalezené věci (dle vašeho výkladu opuštěné věci) kaple o ploše větší jak 30 m2 na pozemku města – k.ú. Straník č.parcely 1737/36 jsem sice obdržel vaši odpověď s patřičným výkladem, avšak v poslední odstavci je uvedeno, že … v současné době se na Odboru školství, kultury a sportu touto záležitostí zabýváte”… a že …” věc bude řešena s právníkem města. Zajímalo by mne jak dlouho bude město bádat a řešit tento problém, který je městu dokladovatelně prezentovan z řád občanů již více jak 6 let, např. panem Čestmírem Pavlíkem? Mám tomu rozumět, že úřad pohrdá občany města – místní části Straník? Žádám o řádnou a kvalifikovanou odpověď co nejdříve, neboť samotné řešení má zpoždění již řadu let !!! Za odpověď děkuji.

  • Dobrý den,

   danou věc posuzuji s právníkem města, následně bude návrh na vzetí kaple do majetku města postoupen do vedení města a poté příp. do orgánů města. Nejbližší termín jednání RM je 21. 4. Budeme Vás informovat obratem, jakmile v této věci nastane posun.

   S pozdravem a přáním krásného a hlavně pohodového dne

   Ing. Simona Holčáková
   referentka veřejné správy

 71. Dobrý den,
  městem většinou jen projíždím autem, protože pracuji v jiném kraji a vracím se k večeru. Dnes ráno (sobota 21.2.) jsem šla pěšky nakoupit od hřbitova přes Trlicovou kolem bazénu k Lidlu a vracela jsem se kolem bazénu, msgr. Šrámka, Nábřežní. Nemile mně překvapilo, že 14 dnů poté, co napadl současný sníh, velká část majitelů domů i Město, které je vlastníkem chodníků, neměli čas odklidit sníh? Považuji to za velkou ostudu. Nedovedu si vůbec představit, jak po těchto chodnících chodí starší lidé. Pentráková

  • Dobrý den,

   úprava přechodů a autobusových zastávek byla provedena. Bohužel nejme schopni zajistit úklid sněhu na chodnících na 100%, a to z důvodu, že občané nechávají na chodnících popelnice, nebo se tam naše technika nedostane kvůli zaparkovaným vozidlům. Problém je taky s padajícím sněhem ze střech domů. Tato místa se snažíme uklidit ručně, ale bohužel nemáme takovou kapacitu zaměstnanců, abychom zcela a všude odstranili následky zimy. Naší povinností je následky zimy zmírnit, ne zcela odstranit.

   Vladislav Machula
   vedoucí střediska místních komunikací

 72. Již 4 dny nepadal sníh. Řada chodníků je pokryta vrstvou zledovatělého sněhu. Proč se neprovádí dočišťování, úprava přechodů a autobusových zastávek?

  • Dobrý den,

   úprava přechodů a autobusových zastávek byla provedena. Bohužel nejme schopni zajistit úklid sněhu na chodnících na 100%, a to z důvodu, že občané nechávají na chodnících popelnice, nebo se tam naše technika nedostane kvůli zaparkovaným vozidlům. Problém je taky s padajícím sněhem ze střech domů. Tato místa se snažíme uklidit ručně, ale bohužel nemáme takovou kapacitu zaměstnanců, abychom zcela a všude odstranili následky zimy. Naší povinností je následky zimy zmírnit, ne zcela odstranit.

   Vladislav Machula
   vedoucí střediska místních komunikací

 73. Dobrý den,

  ve věci uzavření ” komunikace ve Straníku dne 27.3.2021.v době od 7:10 do 18:10 hod”
  , kdo zajistí a jak informovanost občanů, především těch kteří jsou nemohoucí, těžce mobilní a kteří neumí a nemají přístup ani na internet a na úřední desku na radnici, Jak budou zajištěna práva těmto občanům ?

  • Dobrý den,

   dne 24.02.2021 odbor správy majetku MěÚ Nový Jičín e-mailem požádal předsedu osadního výboru Straník pana Romana Olbricha informovat občany místní části Straník o plánovaném konání této motoristické akce – o zajištění vyhlášení o jejím uskutečnění v místním rozhlase a to v přiměřeném předstihu.

   S pozdravem

   Ing. Zdeněk Pítr
   odbor správy majetku

   __________________________

   Dobrý den,

   v povolení uzavírky silniční správní úřad stanoví žadateli podmínky, které je žadatel povinen splnit. Zejména pak, že má v maximálním možném předstihu o uzavírce a zvláštním užívání pozemní komunikace informovat širokou veřejnost. Jakým způsobem tak učiní je na něm. Obraťte se tedy, prosím, na organizátora akce Valašská rally, jakým způsobem bude občany informovat.

   Bc. Tomáš Hodslavský
   referent odboru dopravy

 74. Stále čekám na vyjadřenì P.Kopeckého a P.Strýčka,ohledně revitalizace náměstì,kterou slibovali v předvolebnim spotu.Tak i odpověd P.Syrovatky ohledně zeleně,stromu na náměstì.Děk
  uji.Jiři

  • Dobrý den,

   vnímáme Váš zájem o dění ve městě a s ním související četnost dotazů. Máme za to, že by bylo vhodnější, než si zdlouhavě a opakovaně dopisovat, osobně se setkat. Pokusíme se Vám na každou otázku odpovědět, případně můžeme k jednání přizvat i kompetentní úředníky. Nevíme, jaká je Vaše časová vytíženost, proto necháváme termín a čas schůzky na Vás. Zkuste si dojednat datum a hodinu našeho setkání na sekretariátu vedení města na telefonním čísle 556 768 227 nebo prostřednictvím e-mailu: monika.martonikova@novyjicin.cz

   S pozdravem
   Stanislav Kopecký, starosta města
   Ondřej Syrovátka, místostarosta města

 75. Kdy se začne řešit parkování v Loučce. Stav je katastrofální, parkuje se běžně na zakázaných místech. Chvályhodné je, že MP nedává pokuty, ale to není řešení. Při volbách bylo slíbeno řešení, ale výsledek je zatím =0.

  • Dobrý den,

   město si je vědomo nelehké situace obyvatel sídlišť Nového Jičína, co se týče parkování. Proto byla v roce 2020 pořízena Koncepce statické dopravy, ve které byla na základě důkladné analýzy současného stavu navržena konkrétní řešení v jednotlivých lokalitách. Zastupitelstvo města schválilo akční plán na roky 2020-2024, ve kterém jsou v Loučce 3 opatření. Prvním z nich bude předláždění v lokalitě Na Lani, čímž vznikne cca 20 nový míst. Odkaz na Koncepci statické dopravy zde:

   https://www.novyjicin.cz/koncepce-staticke-dopravy-mesta-novy-jicin/

   S pozdravem

   Ing. arch. Jitka Pospíšilová
   vedoucí odboru rozvoje a investic

 76. Dobrý den,

  zajímalo by mne, jestli městský úřad Nový Jičín už
  ví od Okresního státního archívu, zda je válečný zločinec Konrad Henlein stále čestným občanem Nového Jičína. Už to ví odpovědní úředníci městského úřadu? Prosím o řádnou odpověď. Děkuji.

  • Dobrý den,

   dne 9.2.2021 jsme obdrželi odpověď s následujícím výsledkem: čestné občanství Konradu Henleinovi bylo předáno při jeho návštěvě v Novém Jičíně dne 27. listopadu 1938, jak potvrzuje také zápis ze schůze rady města z 11. ledna 1939. Že by toto čestné občanství bylo po roce 1945 odejmuto, se v zápisech z plenárních zasedání MěNV dohledat nepodařilo.

   Ing. Renáta Kelnarová
   vedoucí odboru správních agend

 77. Dobrý den,
  děkuji za odpověď, k vašemu vyjádření jen dodávám: 1. Nejsem kamioňák, ale co mají dělat, když přijedou k DHLku a je všude plno? A navíc dostanou pokutu. 2. To, že tam stojí kamiony a je to zapříčiněno umístěním velké logistické firmy, to snad bylo jasné už při povolování takové výstavby, proč se to neřešilo v projektu? 3. Co si lze představit pod pojmem “dlouhodobější systémové opatření stavebně technického charakteru? 4. Povrch vozovky od křižovatky u hřbitova k DHL (včetně Taxisova příkopu hned u křižovatky) se zhoršuje, bude se s tím něco dělat?

  Jan Kristek napsal:
  27.11.2020 (7:04)
  Dobrý den. Chci se zeptat jestli se bude nějak řešit situace s čekajícími kamiony na vjezd do DHL na ulici Hřbitovní. Často stojí kamiony na hlavní cestě a průjezd pro ostatní je omezen a ituace se zhoršuje.
  Pavel Kašuba napsal:
  8.2.2021 (8:51)

  Dobrý den,
  situace na ulici Hřbitovní, přesněji tedy v místech kde se nachází DHL je problematická. V uvedeném místě je ze strany Městské policie Nový Jičín prováděna namátková kontrolní činnost, dohled je prováděn především nad dopravní situací. Případné přestupkové jednání, kterého se řidiči dopouštějí je ze strany MP řešeno na místě, pokud okolnosti brání vyřešení na místě je podezření z přestupkového jednání předáno příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Situace, kdy v uvedeném úseku stojí kamióny je zapříčiněna umístěním velké logistické firmy. Ne vždy jde v případě stání těchto vozidel o přestupkové jednání a proto účinnější řešení této problematické situace spatřujeme v dlouhodobějších systémových opatřeních stavebně technického charakteru.
  Bc. Daniel Rýdel
  ředitel městské policie

  • Dobrý den,

   dle vyjádření Odboru územního plánování a stavebního řádu poskytne podrobnější informace konkrétní investor v dané lokalitě, případně bych pak kontaktoval na přímo Městskou policii nebo Odbor dopravy.

   Děkuji a omlouvám se za zdržení z důvodu větší nemocnosti v posledních dnech.

   Bc. Pavel Kašuba
   správce webových stránek

 78. Dobrý den, zajímalo by mne,
  proč nejsou občanům města k dispozici aktuální zápisy z jednání osadních výborů zastupitelstva města Nového Jičína, ani na web stránkách osadních výborů, ani na web stránkách města. Proč jsou tyto zápisy občanům města utajovány? Nejhorší situace je např. u osadního výboru Žilina.

  Žádám řádnou odpověď. Děkuji

  • Dobrý den,

   výbory ani město nemají povinnost stanovenou zákonem k obecnému zveřejňování zápisů ze schůzí výborů. Přesto jsou již řadu let na webu města zpřístupněny „dobrovolně“ zápisy ze schůzí finančního a kontrolního výboru.
   Po projednání s předsedy osadních výborů v loňském roce město zveřejňuje zápisy ze schůzí těch osadních výborů, které udělily souhlas, a to na webu města v části „Samospráva“, „Zastupitelstvo města, Výbory“, „Osadní výbory“.

   JUDr. Dagmar Veličková
   vedoucí odboru kancelář vedení města

 79. Dobrý den.Rád bych věděl,jak jsou využivané byvalé prostory bytového podniku,kde měli vzniknot byty.Děkuji za info.Jirka

  • Dobrý den,

   v současné době se prostory nevyužívají. Rekonstrukce se odložila vzhledem k vysoké finanční náročnosti na rekonstrukci tohoto objektu.

   Ing. Blanka Zagorská
   vedoucí odboru bytového

 80. Dobrý den,

  dnes jsem se dověděl, že údajně mezi čestnými občany města Nového Jičína je i Konrád Henlein a Klement Gottwald. Pokud je to pravda, není to skandál ? Za odpověď děkuji.

  • Dobrý den,

   mezi čestnými občany města Nový Jičín je dle písemných záznamů, kterými disponujeme, uvedeno pouze jedno Vámi zmiňované jméno, a to Klement Gottwald, který byl jmenován čestným občanem města Nový Jičín dne 23. 11. 1949. Na Státní okresní archív Nový Jičín byla dne 25. 01. 2021 podána žádost o prošetření informace, zda byl Konrad Henlein také jmenován čestným občanem města Nový Jičín. Do dnešního dne však tato informace zatím nebyla potvrzena ani vyvrácena.

   Odnětí čestného občanství může být odňato tomu, kdo se stal nehodným tohoto uznání nebo tomu, u koho dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, které by udělení čestného občanství odporovaly, a to na návrh osoby oprávněné jednat jménem politické strany, hnutí, zájmového sdružení apod. a občana města Nový Jičín prostřednictvím člena Zastupitelstva města Nový Jičín.
   Návrh musí obsahovat podrobné a srozumitelné odůvodnění skutečností, jež by k odejmutí mohly vést. Před odejmutím čestného občanství, s výjimkou odejmutí čestného občanství posmrtně, musí být dána čestnému občanu příležitost k vyjádření jeho stanoviska.

   Ing. Renáta Kelnarová
   vedoucí odboru správních agend

 81. Dobrý den,
  k vašemu vyjádření bych chtěl připomenout, že: 1. Poměrně dobrý stav vozovky od hřbitova k hermelín ranči se zhoršuje – čili jestli se uvažuje o nějaké opravě, 2. Jako laik z vaší informace, že probíhá proces převodu části komunikace od Hermelín ranče ke křižovatce nad Sirkovými lázněmi, nedokážu vyčíst žádnou informaci o možné výměně povrchu. Bylo by možné to konkretizovat?

  Děkuji za odpověď

  Jan Kristek napsal:
  27.11.2020 (7:10)

  Dobrý den. Chci se zeptat jestli a případně kdy se bude měnit povrch vozovky mezi hřbitovem a křižovatkou nad Sirkovými lázněmi? Děkuji za odpověď.

  Pavel Kašuba napsal:
  6.1.2021 (8:34)

  Dobrý den,

  od hřbitova po Hermelín ranč je komunikace na katastru Nového Jičína a v tomto úseku je na rozdíl od Hermelín ranč ke křižovatce nad Sirkovými lázněmi v poměrně dobrém stavu. Zároveň v současné době probíhá proces převodu části této komunikace na Moravskoslezský kraj.

  Ing. Vladimír Bartoň
  vedoucí odboru správy majetku

  • Dobrý den,

   převod komunikace na Moravskoslezský kraj, by měl proběhnout v první polovině letošního roku a město Nový Jičín nemá pro letošní rok tuto komunikaci v plánu oprav. Zhoršující se stav tedy bude řešit Moravskoslezský kraj zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje.

   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 82. Dobrý den,

  chtěla bych požádat město o zřízení nájezdů pro kočárky na ulici Paláckého vedle gymnázia (buďto ze strany, kde se nachází rodinné centrum Provázek, nebo pod zdravotním střediskem). Jedinou možnou cestou, kde se nachází nájezdy je průchod přes parkoviště gymnázia. V zimním období je však brána k parkovišti uzavřena a mimo zimní období není vždy příliš bezpečné přes parkoviště s kočárkem přecházet. Na koho se prosím mohu se svým požadavkem obrátit?

  • Dobrý den,

   bohužel v dohledné době Město Nový Jičín nezvažuje zřídit žádné nájezdy na kočárky na ul. Palackého, z důvodu bezpečnosti. Tyto schody neodpovídají normám bezpečnosti pro nájezdy kočárků. Proto doporučuji využít jinou ulici např. Wolkerovu nebo Kolářovou.

   Ing. Aneta Fojtíková
   odbor správy majetku

 83. Dobrý den,

  zajímalo by mne, proč není do majetku města zanesen nalezená věc – kaple o ploše více jak 30 m2, která se nalézá na pozemku města č. 1737/36, v katastrálním území Straník, proč není uvedena v katastru nemovitostí. Občané i osadní výbor se ptá již několik let, v minulosti byly, pokud si dobře pamatuji již 2x, provedeny opravy fasády kaple z finančních prostředků města, aniž by kaple někomu patřila. Proč se o to městský úřad nestará ! Prosím o odpověď kompetentní pracovníka. Děkuji.

  • Dobrý den,

   u nemovité věci nelze pojmově o ztrátě (potažmo nálezu) uvažovat, lze ji jen opustit. Problematiku opuštěné věci řeší §§ 1045 a 1050 odst. 2 NOZ (Zák. 89/2012 Sb.).

   § 1045 odst. (2) Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu.

   § 1050 odst. (2) Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k nemovité věci po dobu deseti let, má se za to, že ji opustil.
   Na tuto věc existují různé právní výklady…jeden z nich uvádí, že došlo-li k opuštění věci před 1. 1. 2014 (tj. před účinností NOZ), pak na tyto případy dopadají ustanovení starého občanského zákoníku a obec může takovou nemov. věc převzít do svého vlastnictví. Zároveň by obec ale měla vyvinout přiměřené úsilí o nalezení případného bývalého vlastníka.
   Podobnou skutečnost již město řeší v případě kamenného kříže v Kojetíně.

   V minulosti, tj. v r. 2008, již proběhla snaha vzetí Vámi zmiňované kaple do majetku města, tehdejší vedení města však tomuto nebylo nakloněno. V současné době se na Odboru školství, kultury a sportu touto záležitostí zabýváme, věc bude řešena s právníkem města.

   Ing. Simona Holčáková
   referent veřejné správy

 84. Dobrý den,

  zajímalo by mne proč není zveřejněn pro občany města na webových stránkách Plán zimní údržby města Nový Jičín ? Nikde jsem jej nenašel. Určitě by to občany zajímalo.

  • Dobrý den,

   operační plán zimní údržby s dlouhodobým trváním byl schválen usnesením č.1593/R54/2017 na Radě města konané dne 22. 11. 2017, s účinností od 1. 12. 2017. Webové stránky TSM byly nedávno aktualizovány a operační plán zimní údržby zatím nebyl na webových stránkách zveřejněn a bude doplněn v co nejkratším termínu.

   Miroslav Driml
   zástupce vedoucího stř. MK

 85. Dobrý den,
  zajímalo by mne něco k zimní údržbě v lokalitě Straník:

  1. Proč je prováděna zimní údržba (plužení) páteřních komunikací města (např. dnes a ve čtvrtek 15.1.) až po dvou až třech hodinách po napadení cca 7-10 cm sněhu. Dnes byl úklid komunikace směr od Kojetína prováděn až po 8. hodině. Nevím, jestli prioritně si údržbu-konající traktor napřed provádí údržbu svých zemědělských pozemků nebo ne, ale snad to je placená služba městem pro občany, nebo ne ?
  2. Kdo provádí kontrolu zimní údržby, lokalita Straník je taky někým kontrolována?
  3. Dnes jsem si provedl odhrnutí sněhu od našeho plotu (Straník 61) v pásu širokém cca 2 m. Následně mi traktor shrnul odklizený sníh nejen na shrnutou část vozovky ale i na náš plot a to v místě, kde je dostatečný prostor na provádění úklidu sněhu.

  Očekávám, že mi odpoví kompetentní pracovník a bude sjednána náprava!

  • Dobrý den,

   dne 14. 1. 2021 začalo sněžit kolem 5,00 hod., vozidla TSM provádějící zimní údržbu vyjela přednostně na údržbu hlavních tras ve městě a trasy MHD, a poté pokračovala systematicky dále dle priorit plánu zimní údržby.
   Pan Hrachovec provádí zimní údržbu v obci Straník jako smluvní partner na výzvu dispečera zimní údržby dle předem sjednaných podmínek. Toho dne byl vyzván k výjezdu v 7,30 hod.
   Kontrolu zimní údržby provádí vedoucí stř.MK nebo dispečer zimní údržby, a to dle aktuálních klimatických podmínek.
   Při plužení komunikací není vždy možné zabránit tomu, aby nedošlo k částečnému nahrnutí sněhu zpět na již odklizenou plochu, ale i přesto budou řidiči poučeni a požádáni, aby byli ohleduplní a snažili se tyto situace minimalizovat.

   Miroslav Driml
   zástupce vedoucího stř.MK

 86. Dobrý den jako již několik spoluobčanů se chci zeptat na černou stavbu ve Straníku na stavbě se vesele pracuje a zřejmě není žádný velký zájem tento problém řešit vypadá to že bohatí si asi můžou dělat co chcou čekám jen kdy pán dostane dodatečné povolení a věc se pěkně zamete

  • Dobrý den,

   zřejmě se dotazujete na stavbu na pozemku parc.č. 252/1 k.ú. Straník (v podnětu není upřesněno o jakou stavbu se jedná). Na pozemku parc.č. 252/1 k.ú. Straník se jedná se o nepovolenou stavbu, na kterou bylo zahájeno řízení o odstranění stavby. Zároveň bylo vydáno rozhodnutí o bezodkladném zastavení prací. Stavbu v současné době nelze dodatečně povolit, protože není v souladu s územním plánem. Stavební úřad provádí úkony, které mu stavební zákon umožňuje.

   S pozdravem
   Romana Kopecká
   referent veřejné správy

 87. Dobrý den,
  využívám tento odkaz pro vyslovení velké pochvaly za nápad (a jeho realizaci) umístit do parku Smetanovy sady knihovničku. Už jsem do ní několik knížek umístila a také si nějakou knížku i odnesla.
  Knihovnička má však jeden technický zádrhel. Už po jejím umístění byl problém jedny dolní dvířka otevřít a zase zavřít, protože drhly. No a teď už nejdou vůbec zavřít, zůstávají pootevřené. Bylo by možné s tím něco udělat ? Kousek uhoblovat apod…
  Knížky si ochranu před nepříznivým počasím zaslouží…
  Díky.

  • Dobrý den,

   určitě máte pravdu, děkujeme za upozornění, tuto opravu jsem zadala technickým službám, která mi zaslíbila, že to co nejdříve spraví.

   Děkuji a přeji pěkný den.

   Ing. Aneta Fojtíková
   odbor správy majetku

 88. Proč se již několik týdnů nevyváží kontejnery s textilem?

  • Dobrý den,

   kontejnery na textil se vyvážejí pravidelně 1 x týdně. Pokud dojde k jejich přeplnění, pak zde máme dva sběrné dvory, do kterých lze tento druh odpadů bezproblémově umístit. Z evidence odpadů, kterou město zpracovává je zřejmé, že si společnost své smluvní závazky plní. Řešili jsme možné navýšení četnosti odvozu oděvů, neboť v letošním roce opakovaně uklízíme oděvy uložené u sběrných nádob.
   Společnost Textileko, stejně jako tomu je u mnohých dalších odpadářských společností, zaznamenává výrazné navýšení přebíraných odpadů, kdy se řeší nemocnost řidičů, nemocnost žen v třídírnách a zejména nedostatečný odbyt separovaných odpadů. V letošním roce došlo k dočasnému poklesu zájmu o tříděný odpad, tento výpadek má za následek přeplněné sklady. Doufáme, že příští rok se vrátí vše do normálu a lidé budou mít prostor pro uložení odpadů do nádob, které mají v blízkosti svých nemovitostí.

   Mgr. Marta Kiššová
   odbor životního prostředí

 89. V tom případě se omlouvám za svou neznalost a zkusím se zeptat znovu. V jaké fázi jsou jednání se soukromým investorem ohledně parcel v lokalitě Za Humny?

  Děkuji Jirka

  9.12.2020 (10:05)

  Dobrý den,

  nerozumím otázce a nevím o tom, že by město mělo odkupovat pozemky Za Humny.

  Ing. Vladimír Bartoň
  vedoucí odboru správy majetku

  • Dobrý den,

   vlastníkem této lokality není město Nový Jičín. Se zástupcem vlastníka město několikrát jednalo, nabídlo několik variant možné spolupráce na realizaci tohoto projektu (výstavby inženýrských sítí a komunikací) a zatím neobdrželo zpětnou vazbu. Čili spolupráce ani žádné konkrétní podmínky nejsou dohodnuty.

   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 90. Dobrý den.
  Zajímalo by mě prosím, jak město plní svůj slib o zasazení se o výstavbu nových bytů. Proč se nepokusí realizaci výstavby samo město (tato investice přece nemůže být prodělečná), když už nevytvoří investorům, kteří by výstavbu realitovali rozumné podmínky pro prodej pozemků. Ano, na stránkách města v rubrice “investiční akce” máte téměř rok krásně napsáno “Nový Jičín připravuje výstavbu bytů i parcel pro rodinné domy”. Můžete prosím konkrétně uvést co opravdu město připravilo, nebo kde se již buduje, nebo jestli hodlá nabídnout rozumné podmínky pro prodej pozemků? Možná by se město mohlo inspirovat v některých okolních městech, kde se bytové domy stavějí. O bydlení v nových bytech v Novém Jičíně je zájem. Ovšem to vypadá, že město zájem nemá. V NJ prokazatelně každoročně klesá počet obyvatel. Tento klesající trend přikládám nezájmu města řešit bytovou situaci.
  Jindřich P.
  Jindřich P.

  • Dobrý den,

   město se v současné době nezaměřuje na výstavbu bytů tzv. na zelené louce. Preferováno je budování bytů ve stávajících nemovitostech města. Účelné a hospodárné nakládání s majetkem města není jen o budování nových staveb, ale i o údržbě, péči a modernizaci stávajícího majetku. Město se zaměřuje na systematickou revitalizaci stávajícího bytového fondu. Od roku 2019 se provádí generální opravy volných bytů, přičemž každoročně se jedná o cca 30 bytů. Zároveň se město zaměřuje na rekonstrukci dosud nevyužitých a neobydlených prostor za účelem vybudování nových bytů. V letošním roce v letních měsících by měla být zahájena rekonstrukce bývalého domu sester, objektu na ul. K Archivu 1993/2. Bude se jednat o nájemní byty pro mladé lidi v režimu startovacího nájemného. Jedná se celkem o 39 malometrážních bytů ve velikosti 2 + kk, (výměra cca 47 m2 ) s novou výtahovou šachtou, evakuačním schodištěm a parkovacím stáním pro 35 osobních vozidel.

   Co se týče přípravy pozemků pro rodinné či bytové domy uvádíme např.:

   Město aktuálně prodává 23 pozemků pro rodinné domy v lokalitě Žilina Za školou. Letos zde budou postaveny inženýrské sítě a komunikace.

   Dále má město záměr prodat pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Pod Skalkou, na kterou má zpracovanou zastavovací studii. V tomto území by mělo být 23 pozemků pro výstavbu rodinných domů.

   V lokalitě na ul. Bohuslava Martinů město vlastní pozemky pro výstavbu bytových domů. Je zpracována zastavovací studie, ve které je počítáno s výstavbou řádově tří set bytů. V současné době jednáme s potenciálními investory a zájemci o odkup tohoto území.

   V lokalitě ul. Trlicova město prodalo pozemek bývalé mateřské školy. Na jejím místě soukromý investor připravuje stavbu bytového domu. Zároveň je na území města několik soukromých investorů, kteří budují byty ze stávajících nebytových prostor. jedná se například o domy na ulici Gen. Hlaďo, Žerotínova, Smetanovy sady (objekt bývalé Jednoty).

   Další pozemek pro výstavbu bytového domu se nabízí na ul. Dolní Brána.
   ​Vzhledem k finanční náročnosti projektu, rozpočtovým možnostem města a nutnosti realizace jiných projektů město v tuto chvíli neplánuje výstavbu nových bytových domů vlastními silami.

   JUDr. Václav Dobrozemský, místostarosta města
   Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí odboru rozvoje a investic
   Ing. Blanka Zagorská, vedoucí odboru bytového

 91. Dobrý den, plánuje město na budoucích parkovištích uplatňovat zatravňovací dlaždice ? Jsou levnější a estetičtější. Děkuji

  • Dobrý den,

   při stavbě nových parkovacích míst jsou vždy přednostně voleny propustné povrchy. U míst, kde se předpokládá krátkodobé stání automobilů jsou použity zatravňovací dlaždice. Na místech s intenzivním využití a dlouhodobým stání aut se navrhuje distanční dlažba (mezi dlaždicemi je mezera cca 2 cm vyplněná štěrkem), nebo zatravňovací dlaždice s výplní štěrkem. Vždy však záleží na možnostech odvádění dešťových vod a zasakování v konkrétním místě.

   Ing. arch. Jitka Pospíšilová
   vedoucí odboru rozvoje a investic

 92. Dobrý den, jaké má město plány s parkovací plochou na ulici Bezručova ?

  Děkuji
  Jirka

  • Dobrý den,

   dle územního plánu je lokalita součástí přestavbové plochy SC – smíšené obytné. Tato plocha zahrnuje území tvořící centrální část města, v níž je soustředěna občanská vybavenost sloužící celému území města i jeho spádového území v integraci s bydlením. Tomuto území vymezenému kolem vlastního historického jádra města je nutno obdobně jako městské památkové rezervaci věnovat prvořadou pozornost. Realizace výstavby je zde podmíněna zpracování územní studie. Město nemá pro rok 2021 v plánu konkrétní aktivity související se zástavbou této plochy. Město nechalo zpracovat v roce 2020 Koncepci statické dopravy města Nový Jičín, ve které byla proluka na ulici Bezručově vyhodnocena jako vhodná lokalita pro výstavbu parkovacího domu. Z hlediska stávajícího územního plánu není možné povolit pouze samotný parkovací dům. Proto se v rámci přípravy zprávy o uplatňování územního plánu uvažuje o podání podnětu města ke změně části předmětné plochy tak, aby do budoucna umožňovala umístění stavby pro parkování samostatně.

   Ing. arch. Jitka Pospíšilová
   vedoucí odboru rozvoje a investic

 93. Dobrý den, na kdy plánuje město rozšíření parkoviště na sidlišti Dlouhá ?

  Děkuji
  Jirka

  • Dobrý den,

   v roce 2021 město Nový Jičín plánuje realizaci další etapy parkoviště na sídlišti Dlouhá. Vznikne cca 70 nových stání pro osobní auta.

   Ing. arch. Jitka Pospíšilová
   vedoucí odboru rozvoje a investic

 94. Dobrý den, Jaké plány má město s arealem bývalého Telecomu ?

  Děkuji

  • Dobrý den,

   v areálu České pošty se uvažuje se zřízením parkovacích míst, kterých je v centru města nedostatek.

   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 95. Dobrý den, jak rozsáhlá bude zástavba v Žilině na ulici Za Školou ? Případně pokud je dostupný nějaký základní výkres výsledné podoby, rád bych jej viděl.

  Děkuji
  Jirka

  • Dobrý den,

   zastupitelstvo města bude 14.12.2020 schvalovat podmínky prodeje 23 parcel v lokalitě Za Školou. Počet parcel, jejich rozmístění v terénu a výměra je součástí nabídkového řízení, jehož podmínky bude schvalovat zastupitelstvo města v pondělí 14. 12. 2020. Vyznačení zájmového území na podkladu katastrální mapy bude součástí oznámení o nabídkovém řízení, které po jejich schválení bude zveřejněno na webových stránkách města.

   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 96. Dobrý den, plánuje město prodej pozemků na ulici B. Martinů ?
  Děkuji
  Jirka

  • Dobrý den,

   město se nebrání prodeji pozemků na B. Martinů, vše je odvislé od zájmu developerů na výstavbu bytových domů.

   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 97. Dobrý den, jak pokračuje město s odkupem pozemků na ulici Za Humny ? Výkresy jsou hotové, tak chci vědět kde to vázne.
  Děkuji
  Jirka

  • Dobrý den,

   nerozumím otázce a nevím o tom, že by město mělo odkupovat pozemky Za Humny.

   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 98. Dobrý den, rád bych věděl z jakého důvodu už není na prodej pozemek na ulici Dolní Brána, který byl určen pro zástavbu.

  Děkuji
  Jirka

  • Dobrý den,

   pozemek na ulici Dolní Brána byl již třikrát v nabídkovém řízení, ani v jednom však nedošlo k jeho prodeji. Město hodlá pozemek nadále prodat a v první polovině roku 2021 bude vyhlášeno nové nabídkové řízení.

   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 99. Dobrý den, chci se zeptat zda by bylo možné zmladit keře na sídlišti Dlouhá. Zejména ve spodních větvích se často zachytává nepořádek, který se pak špatně vytahuje ven.

  Děkuji
  Jirka

  • Dobrý den,

   plošné zmlazování keřů není plánováno, pro možnost řešení situace prosím o upřesnění problematického místa.

   Ing. Olga Kubálková
   správce městské zeleně
   odbor životního prostředí

 100. Dobrý den, v průběhu měsíce března 2021 je údajně plánována uzávěra průjezdné páteřní komunikace v místní části Nový Jičín Straník z důvodu konání ” Valašské rally 2021″. Z minulosti víme, že dochází k uzávěře komunikace v průběhu téměř celého dne, bez podání řádné informace občanům, kteří zde bydlí, kdy je a jak je množné komunikaci v době uzávěry použit. Někteří občané nemají možnost v době uzávěry využít jinou přístupovou cestu. Bydlí zde občané, kteří v kterémkoliv okamžiku potřebují řešit důležité životní situace ( návštěva lékaře, pracovní cesty atp.) a jsou tímto opatřením dotčeni. I já bydlím v této lokalitě (č.p.61), kde nemám možnost odjezdu do a z místní části. Domnívám se že jde o omezování svobodného pohybu osob, tak jak to řeší ” ústavní zákony” ČR. V minulosti toto neřešil ani pořadatel, ani městský úřad, který uzávěru umožnil. Ne každý občan má přístup k případným informacím na web. stránkách. Kdo a jak zajistí ochranu občanů města Nového Jičína ?

  • Dobrý den,

   na základě žádosti pořadatele, organizace Valašská rally s.r.o., se sídlem Jiráskova 2057, 755 01 Vsetín (adresované panu starostovi), ke které se s písemnou žádostí o stanovisko na odbor správy majetku obrátil Obecní živnostenský úřad MěÚ Nový Jičín, neměl odbor správy majetku podstatných námitek. Rychlostní zkouška LEŠNÁ, by se měla uskutečnit i na komunikacích Města Nový Jičín s uzavřením komunikace pro veřejný provoz: sobota 27.3.2021 v době od 07:10 do 18:10. Ve stanovisku je i upozorněno na povinnost pořadatele si zajistit příslušná povolení a po dokončení akce uvést dotčené komunikace a pozemky do původního stavu, odstranit značení závodu, zajistit úklid a údržbu pozemků apod.

   S pozdravem

   Ing. Zdeněk Pítr
   odbor správy majetku

 101. Dobrý den. Chci se zeptat jestli a případně kdy se bude měnit povrch vozovky mezi hřbitovem a křižovatkou nad Sirkovými lázněmi? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den,

   od hřbitova po Hermelín ranč je komunikace na katastru Nového Jičína a v tomto úseku je na rozdíl od Hermelín ranč ke křižovatce nad Sirkovými lázněmi v poměrně dobrém stavu. Zároveň v současné době probíhá proces převodu části této komunikace na Moravskoslezský kraj.

   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 102. Dobrý den. Chci se zeptat jestli se bude nějak řešit situace s čekajícími kamiony na vjezd do DHL na ulici Hřbitovní. Často stojí kamiony na hlavní cestě a průjezd pro ostatní je omezen a ituace se zhoršuje.

  • Dobrý den,

   situace na ulici Hřbitovní, přesněji tedy v místech kde se nachází DHL je problematická. V uvedeném místě je ze strany Městské policie Nový Jičín prováděna namátková kontrolní činnost, dohled je prováděn především nad dopravní situací. Případné přestupkové jednání, kterého se řidiči dopouštějí je ze strany MP řešeno na místě, pokud okolnosti brání vyřešení na místě je podezření z přestupkového jednání předáno příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Situace, kdy v uvedeném úseku stojí kamióny je zapříčiněna umístěním velké logistické firmy. Ne vždy jde v případě stání těchto vozidel o přestupkové jednání a proto účinnější řešení této problematické situace spatřujeme v dlouhodobějších systémových opatřeních stavebně technického charakteru.

   Bc. Daniel Rýdel
   ředitel městské policie

 103. Dobrý den. Chci se zeptat v kterém roce byl vybudován dnešní asfaltový chodník pro pěší který začíná u ulice Pod Lipami a končí u restaurace na Skalkách. Libor Milík

  • Dobrý den,

   chodník byl vybudován v 70. letech minulého století. Přesný rok už asi nezjistíme.

   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 104. Dobrý den chtěl bych se zeptat na pozemek u oc tabačka zaslechl jsem něco o hobby marketu místo travnaté plochy plně stavební suti

  • Dobrý den,

   jaký typ obchodu bude v OC Tabačka je záležitostí vlastníka pozemku a zdejší odbor bližšími informace nedisponuje. Do dnešního dne nebyla na zdejší stavební úřad podána žádná žádost o povolení hobby marketu.

   Ing. Kateřina Riedlová
   vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

 105. Dobrý den,
  chtěl bych zde nastínit situaci s tříděním odpadu.
  Popelnice u základní školy Dlouhá 56 (u školní jídelny):
  popelnice na papír – z 90% je vždy absolutně narvaná
  popelnice na plast – z 70% je vždy absolutně narvaná
  Doma se snažíme třídit odpad, který většinou končí v běžném komunálním odpadu.
  Nemám zájem vyhledávat jiné prázdné popelnice.
  Je možné situaci řešit ze strany města?

  Děkuji za informaci
  Žižka

  • Vážený pane Žižko,
   jsme rádi za tento druh dotazů, neboť pochází od občanů, kteří třídí odpady. Velmi si toho vážíme a děkujeme za Váš přístup. Co se týká 1 100 l kontejnerů na tříděný odpad, o kterých hovoříte, pak ty patří k ZŠ Dlouhá. Předpokládám, že nyní v době, kdy škola nefunguje, jsou využívány i obyvateli bydlícími v okolí. Občané mohou ukládat tříděný odpad do sklolaminátových zvonů, které se nacházejí na ulici Dlouhá. Je nám líto, ale na parkoviště školy nelze umístit sklolaminátové zvony, které by byly pro potřeby občanů. Prostor slouží pro parkování ZŠ, kdy ta zde má své nádoby na komunální odpady. Jsme rádi, že se nám v minulosti podařilo vyjednat pro občany stání dvou kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad, další přidání nádob není v současné době možné.

   Marta Kiššová, OŽP

 106. Zdravím,asi jsme si nerozuměli,já se ptal na vodopád ve Smetanových sadech proč už nesvítí a stále jede,je tam tma a není nic vidět už od pěti hodin,vy jste mi odepsal ohledně vodotrysku.

  • Dobrý den,

   osvětlení vodopádu je v reklamačním řízení a dodavatelská firma by měla v dohledné době závadu odstranit.

   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 107. Dobrý den, dnešního dne jsem zjistil, že jedna černá stavba na pozemku 252/1 katastrálního území Straník již stojí (bez stavebního povolení, bez vynětí ze ZPF) a další se intenzivně dokončuje. Změna vlastníka tomu pomůže? Je proto úsměvné, že stavební úřad provádí opatření, zřejmě pouze “jako”. Vzhledem k nečinnosti radnice, možná úmyslné, jsem nucen obrátit na KÚ MSK a Úřad veřejného ochránce práv. S pozdravem Milan Grestenberger, občan města.

  • Dobrý den,

   k Vašemu dotazu sdělujeme, že změna vlastníka pozemku nemá vliv na řízení o odstranění stavby, které je zahájeno z moci úřední s vlastníkem stavby, který byl při výkonu státního dozoru zjištěn. Změnou vlastníka pozemku nemůže v žádném případě dojít k legalizaci černé stavby. Stavební úřad prověří Váš podnět na pokračování ve stavební činnosti.

   Bc. Danuše Křibíková
   vedoucí oddělení stavebního řádu

 108. Dobrý den.
  Dne 7.10.2019 jsem upozornil Městskou policii Nový Jičín na odstavený vrak auta na ulici Revoluční. Ta reagovala vyvěšením výzvy na autovrak. Ani po roce však nikdo vrak neodstranil, přitom pokud vím, tak od dubna tohoto roku platí zákon, který usnadňuje odtah autovraků. O tomto vraku byla i odvysílána reportáž v televizi, ale taktéž bez úspěchu. Chci se zeptat, jak dlouho bude ještě tento autovrak zabírat parkovací místo, kterých je v dané lokalitě nedostatek a proč město nevyužívá možnosti, které mu zákon umožňuje.
  Děkuji za odpověď. Jarda

  • Pane Jardo,

   předpokládám, že se ptáte na Fiat červené barvy. Výzvu na odstranění autovraku jsme na vozidlo umístili, protože vozidlo nebylo odstraněno, předali jsme událost správci komunikace, aby podnikl další kroky k jeho odstranění. Městská policie nedisponuje žádnými dalšími oprávněními, které by umožňovaly vozidlo neprodleně z místa odstranit. Pro další informace se obraťte na správce komunikace.

   Pěkný den

   Mgr. Ilona Majorošová
   tisková mluvčí a preventistka MPNJ

 109. Dobrý den
  Chci se zeptat jestli provádíte nákupy pro seniory, děkuji

  • Dobrý den,

   ano, samozřejmě. Kontaktujte, prosím, sociální pracovnici organizační složky ProSenior Nový Jičín, Bc. Marii Jungovou DiS., 734 523 241, více informací na http://www.psnj.cz.

   S pozdravem
   Alice Hynčicová
   vedoucí ProSenioru

 110. Dobrý den,
  je tomu vice jak 4 měsíce co jsem se ptal, jak je možné provádět velké stavební práce, respektive stavět průmyslovou stavbu na zahradě, pozemku který nebyl vyňat ze ZPF ve velikosti cca 700 m2, když stávající stavební parcela má cca 29 m2? Tehdy mi bylo mimo jiné sděleno ( odbor ÚPSŘ), že bude postupováno v souladu se stavebním řádem. To chápu, ale už mi není jasné jak mohou stavební práce i nadále intenzivně pokračovat, včetně převodu vlastnictví, tj. černé stavby ovlivňující životní prostředí bez aktivity orgánů státního dozoru? A co na to místostarosta ze Strany zelených??? Vypadá to, že se tak děje s tichým souhlasem radnice, hraje se o čas?

  • Dobrý den,

   stavební úřad vykonal dne 2.7.2020 stavební dozor a stavebník byl vyzván k bezodkladnému zastavení stavebních prací. Na základě provedených zjištění s ním bylo zahájeno z moci úřední řízení o odstranění stavby. Pokud stavební úřad zjistí, že je prováděna stavební činnost, která vyžaduje opatření stavebního úřadu, postupuje podle příslušných ustanovení stavebního zákona.

   S pozdravem

   Bc. Danuše Křibíková
   vedoucí oddělení stavebního řádu

  • Dobrý den,

   vodotrysk byl zazimován.

   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 111. Dobrý den, můžete mi prosím zjistit, jak se jmenují stromy, které jsou vysázeny u zdi bývalé “Tabačky”. Děkuji

  • Dobrý den,

   u Tabačky podél ulice Přemyslovců byly vysazeny javory ´Columnare´, podél Jeremenkovy ulice byly vysazeny javory babyka, a u parkoviště z druhé strany jsou lísky turecké.

   Kateřina Kuželová
   referentka veřejné správy
   odbor životního prostředí

 112. Při deštích dochází k velkému průtoku vody z polí za domy Na Lani 2278 – 228 na silnici včetně bláta. Na vině je nefunkční (ucpaná) kanalizace a naprosto nevhodně odvodněné pole.
  Na cyklochodníku z Loučky na Dlouhou stojí voda v “proláklině” cca na úrovni domu 267. Není to tak dlouho, co byl tento úsek opravován – výsledek je nulový.

  • Dobrý den,

   Město Nový Jičín, zastoupené MěÚ Nový Jičín, Odborem rozvoje a investic navrhlo do rozpočtu města na rok 2021 zahrnout zpracování projektové dokumentace na odvodnění části cyklostezky v Loučce u Nového Jičína.

   Projektová dokumentace by měla řešit odvodnění cyklostezky v místě připojení chodníku z hlediska srážkových a přípovrchových vod.

   Odvod dešťové vody ze silnice mezi domy 278 a 228 prověříme v místním šetření.

   Ing. arch. Jitka Pospíšilová
   vedoucí odboru rozvoje a investic

 113. U jezírka ve Smetanových Sadech se propadá země,je to nebezpečné,už jsou tam tři propadliště,tak ať tam někdo nespadne.Aspon je potřeba dát tam pásku,je vedle toho nějaký poklop.

  • Dobrý den,

   úkol byl zadán Technickým službám.

   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 114. Dobrý den,při ořezu stromů aby lampy svítily na chodník jste opomněli jednu svítilnu u záchodků u jezírka,jestli by to šlo ještě dorezat,lampa svítí do koruny stromů a ne na chodník.diky.

  • Dobrý den,

   úkol byl zadán Technickým službám.

   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 115. Dobrý den , chtěl bych se zeptat jak to že se bude v pondělí 28.9. konat Svatováclavská vyjížďka zakončená na náměstí v Novém Jičíně a ještě s hudební produkcí i přes vydané pravidla ministerstvem zdravotnictví , nebo se daná akce alibisticky jen přejmenuje aby se ,,vešla ” do vyjímky ? Nebylo by v téhle epidemiologické situaci rozumné předcházet dalšímu šíření a chránit tak rizikovou skupinu občanů ? Děkuji za odpověď

 116. Dobrý den,
  plánuje město opravit a zarovnat zbývající část parkovací plochy Bezručova (“na hlíně”), podél ulice Komenského? Výmoly jsou již obrovské. Děkuji

  • Dobrý den,

   úkol byl zadán Technickým službám.

   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 117. To nemyslíte vážně? To ten strážník do toho Dvora nemůže zajít denně pokaždé když jde kolem?

  • Dobrý den,

   Městská policie Nový Jičín nemůže kontrolovat denně tento jeden dvůr, máme spoustu stálých úkolů a oznámení občanů na území celého města Nový Jičín, včetně jeho místních částí.
   Pěkný den

   Mgr. Ilona Majorošová
   tisková mluvčí a preventistka MPNJ

 118. Dobrý den.
  Už se jednalo o osvícení cyklostezky vedoucí k CT parku. Zajímalo by mě, jak pokročila jednání. Ale evidentně letos žádné osvětlení nebude, takže bych chtěla poprosit, zda by se mohla natřít na cyklostezce alespoň výrazná bílá čára (krajnice), aby při jízdě ve tmě a mlze cyklista věděl, jestli je ještě na cestě nebo už na poli. Při začínajícím podzimním počasí je to více než nutné.
  Děkuji

  • Dobrý den,

   cyklostezka je vybudována v souladu s projektem a schválena dopravní policií ČR a silničním správním úřadem, z tohoto důvodu nebudeme na krajnici natírat bílou čáru. V případě nepříznivých klimatických podmínek (tma, mlha) musí cyklista použít světlo na kolo.

   S pozdravem

   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 119. Dobrý den, chtěl jsem se zeptat proč se zrušila.lampa u popelnice na ulici Smetanovy sady 693/10 , když tam byla a po rekonstrukci už není.Proc lampy v parku ve Smetanových sadech svítí v korunách stromů a na chodníky ani nedosviti.Chtelo by se tomu věnovat a trochu zkrátit větve.Dekuji za odpověď,ale asi se atom nebude nikdo zabývat,jak už je u nás ve městě zvykem nebo že zwleni to zakázali.

  • Dobrý den,

   V současné době v tomto místě neplánujeme žádné změny veřejného osvětlení. V letošním roce se zpracovává projektová dokumentace, která bude řešit modernizaci osvětlení na ulici Smetanovy sady a Skalky.

   V rámci schváleného akčního plánu koncepce parkování by měla být v roce 2023 tato lokalita řešena v projektové dokumentaci jako celek (parkovací místa, zeleň, veřejné osvětlení). V následujících letech by pak měl být projekt realizován.

   Ořez větví, které cloní pouliční lampy je řešen průběžně technickými službami města.

   Ing. arch. Jitka Pospíšilová
   vedoucí odboru rozvoje a investic

 120. Dobrý den,
  chtěla bych vás informvat, že na začátku ul. Valašská nelze použít chodník v celé šířce z důvodu bujné vegetace na přilehlém pozemku. Vzhledem k tomu, že tudy chodíme denně s malými dětmi, jsme nuceni chodit za sebou nebo po silnici. Také není vůbec vidět dopravní značka “Dej přednost” .
  Na dotaz u Tech.služeb VZ, mi bylo sděleno, že keře nejsou v majetku města.
  Budu ráda, když se sjedná náprava.

  Děkuji.

  • Dobrý den,

   byla zaslána výzva vlastníkům pozemku na ul. Valašská k ořezu zeleně zasahující do chodníkového tělesa ve vlastnictví města Nový Jičín.

   S pozdravem
   Monika Paličková
   referentka úseku komunálního hospodářství

  • Dobrý den,

   byl proveden ořez u dopravní značky a majitelé vedení na katastru byli vyzváni ke sjednání nápravy. Dopis se vrátil zpět, s tím, že číslo popisné neexistuje. Majitelé nemovitosti jsou v tuto chvíli nedohledatelní.

   S pozdravem,

   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 121. Dobrý den zajímalo by mě kdy začne městská policie zase něco dělat?na ulici Resslova ve dvoře si parkuje kdo chce a v zákazu vjezdu a celkově si do pěší zóny na náměstí jezdí a parkuje kdo chce. Není výjimkou že tu některé auta parkují celý den.a pořád volat policii už mně nebaví. Děkuji

  • Dobrý den,

   dopravní situaci a parkování na ulici Resslova a v celé pěší zóně průběžně kontrolujeme prostřednictvím motorizované hlídky i rajonového strážníka. Samozřejmě nelze vyčlenit jednu hlídku, která by byla v MPR stále. Pokud máte nějaký aktuální poznatek, či oznámení, volejte linku 556768280 nebo přímo 156., hlídka bude danou situaci řešit operativně.

   Pěkný den

   Mgr. Ilona Majorošová
   tisková mluvčí a preventistka MPNJ

 122. Dobry den
  chtel bych se zeptat jmenem obyvatel domu Beskydska 443 a 442 (nad skolkou v Ziline) jak postupuje nebo se planuje reseni nedostatecneho odvodu destove vody ,ktera zbusobuje pravidelne zaplavovani okoli a techto domu pri prudkych lijacich. Letos zaplaveno 3x na prelomu 6/7 – viz zaznamy hasicu.
  Nyni mame jiz neustale umistene pytle s piskem ve vchodu.
  Soucasne chci pozadat o urychlene procisteni zacpaneho kanalu pred domem (u trafa). Momentalne voda neodteka a zaplavuje cestu a pristup k parkovisti.
  Tento kanal by se mel cistit preventivne pravidelne do doby doreseni situace se zaplavovanim.
  Jsme ochotni i s vedenim SD venkov s vami prodiskutovat navrhy moznych reseni .

  Dekuji
  Jiri Olsak

  • Dobrý den,

   v roce 2015 proběhla rekonstrukce částí dešťové kanalizace o dimenzi DN 500 se zaústěním do vodního toku Jičínka s tím, že kapacitně není možno na ní připojit další objekty. Možnosti realizace protipovodňových opatření budou prověřeny studií, která bude zadána ze strany odboru rozvoje a investic, ta by měla případně navrhnout vyřešení neutěšeného stavu zaplavování nemovitostí v lokalitě Za Školou v Novém Jičíně – Žilině. Kanál bude pravidelně čištěn.

   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 123. Dobrý den ! Kdo kosil trávu v Hückelových vilách pod Domovem mládeže? Vypadá to tam jak po závodech bugin. Rozrytá země, všude stopy po pneumatikách. Sekáči se pěkně vyřádili. Pokud už se musí kosit tráva sekačkou, proč tam nepošlete někoho s ruční sekačkou?

  • Dobrý den,

   trávu v uzavřeném areálu Hückelových vil sečou TSM. Z hlediska intenzity údržby je zadána minimalistická varianta: sečení 2x ročně a pouze nejnutnější zásahy do dřevin, podle toho je i volena využívaná technika. Na plochy takovýchto výměr není možné použít z organizačních ani finančních důvodů ruční sekačky. V případě změny využití (např. otevření areálu veřejnosti) se počítá i s úpravou zeleně a změnou intenzity údržby, čemuž bude přizpůsobena i používaná zahradní technika.

   Pěkný den přeje
   Ing. Eva Bártková
   vedoucí odboru životního prostředí

 124. Dobrý den.
  Chtěla bych vědět, zda mám v Novém Jičíně vyhlášku ohledně psů na vodítku.Nejen, že se často stává, že psi pobíhají volně tam, kde jsou lidé, malé děti a pejskaři vypustí své psy z vodítka, ale pes neposlouchá a ohrožuje kolemjdoucí (např. v parku). Také je čím dál častější jev, že pes je sice na vodítku, ale dlouhém třeba 5 metrů a majitel nechá psa lítat i na druhé straně cesty nebo chodníku, což je velmi nebezpečné, protože o vodítko lze zakopnout nebo spadnout z kola. Vím, že jsou města, kde je délka vodítka jasně daná. Bohužel by si to možné nebezpečí měli majitelé psů uvědomit, ale opak je pravdou.

 125. Dobrý den.
  Nevím, z jakého důvodu vymyslel architekt volnou přední část pod střechou nad převlékárnou na Čerťáku. Byla jsem velmi znechucena pohledem na od ptáků pokálené zdi, sprchovací stěny i podlahy. Reakce ostatních lidí byla úplně stejná jako ta moje.

  • Dobrý den,

   omlouvám se, že reaguji až nyní, ale měl jsem 14 dní dovolenou. O problému s ptáky víme a řešíme. V současné době byl problém provizorně vyřešen instalací OSB desky v prostoru, kde ptáci hnízdí a natažením sítě proti ptákům nad prostorem sprch a kabinek. Jako finální řešení je navrženo opláštění štítové stěny trapézovým polykarbonátem a uzavření boční stěny sítí proti ptákům (viz vizualizace – odkazy níže).

   S pozdravem,
   Ing. arch. Oldřich Poul

   Přílohy:
   Štít 1
   Štít 2
   Štít trapéz

 126. Dobrý den.
  Ptala jsem se nedávno na parkování na Čerťáku. Bylo mi odpovězeno, že není potřeba rozšiřovat parkovací plochu. Včera (v neděli) jsem tam odpoledne byla projít a cca 20 aut parkovalo na louce. To je podle vás v pořádku? Fakt myslíte, že není potřeba nic v tomto směru řešit? Pokud je povoleno parkování na louce, tak by to tam mělo být určitě vyznačeno, že je to parkoviště.

  • Dobrý den,

   nevím kdo Vám odpověděl, že “není potřeba rozšiřovat parkovací plochu”. Aktuálně akorát není plánováno rozšíření. Pokud se Vám zdá, že auta parkují na nepovoleném místě, obraťte se prosím na Městskou policii.

   Ing. Michal Hub
   vedoucí oddělení, investice, opravy, veřejné zakázky

 127. Dobrý den, předně chci poděkovat za obnovení skateparku a okolí. Zajímá mě jestli bude součástí rekonstrukce arealu také odstranění plechového plotu u haly ABC… ale především odstranění betonové “vrátnice” (omlouvám se, nevím jak lépe to nazvat) mezi fotbalovým stadionem a ulicí Divadelní.
  Moc děkuji
  Jirka

  • Dobrý den,

   zpracovaná zastavovací studie předpokládá odstranění či náhradu oplocení sportovního areálu i revitalizaci vstupních prostor či vjezdů, zejm. z křižovatky ulic Divadelní a Purkyňova, dále Jiráskova (u dolních tenisových kurtů) a od zimního stadionu. V místě stávajícího oplocení z ulice U Stadionu je uvažováno o umístění parkovacích míst, odklonění pěší a zejm. cyklo dopravy v problematickém místě u zahrádky hotelu Graphic. Konkrétní podoba však není dosud naprojektovaná. Toto bude součástí připravované studie veřejných prostranství sportovního areálu.

   Příloha: Nákres

   Ing. Václav Nezval,
   oddělení rozvoje a strategického plánování

 128. Dobrý den, areal slunečních hodin se moc povedl, bohužel přívalové deště totálně vymlely stávající štěrkové cestičky 🙁 Plánuje město jejich opravu, případně náhradu dlažebními kostkami nebo jinou formou propustného povrchu ?

  Děkuji
  Jirka

  • Dobrý den,

   na úpravách cestiček se pracuje průběžně. Nyní začala firma, která o areál pečuje, zkoušet další způsob opravy cestiček a vypadá to, že je úspěšný. Včera jsem byla na kontrole a nově upravené úseky drží, i přesto, že ještě nemají finální úpravu. Bohužel to splavuje nové úseky, kterých se opravy dosud nedotkly, takže máme dohodnuto, že budou během příštího týdne převálcovány i úseky, které dosud nevyžadovaly opravu.

   Vzhledem k udržitelnosti projektu do roku 2025 nemáme zatím v plánu žádnou podstatnou změnu cestiček (např. zadláždění).

   Pěkný den!

   Kateřina Kuželová
   referentka veřejné správy

 129. Dobrý den, plánuje město opravit i ostatní chodníky ve Smetanových Sadech tak jako je tomu v arealu letního kina ? Moc děkuji
  Jirka

  • Dobrý den,

   ne, zatím nic takového neplánujeme. Plánují se pouze lokální úpravy v okolí altánu, Mendela a bývalého vodního prvku “šnek”.

   S pozdravem

   Ing. Michaela Mrklovská
   investiční technik

 130. Dobrý den, chci se zeptat jaké úpravy prohíbají na kolejích směrem od vlakového nádraží do Suchdola. Bude v této upravě zahrnuto i zprůjezdnění na ulici Jeremenkova ?
  Děkuji
  Jirka

  • Dobrý den,

   úpravy na této trase řeší přímo České dráhy, můžete se proto zkusit ozvat s dotazem rovnou jim. Zprůjezdnění nicméně zahrnuto nebude.

   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 131. Dobrý den.
  Jakým způsobem bude vyřešeno parkování u Čerťáku? Na té malé ploše, která tam je, zaparkuje pár aut – navíc tam nejsou vyznačeny parkovací pruhy a tudíž auta parkují, jak je napadne. Ostatní je prostor je soukromý, na trávě se parkovat nesmí a příjezdová cesta je úzká.

  • Dobrý den,

   na Čerťáku není plánováno rozšíření odstavné plochy pro automobily.

   Ing. arch. Jitka Pospíšilová
   vedoucí odboru odboru rozvoje a investic

 132. Dobrý den.
  Chtěla bych vědět, proč stále není dokončena stavba zázemí na Čerťáku. Sezona je v plném proudu a tam je stále staveniště.
  Děkuji

  • Dobrý den,

   na Čerťáku je staveniště, protože termín stavby ještě neskončil.

   Ing. arch. Jitka Pospíšilová
   vedoucí odboru odboru rozvoje a investic

 133. Dobrý den,

  chci se zeptat jestli bude tento rok probíhat dobrovolné čištění v okolí řek. Rád bych se zapojil a chtěl bych znát předběžné termíny. Děkuji
  Jirka

  • Dobrý den,

   jarní termín jsme s ohledem na okolnosti zrušili, plánujeme se ale připojit k podzimnímu termínu – sobota 19. září od 9:00, vybráno už je okolí potoka Rakovec, sraz u restaurace na Prachárně. Pozvánku na akci oficiálně zveřejníme později, pravděpodobně v druhé polovině srpna. Jelikož akci jde naplánovat i zrušit poměrně snadno (a to se s ohledem na měnící se opatření může stát), není nutné takto činit s velkým předstihem. Děkujeme za zájem o akce tohoto typu a budeme rádi, když se v případě konání k akci připojíte.

   Pěkný den.

   Mgr. Lucie Hrdličková
   Odbor rozvoje a investic

 134. Dobrý den,

  pozemek na Dolní bráně je již prodaný? V nabídce pozemků ho už nemohu najít. Děkuji
  Jirka

  • Dobrý den,

   na pozemky na Dolní bráně bylo vypsáno nabídkové řízení, které v červnu ZM zrušilo z důvodu nesplnění podmínek.

   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 135. Dobrý den,

  chci se zeptat, zda je možné nějak oficiálně pojmenovat bývalou budovu OV KSČ. Rovněž bych rád věděl, zda je možné zpřístupnit volný prostor na vrcholu budovy ( je zde zábradlí po celém obvodu ). Vím, že město není vlastníkem budovy, proto bych Vás rád požádal o předání dotazu Moravskoslezskému kraji. Děkuji
  Jirka

  • Dobrý den,

   pojmenovat tuto budovu není v gesci města, proto se s tímto dotazem, prosím, obraťte na Moravskoslezský kraj.

   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 136. Dobrý den,

  na hřišti na Palackého ulici už asi třetí týden chybí pneumatika na cvičení. Chtěl bych znát důvod jejího odstranění a rád bych její případně navrácení.
  Moc děkuju
  Jirka

  • Dobrý den,

   pneumatika bude doplněna.

   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 137. Dobrý den.

  Prosím o vysvětlení, proč do dnešního dne není zřízena lávka (přechod) pro chodce v místě rekonstruovaného mostku v Jičině
  (směr Palačov), resp. jak jsou zpřístupněny Janovice a Petřkovice pro chodce a cyklisty. Mám zato, že tato povinnost vyplývá při
  rekonstrukci komunikace ze zákona a přechody pro chodce musí být zajištěny i při podstatně menších stavbách. Každopádně
  prosím o návod, jak se dostat pěšky nebo na kole z Janovic nebo Palačova do Jičiny.

  Děkuji. Lubomír Novák

  • Dobrý den,

   Janovice a Petřkovice jsou pro všechny účastníky silničního provozu zpřístupněny po okolních komunikacích, resp. po trase nařízené objížďky. Zřízení lávky pro chodce není podmínkou. Zákon ukládá povinnost spočívající v umožnění přístupu k okolním nemovitostem, což je v daném případě splněno. Lávku by bylo možné zřídit v případě žádosti účastníka správního řízení, které bylo ve věci povolení uzavírky a nařízení objížďky vedeno a je ukončeno. V tomto případě na základě žádosti obce Starý Jičín.

   S pozdravem

   Bc. Tomáš Hodslavský
   referent silničního hospodářství

 138. Dobrý den , chtěl bych se zeptat zda-li je rozumné v této situaci a vzhledem k vývoji epidemické situace koronaviru na Karvinsku , Frýdecko- Místecku a neposledně i u nás na Novojičínsku ( firma Varroc ) pořádat Garden Food festival.
  Dále jestli někdo ponese odpovědnost v případě rozšíření koronaviru v souvislosti s touto akcí .
  Také bych chtěl vědět jaký je rozpočet na tuto akci a případně jak a kolik podnikatelů z Novojičínska je zapojeno do přípravy a konání této akce aby se jim pomohlo v tomto ne příznivém období.
  Děkuji za odpověď
  Petr Bezecný

  • Vážený pane Bezecný,

   město Nový Jičín připravuje Garden Food Festival (GFF) společně s P-TEAM s.r.o., od podzimu minulého roku. Původní termín jeho konání byl 27. – 31. 5.2020 a byl z důvodu nouzového stavu přesunut na termín 12. – 16. 8.2020. Tato akce je připravována jako podpora malým a středního podnikatelům v oblasti gastronomie a navazuje tak na dvacet ročníků Veletrhu Novojičínska, který se letos z důvodu rekonstrukce zimního stadionu nekonal. Hlavní podmínkou konání GFF je samozřejmě stav, kdy nebudou existovat žádná omezení, popřípadě budou jen taková, která nebudou bránit formátu jeho pořádání.

   Finanční rozpočet podílu města na konání GFF je cca 130 tis. Kč. Jedná se především o úhradu technické části (podium, ozvučení, osvětlení, částečně náklady na reklamu atd.). Dále pak město zajistí úklid, odvoz odpadu, částečně spotřebu el. Energie. Na kulturní část pětidenního festivalu je rozpočtováno cca 180 tis. Kč.

   V současné době však probíhají pouze přípravné práce. Doposud je celá akce v přípravném režimu, právě kvůli šíření koronaviru a proto doposud není znám počet podnikatelů z Novojičínska, kteří mají o účast zájem. Denně bedlivě sledujeme nastavení podmínek konání takovýchto akcí ať už Ministerstvem zdravotnictví, tak Krajskou hygienickou stanicí. Také je nám znám aktuální stav nákazy přímo v Novém Jičíně. Jak už jsem uvedl, v případě, že budou pro formát této akce nastaveny nerealizovatelné podmínky nebude akce konána.

   15.07.2020

   Ing. Stanislav Bartoň
   vedoucí Obecního živnostenského úřadu

 139. Dobrý den,
  musím reagovat na níže uvedený příspěvek (bod2).

  Auta tu pořád kličkují a v docela velké rychlosti.
  To, že je tu rychlost snížena na 30 km/h a že nesmí vyjíždět do proti pruhu většinu nezajímá.
  V obci je taky 50km/h a stejně máte radary, protože to řidiči porušují.
  Prosím o instalaci příčných rahů přes celou cestu než se tu stane neštěstí.

  děkuji

  Honza napsal: 1.11.2019 (12:41)
  Dobrý den,
  mám dva dotazy.
  1) plánujete rekonstrukci chodníku kolem hřbitovní zdi na ulici hřbitovní, který je v havarijním stavu
  2) na křížení ulic Msgr. Šrámka a Komenského vznikly dva příčné prahy, které jsou jen přes půl cesty ve směru jízdy. Většina řidičů je prokličkuje a tím tyto prahy moc nemají smysl. Dalo by se s tím něco dělat.
  Děkuji za odpověď a přeji pěkný den
  Lenka Lešánková napsal: 18.11.2019 (8:59)
  Dobrý den,
  1. oprava chodníku podél opravené části hřbitovní zdi je v plánu na rok 2020,
  2. jízdní pruhy před přechody pro chodce v ulici Msgr. Šrámka budou odděleny vodorovným dopravním značením V1a – podélná čára souvislá v délce 30 m. Řidič musí jet vpravo od této značky.
  S pozdravem
  Ing. Michaela Mrklovská, odbor rozvoje a investic
  Petr Zdráhal, odbor správy majetku

  • Dobrý den,

   dopravní značení na ulici Msgr. Šrámka, bylo v souladu se zákonem o silničním provozu stanoveno silničním správním úřadem. Návrh dopravního značení byl řádně projednán a schválen dotčeným orgánem PČR DI Nový Jičín. Dle našeho názoru je takto stanovené dopravní značení dostatečné a zcela v souladu se zákonem a platnými předpisy. Řešení porušování dopravního značení je v kompetenci MP Nový Jičín. Tento podnět jim byl předán k provádění zvýšených kontrol a sankcionování neukázněných řidičů.

   S pozdravem,
   Pavel Žáček, odbor dopravy

 140. Dobrý den.
  Mám dotaz ohledně ulice Budovatelů.
  Dnes 30.6.2020 probíhá čistění chodníků na této ulici.Nejsou to vyhozené peníze městem,když bude od zítřka 1.7.2020 tato ulice částečně uzavřena z důvodu rekonstrukce parkovacích míst?
  Možná je to jen můj názor,ale dle selského rozumu vím,že při této rekonstrukci se chodníky zanesou a bude nutné jejich opětovné čistění.
  Dále bych rád věděl, jak probíhá plánování zvýšení kapacity parkovacích míst na ulici Douhá za domem 1971.
  Děkuji za odpověď Pavel

  • Vážený tazateli,

   technické služby byly o podnětu ihned informovány a vyzvány ke koordinaci činností.

   U projektu Parkoviště Dlouhá 8 – 14 2. etapa byla podána žádost o stavební povolení. Předpokládaný termín zahájení realizace je v tomto roce 2020.

   Ing. arch. Jitka Pospíšilová
   vedoucí Odboru rozvoje a investic

 141. Milan Grestenberger napsal:
  17.6.2020 (8:16)
  Dobrý den,
  zajímalo by mne zda je možné, aby vlastník pozemku, který je ZPF (zahrada) a stavební parcela na něm má 27 m2, stavěl průmyslovou stavbu, která několikanásobně přesahuje stavební parcelu (cca 700 m)? V katastru nemovitostí je stále uveden stav, že se jedná o zahradu – ZPF. Co vynětí ze ZPF, to není povinné k vyřízení předem, před zahájením stavby ?

  Pavel Kašuba napsal:
  29.6.2020 (15:05)
  Dobrý den,

  z dotazu není úplně zřejmé, o co se vlastně jedná – nelze tudíž dát konkrétní odpověď.

  Ing. Vladimír Bartoň
  vedoucí odboru správy majetku

  Pokud je nutná konkretizace na položenou otázku, tak ji uvádím – jde o katastrální území Straník, pozemek 252/1 a na něm uvedené stavební parcele 259. Při zaslání otázky jsem očekával odpověď od odborně fundovaného odboru v oblastí stavební, či územního plánu.

  Milan Grestenberger

  • Dobrý den,

   stavební úřad již obdržel od občanů podnět na stavební aktivity na výše uvedeném pozemku. Vlastník pozemku byl stavebním úřadem vyzván k účasti na státním dozoru. Dále bude v této věci postupováno v souladu se stavebním zákonem.

   Romana Kopecká
   odbor územního plánování a stavebního řádu

 142. Špatné dopravní značení – nebezpečí nehody

  Asi před hodinou jsem projížděl po komunikaci z Kojetína do Straníku a v úseku u čp. 91, kde se provádí oprava krajnice vozovky, včetně obrubníků, je zúžena vozovka s dopravní značkou P 08 “přednost před protijedoucími vozidly”, avšak jak jsem zjistil dodatečně, na protisměrné straně není osazena žadná dopravní značka, vozovka je zúžení v zatáčce a není zcela přehledné. Zjevně chybní dopravní značení P07 “přednost protijedoucích vozidel” . Ačkoliv jsem jel kolem značky P 08, v protisměru se přiřítílo SUV a nedalo mi nejen přednost, ale ohrožoval mne při pomalé jízdě. Je patrné, že firma, která provádí opravu vozovky opsadila okolí opravy vozovky dopravními značka v rozporu s právními předpisy. Žádám, aby město zajistilo neprodleně nápravu – jde i o životy občanů !!!

  • Dobrý den,

   děkujeme za upozornění, značky budou ještě dnes doplněny.

   Ing. Michaela Mrklovská
   odbor rozvoje a investic

 143. Dobrý den,

  zajímalo by mne proč města Nový Jičín se do dnešního dne řádně finančně nevypořádalo s majiteli pozemků v k.ú,. Straník, kde město provozuje cestu na cizích pozemcích ( RD paní Grygrarové, podél Zadního potoka směr EURO cesta) ? Zjevně se město dopouští neoprávněnému obohacování. S tím souvisí dotaz proč úředník městského úřadu, který má na starosti pasportizaci komunikací města tuto cestu nezajistil zařadit do pasportu?

  • Dobrý den,

   Město Nový Jičín neprovozuje cestu od RD p. Grygarové k Eurocestě. Tato cesta není v pasportu místních komunikací.

   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 144. Dobrý den,

  zajímalo by mne, proč není prováděna řádná základní údržba spojovací silnice Straník- Kojetín, která je v majetku města Nový Jičín. Stav silnice je z části Straník katastrofální !

  • Dobrý den,

   komunikace mezi Straníkem a Kojetínem bude řešena v rámci investiční akce v roce 2021 odborem ORI, v letošním roce proběhla zaasfaltování výtluků, situace se výrazně zhoršila po přívalových deštích v červnu letošního roku a rovněž budováním kanalizace v Hodslavicích, kdy mnoho vozidel začalo využívat tuto objízdnou trasu.

   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 145. Dobrý den,
  zajímalo by mne zda je možné, aby vlastník pozemku, který je ZPF (zahrada) a stavební parcela na něm má 27 m2, stavěl průmyslovou stavbu, která několikanásobně přesahuje stavební parcelu (cca 700 m)? V katastru nemovitostí je stále uveden stav, že se jedná o zahradu – ZPF. Co vynětí ze ZPF, to není povinné k vyřízení předem, před zahájením stavby ?

  • Dobrý den,

   z dotazu není úplně zřejmé, o co se vlastně jedná – nelze tudíž dát konkrétní odpověď.

   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 146. Dobrý den,
  chtěla bych se Vás zeptat, jestli by město nebylo ochotné investovat do skate parku. Jak už psala MPNJ na facebooku, letos je nováčků v tomto sportu opravdu hodně. Včera jsem tudy šla a napočítala jsem minimálně 20 kluků s koloběžkami. Myslím si, že by bylo opravdu fajn jim tam dát něco jiného, než kusy starého zábradlí a kusy palet, které si tam určitě donesli sami. Je mi téměř 19 a vím, že se kluci už několikrát snažili o vylepšení onoho parku. Věřím, že ti mladší nemají peníze na to, pravidelně dojíždět např. do Příbora. Navíc by se MPNJ zbavila “vandalů”, kteří ničí náměstí a kluci by byli spokojeni. Vlk by se nažral a koza zůstala celá
  Vzhledem k tomu, že letos padly nákladné slavnosti města, myslím si, že by se pro to dalo něco udělat.
  Mějte hezký den 🙂

  • Dobrý den,

   prostor stávajícího skateparku byl řešen v rámci vytvořené zastavovací studie Revitalizace sportovního areálu, ul. U Stadionu, Nový Jičín. Studie byla předložena k projednání Radě města a Zastupitelstvu města. Zastupitelstvo se usneslo, že zahájení příprav projektu výstavby stakeparku, zejm. zpracování projektové dokumentace na skatepark bude jednou z priorit revitalizace areálu sportoviště. Zastavovací studie počítá se skateparkem o ploše cca 1200 m2. Skate/Bike park se sestává z jednotlivých na sebe plynule navazujících betonových překážek – Ledge, Jump-Ramp, Wall-Ramp, Bang atd., které tvoří jeden celek parku. Celý park je dále doplněn kovovými trubkovými překážkami tzv. Raily. V prostoru parku se nachází rovněž ostrůvek zeleně, který bude zatravněn nebo osázen nízkými keři.
   V prostorách vedle skateparku (ev. po vnějším obvodu) je navržena pumptracková dráha výškově zakomponovaná do svahu skateparku.

   Ing. Václav Nezval
   Odbor rozvoje a investic

 147. Proč neaktualizujete Výskyt COVID-19 v Moravskoslezském kraji (aktualizováno)????
  Dnes je 15.6. 11:50 a poslední aktualizace je 10.6.
  Pokud něco dělám, tak pořádně a pokud nechci dělat pořádně, tak to nezveřejňuji.

  • Dobrý den,

   mapy zaznamenávající případy pozitivně testovaných osob v rámci Moravskoslezského kraje nám zasílá krajský úřad Moravskoslezského kraje. Nyní, kdy klesá počet nemocných i testování, data už nepřicházejí každý den.

   S pozdravem
   Mgr. Marie Machková
   tisková mluvčí

 148. Dobrý den,
  chtěla jsem se zeptat, kdy budou zveřejněny městské byty k pronájmu?
  Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den,

   nová nabídková řízení na pronájem obecních bytů budou zveřejněna na úřední desce a na webových stránkách města (v sekci Nabídková řízení) do konce tohoto týdne.

   S pozdravem
   Ing. Jaromír Uhlár
   vedoucí oddělení nájmů, správy SVJ a majetkových činností
   odbor bytový

 149. Chtěl bych upozornit na situaci, která se odehrála dne 08.06.2020 na louce ul. B. Martinů, kde staví své zázemí Cirkus Šimek. Došlo k tomu, že kamion nepoužil nejkratší přístupnou cestu ke stanovišti a rozjezdil tak celou louku napříč od Kauflandu, tím neúměrně znečistil komunikaci a chodníky. Žádáme odpovědnou osobu za město Nový Jičín, aby situaci zkontrolovala a sjednala rychlou nápravu. Bohužel nelze připojit fotografie.

  • Dobrý den,

   chodníky a komunikace byly vyčištěny, zároveň došlo k upozornění, že v případě opakování, musí být chodníky a komunikace neprodleně uvedeny do původního stavu.

   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 150. Dobrý den,

  v pondělí 22. 5. jsem byl na poště vyzvednout si dopis. Psali mi z odboru přestupkových agend MěÚ, že jsem jel 10. 5. rychle na ulici Revoluční a mám zaplatit pokutu. Informoval jsem se online a našel video z televize, ve kterém starosta Kopecký sděloval, že na ulici instalují nový radar, který ale, podotýkal s inteligentním výrazem, pro řidiče nemá být v žádném připadě šikanózní. Říkal jsem si ok, zaplatím a příště už si dám pozor. Jenže od té doby mi každý den chodí další pokuty z toho samého místa ze dnů, které předcházejí datum vyzvednutí první výzvy k uhrazení pokuty. Takže to může skončit tak, že do pondělí 25. 5. jsem nasbíral třeba 10 takových pokut, aniž bych se z prvního přestupku měl možnost jakkoliv poučit. Chtěl bych se zeptat, jestli se Vám tento systém, o kterém sám starosta tvrdil, že rozhodně nemá být šikanózní, nezdá poněkud… šikanózní? Zajímalo by mě, jestli by nebylo na místě se pozastavit nad logikou těchto pokut.

  Děkuji,
  Martin Horut.

  • Vážený pane Horut,

   dopis z odboru přestupkových agend MěÚ, o kterém se v dotazu zmiňujete, bude zřejmě Výzva k uhrazení určené částky. Podstatou takové výzvy je informovat provozovatele o tom, že jeho vozidlem byl spáchán přestupek a je na rozhodnutí provozovatele, zda se rozhodne zaplatit (a věc se odloží) nebo sdělí správnímu orgánu, že vozidlo v inkriminované době neřídil a uvede osobu, která tak činila. Výzva k uhrazení určené částky je v souladu se zákonem o silničním provozu.

   Ve svém dotazu namítáte, že Vám během několika dnů přišlo několik dalších pokut (výzev), aniž byste se z prvního přestupku měl možnost poučit. Předpokládám, že jako řidič znáte jednotlivá ustanovení zákona o silničním provozu a tak jistě víte, že v místě spáchání přestupku (ul. Revoluční u domu č.p. 2214/35), kterým jste projížděl je obecnou zákonnou úpravou stanovena nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h, přesto jste však zřejmě svou nedbalostí nejvyšší dovolenou rychlost překročil, a to několikrát. Z pohledu zákona takové jednání ohrožuje zájem chráněný zákonem, což je bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, potažmo pak život, zdraví, majetek jiných osob, ale i svůj vlastní.

   K měření rychlosti radarem město přistoupilo právě proto, aby chránilo bezpečnost všech účastníků silničního provozu před takovým jednáním. Pokud by z Vaší strany jako provozovatele motorového vozidla nedošlo k porušení stanovené povinnosti, která spočívala v tom, že jste nezajistil, aby řidič dodržel nejvyšší povolenou rychlost v obci 50 km/hod., nemuselo k odeslání výzev vůbec dojít. Přitom není rozhodné, zda rychlost byla překročena jednou nebo několikrát v delším časovém úseku.

   Bc. Bohuslava Černá
   vedoucí odboru přestupkových agend

 151. Dobry den,
  Chtel bych se zeptat jaky herbicid pouzivaji TS k postriku travy. Napr. na ulici k nemocnici.

  Dekuji predem za Vasi odpoved.

  • Dobrý den,

   pracovníci střediska zeleně TSM trávníky herbicidem nestříkají. K zasažení trávníků došlo podle sdělení ředitele TSM při  údržbě komunikací, přesněji při aplikaci přípravku Roundup na chodníková tělesa. S požadavkem na sdělení případných dalších podrobností se lze obrátit na ředitele TSM (web: http://www.tsnj.cz).

   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 152. Dobrý den.
  Jako zodpovědný občan třídím já i celé mé okolí odpad. Plasty vozíme na separační dvůr v pytlích.
  Chci vědět, jak je možné, že nejsou peníze na spalovny a tudíž se vytříděný odpad odváží na skládku s ostatním odpadem?
  Snažím se vést i děti k důslednosti a šetrnosti k životnímu prostředí, ale tohle je čistý výsměch.

  • Dobrý den,

   třídění odpadů má smysl. Doufáme, že informace takového druhu neodradí občany od třídění. Technické služby veškerý nesbíraný plast z barevných nádob vyseparují na třídící lince a následně dle odbytu předávají firmám, které se zabývají recyklací odpadů. Část vytříděných plastů (bez možnosti odbytu) se odváží do zařízení OZO, kde je odpad využíván jako alternativní palivo. Může se však stát, že společnost má nadbytek odpadů k energetickému využití, v takovém případě část nevyužitelných odpadů může skončit na skládce. Uvedené se týká standardní situace, která však v předchozích měsících byla ovlivněna mimořádnými opatřeními vlády. To způsobilo, že třídírny v ČR odpadů byly odstaveny. Trh byl přesycen nevytříděným plastem, kdy docházelo i k jeho ukládání na skládky. Opatření byla vyvolána metodickým doporučením ministerstva ŽP a týkala se ochrany pracovníků před možnou nákazou COVID .

   V případě dotazu na finance a předávání odpadů do spalovny, musíme konstatovat, že by to bylo opravdu optimální řešení, aby nevyužitelný odpad končil právě tam. Bohužel v dosahu není takové zařízení, které by město mohlo využívat. Situaci se snažíme jít naproti a hledáme řešení. jak uvedené do budoucna vyřešit. Jako jeden ze způsobů je zpracování odpadů na tuhé alternativní palivo a jeho energetické využití, ke kterému se naše město připojilo. Jedná se o rozsáhlejší projekt, který do pár let vyřeší problematiku zvyšování poplatků za ukládání odpadů na skládkách. Ten je úzce spojen se zákazem skládkování komunálních odpadů, který by měl přijít s rokem 2030.

   S přáním pěkného dne
   Mgr. Marta Kiššová
   referentka veřejné správy

 153. Dobrý den.
  Chci se zeptat, jak bude město bojovat s hlodavci? Bohužel je už úplně běžné, že se i přes den ( o noci raději ani nemluvím ) po ulicích potulují potkani. Konkrétně je lze vidět mezi paneláky na ulici Nerudova a taktéž u kruhového objezdu na ulici Gen. Hlaďo. Jsou už tak zvyklí na lidi, že se jich vůbec neleknou a volně se potulují. Mám obavu, že tohle není problém jen zmíněné lokality ale celého města. Je to opravdu nepříjemný pocit když jdete v  11 h. dopoledne po ulici a ve vzdálenosti 1,5 metrů od vás se prochází potkan.
  Děkuji za odpověď. Jarda

  • Dobrý den,

   Město Nový Jičín kromě pravidelné deratizace na vlastním majetku vyzývá opakovaně také vlastníky a provozovatele budov, kanalizací, šachet apod. k pravidelné deratizaci pro zvýšení účinnosti realizovaných opatření proti výskytu hlodavců. Poslední taková výzva byla učiněna v Novojičínském zpravodaji v květnovém čísle a byla následujícího znění:
   Město Nový Jičín vyzývá vlastníky, nájemce a správce budov, kanalizace, horkovodů, šachet a kolektorů, aby zajistili deratizaci na svém nebo svěřeném majetku – na vlastní náklady a pro zvýšení účinnosti jednotně ve dvou fázích, nejlépe od 1. do 31. května a od 1. do 30. září. Povinnost provést deratizaci vyplývá ze zákona o ochraně veřejného zdraví. Provádět ji může pouze způsobilá osoba. K dosažení potřebného účinku doporučujeme:
   ● pevně utěsnit otvory vedoucí k možným hnízdištím potkanů – nejlépe zabetonováním
   ● opravit netěsnosti či poškozené zdivo zejména u sklepních prostor a hospodářských objektů
   ● utěsnit prostupy okolo rozvodů teplé a studené vody, plynu, ústředního topení a podobně
   ● větrací otvory a kanalizační vpusti zajistit vhodnou mříží nebo jinak zabezpečit
   ● utěsnit okenní a dveřní otvory do prostor, kde se hlodavci mohou zdržovat, spodní část dveří případně oplechovat
   ● odstranit všechna rumiště a skládky, jež mohou hlodavcům poskytovat úkryt
   ● zajistit nádoby na odpad před možným přístupem hlodavců, vyměnit poškozené a netěsnící nádoby, udržovat čistotu v jejich okolí
   Helena Janoušková, odbor životního prostředí

   Tento postup koordinace opatření proti hlodavcům město zvolilo již před lety, je však na všech vlastnících infrastruktury, která hlodavce přitahuje, aby přijímali účinná opatření. Město i mimo výše uvedené termíny (v případě, že je zaznamenán výskyt hlodavců) umisťuje na vlastním majetku v zasažené lokalitě návnady nebo jinak zasahuje.

   Pěkný den přeje

   Ing.Eva Bártková
   vedoucí odboru životního prostředí

 154. Minulý týden v pátek 8.5. jsem upozornil TS mj. na přeplněný kontejner na čiré sklo. Je další pátek 15.5. a kontejner není vyvezen. Platím poplatek za likvidaci odpadu – pokud souhlasíte, tak je to placená služba – co mohu já udělat, když služba není plněna?? NEPLATIT – to nelze, PLATIT za něco co není??? Pokud dobře sleduji, tak koronavirem je nakaženo v NJ 10 lidí (snad ne všichni v TS), pokud Vám odběratel nechce odpad odebírat, tak máte buď špatnou smlouvu a nebo nevyžadujete její plnění. Prosím o odpověď, ale ne, že za to může současná situace. A pokud ano, tak zdůvodnění se všemi podrobnostmi.

  • Dobrý den,

   děkujeme za Váš podnět, který předáme na Technické služby k urgentnímu vyřešení. Bohužel nevíme o jakou lokalitu se jedná, prosím o doplnění adresy, kde je nádoba umístěna

   S přáním pěkného dne
   Mgr. Marta Kiššová
   referentka veřejné správy

 155. Dobry den,
  prosím mam za stodolou dva vzrostle kaštany ,ktere jsou na mé parcele. 12.5. když byl velky vítr se ulomila větev a spadla sousedovi na pozemek,a mě prošla jedna větev střechou a poničila tašky.Jelikož mi je asi životni prostředi nepovoli shodit stromy ,zajimalo by mě co by se stalo kdyby větev udělala škodu např.na automobilu, jako majitel budu asi škodu platit ja. Co je takhle raděj zkacet.Co všechno potřebuji pro zhodnoceni stavu na místě.
  děkuji

  • Dobrý den,

   podle zákona o ochraně přírody a krajiny je péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, povinností vlastníků (§ 7 odst 2), kteří nesou rovněž odpovědnost za případnou škodu. Pokud nelze podle Vašeho názoru k eliminaci možného ohrožení věc řešit odborným ořezem a máte záměr dřeviny skácet, požádáte zdejší odbor životního prostředí o vydání povolení a žádost bude ve správním řízení posouzena podle § 8 odst. 1 zákona. Agendu vyřizuje Ing. Helena Janoušková, tel. č. 556 768 279. Vzor žádosti naleznete na webových stránkách města Nový Jičín.

   S přáním příjemného dne
   Ing. Hana Schillerová
   referent veřejné správy, odbor životního prostředí

 156. Dobry den.Jiz 14 dni se sviti v byvale taxi sluzbe v budove J clubu na vančurove ulici.statni policie to pred tydnem obesla s baterkama a dal nic.nevim kam to hlasit,at se zbytecne neplytva energii.dekuji

  • Dobrý den,

   Vámi uvedená budova nespadá do majetku města, ale má soukromého vlastníka, tudíž bych se obrátil na něj.

   Bc. Pavel Kašuba
   správce webových stránek

 157. Dobrý den, kde je možno nahlásit nefunkční (drhne a píská ) kolotoč na dětském hřišti u MŠ Máchova (mezi ulicemi Dvořákova a U Jičínky).

 158. Dobrý den, mohli byste mi prosím dát vědět, které “zařízení” mají použít občané v případě potřeby, když je veřejné WC zavřeno? Mám na mysli náměstí města a jeho okolí, kde jsou umístěny již otevřené obchody. Děkuji.

  • Dobrý den,

   možnost otevření veřejného WC byla projednávána se zástupci Krajské hygienické stanice, ale bohužel jsme vzhledem k aktuálnímu stavu nařízení vlády neobdrželi kladné stanovisko. Je v našem zájmu, co nejdříve tuto veřejnou službu pro občany města obnovit, ale musíme u tohoto ctít názory odborných orgánů.

   S pozdravem
   Ing. Pavel Tichý
   ředitel Technických služeb města Nového Jičína

 159. Dobrý den chci se zeptat,zda se budou opravovat byty i na Revoluční 36 ,a zda se dá vyměnit městský byt za jiný děkuji za odpověď

  • Dobrý den,

   obecní byty (byty v majetku města) se opravují průběžně v okamžiku kdy jsou uvolněny předchozím nájemcem. Pokud je byt prázdný provádí se celková rekonstrukce bytu – vyzdění umakartového jádra, nové rozvody elektřiny, nová podlahová krytina, atp. V případě, že je byt obsazen nájemcem, tak se řeší sanace havarijního stavu bytu. Kritériem pro rozsáhlé opravy obecních bytů není lokalita, ale to zda-li je byt uvolněný/prázdný. Konkrétně na Revoluční 36 došlo v loňském roce k jedné kompletní rekonstrukci bytu a letos ke dvěma dílčím opravám (bez vyzdění jader).

   A ano, obecní byt je možno vyměnit (postoupit nájemní smlouvu – terminologie občanského zákoníku), ale opět jen za obecní byt. Podmínkou je platná nájemní smlouva v obou bytech (které jsou předmětem “směny”), jelikož si nájemci vzájemně vstupují do nájemních smluv.

   Mějte hezký den.

   Ing. Jaromír Uhlár
   vedoucí oddělení nájmů, správy SVJ a majetkových činností

 160. Dobrý den,
  je teďka možné vyřídit živostenský list?
  Přes rezervace nevím, jakou možnost popřípadě zvolit.
  Předem děkuji za pomoc a odpověd.

  • Dobrý den,

   na Vámi uvedený mail Vám byla odeslána zpráva se vším podstatným přímo od konkrétního odboru, v tomto případě Obecního živnostenského úřadu.

   Pavel Kašuba
   správce webových stránek

 161. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak přihlásit svého psa? Je možné to provést i bez návštěvy úřadu? Případně domluvit se na nějaký termín? Předem děkuji za odpověď.

 162. zdravím, rád bych znal frekvenci vývozu separovaného odpadu, s tím jak jsou ty kontejnery často přecpané nějaké třídění pozbývá smyslu, zvlášť když ti co to odvážejí ještě nechají na zemi ležet kartony co se do kontejneru na papír už nevešly.
  Díky moc.

  • Dobrý den, děkujeme za podnět, který se týká přeplněnosti nádob na separovaný odpad. Co se týká svozů, pak toto je uvedeno na https://www.novyjicin.cz/odpadove-hospodarstvi-separovany-odpad/. Jsme si vědomi, že nádoby jsou plněny v této době více. Technickým službám podněty předáváme, kdy ty se snaží na uvedené reagovat. Je to však složitější, chybí zaměstnanci, je problém s odbytem, neboť se zastavil rovněž surovinový trh a exporty fungují velmi omezeně. Vydržte v mírném nekomfortu, nejedná se o trvalý stav. Děkujeme.

   S přáním pěkného dne
   Mgr.Marta Kiššová
   referentka veřejné správy

 163. Více jak týden nejsou vyvezeny kontejnery na tříděný odpad (naproti domu Na Lani 228) a kontejner na oděvy. Volně zde pobíhají myši a potkani. Musíte asi zvážit co vlastně chcete??? Třídit odpad a nevyvážet je stejné jako netřídit a vyvážet s komunálním odpadem. Jen bych poprosil, nesvádějte to na koronavir, ten za to opravdu nemůže.

  • Dobrý den, děkujeme za podnět, který se týká nepořádku v okolí kontejnerů na separovaná odpad a oděvy naproti domu Na Lani 228. Uvedenou problematiku řešíme se svozovými společnostmi svážícími tyto komodity. Díky zvýšenému množství odpadů vznikajících při úklidech domácností v této době, se snaží pokrývat odvozy a úklidy odpadů. Nikdo se nevymlouvá na koronavir, bohužel díky nárůstu odpadů a nedostatků personálu, je situace poněkud komplikovanější. Omlouváme se za někdy nekontinuální odvoz odpadů, ale odpadářské společnosti se opravdu snaží v maximální možné míře provádět svoji činnost.

   S přáním pěkného dne
   Mgr.Marta Kiššová
   referentka veřejné správy

 164. Dobrý den, všiml jsem si, že správce FB stránek města Nový Jičín maže komentáře občanů pod některými příspěvky města Nový Jičín. Jedná se i o komentáře, které nejsou proti pravidlům uvedených v informacích stránky a pouze vyjadřují postoje a názory občanů. Otázky zní, kdo vyhodnocuje, které komentáře budou odstraněny, kteří uživatelé zablokováni, kdo dává příkaz k mazání těchto komentářů, a kdo je odpovědná osoba za vedení FB stránky města? Děkuji a s pozdravem JK

  • Dobrý den,

   ze strany města ve Vámi zmiňovaném případě k žádnému mazání komentářů nedošlo. Facebookové stránky spravuje tisková mluvčí a já jako správce webových stránek. Oba postupujeme v souladu s uveřejněnými pravidly. Bohužel to není poprvé, kdy některé komentáře samovolně ze stránky města zmizely. Město Nový Jičín je však jen běžným uživatelem Facebooku, s jeho zřizovatelem či provozovatelem nemá žádnou smlouvu, a proto ani nemůžeme garantovat kvalitu služby dané sociální sítě. Náš úřad Facebook používá pouze k předávání informací o dění ve městě občanům. Pokud Váš příspěvek k nějakému tématu zmizel, zkuste ho prosím vložit znovu.

   Děkuji.

   Pavel Kašuba
   správce webových stránek

 165. Dobrý den,

  na základě mé osobní zkušenosti jako chodce i řidiče se chci zeptat, zda není možné jakýmkoliv způsobem zlepšit podmínky provozu na přechodu v místě křížení ul. K Nemocnici a Gen.Hlaďo.
  Například instalace retarderu na silnici či světelné označení pro chodce.
  V obou směrech mají řidiči tendenci překračovat povolenou rychlost, přechod pro chodce je poměrně rušný, občas v přehlednosti brání řidičům po stranách stojící vozidla zásobování a jiná.

  Díky

  • Vážený tazateli,

   souhlasíme, že situace na uvedené křižovatce vyžaduje změnu. Proto město Nový Jičín v tomto místě plánuje vybudovat okružní křižovatku. V současné době se zpracovává projektová dokumentace.

   Ing. arch. Jitka Pospíšilová
   vedoucí Odboru rozvoje a investic

 166. Máte chybný odkaz.
  Do MHD jen zadními dveřmi
  Poslechnout
  Kvůli epidemii koronavirového onemocnění se změnila pravidla pro cestující městskou hromadnou dopravou v Novém Jičíně, ale také na linkách příměstské autobusové dopravy.

  K výstupu a nástupu se smějí používat pouze zadní dveře. Přední sedadla se nesmějí obsazovat. Cestující řidič neodbavuje, aby nedošlo k jeho kontaktu s pasažéry. Více informací na: https://www.kodis.cz/cz/aktuality/novinky/513/omezeni-vznikla-koronavirem.html

  • Dobrý den,

   děkujeme za nález chyby, bylo opraveno.

   S pozdravem,
   Pavel Kašuba (správce webových stránek)

 167. Dobrý den,

  pozoruji delší dobu, že občané nemají možnost komunikovat s Osadním výborem Straník cestou e-mailu (dotaze a připomínky), jedinou cestou je , dle prezentace na web stránkách OV, osobní návštěva před schůzí OV. To považuji v dnešní době za překonané. Na web stránkách OV je i uvedena možnost komunikovat elektronicky. Když tak občan učiní dozví se, že zpráva nebyla odeslána, že nastala chyba. To trvá již více jak 2 měsíce. Mám to chápat tak, že není zájem komunikovat s lidmi ?
  Zajímalo by mne co s tím město udělá, kdy dojde k nápravě ?
  S pozdravem

  Ing.Milan Grestenberger

  • Dobrý den,

   omlouváme se za vzniklé komplikace, v kontaktním formuláři byla špatná konfigurace, nicméně již by měl být plně funkční, tak, prosím, vyzkoušejte. Děkuji za pochopení.

   S pozdravem,
   Jiří Sobotík, informatik a správce GIS

 168. Dobrý den,
  dovolím si ještě jeden dotaz stran bydlení v Novém Jičíně. V předešlé odpovědi jste uvedla že by se měla začít přestavovat bývalá ubytovna na nájemní startovací byty pro mladé lidi, což je jistě pozitivní krok. Nicméně se domnívám, že to ve městě situaci s bydlením neřeší. Již z názvu “startovací byty” vyplývá, že byty jsou určeny jen k dočasnému bydlení. Současná ekonomická situace nahrává k pořizování vlastního bydlení a taková je i poptávka. Dále uvádíte, že město nabízí lukrativní pozemek v centru, v ulici Dolní brána, kde má vzniknout do 30 bytů. O lukrativnosti tohoto pozemku pro bydlení ve 21. století si dovolím mírně pochybovat.
  Nebylo by z pohledu města smysluplnější nabídnout pozemek na ulici Bohuslava Martinů, vedle stávajících bytových domů? Nemyslíte, že by o byty v této lokalitě nebyl větší zájem než v centru města?
  Petr S.

  • Dobrý den,

   v tuto chvíli probíhá nabídkové řízení na prodej pozemku na Dolní bráně. Pokud se jedná o pozemky na ulici B. Martinů je toto území pro výstavbu bytových domů mnohem rozsáhlejší, což zároveň snižuje počet potencionálních zájemců o výstavbu, z těchto důvodů by byla pravděpodobná etapizace celého záměru a tím i komplikace v zasíťování inženýrskými sítěmi celého území. Město rozhodlo o etapizaci nabídky jednotlivých lokalit pro výstavbu bytových domů, ale v případě zájmu ze strany developerů se nebrání o prodeji jednat.

   S pozdravem
   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 169. Dobrý den,
  Mám takový dotaz, na ulici Dvořáková byla zřízena nová
  posilovna v objektu Kalač. Lidé kteří navštěvují toto sportovní
  zařízení přijíždějí auty a parkuji v blízkosti sportovního vyžití
  Lide si stěžují, kteří bydlí v blízkosti sportovního zařízení nemají
  kde parkovat když přijedou domů z práce atd.
  Dalo by se stim něco dělat za objektem Kalač je parkoviště kde je zákaz
  vjezdu.
  Lidé tak parkuji i má místech vyhrazené pro postižené.
  Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den,

   pokud občan parkuje na místě vyhrazeném pro postižené dopouští se dopravního přestupku. V případě další části otázky město Nový Jičín nemá možnost upřednostnit lidi bydlící v dané lokalitě před návštěvníky sportovního zařízení.

   Ing. Vladimír Bartoň
   vedoucí odboru správy majetku

 170. Dobrý den,

  Zahraniční úřady ode mě vyžadují ověřenou kopii cestovního dokladu. Cestovní pas mám vydaný v Novém Jičíně a potřeboval bych vědět, jestli můžu na úřadě v Novém Jičíně dostat i ověřenou kopii.

  Předem děkuji za odpověď

  • Dobrý den,
   bohužel Vám cestovní doklad ověřit nemůžeme. I když je cestovní doklad vydaný v Novém Jičíně, v § 9 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů je jednoznačně napsáno, že se vidimace (ověření) neprovede, je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, …..
   S pozdravem
   Bc. Renáta Kelnarová, vedoucí odboru správních agend

 171. Dobrý den,
  ráda bych si změnila jméno a nevím přesně kam mám zajít. Také bych se chtěla zeptat jak dlouho to trvá, kolik to stojí a co mám mít s sebou (jestli potřebuji nějaké odůvodnění změny např.).
  Děkuji předem za odpověď,
  Elizabeth Haywardová

 172. Dobrý den.Mám ještě dotaz ohledně Amfiteatru Skalky,má Radnice v planu revitalizaci tohoto prostorů,co se týka např.laviček,opravu podia,zázemi pro učinkujicì a návštěvnìky,bylo by myslìm i fajn tam přemistìt Novojìčìnské Léto z náměsti a jiné akce co pořadá město na náměsti,taky letnì kino by tam mohlo být.Diky za vyjadřenì.Jiřì

  • Dobrý den,
   prostor amfiteátru Skalky Nový Jičín má Městské kulturní středisko Nový Jičín, p. o. svěřen k hospodaření, na základě platné Zřizovací listiny, od města Nový Jičín.
   Městské kulturní středisko Nový Jičín v areálu pravidelně provádí údržbu areálu – tj. sečení trávy, drobné opravy. V roce 2019 bylo opraveno podium – omítky, natřeno zábradlí, opravena příjezdová komunikace k podiu uvnitř areálu, opraveny šatny pod podiem – výměna oken, oprava podlah, omítek a WC. V horní části areálu bylo započato s výměnou oken a dveří, opraveny vodovodní baterie a sanitární technika na WC, opravena vstupní brána do areálu. V roce 2020 je plánována částečná oprava sedaček a oken v areálu v omezeném finančním rozsahu.
   Program Novojičínského léta a letního kina neplánujeme přesunout do tohoto areálu, jelikož během letních měsíců je využíván za účelem konání jiných kulturních akcí.
   S přáním hezkého dne
   Bc. Pollaková Iva, ředitelka
   Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace

 173. Dobý den.Rád bych věděl co bůde z budovou kde byl Bytový podnik a kde měli vzniknout startovacì byty?dìk za odpověd.Jiřì

  • Dobrý den,
   záměr přebudovat prostory bývalého Bytového podniku města Nový Jičín nacházející se v domě Masarykovo náměstí 26/15 na startovací byty se objevil jako nápad minulého vedení města Nový Jičín na jaře 2018. Byla zpracována základní “studie proveditelnosti”, ale v realizaci záměru se dále nepokračovalo vzhledem k vysoké finanční náročnosti případných úprav objektu. V tuto chvíli nejsou podnikány žádné kroky směřující k přípravě výše uvedeného záměru, a v rozpočtu města na rok 2020 nejsou na tento záměr alokovány žádné finanční prostředky. Na poli hromadného i individuálního bydlení město připravuje a hodlá realizovat jiné záměry, takže plánování využití výše uvedeného prostoru není na pořadu dne.
   S pozdravem
   Ing. Blanka Zagorská, vedoucí odboru bytového

 174. Dobrý den
  Chtěl bych reagovat na Vaši odpověď pro pana Jirku ze dne 14.1.2020.
  Pokud vím,tak zvýšení kapacity parkování na ulici Dlouhá bylo jedním z bodů stran Vaši koalice.
  Mám to chápat jako lhaní obyvatelům,kteří Vás třeba i proto šli volit?
  Je někdo kompetentní,kdo mi odpoví na mé otázky?
  Kde mám zaparkovat,když přijedu večer z práce a dvacet minut hledám místo a stejně kolikrát parkuji až u Tesca?
  Proč bylo podélné parkování na ulici Dlouhá od potravin U smrku po vjezd k ZŠ Jubilejní zrušeno,když směrem k Loučce je to povoleno.Nešla by značka Zákaz stání doplnit dodatkem třeba mimo od 19.00 do 07.00? (mimo tuto dobu ať si řidič své následky nese sám) Určitě by to bylo vstřícné gesto.
  Děkuji za odpověď Pavel

  • Dobrý den, v současné době je zpracovávána firmou UDIMO studie parkování na území města Nového Jičína a součástí této studie je i režim parkování na ulici Dlouhá. Mimo tuto studii se připravuje realizace rozšíření parkoviště na ul. Dlouhá za domy č. p. 8-14, které by mělo možnosti parkování podstatně rozšířit. Parkování vozidel podél ul. Dlouhé mimo vyhrazená místa není vhodné a je potřeba mu zamezit, ale až poté, kdy budou možnosti občanů parkovat vozidla na přilehlých parkovištích.
   S pozdravem Bc. Libor Macíček, vedoucí odboru dopravy

 175. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co se bude dít s dřevěným skladem u hlavního vlakového nádraží, případně za kolik se dá pozemek prodat či pronajmout?

  • Dobrý den,
   vzhledem k tomu, že se nejedná o nemovitost ani pozemek města Nový Jičín, musíte se s dotazem obrátit na vlastníka, a to NJ House67 s.r.o., Jugoslávská 1809/23, 74101 Nový Jičín.
   S pozdravem
   Ing. Vladimír Bartoň, vedoucí odboru správy majetku

 176. Dobrý den,
  mám jednoduchý dotaz. Bude v dohledné době v Novém Jičíně zahájena nějaká výstavba nových bytů? Už několik let se o tom mluví a píše – ale zatím nic. V Novém Jičíně není kde bydlet, proto nám počet obyvatel klesá.

  Děkuji za odpověď,
  Petr S.

  • Dobrý den,
   nové městské byty by měly vzniknout v ulici K Archivu. Už v příštím roce by se měla začít přestavovat bývalá ubytovna pro zdravotnický personál na nájemní startovací byty pro mladé lidi. Nyní se záměr projektuje a ještě letos bychom chtěli zajistit povolení k zahájení stavby. Vznikne zde 39 bytů velikosti dva plus kuchyňský kout a předpokládané finanční náklady jsou 62 milionů korun. Už 26. února začne běžet lhůta nabídkového řízení, ve kterém město nabízí lukrativní pozemek v centru, v ulici Dolní brána, a požaduje, aby zde nový vlastník vybudovat téměř 30 bytů.
   Váš dotaz se nikde nezatoulal, u zmíněného nabídkového řízení jsme čekali na schválení radou města.
   Dovolujeme si upozornit, že na anonymní příspěvky nemusí být reagováno.
   S pozdravem
   Marie Machková, tisková mluvčí

 177. Dobrý den.Mám dotaz k parku ve smetanových sadech, má město v plánu opravu chodníku kde je poškozen povrch z asfaltu???

  • Dobrý den,
   v letošním roce plánujeme opravu úseku podél ulice K Nemocnici. Ostatní úseky pak budou opraveny buď lokálně, nebo v souvislosti s celkovou úpravou parku.
   S pozdravem
   Ing. Michaela Mrklovská, odbor rozvoje a investic

 178. Dobrý den,

  chci se zeptat, zda-li plánujete prodávat některé byty či jiný nemovitý majetek do osobního vlastnictví?
  Druhá moje otázka je ohledně haly ABC: 1) Kolik stála rekonstrukce?
  2) Kdy bude rekonstrukce hotova?

  Děkuji za odpověď

  • Dobrý den,
   v současné době připravujeme prodej 3 domů jako celku do ZM v březnu 2020. V případě schválení záměru s prodejem objektů budou tyto zveřejněny a vyvěšeny na úřední desku.
   S pozdravem
   Eva Friedecká, odbor bytový

   Dobrý den,
   hala ABC patří Tělovýchovné jednotě Nový Jičín. Město nesděluje informace o její rekonstrukci.
   S pozdravem
   Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí odboru rozvoje a investic

 179. Dobrý den,

  město nedávno oznámilo, že v roce 2020 bude rozšiřovat parkoviště na Dlouhé o 70 míst. Není tomu tak dávno co bylo toto parkoviště vybudováno a vcelku rychle se stalo kapacitně nedostačující. Rozhodně se mi nelíbí stále narůstající počet aut ve městě nicméně se jejich počet neustále zvyšuje a proto usuzuji, že i tato kapacita se stane v blizké době nedostačující. Proto aby se tato akce, i se všim papírováním, nemusela dělat na dvakrát se chci zeptat jestli by bylo možno rozšířit toto parkoviště rovnou o 140 parkovacích míst. Děkuji

  S přáním hezkého dne
  Jirka

  • Dobrý den,
   v současné době se zpracovává koncepce parkování a na jejím základě se bude v celém městě rozšiřovat parkování dle potřeby. Rozšíření parkoviště o dalších 70 míst není pro letošní rok zařazeno do rozpočtu. Další rozšíření parkoviště se bude odvíjet od finančních možností města.
   S pozdravem
   Ing. Michal Hub, odbor rozvoje a investic

 180. Dobrý den,

  chci se zeptat jaké má město plány s lokalitou bývalého skate-parku a nejbližšího okolí.

  • Dobrý den,
   rekonstrukce skate-parku, jakožto součásti sportovního areálu, je nyní předmětem vyhotovované zastavovací studie (měla by být doknčena do 2/2020). Studie by měla navrhnout umístění jednotlivých stávajících či nových sportovišť a dále navrhnout etapizaci výstavby nebo rekonstrukcí a jejich finanční náročnost.
   V současné době je uvažováno o zachování stávajícího místa pro nově zamýšlený skatepark (důvody vhodnosti terénu, umístění nejdále od obydlené plochy z hlediska hlukového zatížení atd.).
   Časový horizont výstavby zatím není znám – záleží na návrhu etapizace v zastavovací studii, finančních možnostech a prioritách vedení města.
   S pozdravem
   Ing. Václav Nezval, odbor rozvoje a investic

 181. Dobrý den.Má město v plánu opravit na náměstí podloubí, stropy, kde omítky jsou na více místech poškozené??? JF

  • Dobrý den,
   k Vašemu dotazu sděluji, že ne všechny domy na náměstí jsou ve vlastnictví města Nový Jičín, přesto se snažíme o komunikaci s vlastníky jednotlivých domů, aby došlo k zvelebení našeho krásného náměstí. Každoročně vkládáme nemalé investice do celkové obnovy domů a podloubí, a to nejen na náměstí (fasády, výměny oken, obnovy kamenných prvků apod.) a jinak tomu nebude ani letos.
   Ing. Blanka Zagorská, vedoucí odboru bytového

 182. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaká je cena za vyhrazené parkovací místo v Loučce na ulici Jičínská. Ptám se zatím pouze informativně, děkuji.

  • Dobrý den,
   při vyhrazování parkovacích míst se řídíme metodikou schválenou radou města. Vyhradit parkovací místo lze na pozemních komunikacích v majetku města ve výjimečných případech pouze zdravotně postiženým osobám (držitelům průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP a ZTP/P) za symbolické nájemné. V prostoru městské památkové rezervace (MPR) lze dále parkovací místo vyhradit podnikatelským subjektům, které zde mají provozovnu, vlastníkům nemovitostí a občanům s trvalým pobytem v MPR za tržní nájemné 8.194,00 Kč/rok.
   S pozdravem
   Petr Zdráhal, odbor správy majetku

 183. Dobrý den.
  Prosím o sdělení, zda budou v mobilní aplikaci aktualizovány jízdní řády MHD ?
  Děkuji

  • Dobrý den,
   jízdní řády byly aktualizovány.
   S pozdravem
   Lenka Lešánková, správce webových stránek

 184. Dobry den.Rad bych věděl,co se stavi za halu v průmyslové zóně města.Diky za info.Jura

  • Dobrý den,
   hala, která se staví v průmyslové zóně, není investicí města Nový Jičín. Vlastníkem pozemků je CTP Property IV s. r. o., která je také stavebníkem haly.
   S pozdravem Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí odboru rozvoje a investic

 185. Dobrý den,
  mám dva dotazy.
  1) plánujete rekonstrukci chodníku kolem hřbitovní zdi na ulici hřbitovní, který je v havarijním stavu
  2) na křížení ulic Msgr. Šrámka a Komenského vznikly dva příčné prahy, které jsou jen přes půl cesty ve směru jízdy. Většina řidičů je prokličkuje a tím tyto prahy moc nemají smysl. Dalo by se s tím něco dělat.
  Děkuji za odpověď a přeji pěkný den

  • Dobrý den,
   1. oprava chodníku podél opravené části hřbitovní zdi je v plánu na rok 2020,
   2. jízdní pruhy před přechody pro chodce v ulici Msgr. Šrámka budou odděleny vodorovným dopravním značením V1a – podélná čára souvislá v délce 30 m. Řidič musí jet vpravo od této značky.
   S pozdravem
   Ing. Michaela Mrklovská, odbor rozvoje a investic
   Petr Zdráhal, odbor správy majetku

 186. Dobrý den,
  V Loučce na poli směrem k rychlostní komunikací se pokládal dlouhý kábel.mohl bych položit dotaz o co se jedná? A nebo kde zjistím informaci o co jde?
  Děkuji.
  J.Černoch

  • Dobrý den,
   Váš dotaz je velmi obecný, proto na něj nelze odpovědět. Pokud byste ale znal parcelní číslo pozemku, na kterém práce probíhají, můžete se obrátit na stavební úřad, kde Vám sdělí bližší informace.
   S pozdravem
   Lenka Lešánková, správce webu

 187. Dobrý den,
  nedávno město odstranilo uschlé smrky na ulici Dlouhá před domem 1966/24 a nyní na tomtéž místě vysadilo 3 tůje. Jsem rád, že město uschlé stromy odstranilo a chci se zeptat zda by bylo možno přisadit ještě jeden kvetoucí strom. Nerad bych zněl nějak nevděčné či drze. Děkuji
  Jirka

  • Dobrý den,
   v okolí domu Dlouhá 24 byly vysazeny cypřišky. S další výsadbou nebylo počítáno, děkuji za podnět, prověřím možnost výsadby vzhledem k inženýrským sítím. Město Nový Jičín vysazuje dřeviny prostřednictvím TSM Nového Jičína každoročně ve dvou fázích – na jaře a na podzim.
   S pozdravem
   Ing. Olga Kubálková, správce městské zeleně, odbor životního prostředí

 188. Dobrý den,
  chci se zeptat na koho se mohu obrátit s dotazem ohledně návrhu na přidání veřejného osvětlení? Jedná se o oblast (ulici) mezi fotbalovým stadiónem a tenisovými kurty. Tento úsek je velice frekventovaný (lidé tudy chodí do práce, venčit psy) a bohužel poslední lampa se nachází u mostu a další až u restaurace Graphic.
  Děkuji a přeji hezký den
  Edita

  • Dobrý den,
   projektová dokumentace na tento záměr je hotová. Dáno jako návrh do rozpočtu města na příští rok.
   Ing. Blanka Zagorská, odbor rozvoje a investic

 189. Dobrý den,
  chci se zeptat zda je možno v budoucnu umožnit průjezdnost železničního přejezdu na ulicí Jeremenkova. Extrémně by to ulevilo plynulosti dopravě především ve špičce. Lidé jedoucí do Loučky či na Dlouhou či dále na Starý Jičín by nemuseli jezdit přes všechny kruhové objezdy. Na tento dotaz mi již dříve bylo odpovězeno, že je zde překážka ze strany Českých Drah. Nicméně v roce 2020 bude průjezdnost výše uvedeného přejezdu zakomponována do revitalizace vlakového nádraží. Rád bych věděl jestli poskytnuté informace platí či nikoliv. Děkuji
  Jirka

  • Dobrý den,
   město Nový Jičín nechalo zpracovat expertní posouzení, která prověřila možnost zprůjezdnění železničního přejezdu na ul. Jeremenkova. Zvažováno bylo mimoúrovňové křížení (podjezd) nebo železniční přejezd v úrovni terénu. Z jednání se zástupci ministerstva dopravy vyplynulo, že lze uvažovat pouze o úrovňovém křížení. Tato varianta zprůjezdnění by stála cca. 58 mil. Kč, jelikož se v blízkosti přejezdu nacházejí výhybky, do kterých by se také zasahovalo. Takovou stavbu nemůže město financovat samo, musí se jednat se Státním fondem dopravní infrastruktury.
   S pozdravem Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí odboru rozvoje a investic

 190. Dobrý den,
  Od doby co je město odkoupilo Hückelovy vily se na internet dostaly pouze návrhy budoucího využití. Proto se chci zeptat co město nakonec s vilami zamýšlí a jak pokračují stavební práce a opravy. Děkuji
  Jirka

  • Dobrý den,
   děkujeme za Váš dotaz, velmi nás těší Váš zájem o dění ve městě. V souvislosti s projektem Revitalizace Hückelových vil v Novém Jičíně byla zřízena pracovní skupina složená ze zástupců vedení města, zástupců dotčených odborů městského úřadu a odborníků v dané oblasti, která se pravidelně schází a navrhuje postup činností. Z Moravskoslezského kraje byla získána dotace ve výši 4 mil. Kč, z níž byly uhrazeny náklady na zpracování studie a dále z ní budou uhrazeny náklady na sanaci a likvidaci dřevomorky. Dále byl zpracován stavebně-historický průzkum. V současné době v obou vilách probíhají opatření vedoucí k zastavení šíření dřevomorky. Dalším krokem bude samotná likvidace dřevomorky. Intenzivně probíhá hledání vhodného využití vil, se kterým souvisí zpracování projektové dokumentace, která je nezbytným podkladem pro podání žádosti o dotaci. V této souvislosti probíhá zjišťování vhodných dotačních programů z Evropských fondů a ze státních a krajských dotačních programů. Jakmile bude rozhodnuto o konkrétním využití vil, budeme občany města informovat.
   Mgr. Pavel Hurta, odbor rozvoje a investic

 191. Dobrý den. 21.10.2019 kolem 19 hodiny zaslechli jsme z městského rozhlasu : Konec poplachu zapněte si ČT 1. Potom se z rozhlasu šířil nepříjemný šumivý zvuk. Prosíme o odpověď. Co to znamenalo. Byl to hodně nepříjemný pocit. Děkuji Petr Bartoň

 192. Dobrý den paní Lešánková,

  rád bych se chtěl informovat ohledně “parkování na povolení městského úřadu”. Jakožto nájemník městského bytu vlastním residentní kartu, ale chtěl bych parkovat na parkovišti označeném značkou “parkování na povolení městského úřadu”. Jakou zodpovědnou osobu mohu prosím kontaktovat?

  Děkuji předem za odpověď.

  S pozdravem Fasora

  • Dobrý den,
   můžete se obrátit na odbor správy majetku, pan Zdráhal Petr nebo paní Paličková Monika, tel. 556 768 248.
   S pozdravem
   Lenka Lešánková, správce webu

 193. Dobrý den.Rád bych věděl,kdy bude zpřístupněn relaxační park v bývalém letním kině?Jak bylo dříve psáno, mělo být otevřeno na podzim,pokud čekáte až vzroste tráva na jedné polovině,tak nechápu, proč ne
  necháte oplocení na této půlce a polovinu kde je hotovo bez plotů.Diky za info.Jiřì

  • Dobrý den,
   přestože stavební práce v areálu, ve kterém se dříve promítaly filmy pod širým nebem, už dávno skončily a prostor byl zkolaudován už v září, bylo nutné kolem něj ponechat oplocení, aby po určité období chránilo nově vysazené rostliny a založené trávníky. Zahradníci ještě čekají na pokles teplot, aby mohli vysít květnatou louku. To by ale již nemělo bránit v užívání areálu. Nyní se dokončuje výroba bezpečnostně provozních prvků a ihned po jejich instalaci, což by mělo být v listopadu, bude oplocení odstraněno.
   Ing. Michal Hub, odbor rozvoje a investic

 194. Dobrý den,
  zajímalo by mě, jestli odpovědná osoba za pronájem kontejnerů na odpad, má přehled kde jsou tyto kontejnery a jak dlouho. Není přece možné, aby si majitel bytu z Riegrovy 13., objednal kontejner ve čtvrtek 10.10.2019 s tím, že bude vyvezen v pátek 11.10.2019. Kontejner tady stojí plný již 10 den, každý večer se v něm přehrabují nepřizpůsobiví a bezdomovci , ráno vyházené věci lidé ze sídliště nahází zpět, druhý den se to opakuje znovu. Po následné urgenci u Technických služeb, o vývozu tohoto kontejneru v pátek 18.10.2019, se bohužel opět nic nedělo, kontejner stojí stále na sídlišti před domem Riegrova 13.
  Děkuji za odpověď.

  Ducháček Josef, předseda společenství domu Riegrova 13.

  • Vysvětlení vývozu (nevývozu) kontejneru z ulice Riegrovy
   V úterý 08.10.2019 jsme přistavovali žadateli z domu Riegrova 13 kontejner na objemný odpad – formou akce, na ulici Riegrova 13 s tím, že následně 09.10.2019 ho chce vyvézt. Přesně tak jsme provedli. Následně si stejný žadatel objednal další kontejner na den 10.10.2019, kdy požadoval vývoz předběžně v ten samý den, ale někdy až po 13 hodině. Bylo dohodnuto, že bude volat. Většinou se volá rovnou řidiči. Pokud nevolal hned v ten den, tak následně na druhý den (pátek), měl řidič, který přistavoval kontejner, dovolenou. Požadované informace neproběhly a tím se z naší strany neřešily. Nevím přesně, ale asi ve středu, tj. 16.10.2019, proběhl telefonický rozhovor o možném vývozu kontejneru, ale naše kapacita byla již do konce týdne plná. Proto jsme zapsali vývoz kontejneru až na pondělí, tj. 21.10.2019.
   Jenom na doplnění, od možného plánovaného vývozu kontejneru uplynulo 5 až 6 pracovních dní, proti upozorňování pana Ducháčka, který napsal, že 10 dní se nic nedělo, včetně dvou víkendů. Měl urgovat hlavně svého člena Společenství vlastníků domu a ne Technické služby města.

   Opatření:
   Budeme kontejnery spojené s akci města více hlídat a případně obtelefonovávat zákazníky, pokud se nám bude zdát, že někde kontejnery stojí nečinně například 2 až 3 dny.

   S pozdravem
   Petr Slotík, vedoucí odpadového hospodářství, Technické služby města Nového Jičína, Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín 1

 195. Dobrý den.
  Nemůžu si odpustit reakci na odpověď p. Lešánkové z 4. 10. 2019 pro p. Zuzanu ohledně otevírací doby MŠ. Paní Lešánková sice vypsala chytré věty z nějaké velmi chytré knížky, ale vážená paní vůbec neodpovídá na otázku, která je velmi problematická pro rodiče malých dětí. Jsem ráda, že já už mám tohle období za sebou, ale bohužel zaměstnavatelé. p. Lešánková, nemusí a neberou ohledy na to, že je zaměstnanec rodič malého dítěte. Možná se Vám to nikdy nestalo, že byste se s takovou situací setkala (což jste šťastná žena), ale bohužel je to velký problém. Ano, dítě má být samozřejmě hlavně s rodinou, ale ti rodiče ho musí z něčeho živit – tedy chodit do práce a ne každý má to štěstí, aby měl třeba pružnou pracovní dobu.

  • Dobrý den,
   odpověď na dotaz paní Zuzany, který se týkal otevírací doby mateřských škol, poskytly ředitelky MŠ.
   S pozdravem
   Lenka Lešánková, správce webu

 196. Dobrý den.
  Město pořádá různé akce na podporu zdraví, jízdy na kole. Ráda bych věděla, proč se tyto akce dělají, když pro podporu jízdy na kole ve městě se od otevření jednoho cyklopruhu na ul. Palackého neudělalo pro cyklisty vůbec nic. Jízda po městě je velmi nebezpečná, proto spoustu lidí radši sedne do auta než na kolo a pokud je pěkně, tak i jediná cyklostezka je dost nebezpečně přeplněná. Ve spoustě měst jsou cyklopruhy samozřejmostí, proč u nás se neděje vůbec nic? Kolem cest jsou třeba pruhy trávy – ano, zeleň ve městě je samozřejmě důležitá – ale takový zelený pruh ovzduší nezlepší, určitě by ovzduší více zlepšilo to, kdyby radši místo trávy, kolem které projedou lidi v autě, byl cyklopruh a lidé by tam jezdili na kole.

  • Dobrý den,
   město Nový Jičín se snaží postupně integrovat cyklisty do dopravní infrastruktury města. Integrovat cyklistickou dopravu do stávající infrastruktury je však obtížné, jelikož je plánovaná v již zastavěném území, kde jsou omezené možnosti v dodržování technických parametrů navržené infrastruktury a dále vedou k přeuspořádání stávajícího místa, což je obtížné při prosazování u dotčených orgánů a jiných zájmových skupin. Dále narážíme na nedostatečnou legislativu, finanční náročnost a různorodost názorů na dopravu pro cyklisty. I přes tyto překážky město intenzivně pracuje na prosazování a následnou realizaci příslušných cykloopatření, ať už ve formě dalších cyklopruhů a stezek pro cyklisty. Zatím je vše ve fázi zpracování odborných studií a příslušných povolení.
   Ing. Lenka Ondřejová, odbor rozvoje a investic

 197. Dobrý den,

  nejprve bych chtěl poděkovat za otevření pozemků developerům na Dolní Bráně. Chci se však zeptat kdy budou následovat i další pozemky pro bytové domy. Myslím tím pozemek na ulici Bezručova, který slouží jako odstavné parkoviště a taktéž pozemek na B. Martinů jehož zastavovací studie byla vydána roku 2017. Pro developery by to byly velmi významné lokality, které by mohli přinést městu peníze, poskytly bydlení občanům a zkrášlili město.

  Děkuji
  Jirka

  • Dobrý den,
   lokalita pro výstavbu bytových domů na ul. B. Martinů o výměře 4,8 ha je nabízena skrze agenturu Moravskoslezského kraje MSID v jejich databázi, publikacích a dalších materiálech, na veletrzích atd. Zatím však o tuto lokalitu není ze strany investorů/developerů zájem.
   Lokalita Bezručova zatím není na pořadu dne. Studie k rozvojové ploše Bezručova zatím nebyla vedením města schválena. Záměr uvedený ve studii se může ještě měnit např. i vzhledem k připravovanému plánu udržitelné městské mobility.
   Dále budou v dohledné době nabízeny plochy pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v místní části Žilina a výhledově v lokalitě Pod Skalkou.
   Město má také záměr vybudovat vlastní byty v bývalém “domě sester” a monitoruje další aktivity soukromých subjektů v oblasti výstavby BD, RD.
   Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic
   Ing. Vladimír Bartoň, vedoucí Odboru správy majetku

 198. Dobrý den,
  chtěl bych poděkovat za velmi rychlé zajištění prořezání keřů na Malém náměstí.
  Zároveň doufám a věřím, že pracovníci Technických služeb zaznamenali cca 3 suché smrky a naplánovali jejich pokácení. Asfaltový chodník tamtéž by také zasloužil opravu. Ale chápu, že tohle tak rychlé asi nebude.
  Děkuji.
  Natat

 199. Dobry den,
  prosim Vas, chtela bych se zeptat, zda mesto uvazuje o prodlouzeni provozni doby mestem zrizovanych materskych skolek. Soucasna provozni doba 06:00-16:00 nevychazi vstric rodicum pracujicim mimo mesto nebo s pracovni dobou napr. do 17h.

  Dekuji

  • Dobrý den,
   z pohledu pedagogického a sociálního je žádoucí, aby se přihlíželo k respektování psychosociálních potřeb cílové skupiny, u které se v posledních letech snižuje průměrný věk a to tím, že jsou do MŠ přijímány děti mladší tří let a naopak díky cílené předškolní intervenci ubývá dětí s odloženou školní docházkou. Na zřeteli je důležité mít také výkonnostní křivku těchto předškolních dětí, která má své zákonitosti a podle toho jsou během dne zařazovány aktivity. Po čtvrté hodině tato výkonnostní křivka klesá a děti by měly mít jiné adekvátní podněty a aktivity mimo vzdělávací oblast. Jde spíše o sycení potřeb z oblasti emoční, etické, pohybové a získávání správných vzorců chování a jednání z jiného než školního prostředí, nejlépe tedy z rodinného prostředí, kde je nejpřirozenější prostředí pro nasycení důležitých potřeb přijetí a rodinné sounáležitosti.
   S pozdravem
   Lenka Lešánková, správce webu

 200. Dobrý den,
  bylo by možné zajistit prořezání keřů na Malém náměstí? Po přilehlém chodníku se už téměř nedá projít.
  Děkuji.
  Natat

  • Dobrý den, Váš požadavek byl předán Technickým službám města, které se postarají o prořezání keřů v případě, že se jedná o pozemky města Nový Jičín.
   S pozdravem Lenka Lešánková, správce webu

 201. Je to různé – stavební úřad, odbor životního prostředí, odbor dopravy atd. Nevím jestli správní řízení podle správního řádu, nebo jaké řízení podle jakého řádu? Jaký je v nich rozdíl? Poplatky nikde nemáte napsány.

  • Dobrý den. Platba za kopírování může být vybírána podle různých právních titulů. Pro správní řízení jsou stanoveny poplatky zákonem č. 634/2004 Sb. o správním poplatcích, v případě, že jde o žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, je dán sazebník směrnicí č. 1/2016. Prosté poplatky za poskytování služeb, například kopírování, jsou vybírány podle ceníku, který je uveden na podatelně úřadu na Divadelní ulici 1.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 202. Dobrý den,
  nemohu prosím nikde najít ceník poplatků různých oddělení. Když jsem účastník řízení a nahlížím do spisu, tak na některém oddělení mi pořídí kopii z dokumentace zdarma a na některém oddělení po mne chtějí za okopírovaní ze spisu zaplatit. Jak je to prosím správně a kolik se kde platí?
  Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, prosím o upřesnění dotazu, zda šlo o správní řízení vedené podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), případně které odbory máte na mysli.
   S pozdravem
   Marie Machková, tisková mluvčí

 203. Dobrý den,
  jen potřebuji radu,
  kde v Novém Jičíně seženu riflové zahradníky,nebo li rifle s laclem.Dnešní moda pro těhotné uplé kalhoty mi nevyhovuje a je problém sehnat zahradníky.Kdysi jsem je koupila v prodejně která byla přemístěna nad obchod Baťa kde také nejsou.Prosím poraďte.Nejsem z Nového Jičína tak potřebuji jít na jistotu.Děkuji.

  • Dobrý den, městský úřad nemá povědomí o nabídce zboží v jednotlivých prodejnách v Novém Jičíně.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 204. Dobrý den, chci informovat o novém pouličním osvětlení na ulici Nerudova. Je opravdu vidět, že svítíme úsporněji. Z celého týdne světla svítí maximálně 4 dny z celého týdne. Prosím, postarejte se o opravu aby světla opravdu svítila. Je celkem obtížné chodit večer ve tmě například venčit psa. Děkuji.

  • Dobrý den, v dané lokalitě se vyskytla porucha na osvětlení, která měla být v průběhu pondělí 16. září odstraněna. Poruchy na veřejném osvětlení je možné hlásit technickým službám na telefonním čísle: 556 764 838 (mimo pracovní dobu záznamník) nebo na e-mail: vo@tsnj.cz
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 205. Dobrý den.
  Na cyklostezce v Novém Jičíně je nová cedule,
  která chodcům povoluje vstup na dráhu. V Hodslavicích tomu rozumím.
  Jejich vedení bylo natolik rozumné, že nechaly postavit cyklostezku
  asi o 1,5 m širší. Ta naše v Jičíně je široká akorát pro dva cyklisty
  vedle sebe. Nikdo další už se tam nevejde. Můžete mi prosím odpovědět,
  která studovaná osoba se pod toto povolení
  podepsala a důvod, proč to povolila?
  Děkuji za odpověď.
  Ladik

  • Vážený občane asi Nového Jičína či přilehlé vesničky,
   při vší úctě k Vaší všímavosti a bezpochyby i odborné erudici, Vám musím sdělit, že přechodné dopravní značení je zcela v souladu s příslušnými zákony, vyhláškami včetně ČSN. Jméno studované osoby, která toto stanovení v konečné fázi podepsala, je bezpředmětné, jedná se o úředníka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a chytrého regionu.
   Přestože zdejší silniční správní úřad toto dopravní značení nestanovoval, je dle našeho názoru zcela v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o silničním provozu včetně zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP – 66 v platném vydání. Rovněž tak odpovídá příslušné ČSN 7366110, zejména čl. 10.4.3.6.
   Na Vaši konkrétní otázku, která studovaná osoba se pod toto povolení podepsala, bylo již výše odpovězeno – pověřený pracovník KÚ Moravskoslezského kraje v Ostravě. K důvodu, proč to takto daná osoba povolila, bych uvedl, že i z našeho hlediska je v době sanace břehu na ul. Revoluční daleko bezpečnější dočasný pohyb chodců na cyklostezce, než kdyby se tito chodci pohybovali po silnici I/57 v místě stavby, kde došlo k uzavření chodníku. Pokud nejste zrovna pracovníkem nebo majitelem pohřební služby, tak byste tento argument mohl pochopit.
   Pokud se Vám tato odpověď zdá nedostatečná, můžete se obrátit přímo na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, kde Vám to příslušná studovaná osoba vysvětlí více.
   S pozdravem
   Pavel Žáček, odbor dopravy

   Dobrý den, 17.9.2019 a 27.9. jste opakovaně zaslal reakci na výše uvedenou odpověď na Váš dotaz. Na této stránce zveřejňujeme jen dotazy a odpovědi, což už vyplývá z názvu rubriky. S dalšími připomínkami k tématu Vašeho dotazu se prosím obraťte na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který je v této věci kompetentní, což už Vám sdělil pan Žáček z odboru dopravy. Dovoluji si Vás upozornit, že v pravidlech této rubriky je uvedeno, že město si vyhrazuje právo na anonymní dotazy neodpovídat.
   S pozdravem
   Marie Machková, tisková mluvčí

 206. Dobrý den, u garáží na ulici K. Čapka naproti domu č. p. 1713 již delší dobu nesvítí lampa veřejného osvětlení. Prosím o opravu.

  • Dobrý den, děkujeme za upozornění. Ing. Blanka Zagorská z odboru rozvoje a investic již zaslala středisku veřejného osvětlení technických služeb požadavek na opravu lampy.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 207. Dobrý den, během léta je téměř každý víkend slyšet hlasitá hudba z náměstí nebo ze Skalek v nočních hodinách. Kapely vyhrávají do jedné hodiny ráno a narušují noční klid. Volání na linku MP je snad zbytečné, protože se hudba na chvíli ztiší, ale pak to opět zesílí. Kdy bude dodržován noční klid po 22h? Při volání na Městskou policii bylo sděleno, že nejsem jediný, který si na narušování nočního klidu stěžuje. Město to dlouhodobě neřeší a je to dost obtěžující. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den. Letní kulturní akce konané v amfiteátru Skalky jsou součástí Novojičínského léta daného roku. Zařazení akce do programu Novojičínského léta je projednáno v kulturní komisi a následně v Radě města. Nájemce amfiteátru má s městským kulturním střediskem sepsanou řádnou nájemní smlouvu, kde jsou stanoveny podmínky nájmu, mimo jiné je to povinnost dodržovat zákon č. 25/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a další obecně závazné právní předpisy.
   V případě, že je občan rušen hlukem z veřejné hudební produkce, doporučujeme toto oznámit na Městskou policii Nový Jičín nebo Policii ČR. Tyto orgány věc na místě prošetří a dále budou postupovat dle zákonných norem. Bez tohoto oznámení nelze zpětně situaci řešit. Městské kulturní středisko následně akce vyhodnocuje a ověřuje, zda bylo dodrženo ustanovení nájemní smlouvy. V případě opakovaných žádostí o nájem amfiteátru k tomuto přihlíží.
   S pozdravem a přáním hezkého dne
   Bc. Pollaková Iva, ředitelka Městského kulturního střediska Nový Jičín

   Dobrý den. V současné době Městská policie Nový Jičín vyhodnocuje dodržování zákonných norem v rámci celého kulturního léta ve městě Nový Jičín s důrazem na kulturní akce konané na Skalkách. Vyhodnocujeme počty podnětů a oznámení získaných v rámci hlídkové činnosti městské policie, které budou podkladem pro další projednávání této problematiky s vedením města a členy kulturní komise. Poté budou přijata opatření ke zjednání nápravy, aby se do budoucna minimalizoval počet stížností na rušení nočního klidu.
   S pozdravem
   Bc. Daniel Rýdel, ředitel Městské policie Nový Jičín

 208. Dobrý den.
  Na ulici Hřbitovní vznikla průmyslová zóna a mnoho lidí využívá jak pěšky tak na kole cyklostezku, která vede zezadu této zóny, aby tudy přijeli nebo přišli do práce. Bylo by proto velmi vhodné, aby tato cyklostezka byla osvětlena alespoň na konec průmyslové zóny. Šlo by to zařídit?
  Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, děkujeme za podnět. Pracovníci odboru rozvoje a investic ho předloží vedení města. Pokusí se také vejít v jednání s podniky v průmyslové zóně, aby zjistili, zda by se firmy na osvětlení cyklostezky finančně nepodílely.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 209. Dobrý den.Mužu vědět co bude z pozemkem,kde měl stát psí útulek? Dále proč nejsou dokončeny práce v  bývalém letním kině,v místě kde stál bufet a promítačka jsou stále haldy z hlínou? Jiří

  • Dobrý den, práce v areálu už skončily, proběhla kolaudace a čeká se na kolaudační rozhodnutí. Ještě se dokončují drobné terénní úpravy a zahradnické práce. Jakmile vzejde tráva, bude mobilní oplocení areálu odstraněno a prostor bývalého letního kina bude zpřístupněn veřejnosti.
   S pozdravem
   Marie Machková, tisková mluvčí

 210. Dobrý den,
  na zelené ploše mezi vlakovým nádražím a přejezdem se usídlili bezdomovci. Posunuli se od křižovatky ke stavbě vedle Rustys. Tohle město toleruje?

  • Dobrý den, veřejné prostranství je volně přístupné všem, každé sociální skupině. A pokud občan nepáchá přestupkovou nebo trestnou činnost, neexistuje žádný právní prostředek k jeho vykázání. Vedení města a úředníci sociálního odboru o lidech žijících na ulici ví a snaží se s nimi prostřednictvím Charity a terénního pracovníka pracovat. Městská policie v daných lokalitách zvýšila hlídkovou činnost. Univerzální řešení tohoto problému však neexistuje.
   S pozdravem
   Marie Machková, tisková mluvčí

 211. ZBORTL napsal:
  30.7.2019 (20:11)
  U kontejnerů Na Lani 222 je již 3 týdny nepořádek. TS vyvezou kontejnery, ale co je kolem je nezajímá??? MP jezdí autem, tak to nevidí a nebo nechce vidět. Vím, že to udělal nezodpovědný obyvatel, ale myslím si, že když již se to stalo, měl by to někdo uklidit, případně MP vylézt z auta a zkusit zjistit majitele. Jinak MP v autech je na dvě věci, jen ne na hlídání toho, co by měli dělat.

  Marie Machková napsal:
  31.7.2019 (12:01)
  Dobrý den, Váš podnět byl předán k vyřízení odboru životního prostředí a městské policii.
  S pozdravem
  Marie Machková

  Musel jsem ocitovat předcházející komunikaci. Nevím jak funguje město z našich daní a MP taktéž námi placená. Do dnešních podvečerních hodin nedošlo k nápravě. Tak nevím k čemu slouží MP a jestli vůbec existují TS. Zkuste se paní “mluvčí” zamyslet a hlavně odpovědět, jestli i Vám by se líbil taková “rychlá” náprava. Neznám ani velitele MP, ani ředitele TS, ale myslím, že to nejsou lidé na svém místě. I na to zkuste odpovědět. Dokonce si myslím, že i pan starosta by se sem mohl občas podívat a zkontrolovat, co se děje ve městě – také čekám odpověď, ale od pana starostu, ne od mluvčí.

  Děkuji ZB

  • Dobrý den, vedoucí odboru životního prostředí provedla obchůzku kontejnerových stání v Loučce, místa zdokumentovala a dokladovala, že všechna byla uklizena. Přesto upozornila pracovníky technických služeb, aby zvýšili četnost vyvážení nádob. Osádky vozů také musí zajistit úklid kolem kontejnerů.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 212. Dobrý den.
  Z důvodu sekání trávy je silně znečistěna cyklosteska v délce asi 0,5 km. Od začátku stezky
  u Nového Jičína až po bývalý železniční přejezd před Bludovicemi. Dost nešikovný termín úpravy “pátek”
  před víkendem, kdy bývá stezka nejvíce vytížená. Dá se s tím něco dělat?
  Lze tvolit lepší termín pro terénní úpravy?
  Ladik

  • Dobrý den, sekání trávy neprobíhá v pátek. Termíny sekání vycházejí z možností střediska zeleně technických služeb a na kosení navazuje úklid. Zametání cyklostezky probíhá každý pátek, většinou v dopoledních hodinách, aby o víkendu byla trasa uklizená. Bohužel ve Vámi uvedeném termínu došlo k výpadku úklidu, protože zametací stroj byl pokažený a od 2.7.2019 do 9.8.2019 byl v opravně.
   Ing. Michaela Mrklovská, odbor rozvoje a investic

 213. Paní Machková, dneska jsem si všimla, že v Janáčkových sadech, jak jsou před památníkem Janáčka přilepené kameny na podstavci, tak je někdo odlepil. Zůstalo jich 8 a jsou volně položeny na té desce.

  • Vážená paní Lenartová, o opětovném poškození desky pracovníci odboru školství, kultury a sportu vědí a již na jaře kontaktovali osobu, která je autorem projektu a bude interpretační panel opravovat.
   S pozdravem
   Marie Machková, tisková mluvčí

 214. Už druhý týden nejdou hodiny na sloupu před autobusovým nádražím /U koně/ . Jdou opravit?

  • Dobrý den, odbor správy majetku již zaslal Vaše upozornění na nefunkčnost hodin technickým službám a požádal středisko veřejného osvětlení o provedení opravy hodin.
   S pozdravem
   Marie Machková, tisková mluvčí

 215. Dobrý den, mám dotaz: „Která ulice v Novém Jičíně se dříve jmenovala Marxova?
  Děkuji za odpověď.
  Dana Němečková

  • Dobrý den, Marxova ulice byla přejmenovaná na ulici Msgr. Šrámka. Pokud budete v budoucnu potřebovat informace z historie města, obraťte se prosím na zdejší muzeum nebo archiv.
   S pozdravem
   Marie Machkov, tisková mluvčí

 216. Nový Jičín hledá bič na nezodpovědné majitele vozidel

  Stačí v místě vyhlásit “rajonové čištění” a pokud nebude “vrak” odstraněn, tak odtáhnout na náklady majitele do “úschovy” placeného parkoviště.

  • Dobrý den, město musí postupovat v souladu se zákonem, a ten tento postup neumožňuje.
   S pozdravem
   Marie Machková, tisková mluvčí

 217. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda jde nějak vyřešit hluk, který každodenně od 7mi rána vytváří fitness AS, které je nově zabudované v Kalači…
  I když fitnnes má klimatizaci, stejně při koučování trenéři otevírají okna, kdy zvuk z tělocvičny nesmírně rezonuje… Nemluvě o tom, že tohle trvá až do večerních hodin…
  Snažila jsem se s nimi normálně domluvit přes telefon, ale bylo mi řečeno, že je denní hodina, takže nechápou, proč to někoho obtěžuje…
  Myslím si, že pokud jim byl povolen provoz fitnnes na sídlišti, v obydlené části, tak by měli respektovat, že v okolí bydlí lidé, kteří opravdu nemají zájem od 7mi rána poslouchat křik trenérů a píšťalky…
  Když jsem jim v průběhu týdne psala, že to tedy budu řešit jinak, než voláním o poprošení zavření oken, tak mi odpověděli, že klidně… Tudíž se obracím na vás, jak toto obtěžování hlukem vyřídit a poté asi na Krajskou hygienickou stanici…
  Nemluvě o tom, že v prostorách pod fitnnes AS (bývalá prodejna Hruška v Kalači) již minimálně 2 měsíce prochází rekonstrukce, ale i o sobotách a nedělích, včetně zbíjení, vysypávání sutin atd…
  Opravdu mít klidný víkend, či dovolenou si nejde zde představit…

  • Dobrý den, budova není ve vlastnictví města a k otevření provozovny se jistě vyjadřovali i pracovníci hygienické stanice. Pokud máte pocit, že jsou překračovány hlukové limity, musíte se obrátit na zmíněnou instituci.
   S pozdravem
   Marie Machková, tisková mluvčí

 218. K Vaší odpovědi: “Město nemůže jiné organizaci nařizovat ani doporučovat rozsah poskytovaných služeb…”

  Samozřejmě, že nemůže nařizovat, ale může doporučit a jednat. Je rozhodně silnější partner než občan.

  • Dobrý den, pan starosta bude kontaktovat vedení novojičínské pošty a bude mu tlumočit požadavek občanů. Ale výsledek jednání ani požadovanou změnu skutečně nemůžeme garantovat.
   S pozdravem
   Marie Machková, tisková mluvčí

  • Dobrý den, pan starosta o Vámi zmíněném tématu hovořil 20.08.2019 s vedoucí oblastní pošty Ing. Hanou Kurajskou. Česká pošta neuvažuje o obnovení provozu v 1. patře své budovy. Snahou pošty bylo kvůli snazšímu přístupu pro občany soustředit všechny služby na jedno místo. V přízemí je hala klimatizovaná, je zde vyvolávací systém a průměrná doba čekání u přepážky je 4,5 minuty.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 219. U kontejnerů Na Lani 222 je již 3 týdny nepořádek. TS vyvezou kontejnery, ale co je kolem je nezajímá??? MP jezdí autem, tak to nevidí a nebo nechce vidět. Vím, že to udělal nezodpovědný obyvatel, ale myslím si, že když již se to stalo, měl by to někdo uklidit, případně MP vylézt z auta a zkusit zjistit majitele. Jinak MP v autech je na dvě věci, jen ne na hlídání toho, co by měli dělat.

  • Dobrý den, Váš podnět byl předán k vyřízení odboru životního prostředí a městské policii.
   S pozdravem
   Marie Machková

 220. Dobrý den.Muže někdo z radnice jednat z vedením České Pošty o rozšíření jejich služeb v 1.Patře, vzhledem k nedostačují kapacitě v přízemí,kde se čeká někdy až 2hod než přijdete na řadu, děkuji za občany NJ.JF

  • Dobrý den, Váš podnět byl předán vedení radnice. Město nemůže jiné organizaci nařizovat ani doporučovat rozsah poskytovaných služeb ani jí určovat prostory pro výkon činnosti. Obraťte se prosím se svým požadavkem přímo na vedení České pošty.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

  • Dobrý den, pan starosta o Vámi zmíněném tématu hovořil 20.08.2019 s vedoucí oblastní pošty Ing. Hanou Kurajskou. Česká pošta neuvažuje o obnovení provozu v 1. patře své budovy. Snahou pošty bylo kvůli snazšímu přístupu pro občany soustředit všechny služby na jedno místo. V přízemí je hala klimatizovaná, je zde vyvolávací systém a průměrná doba čekání u přepážky je 4,5 minuty.

 221. Dobrý den,není možné na ulici Nerudova zřídit rezidentní parkování když téměř všude jinde takové parkování je? Parkoviště na dlouhodobé stání využívá spousta řidičů kteří v místě nebydlí ,člověk bydlící na ulici k Nemocnici tam třeba parkuje svá 4 osobní a jedno nákladní vozidlo. Místní mají málokdy šanci hlavně odpoledne nebo večer najít jediné parkovací místo.

  • Dobrý den, kontaktujte prosím pana Petra Zdráhala z odboru správy majetku, který má tuto problematiku na starosti. Telefon: 556 768 248, e-mail:pzdrahal@novyjicin-town.cz
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 222. Dobrý den,
  bylo by možné udělat něco s křovinami před školským úřadem? Chodím tudy do práce a křoviny zasahují už skoro přes celý chodník.

  Děkuji

  • Dobrý den, zajištění průchodnosti chodníku budeme urgovat u technických služeb, které u městských pozemků tyto práce zajišťují.
   S pozdravem Ing.Eva Bártková, vedoucí odboru životního prostředí

 223. Dobrý den,prosím za sebe i za hodně občanů našeho města. Šlo by zařídit, aby linka 601,602 zajížděla k Tescu. Zastávka tam byla zbudována už před léty. Ne všichni mají auto, ale tahat se z těžkým nákupem na autobusák je tristní.. A ještě když přijedete ke kauflandu posledním autobusem 13.39 tak zpátky se už nedostanete. Musíme jít až k nemocnici nebo k Bochetě . Bylo by vhodné přidat jeden spoj. Děkuji za pochopení Kleinová

  • Dobrý den, MHD v Novém Jičíně k Tescu zajížděla v době, kdy z důvodu udržení dotačního projektu byly do MHD zahrnuty i jiné obce jako například Šenov u Nového Jičína, Bludovice, Žilina u NJ. Tento provoz byl pro město ztrátový, a proto po ukončení dotačního programu na provozování MHD autobusy MHD jezdí jen po území města Nový Jičín. Přesto Vaši připomínku projednáme v samosprávných orgánech města a o výsledku Vás budeme informovat.
   S pozdravem

   Bc. Libor Macíček, vedoucí odboru dopravy

 224. Dobrý den,
  obracím se na Vás s žádostí týkají se vyřízení rezidentní parkovací karty.

  Bydlím a jsem vlastníkem nemovitosti v parkovací zóně v Novém Jičíně. Jako fyzická osoba (ne podnikatel) si pořizuji pro své potřeby vozidlo (jsem jeho provozovatelem). Zatím nejsem majitelem vozidla, ale mám smlouvu o nájemním vztahu k vozidlu.
  Lze v tomto případě požádat o vydání rezidentní parkovací karty?

  Za Vaši odpověď děkuji

  • Dobrý den, kontaktujte prosím pana Petra Zdráhala z odboru správy majetku, který má tuto problematiku na starosti. Telefon: 556 768 248, e-mail:pzdrahal@novyjicin-town.cz
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 225. Dobry den prosim Vas chtel Bych poprosit Zda by bylo mozne zajistit aspon ted pres prazdniny aby zde na holobyty ve vecernich hodinach , jezdila casteji hlidka M.P. ono prece jen maji nekteri vetsi respekt kdiz je tu vidi nez kdiz jim nekdo rekne neco z najemniku,protoze to jsou jen sprosti.Loni jsem Vam psal take a jezdili tu jen prvni tyden a pak uz zase ne.bohuzel tu jsou lide kteri rano vstavaji ve 4.hod. do prace,ale to tu nikoho nezajima a na bytaku vam rekne pani Kenkova ze mame volat policajty .Tak se ptam proc tu nemuzou projizdet pravidelne treba kazdou hodinu.Po suvorovove jezdi dost casto tak by snad nevadilo kdiby zajeli zde to maji od hlavni cesty cca.500 m.a nejhorsi to bude ted o prazdninach.proto Vas prosim za kladne Vyrizeni. Moc diku a pekny den preji pracujici najemnici.

  • Dobrý den, Vámi uvedená lokalita je hlídkovou službou městské policie pravidelně kontrolována. V případě rušení nočního klidu je nejefektivnějším řešením zákrok ve chvíli, kdy k takovému jednání dochází. Je tedy žádoucí součinnost formou oznámení. Pokud dochází k rušení nočního klidu, každý občan má právo obrátit se na městskou policii, a to v kteroukoliv denní nebo noční dobu.
   S pozdravem
   Bc. Pavel Němec, zástupce ředitele Městské policie Nový Jičín

 226. Dobry den,
  chtěl bych se zeptat, proč máme na parkovištích, když je tak málo parkovacích míst,tolik autovraků.
  Např. za restaurací Máj, na začátku Loučky od Nového Jičína po pravé straně v kopci.
  Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, za autovrak může být považováno vozidlo, kterému chybí podstatné části – např. nápravy, motor, kusy karoserie. U předmětných vozidel již byli osloveni provozovatelé, ale na výzvy nereagují. Po uplynutí zákonem daných lhůt budou vozidla odtažena do technických služeb.
   S pozdravem Bc. Libor Macíček,vedoucí odboru dopravy

 227. Dobrý den,

  prosím o zodpovězení tématu životního prostředí..
  1) Bude se sekat tráva na ulici Dlouhá? Původně jsme mysleli, že kvůli suchu, ale tráva je posekaná všude, jen ne na Dlouhé. Sama nesouhlasim s takovým sekanim travy, kdy se vyseka az do bahna, nevum proc by se nemohla jen zkratit. Denne domu prineseme alespon dve klistata, opravdu se v tom neda dale chodit. Nemusi sekat travu ve svazich ale alespon kolem panelaku at se da normalne pohybovat.. se psem ani kocarkem se neda.
  2) Videla jsem kacet krasne stromy na Dlouhe, ale ten cobje uplne seschly a mrtvy tam stoji dodnes,a pridava se dalsi jehlicnan..nelze alespon trochu svlazovat tyto letite schnouci stromy? – sber destove vody, nepouzivani pitne vody na kropeni silnic.. tech statnych stromu je vazne skoda.
  Dekuji

  • Dobrý den, druhá seč na ul. Dlouhá probíhá v těchto dnech, pokračuje se na Palackého, Sportovní, … První seč byla provedena v květnu. Sečení probíhá dle harmonogramu sečí a práce technických služeb postupně na všech pozemcích v majetku města stejně jako každý rok. Po ukončení první seče na ul. Lužické a Luční bezprostředně ihned navazuje další seč začínající v Loučce u NJ a postupující přes Dlouhou, Palackého atd. Harmonogram sečí se nemění, je k dispozici na TSM NJ nebo u správce městské zeleně. Neobsahuje však přesná data sečí, ale postup lokalitami.
   Co se týká kácení stromů na Dlouhé, je třeba je blíže specifikovat. Správce zeleně si není vědom kácení zdravých stromů. Je-li třeba řešit suchý strom, je nutno konkretizovat místo růstu. Přestože stromy průběžně kontrolujeme, uvítáme upozornění na suché stromy, protože k usychání dochází někdy velice rychle (např. u jehličnanů třeba během jednoho měsíce).
   TSM NJ provádí zálivky mladých stromů do 5 let po výsadbě, v současnosti zalévají asi 300 stromů plus záhony letniček. Pokud jde o zálivku “letitých” stromů, určitě stromy iniciativu občanů uvítají, správce městské zeleně ani TSM Nového Jičína nebrání občanům v zálivce stromů v blízkosti jejich bydliště.
   Ke kropení silnic a zálivce prostřednictvím TSM NJ se používá voda povrchová.
   S pozdravem
   Ing. Olga Kubálková, odbor životního prostředí

 228. Dobrý den ,za jakých podmínek si mohu koupit parkovací místo před domem. Mam rezidenční kartu ,ale nemá šanči zaparkovat před domem. Děkují

  • Vážená paní, při vyhrazování parkovacích míst se řídíme metodikou schválenou radou města. Vyhradit parkovací místo lze na pozemních komunikacích v majetku města ve výjimečných případech pouze zdravotně postiženým osobám (držitelům průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP a ZTP/P) za symbolické nájemné. V prostoru městské památkové rezervace (MPR) lze dále parkovací místo vyhradit podnikatelským subjektům, které zde mají provozovnu, vlastníkům nemovitostí a občanům s trvalým pobytem v MPR za tržní nájemné 8194,- Kč.
   S pozdravem
   Petr Zdráhal, dipl.tech., odbor majetku a investic

 229. Dobrý den, slyšel jsem něco o tom, že majitelé travnatých ploch mají zákonem / místní vyhláškou povinnost dvakrát do roka tyto pokosit. Je tomu tak? Pokud ano – jaké zákony / vyhlášky to upravují?

  • Dobrý den, město Nový Jičín vydalo vyhlášku o ochraně a udržování veřejné zeleně OZV 3/2016, která ukládá povinnost vlastníkům vyjmenovaných ploch veřejné zeleně sečení travnatých ploch 4x ročně. Ve vyhlášce jsou stanoveny termíny jednotlivých sečí. Na nevyjmenované (v mapových přílohách vyhlášky nezaznačené plochy) se tato OZV nevztahuje.
   S pozdravem
   Ing. Olga Kubálková, odbor životního prostředí

 230. Dobrý den. Chci se zeptat, jestli je možno nechat ostříhat větve stromů u chodníku okolo čerpací stanice Shell. Po chodníku se již nedá projít a za deště už vůbec ne. Také bych rád věděl, proč byl pokácen keř zlatého deště za domem Nerudova 1 když nikomu nepřekážel a krásně kvetl a naopak, proč nebyly pokácený keře které nekvetou a jen překážejí parkujícím autům před Nerudovou 1.
  Děkuji za odpověď. Jarda

  • Dobrý den, pozemky kolem čerpací stanice včetně zmíněných stromů nejsou ve vlastnictví města, vlastníkem je Shell Czech Republic a.s.Keř zlatice u domu na ulici Nerudova 1 byl zmlazen na základě žádosti obyvatel vchodu.
   Ořezy keřů a živých plotů za účelem udržení provozních profilů provádí TSM NJ dle svého plánu práce, většinou v létě (po 2.seči trávníků).
   S pozdravem
   Ing. Olga Kubálková,odbor životního prostředí

 231. Dobrý den, mohla bych se, prosím, zeptat, jaká rostlinka roste v parku na Skalkách? U slunečních hodin je směrem k Bludovicím spousta růží a v jejich blízkosti i levandule a hned nahoře u chodníku “cosi”, co neumím pojmenovat. Tipuji nějaký druh šalvěje, ale pokud ano, tak jaký konkrétně? Už loni jsem si všimla, že rostlina v době květu přitahovala velké množství včel.
  Děkuji za odpověď, L.

  • Dobrý den, v lesoparku u růží z boční strany jsou záhony šanty (Nepeta sp.). Kvete modře. A kousek vedle jsou záhony, ve kterých roste nízká bílá a bílorůžová trvalka šater plazivý (Gypsophila repens), spolu s rozrazilem šedým (Veronica incana). Pokud nebude odpověď dostačující, obraťte se přímo na můj e-mail kkuzelova@novyjicin-town.cz a ráda podám další informace.
   S pozdravem
   Kateřina Kuželová, odbor životního prostředí

 232. Dobrý den.
  Chtěla jsem se zeptat, jestli by nešlo uspořádat někde na pronajmute větší zahradě nebo nějaké pole s ohraničemi (aby se neztratili psy) nějaký psí den, vořiškiada a tak 🙂 Myslím si že je tady v Novém Jičíně a okolí hodně křižených pejsků, co by to s paničky určitě přivítali. Děkuji Indova

  • Dobrý den, město nedisponuje vhodnými pozemky k pořádání této akce. Doporučujeme obrátit se na Český kynologický svaz ZKO Nový Jičín, který disponuje vhodným areálem (cvičiště u bývalé Hypernovy).
   Ing. Helena Janoušková, odbor životního prostředí

 233. Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat, jestli se sídliště Riegrova dočká prvního posečení trávy v r. 2019, nebo to tady bude stále vypadat jako na pustém ostrově. Na všech sídlištích už je dávno tráva posečena, kácení stromů jde Měst. úřadu a Technickým službám na 1. Nejdříve zničená vrba na sídlišti Riegrova a dnes pokácení myslím zdravého stromu před domem Riegrova 9. Obyvatele sídliště by zajímalo komu tento jehličnatý strom vadil a proč byl skácen.

  Děkuji za odpověď.

  Ducháček Josef
  předseda společenství
  domu Riegrova 13.

  • Dobrý den,první seč v sídlišti Riegrova byla provedena koncem května, druhá seč bude provedena do konce června. TSM NJ provádí sečení dle harmonogramu postupně na území celého města. Sesazovací řez vrby byl na jaře již řešen, (komunikace probíhala i s Vámi) z důvodů reakcí občanů nebyl dokončen. V současné době mohou občané vidět, že vrba obrazila, tzn. má nové výhony a vytvoří druhotnou korunu.
   Před domem Riegrova 9 byla odstraněna tuje, která se vyvrátila dne 22.5.2019.
   S pozdravem
   Ing. Olga Kubálková, odbor životního prostředí

 234. Dobrý den,
  bohužel musím reagovat na odpověď Ing. Kubálkové z 18.3.2019, ohledně drastického ořezání vrby na sídlišti Riegrova. Jak už jsem psal v dotazu, chápali bychom, kdyby se slušně ořezali dvě vrby stojící za objektem, které zasahují do prostor zahrádky školy a hřiště, z kterých právě tyto větve padaly. Tato samostatná zdravá vrba nikde nezasahovala a vůbec z ní nepadaly větve, tím pádem nemohlo dojít k ohrožení procházejících dětí a občanů zkratkou do školy. Tuto vrbu mám přímo před okny a dívám se na ni při každém pohledu z okna, nikdy jsem neviděl upadlou větev ap. Tato vrba se dala rozumně ořezat v koruně a na koncích větví a tím zamezit jejímu růstu, ale né ji drasticky ořezat u kmene stromu. Tato vrba neobroste pořádně ani za 5 let. Je jen zajímavé, že daleko větší vrba stojí v rohu zahrady Speciální školy, zasahuje přímo nad chodník pro chodce a hřiště pro děti , ulomilo se z ní již několik větví, ale byla vždy jen upravena, jemně ořezána a stojí ve své kráse nadále. Takže tady je na místě bezpečnost občanů a né vrby u školního hřiště která nikoho neohrožovala. Nevěřím tomu, že by si někdo nechal takto drasticky ořezat vrbu na své zahradě, nebo pozemku.

  • Dobrý den. Na všechny Vaše otázky Vám bylo odpovězeno. Pokud chcete vést na dané téma další diskuzi, obraťte se prosím přímo na odbor životního prostředí.
   S pozdravem
   Marie Machková, tisková mluvčí

 235. Dobrý den. Nešlo by zjistit, Proč se kruhové objezdy opravují? Asfalt byl oproti jiným komunikacím ve velmi dobrém stavu.

  • Dobrý den. S tímto dotazem se musíte obrátit na Ředitelství silnic a dálnic, které je vlastníkem komunikace a investorem stavby.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 236. Dobrý den,
  proč město informovalo občany ve Zpravodaji pouze o PROBLÉMU (uzavření kruhových objezdů)-
  a nikoliv o jeho ŘEŠENÍ? Proč nemohla být ve Zpravodaji případně v letáčcích do schránek obyvatel našeho města v dostatečném předstihu umístěna mapka s objízdnými trasami a UPOZORNĚNÍM na opravdu závažnou změnu přednosti v jízdě na velice frekventované křižovatce Suvorovova/Svatopluka Čecha (kde se samozřejmě ráno stala dopravní nehoda?
  Děkuji za odpověď,
  Marek Imrýšek

  • Dobrý den, 18.2.2019 proběhla na Správě silnic Nový Jičín informativní schůzka, na které zástupci Ředitelství silnic a dálnic oznámili, že plánují opravu pěti okružních křižovatek na komunikaci 1/57 v Novém Jičíně. Přestože v té době vůbec nebylo zřejmé, zda se investorovi stavby podaří zajistit všechny potřebné náležitosti a v termínu podat na silniční správní úřad žádost o povolení uzavírky, město o záměru okamžitě občany informovalo prostřednictvím webových stránek, Facebooku a Novojičínského zpravodaje. Také vydalo tiskovou zprávu, která šla sdělovacím prostředkům.
   7.3.2019 byl odbor dopravy Městského úřadu v Novém Jičíně zhotovitelem dopravně inženýrského opaření vyzván, aby zaslal své připomínky k provozu MHD v době připravované rekonstrukce kruhových objezdů. Zároveň město obdrželo návrhy objízdných tras a změn dopravního značení. I když tyto návrhy ještě nebyly schváleny silničním správním úřadem Moravskoslezského kraje, město mapky s doprovodným textem zveřejnilo na webu, Facebooku a zpráva byla zaslána i sdělovacím prostředkům.
   V Novojičínském zpravodaji nemohly být mapky s objízdnými trasami ani upozornění na změnu v přednosti v jízdě v křížení ulic Suvorovova a Svatopluka Čecha otištěny, neboť uzávěrka posledního čísla měsíčníku byla 18.2.2019 a do té doby nebylo vůbec zřejmé, zda se oprava kruhových objezdů uskuteční a už vůbec nebyla známá dopravní opatření.
   Přestože silnice 1/57 není ve vlastnictví města a město není ani investorem rekonstrukce okružních křižovatek, snažilo se zajistit co nejvíce podkladů k probíhající stavbě a občany v maximální míře informovat.
   S pozdravem
   Marie Machková, tisková mluvčí

 237. Dobrý den,

  ještě jen k dotazu který čeká na schválení. Ve čtvrtek v odpoledních hodinách se byl na prořezanou vrbu podívat odborník, který dělá více jak 30 let se stromy, prostřihy, úpravy ap. Prohlásil, že je jedná o neodborně a drasticky prořezanou zdravou vrbu, čímž došlo de facto k jejímu zničení, protože už nikdy nedoroste do té krásy, kterou na sídlišti Riegrova představovala. Můžu osobně potvrdit, že pohled z oken našich bytů, na toto torzo bývalé překrásné vrby, která tady s námi rostla 35 let, je žalostný.
  Ducháček Josef
  předseda společenství domu
  Riegrova 1942/13

  • Dobrý den. Ořezány mají být všechny tři vrby stojící vedle sebe, TSM na základě reakcí některých občanů práce přerušily a pracovníci se přesunuli kácet do lesoparku. Zítra ráno se s panem Zápalkou dohodneme na dalším postupu – pokračování ořezu na Riegrové. Vrby jsou to pěkné, zdravotní stav celkem vyhovující (výskyt jmelí a defekty na větvích vyšších řádů), ale důvodem k ořezu je provozní bezpečnost. Vrby svými mohutnými a křehkými větvemi zasahují do areálu školy a nad stavební objekt. Požadavky na řešení jsme obdrželi z obou stran. V období 2017/2018 se odlomila velká větev a spadla na pozemek školy na hřiště. Protože vrby rostou nad neoficiální zkratkou do školy, která je velmi frekventovaná, bylo rozhodnuto o sesazovacím řezu vrb. Po tomto zásahu stromy obrazí a mohou na místě zůstat do budoucna.
   Ing. Olga Kubálková, správce městské zeleně

 238. Dobrý den,
  obyvatele sídliště Riegrova Nový Jičín by zajímalo, kdo nechal z odboru životního prostředí města a na čí žádost nebo popud, takto zdevastovat zdravou, krásnou starou vrbu, která nikoho neohrožovala. Chápali bychom kdyby se ořezala vrba stojící za objektem majitele p. Kedroně, ale takto zbytečně zničit krásně vzrostlou vrbu, ničemu a nikomu nebránící a neohrožující chodce, je úplně bezdůvodné.
  Děkuji za odpověď.

  Ducháček Josef
  předseda společenství domu
  Riegrova 1942/13

  • Dobrý den. Ořezány mají být všechny tři vrby stojící vedle sebe, TSM na základě reakcí některých občanů práce přerušily a pracovníci se přesunuli kácet do lesoparku. Zítra ráno se s panem Zápalkou dohodneme na dalším postupu – pokračování ořezu na Riegrové. Vrby jsou to pěkné, zdravotní stav celkem vyhovující (výskyt jmelí a defekty na větvích vyšších řádů), ale důvodem k ořezu je provozní bezpečnost. Vrby svými mohutnými a křehkými větvemi zasahují do areálu školy a nad stavební objekt. Požadavky na řešení jsme obdrželi z obou stran. V období 2017/2018 se odlomila velká větev a spadla na pozemek školy na hřiště. Protože vrby rostou nad neoficiální zkratkou do školy, která je velmi frekventovaná, bylo rozhodnuto o sesazovacím řezu vrb. Po tomto zásahu stromy obrazí a mohou na místě zůstat do budoucna.
   Ing. Olga Kubálková, správce městské zeleně

 239. Dobrý den,
  lze zjistit online formou na městském/krajském úřadě přesné datum narození?
  Případně jakým postupem?

  Předem děkuji za odpověď

  • Dobrý den, tento citlivý údaj nelze zjistit on-line. Z Vašeho dotazu však není zřejmé, zda chcete doplnit časový údaj k datu svého narození, nebo zda potřebujete dohledat datum narození někoho z rodiny. Obraťte se proto na úsek matrik, paní Radku Bednaříkovou, tel. 556 768 318 nebo e-mail: rbednarikova@novyjicin-town.cz
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 240. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak řešit, či kam se obrátit kvůli hluku, který bývá někdy od 6:30,nekdy do večera 21hod…Hluk pochází z nového fitness centra v Kalači…
  Jedná se o velmi hlasitou hudbu a hlasité koučování trenérů. Vše by řešilo, kdyby měli zavřené okna, což je právě ten problém, že okna jsou vždy otevřená a zvuk rezonuje mezi dalšími domy…
  Děkuji za odpověď

  • Dobrý den, k měření hluku je kompetentní hygienická stanice. Ale možná by stačilo oslovit provozovatelé fitness centra a svou připomínku jim sdělit. Vždy je třeba upřednostňovat dohodu před zbytečným “úřadováním”.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 241. Dobrý den,
  při procházce s vnukem po ulici Za Potokem Loučka, mě vnuk upozornil na uhynulé ryby v potoce. Naproti prodeje ryb p. Konvičky. Prosím o prověření, v případě zájmu zašlu fotografie, pořízené dne 24.2.2019.

  • Dobrý den, vzhledem k tomu, že úhyn ryb může detekovat závažné zhoršení jakosti povrchových vod, bylo rozhodnuto o okamžitém prošetření na místě samém. Pracovník vodoprávního úřadu Mgr. Petrusek v den podání podnětu, tj. dne 28.2.2019, na místě zjistil, že se nejednalo o uhynulé ryby z vodního toku Grasmanka, ale s největší pravděpodobností ze sádek pana Konvičky. S panem Konvičkou bylo domluveno, že je odstraní. Podnět byl prošetřen, nejednalo se o havárii na vodách podle §40 vodního zákona.
   Pěkný den přeje
   Ing.Eva Bártková, vedoucí odboru životního prostředí

 242. Dobrý den. Mám dotaz ohledně kácení stromů. Nedávno město nechalo vykácet 2 stromy (smrky) na ulici Skalky 12-14. Tyto stromy byly naprosto zdravé takže nikdo neví proč musely být skáceny. To raději město mělo vykácet starou třešni a starou hrušku která je suchá na pozemku za těmito domy. Libor Milík

  • Dobrý den, smrky po stranách domu Skalky č. 12 a 14 prosychaly, byly napadeny kůrovcem, proto byly odstraněny. Ovocné stromy v lokalitě za domem sledujeme, v případě zhoršení zdravotního stavu jsou stromy vyměňovány – k poslednímu kácení ovocných stromů v daném místě došlo v době vegetačního klidu 2017/2018, poté byla provedena náhradní výsadba.
   Ing. Olga Kubálková, odbor životního prostředí

 243. Dobrý den. Moje maminka bydlí v bytě v Novém Jičíně, Bulharská 7 a zajímá se odkoupení bytu. Proto mně zajímá, zda se budou nájemní byty na Bulharské 7 odkupovat. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den. Město Nový Jičín v současné době neplánuje snižovat počet bytů ve svém vlastnictví a nabízet byty, které jsou nyní užívány nájemci, k prodeji.
   S pozdravem
   Marie Machková, tisková mluvčí

 244. Dnes 5.2.2019 byla MěÚ Nový Jičín vydána tato zpráva – cituji: Pozor na padající sníh ze střech
  Žádáme občany, aby věnovaly zvýšenou pozornost na možnost pádu tajícího sněhu ze střech budov.
  Dále žádáme vlastníky budov, aby přijaly vhodná opatření k zamezení případných úrazů souvisejících s padajícím sněhem ze střech budov. Děkujeme.
  Tak nevím, ale někde se stala pravopisná chyba – a ne jen jedna!!!!

  K tomu jen ještě jeden dodatek: občané Nového Jičína žádájí Tecnické služby Nového Jičína, aby řádně odklízely sníh z chodníků.
  M.Fojtíková

  • Dobrý den, za chyby v převzatém textu se omlouváme. Ještě tentýž den ve večerních hodinách byly opraveny.
   S pozdravem
   Ing. Jiří Kalinec

 245. Dobrý den. Na ulici U Jičínky jsou nebezpečně propadlé kanály. U jednoho doslova hrozí utržení kola auta. Cyklista se může zabít.

  • Dobrý den. Pracovníci technických služeb města prověřili technický stav silničních vpustí na ulici U Jičínky. Provedenou kontrolou nebyl shledán takový stav, jak jej popisujete. Prosím, abyste odboru majetku a investic blíže specifikoval místo, kde se údajně životu nebezpečná závada nachází, případně abyste pořídil fotodokumentaci.
   S přáním hezkého dne
   Jana Horáková, odbor majetku a investic

 246. Dobrý den.
  Chtěla bych se zeptat, jestli se něco změnilo nebo jsme pořád CHKO podbeskydí (Žilina). Tuto zimu se u nás neštěrkovalo, ale jen solilo co se týče cest. Děkuji předem za odpověď.

  • Dobrý den, Žilina u Nového Jičína je od roku 1994 součástí přírodního parku Podbeskydí, kde není zimní údržba komunikací ve vztahu k ochraně přírody a krajiny nijak regulována. Předmětem ochrany je dochovaný krajinný ráz oblasti s výjimečnými přírodními, kulturními, historickými a estetickými hodnotami. Chráněná krajinná oblast Beskydy zasahuje na našem správním území do částí katastrů Hostašovic, Hodslavic a Mořkova.
   S pozdravem
   Ing. Hana Hůlová, odbor životního prostředí

 247. Dobrý den.
  Chci se zeptat, zda abonentní, nebo rezidentní kartu pro parkování na novém parkovišti u pečovatelského domu a čerpací stanice Shell nohou získat i obyvatelé bydlící na ulici Nerudova 1,3,5, popř. za jakých podmínek.
  Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, obyvatelé z ulice Nerudova 1,3,5 nemohou získat rezidentní resp. abonentní parkovací kartu pro parkování na rozšířeném parkovišti na ulici Karla Kryla. Parkoviště je součástí oblasti vymezené městskou památkovou rezervací a k ní těsně přiléhajícími ulicemi. Podmínky pro vydávání karet upravuje Nařízení města č.4/2018 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín.
   S pozdravem
   Petr Zdráhal dipl.tech.,odbor majetku a investic

 248. Dobrý den

  Před více než měsícem, konkrétně 19.12.2018 jsem zde
  položil obecný dotaz. Tento má stále status: komentář čekající
  na schválení.

  Zajímalo by mne, jestli se zveřejnění a odpovědi dočkám alespoň
  do velikonoc, či mocná ruka “schvalovatele” jej zamete pod
  koberec.
  Žádám o sdělení, zda se někdo mým dotazem zabývá, nebo
  zda budu muset učinit oficiální písemné podání na úřad.

  Martin Riedl

  • Dobrý den. Váš dotaz k možnosti zřízení rezidentní zóny jsem předala odboru majetku a investic ihned po jeho doručení 19.12.2018. Po vánočních svátcích jsem v lednu příslušný odbor opět kontaktovala a bylo mi sděleno, že se podnětem zabývají. Nedostatek parkovacích míst je totiž problémem celého města. Dnes jsem z odboru majetku a investic obdržela vyjádření, že zřízení parkovací zóny v této oblasti je nepravděpodobné, a že vzhledem k šířkovému uspořádání místní komunikace Nerudova zde nelze oficiálně vyznačit parkovací místa.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 249. Dobrý den, mám dotaz ohledně parkování v Novém Jičíně. Lze si pronajmout parkovací místo před domem na ulici Bezručova? Před více než deseti lety to bylo možné na rok s obnovováním. K parkovacímu místu se umístila značka RESERVÉ a dalo se tady kdykoliv zaparkovat. Pokud by to nebylo možné, neuvažuje město umožnit lidem, kteří zde nemají travlé bydliště, omezit parkování, např.  na max. dobu dvou hodin? Často se stává, že před naším domem stojí celý den auta z okolních obcí nebo podle SPZ i z jiných krajů, někdy tady parkují i více dnů. Jiní majitelé mají zaparkované i dvě auta a na ostatní se bohužel nedostane. Situace je neúnosná, bude to město do budoucna řešit? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den. Město Nový Jičín nepovoluje vyhrazená parkovací místa na celém jeho území, s výjimkou osob zdravotně postižených, které jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P, a prostoru městské památkové rezervace. Toto opatření platí již více než deset let. Nový Jičín bude parkování ve městě řešit komplexně v “Koncepci parkování”, která bude zpracována v tomto roce. Z ní vyplyne, kde by bylo vhodné postavit další parkoviště a v jakém režimu. S tím úzce souvisí i území na Bezručově ulici. To by mělo být v budoucnu zastavěno bytovými domy, ale určitě se tak nestane dřív, než bude nalezena odpovídající náhrady za stávající parkoviště.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 250. Dobrý den,
  mám dotaz ohledně skácených minimálně 6-ti vzrostlých stromů během dvou let u malého parkoviště pro zásobování za hotelem Kalač…
  Z doslechu a dle toho,jak se věci vyvíjí, tak prý p. Uhlar chce rozšířit parkoviště na úkor dosavadné zeleně…přitom například parkovistě u OC Hruška není z plnosti využité, nemluvě o tom, že se rozšiřovalo parkovistě u domova důchodců, vedle pošty…
  Stromy nejen že stínily, ale hlavně bylo díky nim zde mnoho ptactva…Od strak, kosů, sýkorek, hrdliček, dokonce i  poštolek…
  Nyní tady není nic…
  Pokud stromy byli nemocné, chápu…Ale v tom případě by se měli vysadit náhradní…
  Nemluvě o tom, že auta jezdí přes travnaté plochy ( zkracují si cestu od Kalače na Machovu ulici)…
  Prosím o prošetření, zda je to v pořádku likvidivat zeleň v centru města na úkor podnikatelských záměrů…
  Děkuji za odpověď

  • Dobrý den. V lokalitě za hotelem Kalač bylo orgánem ochrany přírody v letech 2016-2018 podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění), povoleno skácení celkem 9 dřevin rostoucích mimo les. Žádosti podané ze strany oprávněných účastníků řízení byly posouzeny z hlediska funkčního a estetického významu dřevin po vyhodnocení jejich zdravotního stavu a opodstatněnosti uvedených důvodů ke kácení.
   Jako kompenzace ekologické újmy vzniklé povoleným kácením byla podle § 9 odst. 1 uvedeného zákona uložena žadatelům povinnost provedení přiměřené náhradní výsadby v počtu 7 ks listnatých stromových dřevin s následnou péčí o dřeviny po dobu 5 let od výsadby. Projednáním záměru kácení dřevin tímto zákonným způsobem nedojde k trvalé likvidaci zeleně v zastavěné části města, ale její obnově.
   S pozdravem
   Ing. Hana Hůlová, odbor životního prostředí

 251. Omluva.Dobrý den.Vážení ,omlouvám se všem zmiňovaným v mém příspěvku ze dne 14.1.019 ,ohledně přemísťování kom.odpadu.Jak jsem později zjistil informace,které jsem měl byly nepravdivé.Děkuji a přeji hezký den.

 252. K odpovědi na můj dotaz k Meteosloupku ve Smetanových sadech mám následující :
  Měřené veličiny – všechny jsou neodpovídající
  Nevím o koupi jakého strojku se jedná, technicky nechápu autora odpovědi, ale nevadí, nechám se poučit
  Meteosloupek ve Smetanových sadech není z centra města nijak daleko, aby se příslušný pracovník sám mohl přesvědčit, o co se jedná. Nechci se s nikým dohadovat o detailech. Můžete to nechat ve stavu, v jakém to je, jen jsem chtěl poukázat na funkčnost, protože mnozí pozorovatelé nad údaji nevěřícně kroutí hlavou.
  Přeji hezký den.
  Ing. Oskar Šíma

  • Dobrý den. Jde o hodinový strojek řízený signálem (hodiny by se měly samy automaticky seřizovat). Stávající strojek má zřejmě slabý přijímač a není schopen se signálem řídit, proto chceme zkusit citlivější. Meteosloupek necháme na jaře celý zrevidovat. Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den
   Ing. Michaela Mrklovská, odbor majetku a investic

 253. Dobrý den, již druhý měsíc nedostáváme Novojičínský zpravodaj. Žádám proto o nápravu.
  S pozdravem
  Pavol Kišík
  Bezručova 461/43
  Nový Jičín

  • Dobrý den. Špatnou distribuci měsíčníku již řeším s Českou poštou a tiskárnou Samab Brno, která je pro Českou poštu smluvním partnerem. V příštích měsících s pracovníkem České pošty provedu kontrolu roznosu periodika přímo v terénu. Situace na trhu je bohužel dlouhodobě nepříznivá, distribučních společností je nedostatek.
   S pozdravem
   Marie Machková, tisková mluvčí

 254. Dobrý den.Màm dotaz,jak je možné,že movití občané,majitelé honosných sídel(lokalita Pod Skalkami),jezdí a zaplňují svým komunálním odpadem nádoby na kom.odpad na sídlišti Dlouhà,které už druhý den po vysypání jsou přeplňené.Děkuji a nepište,že o tomto nic nevíte.

  • Dobrý den. Nádoby na odpad slouží k uložení odpadů vzniklých na území města, proto nelze postihnout nikoho, kdo vyhodí odpadky do sběrné nádoby, přestože není před jeho nemovitostí. Jiné by to bylo v případě odpadů vzniklých z podnikatelské činnosti. Pokud je Vám takový případ znám, můžete ho nahlásit městské policii k vyřešení.
   Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí

 255. Dobrý den,

  denně pozoruji, jak divocí holubi znečisťují fasády domů na náměstí, předloubí a plochu náměstí, o možnosti šíření infekcí se raději ani nezmiňuji. Jak se příslušný odbor městského úřadu či vedení města rozhodně tuto situaci řešit. Krásné náměstí i zdraví občanů si to předpokládám vyžadují. Tento letitý problém je dlouhodobě nějak opomíjený, nebo snad ne? Nebo je snad budeme chránit? Děkuji

  • Dobrý den. Město Nový Jičín se problémem zdivočelých holubů ve městě zabývá intenzivně a dlouhodobě a využívá k tomu nejrůznější způsoby. Zdivočelý holub vyskytující se v městském prostředí je volně žijícím živočichem a jako takový není vlastnictvím města. Jeho populace se udržují v přírodě samovolně. Populace holubů žijících na území města Nový Jičín je soustavně sledována a město se snaží tuto populaci trvale redukovat prostřednictvím nejrůznějších opatření.
   Zatím žádná ze známých, dostupných a běžně použitelných metod není schopna tento biologický druh z městského prostředí dostatečně eliminovat. Efekt opatření je pouze ten, že populace dále neroste.
   V minulých letech byly vyzkoušeny různé postupy a různá řešení jak snížit počet holubů na území města (např. finančně náročné odchyty prováděné jednou za 2 – 3 roky v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (v platném znění) odbornou akreditovanou firmou, město v minulosti zakoupilo také několik párů sokolů, kteří loví nejen pro potravu, ale i pro zábavu), ale jako nejefektivnější se jeví důsledné dodržování následujících pravidel:

   • Vyloučení krmení holubů
   • Uzavření a vyčištění půdních prostor (vč. likvidace trusu), uzavření vletových otvorů, půd a podstřešních prostorů.
   • Oprava střešní krytiny
   • Instalace mechanických zábran proti nasedání holubů
   • Plašení holubů mechanickými, případně akustickými prostředky

   Ing. Helena Janoušková, odbor životního prostředí

 256. Dobrý den,

  mám dotaz, kdo pečuje o Meteosloupek v Smetanových sadech? Údaje o počasí i aktuálním čase a další jsou zcela chybné, neskutečně zkreslující. Děkuji.

  • Dobrý den. S dodavatelem zařízení jsem v kontaktu, bude se kupovat nový strojek, který by měl lépe zachytit radiový signál. Aby dodavatel mohl všechny závady odstranit, chci Vás poprosit o upřesnění, které veličiny jsou dlouhodobě zkreslené. Děkuji za spolupráci.
   S pozdravem
   Ing. Michaela Mrklovská, investiční referent

 257. Dobrý den,

  Chtěl bych se informovat na možnost zřízení zóny stání, parkování pro rezidenty a abonenty na ulici Nerudova v Novém Jičíně a to od křižovatky s ul. Revoluční směrem po křižovatku ul. Skalky vč. stání a parkování před jednotlivými (nejen) panelovými domy. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den. Váš dotaz jsem předala odboru majetku a investic ještě týž den, co jste ho poslal, 19.12.2018. Po vánočních svátcích jsem v lednu příslušný odbor opět kontaktovala a bylo mi sděleno, že se podnětem zabývají. Nedostatek parkovacích míst je totiž problémem celého města. Dnes jsem z odboru majetku a investic obdržela vyjádření, že zřízení parkovací zóny v této oblasti je nepravděpodobné, a že vzhledem k šířkovému uspořádání místní komunikace Nerudova zde nelze oficiálně vyznačit parkovací místa.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 258. Dobrý den, jelikož jsem nenašla žádný kontakt na dopravce Transdev Morava, píšu už podruhé o zpoždění autobusu na trase Straník-Hodslavice, tentokrát spoj, který měl jet 15:29, jel 15:47, takže dítě jedoucí do kroužku mrzlo na zastávce asi 20 minut a řidička mi nedokázala vysvětlit příčinu zpoždění. Vymlouvala se na nefungující automat na jízdenky… To stejné u spoje Straník- Nový Jičín 17:02, který jel 17:23. Prosím Vás o řešení těchto zpoždění s dopravcem, jde o ztracený čas a o zdraví cestujících, včetně dětí…Děkuji

  • Dobrý den. Od 9. prosince 2018 zajišťuje příměstskou autobusovou dopravu v Novém Jičíně a okolí nový dopravce. Řidiči se trasy učí a zvykají si na nové autobusy, proto se do konce roku mohou vyskytovat problémy se zpožděním spojů. Jízdní řády tvořila společnost KODIS, krajský Koordinátor ostravské integrované dopravy. Většina změn je k lepšímu, ale je jasné, že občas některé posuny lidem nevyhovují. Jsou-li požadavky oprávněné, proberte je prosím na nejbližším osadním výboru a bude-li konsenzus na navrhovaných změnách, zašlete své požadavky na Městský úřad Nový Jičín, vedoucímu odboru dopravy a místostarostovi pro dopravu Mgr. Ondřeji Syrovátkovi. Oni pak předají informace KODISu a požádají ho o zapracování změn. Více informací najdete na: https://www.novyjicin.cz/aktualne/zmena-jizdnich-radu-zajisti-novemu-jicinu-vice-spoju-i-vyssi-komfort-cestovani/
   S pozdravem Marie Machková

 259. Dobý den, chci si stěžovat na dopravce Transdev Morava, který dnes ráno přijel do Straníku o 11 minut později než měl. Děti, které jím jezdí do ZŠ Hodslavice, kde vyučování začíná 7:30 do něho nastupovaly místo v 7:00 až v 7:11, takže na začátek vyučování to nestihly. Nedovedu si představit, jak by to bylo, kdyby mrzlo nebo sněžilo…
  Další dotaz je všeobecný – kdo vytvořil nový jízdní řád? Ráda bych mu uvedla další zkomplikování dopravy dětí ze ZŠ Hodslavice do Hostašovic a Straníku, které doteď měly ve dny, kdy mají 5 hodin, čas na oběd a běh na autobus celkem 30 minut, teď s novým jízdním řádem se jim tento čas zmenšil o další 2 minuty…Já bych tam ráda viděla aspoň o 5 minut víc, protože když ho nestihnou, budou čekat třeba v mrazu na další autobus 1hod. 15 minut. K čemu jsou tyto 2-5 minutové změny vůbec dobré? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den. Od 9. prosince 2018 zajišťuje příměstskou autobusovou dopravu v Novém Jičíně a okolí nový dopravce. Řidiči se trasy učí a zvykají si na nové autobusy, proto se do konce roku mohou vyskytovat problémy se zpožděním spojů. Jízdní řády tvořila společnost KODIS, krajský Koordinátor ostravské integrované dopravy. Většina změn je k lepšímu, ale je jasné, že občas některé posuny lidem nevyhovují. Jsou-li požadavky oprávněné, proberte je prosím na nejbližším osadním výboru a bude-li konsenzus na navrhovaných změnách, zašlete své požadavky na Městský úřad Nový Jičín, vedoucímu odboru dopravy a místostarostovi pro dopravu Mgr. Ondřeji Syrovátkovi. Oni pak předají informace KODISu a požádají ho o zapracování změn.
   S pozdravem Marie Machková

 260. Dobrý den,chťel jsem se zeptat proč není vánočne vyzdobena Loučka?je to poprvé za šest let.
  Děkuji

  • Dobrý den, vánoční strom v Loučce se rozsvěcel včera. Výzdoba na sloupech bude letos celá nová a čekali jsme až bude distribuována od zahraničního výrobce. Zítra se začne instalovat a postupně se bude rozsvěcet. Do konce příštího týdne by měly být práce hotovy.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 261. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč byly pokáceny stromy na Bochetě (disgolfové hřiště)? Pokud se dobře pamatuji, tak jste informovali, že je to chráněný krajinný prvek….Mám dojem, že se zvláště vzrostlým stromům v Novém Jičíně nevěnuje moc pozornosti. Buď se pokácí anebo se o ně řádně nepečuje. Například lipová alej ke Skalkám. Stromy jsou plné jmelí a nikdo je neodstraní.
  Děkuji za odpověď ( která už bohužel pokácené stromy nezachrání).

  • Dobrý den, 28 topolů, které patří mezi krátkověké dřeviny, muselo být pokáceno, protože už ztratily vitalitu a tím i původní funkci větrolamů. Město přistoupilo k plánované obnově aleje v ulici B. Martinů také proto, že se stromům lámaly i velké větve a ohrožovaly lidi, kteří tu chodí na procházky nebo využívají discgolfového hřiště. Aby byl zajištěn účel stromořadí pro budoucí generace, bude zde vysazeno 30 nových dubů, které se řadí mezi dlouhověké dřeviny. Alej lip kolem silnice na Skalky není ve správě města Nový Jičín, vlastníkem je Moravskoslezský kraj a správcem Správa silnic Moravskoslezského kraje.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 262. Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat zda budou na ulici Za Humny znovu instalovány retardéry které se rozpadly, nebo byly při opravě komunikace odstraněny. Dopravní značení na ně stále upozorňuje.
  Děkuji

  • Dobrý den, retardéry byly odstraněny dočasně z důvodu jejich havarijního stavu. Než přistoupíme k úplnému odstranění nebo obnově, požádáme o stanovisko dopravní komisi rady města.
   Petr Zdráhal dipl.tech., odbor majetku a investic

 263. Dobrý den.
  Jedná se o chodník kolem benzínové pumpy okolo stojanů na doplnění plynu. Za celou dobu provozu nebyl na chodníku odhrnut sníh ani ošetřena ledovka. Je jen otázka času, kdy si tam někdo něco při pádu způsobí. Tento chodník je opravdu nebezpečný.
  Jarda

  • Dobrý den, uvedený chodník není ve vlastnictví města, a proto se v zimě neudržuje. Město ze zákona nemůže investovat do cizího majetku. Světelné vánoční ozdoby se sice v letošním roce nakupují, ale pro lokalitu Loučka, dále ulici Tyršovu a část Štefánikovy ulice, kde byla výzdoba v havarijním stavu. Na pořízení dalších světel bohužel nejsou v rozpočtu peníze. Také se prověřovala možnost, zda by šlo při instalaci ozdob sloup či dva vynechat a tím délku výzdoby posunout. Z technologického a estetického hlediska to však není možné. Město chce do budoucna vyměnit vánoční osvětlení za nové a úspornější na celém svém území. Vzhledem k finanční náročnosti však bude k výměně docházet postupně po etapách. Díky Vašemu podnětu bude pamatováno i na lokalitu u Tonaku.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 264. Dobrý den.
  V zimě jsem pokládal dotaz, komu patří chodník u čerpací stanice Shell, protože tento chodník nikdo neuklízí a je z důvodu vytvořené ledovky a sněhu velmi nebezpečný. Bylo mi odpovězeno že nevíte a musíte to zjistit. Proto se chci zeptat, zda je již vlastník chodníku znám a zda již bude tento rok chodník uklízen. Také se chci zeptat, zda je možno vánoční osvětlení na stožárech pouličního osvětlení namontovat až ke křižovatce k Tonaku. Rádi bychom z této vánoční atmosféry také něco měli, protože jsme také součásti města. Myslím si, že se nejedná o moc velké prodloužení osvětlení, jde jen o pár sloupu. Jestli máte osvětlení málo, určitě by bylo možné v některém místě osvětleni vynechat, protože tam nikdo nebydlí a dát ho tam, kde jsou paneláky a lidé by toto osvětlení velmi uvítali.
  Děkuji za odpověď. Jarda

  • Dobrý den, odbor majetku a investic prosí o upřesnění, o který chodník se jedná. Zda o chodník u bytového domu č. 42 nebo o chodník přes benzínovou pumpu (kolem stojanů na doplnění plynu).
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 265. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jakou mají lhůtu Vaši zaměstnanci na odpovědi v případě emailových dotazů občanů, nebo zda vůbec odpovídají. Týden čekám na odpověď ze stavebního odboru na dotaz, který jsem zaslala a paní nereaguje.Děkuji za odpověď

  • Dobrý den. “Obyčejný“ e-mail bez zaručeného elektronického podpisu, aniž by byl do 5 dnů podle § 37 odst. 4 věta druhá správního řádu dodatečně řádně potvrzen, nelze dle správního řádu (z.č. 500/2004 Sb.) považovat za řádně učiněné podání podle § 37 správního řádu, tzn. že na takto zaslané e-maily nemusí být reagováno.
   Z každého podání ve smyslu § 37 správního řádu musí být zřejmé, kdo je činí, čeho se podání týká a též čeho se jeho podatel domáhá. Podatel, který je fyzickou osobou, musí nadto uvést své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvádí fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo popřípadě jinou adresu pro doručování. Podatel, který je právnickou osobou, uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
   Podání dle § 37 správního řádu lze učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Podání je možné podat také pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu, v takovém případě je ovšem nutno do 5 dnů podání potvrdit, popřípadě doplnit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
   Přestože většina e-mailů nesplňuje výše uvedené požadavky, v rámci dobré zprávy, je většina e-mailů referenty vyřizována do 30 dnů. Nutno však podotknout, že i takto zaslaný e-mail by měl obsahovat základní identifikační údaje podatele (uvedení pouze příjmení je nedostačující) a mělo by být z něho jednoznačně zřejmé, čeho se podání týká.
   Přímo k dotazu uvádím, že předmětný e-mail byl zaslán příslušné pracovnici dne 11.10.2018 kolem poledne a další dne 16.10.2018. Z uvedeného je zřejmé, že se nejedná o týden, kdy nebylo reagováno. Dne 17.10.2018 byla záležitost vyřízena telefonicky, na základě zavolání podatelky. Je nutno si dále uvědomit, že na dotazy typu, který podatelka zaslala, nelze odpovědět během několika dnů – informace k němu musí být vyhledány a prověřeny.
   Ing. Kateřina Riedlová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

 266. Dobrý den. Dne 14.10. jsem při průjezdu přes vývoz mezi Straníkem a Kojetínem zjistil, že nedávno vysazený strom u posezení s výhledem je ve kmeni zlomený. Nevím jestli to bylo způsobeno větrem nebo umýslně některým z kolemjdoucích ale přišlo mi na místě o tom informovat. Děkuji

  • Dobrý den, děkujeme za všímavost a informaci. Jedná se o vandalismus. Škoda způsobena na majetku města byla nahlášena Policii ČR. Kromě zlomeného stromu došlo i ke zničení dalšího stromu a poškození mobiliáře.
   Pěkný den přeje Ing.Eva Bártková, vedoucí odboru životního prostředí

 267. Dobrý den. Zajímalo by mě jestli je zde možnost otevření průjezdu přes ulici Jeremenkova. Již začátkem minulého roku mi bylo ohledně tohoto řečeno, že železniční přejezd na této ulici není na pozemku města a proto jej nelze otevřít. Chtěl bych se tedy zeptat jestli město zvažuje zprůjezdnění tohoto přejezdu a jestli proběhlo či probíhá nějaká komunikace s Českými Dráhami. Myslím, že tento průjezd by extrémně ulevil dopravní situaci ve městě. Děkuji

  • Dobrý den. Z posledního jednání mezi městem Nový Jičín a Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) vyplynulo, že Vámi uvedený záměr zatím nebyl SŽDC zařazen do plánu oprav a rozvoje pro rok 2019. Město má zájem, aby zprůjezdnění Jeremenkovy ulice bylo řešeno jako sdružená investice, tedy investice města a SŽDC, ta by to řešila v rámci revitalizace novojičínského nádraží, neboť náklady na úpravu a zprovoznění průjezdu byly vyčísleny na více než 20 milionů korun.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 268. Dobrý den. U bývalého vlakového nádraží do Hodslavic stojí autovrak Ford KA číslo 5AX 3900.
  Můžete něco udělat, aby tento vrak strašil v kovošrotu nebo na odstavném místě, kde nebude na očích? Ladik.

  • Dobrý den. Městská policie o vraku ví a už to v rámci zákona řešíme. Už jsme písemně vyzvali majitele, aby vozidlo odstranil. Pokud ani po uplynutí měsíční lhůty nereaguje, předávají se informace správci komunikace, který rozhodne o odstranění automobilu.
   S pozdravem Mgr. Jiří Klein, ředitel městské policie

 269. Dobry den,zajimalo by mne jak je možné že si do zdejší pĕší zony jezdí kdo chce a kdy chce? V oatravĕ strčite naraznik do zony a platite. Na Resslove si parkuje dokonce v zakazu vĕzdu kdo chce a je to každemu jedno. Dĕkuji Glockl

  • Dobrý den. Vjezd do pěší zóny je za jistých okolností možný. Pokud řidič má oprávněný důvod, pak se nedopouští přestupku. Pokud je zjištěn strážníkem neoprávněný vjezd, pak je řidič řešen. Parkování v pěší zóně je možné jen na vyznačených místech. Ulice Resslova patří k těm, které se kontrolují, avšak není možné tam postavit strážníka na celý den. Rajónový strážník ale bude v této oblasti provádět častější kontroly.

   S pozdravem Mgr. Jiří Klein, ředitel městské policie

 270. Dobrý den,
  navazuji na předchozí dotaz ohledně předvolebních plakátů ČSSD na zastávkách MHD:
  Na ulici K. Čapka jsou tyto plakáty vylepeny v obou zastávkách (po obou stranách ulice), ačkoliv v uvedeném usnesení rady města byl schválen výlep pouze v jedné z těchto zastávek (před mateřskou školkou). Bude jednána náprava?
  Předem děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, děkujeme za podnět. Pracovníci odboru majetku a investic provedli ihned po Vašem upozornění 26. 9. 2018 na zastávkách kontrolu a plakát vylepený v rozporu se schválenými pravidly nechali ještě týž den odstranit. Skla byla očištěna od lepidla.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 271. Dobrý den,
  Předně bych rád poděkoval za práci města při opravách budov města a výsadbě zeleně. Chci se zeptat zda-li město do budoucna plánuje výsadbu krásně kvetoucích stromů na zatravněné ploše podél chodníku na ulici Dlouhá, stejně jako je tomu například na ulici Jubilejní. Rovněž bych rád věděl, jestli se plánuje v těchto zmíněných prostorách vybudovat kontejnérové boxy jako je tomu již na mnoha místech v NJ.
  Přeji hezký zbytek dne 🙂

  • Dobrý den. Za odbor životního prostředí sděluji, že preferujeme výsadbu stromů podél komunikací, protože mají pozitivní vliv na odtokové poměry, na ovzduší (přirozeně zachycují prachové částice) i na teplotní režim lokality. Ve zmíněné ploše jsme stromy nemohli vysadit, protože jsou zde umístěny inženýrské sítě (IS). Správci IS nejenže nepodporují výsadby v trase sítí, ale požadují odstranění stromů i z ochranných pásem IS, což nás velmi mrzí zejména v sídlištích, kde z důvodu kolize různých zájmů je ploch vhodných k výsadbě velmi omezené množství.
   Pokud jde o kontejnerová stání, byla vybudována v souvislostí s revitalizací sídliště. Jednalo se o dotačně podpořený IPRM – integrovaný program rozvoje města, který probíhal v několika etapách po veřejných projednáváních s občany. Z tohoto důvodu máme za to, že sídliště je kontejnerovými stáními dostatečně vybaveno.
   Pěkný den přeje Ing.Eva Bártková,vedoucí odboru životního prostředí

 272. Dobrý podvečer
  Mohu jako soukromá osoba vylepovat inzeráty a plakáty kdekoliv se mi umane? Pokud ne, tak se ptám, proč ČSSD má vylepené své kandidáty na prosklených autobusových zastávkách v Loučce a možná i jinde. Nebo snad mají speciální povolení na bránění výhledu cestujících, zda nepřijíždí autobus.
  Děkuji za rychlou odpověď.

  • Dobrý den. Rada města Nový Jičín usnesením č. 2034/73/2018 dne 29. srpna 2018 v bodě různé schválila výlep předvolebních plakátů ČSSD na autobusové zastávky ve vlastnictví města Nový Jičín a uložila neprodleně písemně informovat všechny politické strany kandidující do zastupitelstva města o možnosti si požádat o pronájem výlepů předvolební plakátů na autobusových zastávkách ve vlastnictví města Nový Jičín. O výlep požádala i KSČM.
   Mgr. Jarmila Absolonová, MBA, tajemnice úřadu

 273. Dobrý den,
  prosím o informaci, z jakého důvodu byl pokacen další strom na ulici Dlouhá. Tento rok je to snad 3. krásný a mohutný strom. Nemusím snad zdůrazňovat důležitost zeleně pro obyvatelstvo, docela nás to tady zaskocilo. Ještě dva stromy před panelakem a budeme mít v bytech v létě výheň. Děkuji za objasnění a případně informaci, zda máte v plánu vysadit stromy nové.

  • Dobrý den. Z podnětu není zcela jasné o jaký strom se jedná, ale předpokládám, že jde o smrk před vchodem Dlouhá 32, který byl odstraněn asi minulý týden. Smrk usychal, byl napadený kůrovcem. Od jara, kdy jsme ho častěji pozorovali, se zdravotní stav výrazně zhoršil. Důvodem tedy byl špatný zdravotní stav a ztráta vitality. V místě se nacházejí ochranná pásma vedení plynu, vodovodu a kanalizace, proto náhradní výsadba bude obtížná. Každý kácený strom se snažíme nahradit, ne vždy ho ale lze vysadit na stejné místo.
   S pozdravem Ing. Olga Kubálková, odbor životního prostředí

 274. Dobrý den.
  V polovině května jsem Vás oslovil ohledně případného zákazu stání u kontejnerů na odpad na ulici Budovatelů. Taky kvůli před pár léty tady zbudovaném a dodnes nevyužitém ostrůvku na tříděný odpad (který je dodnes nevyužitý a zarůstá ) a  o odpadkovém koši u lavičky před domem č.3.
  Bylo tady sděleno,že se to bude řešit,ale nic se nestalo.
  Poplatky za komunální odpad platím,ale běhat po sídlišti a hledat ,kde odpadky vyhodím nechci.
  Koš před domem č.3 asi taky neprošel,takže na zemi je pořád binec a nedopalky.
  Zřejmě se o takových věcech rozhoduje jen okrajově a nedostatečně.
  Děkuji za případnou odpověď a hezký den.
  P.Pavel

  • Dobrý den. Váš dotaz jsem předala kolegům z odborů životního prostředí, majetku a investic, aby prověřili, v jaké fázi je vyřízení Vašeho podnětu. Z odboru majetku a investic přišla informace, že odpovědný pracovník v současné době vyřizuje povolení k umístění žlutých čar. Po vydání povolení, což je dlouhodobý proces, technické služby neprodleně vodorovné dopravní značení zajistí. Ostrůvek měl původně sloužit k umístění nádob na směsný komunální a na tříděný odpad. Technické služby bohužel narazily na problém s jejich vývozem. Svoz takzvaných zvonů spočívá v 15 minutovém procesu, kdy auto musí stát přímo v křižovatce a tím blokuje provoz. Podle odboru životního prostředí tedy nelze zvony do této lokality z technických důvodů umístit. Odbor životního prostředí zkusí prověřit, zda by se nemohl změnit druh nádob na odpad, aby se situace mohla zlepšit. Umístění odpadkového koše u lavičky bylo urgováno na technických službách.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 275. Dobrý den,
  prosím Vás o radu, na koho bychom se mohli obrátit, ohledně zřízení parkovacího místa na ulici Anenská na protější straně cesty parcely 344/22.

  Děkuji mockrát za odpověd’.

  S pozdravem,

  MM

  • Dobrý den. Parkovací místo na území města a v jeho místních částech lze vyhradit na místních a účelových komunikacích v majetku města pouze zdravotně postiženým osobám (držitelům průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP a ZTP/P) nebo v prostoru městské památkové rezervace. Bližší informace Vám poskytne pan Petr Zdráhal, odbor majetku a investic, e-mail: pzdrahal@novyjicin-town.cz, tel. 556 768 248.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 276. Dobrý den, chtěl bych dát ke zvážení, zda-li na podobných akcích, jako jsou městské slavnosti, by nemohly být koše určené na plast, respektive plastové kelímky. Setkávám se s tím na podobných akcích v jiných měsech a myslím, že to funguje i jako výchova ohleduplnosti vůči životnímu prostředí.

  • Dobrý den. Děkujeme za podnět, s Vaším názorem se ztotožňujeme. Věříme, že na příští Slavnosti města již bude možné odpad třídit. Také bychom chtěli zavést vratné kelímky, stejně jako to máme na Pivobraní, takže náklady na odpad by se mohly snížit a zároveň by na ploše náměstí vznikl prostor pro kontejnery na separovaný odpad.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 277. Dobrý den, chtěl bych se zeptat proč na ulici Jirásková byl při postřiku plevele zlikvidován z velké části i travnatý pruh mezi silnicí a chodníkem. Domnívám se, že je to škoda v době, kdy se pracně snažíme zachovat jakoukoliv živou zeleň. Škoda, že k dotazům nelze připojit fotografie.

  • Dobrý den. Bohužel Vám musíme dát za pravdu. Pracovníci veřejné služby a veřejně prospěšných prací postřikem na plevel poškodili i travní porost. Pracovní čety projdou opětovným proškolením a bude zvýšena kontrola jejich činnosti.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 278. Dobrý večer, děkuji za odpověď. Překvapuje mě, že elektrokontejnery jsou údajně odváženy k opravě a později vraceny. Na Dlouhé není už hodně dlouho, dovolím si tvrdit, že určitě více jak rok. Jeho “zmizení” jsem přisuzovala tomu, že nebyl využíván. K této domněnce mě vede skutečnost, že žáci ZŠ Jubilejní sbírali elektro ve škole, třídy soutěžily mezi sebou, kdo nasbírá nejvíce. Nebylo tedy co dávat do kontejnerů.

  Nicméně to nic nemění na tom, že elektrokontejner zmizel z Dlouhé už před delším časem, místo něj se objevil bílý kontejner na textil. Opravdu se TAK DLOUHO opravuje?
  L.

  … znovu si čtu Vaši odpověď. Pokud aktualizace mapy spočívá v tom, že jsou otečkovávána pouze nově osazená místa a s těmi, kde došlo ke změně (odstranění, náhradě jiným druhem) se nic neděje, mapa pak logicky nemůže být nikdy aktuální. K čemu potom tedy je? Děkuji předem za odpověď.

  • Dobrý den. Stav elektrokontejnerů od společnosti Elektrowin se řeší již delší dobu. Konstrukce těchto nádob je velice nešťastná. Plech, ze kterého jsou vyrobeny, není moc odolný vůči vandalismu. Technické služby neustále řeší jejich poškozování a náklady na opravy jsou nemalé. Na ulici Dlouhou vrátíme elektrokontejner v úterý 11. 9. 2018.
   S pozdravem Ing. Šárka Kozáková, středisko odpadového hospodářství a ekologie TSM

 279. … ještě dodatek:

  Vzhledem k tomu, že se mi nepovedlo najít vysvětlení ikonek v mapě kontejnerů na tříděný odpad, předpokládám, že se řídíme barvou jednotlivých kontejnerů: modrý – papír, žlutý – plast, hnědý – bioodpad, světle červený – elektro, tmavě červený – kovy.

  • Dobrý den,ano, barvy jsou dle druhu přesně tak, jak jej v komentáři popisujete.

   Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí

 280. Dobrý den, šlo by, prosím, zauktualizovat mapu kontejnerů na tříděný odpad?

  Dnes jsem se proběhla přes půlku města (marně), abych odložila elektro. Mapa tvrdí, že je kontejner na křižovatce Dlouhá/Jubilejní, další na Vančurově. Není ani tam, ani tam. Další zastávka byla na parkovišti u tržnice, tamní kontejner je převržený, takže použít nelze. Nebýt taková poctivka poctivá třídící, tak mám příště sto chutí hledání kontejneru vypustit. On se ten malý sáček s elektrem vleze i do směsného, kam osatní hážou pytle nesešláplých petek, zatímco my s každou troškou běháme k tříděnému. Celkem demotivující…
  Díky, L.

  • Dobrý den. Aktualizace mapy kontejnerů na tříděný odpad se provádí. V případě nádob však nedochází k jejich k přesunům, nýbrž jsou osazována další stání novými kontejnery. Aktualizace tedy spočívá v doplnění nových nádob, případně i stanovišť. V případě elektroodpadu opravdu potvrzujeme, že nádoby na Vámi popisovaných místech nejsou. Není to však tím, že by byly přesunuty na jinou lokalitu. Z důvodu jejich neustálého poškozování dochází k jejich opakovanému odvozu do areálu Technických služeb, kde jsou opravovány. Děkujeme za upozornění na převrácenou nádobu na tržnici, za poslední měsíc byla vinou vandalů převrácena již několikrát. Pokud se nádoba na elektroodpad na místě nenachází, jediným důvodem je skutečně to, že se opravuje. Elektroodpad lze v takovém případě odevzdat na dvou sběrných dvorech na ulici Palackého a Propojovací.
   Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí,

 281. Oprava ulice K.Čapka.
  Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně ukončení oprav ulice K.Čapka v našem městě.
  Tato komunikace byla dne 28,7, vyfrézována a od té doby do dnešních dní se bohužel nic moc neděje. Situace se stala tragickou když firma vyzbíjela cca před týdnem celou řadu okrajových kostek v obou směrech a ukončila tím částečně možnost parkování na této ulici.
  Dle dostupných informací uvedených na stránkách města se neůprostně blíží termín předání stavby a ukončení souvisejících omezení na komunikaci, ale je bohužel víc než jasné že do uvedeného data 31,8,2018 dle stavu v jakém se nachází stavba hotová nebude.
  Prosím tedy o informaci týkající se obnovení běžného provozu v blízkosti našeho domu.
  S pozdravem
  Škarka Radek
  K.Čapka 1720/4
  Díky

  • Dobrý den. Frézování komunikace probíhalo 30.7.2018. Máte pravdu, že začátkem srpna se nic moc nedělo, protože firma měla problém se subdodavatelem. Nyní už práce na výměně žulových jednořádků a výměně silničních obrub probíhají a měly by být ukončeny 6.9.2018. S položením nového koberce se tedy počítá v termínu 10.9. – 14.9.2018. Následně bude ještě probíhat obnova vodorovného dopravního značení, ale tam je nutná technologická přestávka minimálně 14 dní, jinak by došlo ke zežloutnutí nástřiku.
   S pozdravem Ing. Michaela Mrklovská, odbor majetku a investic

 282. Dobry vecer
  Chtela bych se zeptat co vsechno vyridit kdyz porizujem psa.
  Dekuji za odpoved

  • Dobrý den. Psa je potřeba přihlásit na finančním odboru v budově radnice u paní Lenky Petříčkové, kancelář č. 111. Toto lze učinit i prostřednictvím e-mailu na adresu: lpetrickova@novyjicin-town.cz Formulář “přiznání k místnímu poplatku ze psa” najdete na webových stránkách města. V případě, že je majitelem psa senior, je potřeba doložit důchodový výměr pro přiznání slevy na poplatku.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 283. Dobrý den,

  měl bych dotaz zda město poskytuje obyvatelům města nějaké dotace na kondenzační kotle do bytových jednotek?
  Druhý dotaz je zda město poskytuje nebo bude poskytovat dotace na opravu fasád bytových domů (konkrétně Husova ulice)

  Děkuji za informace.

  • Dobrý den. Dotaci na kondenzační kotle město neposkytuje. Pro občany Kojetína je určena podpora ekologického vytápění viz: https://www.novyjicin.cz/aktualne/mesto-nabidne-dotaci-na-cisticky-odpadnich-vod-i-topeni/
   Je určena pro část města, která není plynofikována z důvodu neúměrných poměrných nákladů, finanční náklady by byly vysoké a docílilo by se jen malého množství plynofikovaných domácností.
   Váš dotaz je ale poměrně nekonkrétní. Neuvádíte, co by měl kondenzační kotel nahradit? Jednalo by se o odpojení od centrálního zásobování teplem? Pokud by šlo o rodinný dům, příjemcem by byla fyzická osoba a měnil by se kotel na pevná paliva, pak by se žadatel mohl ucházet o kotlíkovou dotaci, na kterou přispívá i naše město. V takovém případě je nutné se obrátit na krajský úřad – viz: https://lokalni-topeniste.msk.cz
   Pro každou výzvu a každé kolo je nutné nastudovat konkrétní podmínky, které je potřeba pro poskytnutí dotace splnit.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 284. Dobrý den,

  prosím o sdělení ohledně situace na ulici Poděbradova. Již od 30.7. 2018 je zde umístěna značka zákaz stání v době od 6:30 do 17:30 . V týdnu od 30.7.2018 došlo k přemalování parkovacích míst. Od té doby se na ulici nic neděje, značka je zde stále umístěna a komplikuje možnost parkování rezidentům i návštěvníkům. Navíc dochází k situacím, kdy značka leží na zemi nebo je obrácena a tudíž nevíme jestli je platná.
  Zajímalo by mne proč a do kdy bude tato značka na ulici umístěna.

  Předem děkuji za odpověď.

  • Dobrý den. Děkujeme za upozornění. Město již informovalo dodavatele, aby si značku odvezl. K dalšímu omezení parkování dojde až při pokládce asfaltu, tj. v průběhu září.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 285. Dobrý den, měla bych takový dotaz a s ním i v podstatě žádost. Bydlíme v Loučce kde i chodím s 15 měsíčním synem ven na pískoviště. Několikrát se stalo, že na místním hřišti-pískovišti pobíhali volně psi s kterými byli právě jejich majitelé na procházce. Běžně se stává že zde pobíhají volně velká plemena a dotaz a žádost zároveň zní zda by bylo možné aspoň tu část s pískovištěm oplotit. Jde o hřiště za domem Na Lani 225 s pískovištěm u pole, hned pod cestou. Bohužel jsme dnes už byli u dr.s podezřením na škrkavky- přece jen ten písek děti do úst dávají a tímto by se i tohle ale i případný útok volně probíhajících psů při venčení mohl předejít. Chodí zde opravdu hodně malých dětí a oplocení by jsme uvítali. Děkuji.

  • Dobrý den. Na dětská hřiště je v provozních řádech vstup se psem zakázán, stejně jako kouření nebo požívání alkoholu. V případě nedodržení těchto pravidel může strážník osobu z místa vykázat. Bohužel nelze uplatnit postih za přestupek. Pokud se tam tedy nachází pes s majitelem, doporučujeme nejprve požádat majitele psa, aby dodržoval provozní řád a pokud neuposlechne, zavolat na linku 156. Strážníci osobu vykážou.
   S pozdravem
   Mgr. Jiří Klein, ředitel městské policie

 286. Dobrý den, můžete prosím vysvětlit, k čemu je hlášení závad přes aplikaci města, když ani po měsíci nedošlo k odstranění závad? Konkrétně rozbité lavičkay na Skalkách. Děkuji za odpověď

  • Dobrý den. Děkujeme za zaslání Vašeho podnětu, který byl obratem odpovědnou pracovnicí odboru majetku a investic Janou Horákovou předán technickým službám. Podle vyjádření ředitele Technických služeb Nový Jičín Václava Bukovského se s opravou laviček začne v tomto týdnu.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

  • Dobrý den. Dnes jsem obdržela od ředitele technických služeb informaci, že všechny tři lavičky na Skalkách byly opraveny.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 287. Dobry den prosim Vas proc nejezdi městska policie po 22 hodine na kontrolu dodrzovani nocniho klidu na suvorovovou na HOLOBYTY oni tu totiz nejezdi vubec jen pokud nekdo zavola pritom i pres den tu je nekdy taky kraval ze se neda divat ani na televizi a kdiz jim neco nekdo rekne tak jsou jeste drzi.Problem je v tom ze vjetsinou nekdo hlida u technickych a kdiz je vidi tak da echo a je klid.Oni si pak misli ze je nekdo volal zbytecne a urcite se jim nepriznaji ze tu je nebo byl kraval.Přitom kdiz jim reknou at to rozpusti nebo neco tak je potom uz klid ale musi jim to rict oni.Bylo by prosim mozne aby tu zacali taky jezdit? Bylo by to moc dobre a asy vice lidi by bylo rado protoze opravdu nekteri se boji je zavolat hlavne proto ze maji strach ze jim reknou kdo volal. Mockrat Vam dekujem za odpoved a hlavne za kladne vyrizeni. Z pozdravem Najemnici.

  • Dobrý den. Strážníci namátkově zmíněnou lokalitu kontrolují, ale po Vašem podnětu naplánuji častější obchůzky po Suvorovově ulici.
   S pozdravem
   Mgr. Jiří Klein, ředitel městské policie

 288. Dobrý den.
  Potřebovala bych zjistit čas mého narození v roce 1966. Kde to zjistím a jestli je to reálné. Byla to nemocnice NJ.

  • Dobrý den. Čas narození je zapsán ve sbírce listin, a ta je uložena na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje. Doporučujeme nejprve na úřad zatelefonovat a zjistit, co je potřeba udělat, abyste mohla do sbírky nahlédnout.
   S pozdravem
   Marie Machková, tisková mluvčí

 289. Dobry den,mam dotaz. 6.10 se chceme s pritel vzit v Životicich u NJ. Je mozne na ten den aby tam byla i matrikarka z NJ? Dekuji

  • Dobrý den. Dostavte se prosím i s přítelem na matriku Městského úřadu Nový Jičín, která sídlí na Divadelní ulici 1. Vezměte si s sebou potřebné doklady, občanský průkaz nebo cestovní pas, rodné listy, a pokud spolu máte děti, tak i rodné listy společných nezletilých dětí. Jestliže je někdo z Vás rozvedený, pak rozsudek soudu. Na úřadě si dohodnete nejen datum sňatku, ale hlavně hodinu obřadu. Do Životic u Nového Jičína musí k realizaci obřadu přijet matrikářka, a pokud žádný z Vás nemá trvalý pobyt v dané obci, tak i oddávající.
   Marie Machková, tisková mluvčí

 290. Dobrý den, bydlím na ul. Bezručova a stále častěji je o víkendu slyšet hlasitá hudba ze Skalek. Někdy se vyhrává i v době nočního klidu a nedá se při tom spát. V neděli 22.7. byla situace neúnosná, hlučná hudba zněla od půlnoci do 1 hodiny ráno i přes zavřená okna. Jak je v N. Jičíně řešen noční klid?

  • Dobrý den. Za dodržování nočního klidu je odpovědný pořadatel akce. Městské kulturní středisko ve Vámi uvedeném termínu pronajalo areál, na základě řádné smlouvy, organizátorům festivalu romské hudby. Produkce byla povolena do 1:00 hodiny neděle 22.7.2018. Podle sdělení ředitele městské policie J. Kleina strážníci zaznamenali pouze dvě stížnosti na hluk. Hlídka na ně ihned reagovala a vyzvala pořadatele, aby hudbu ztišil. Pokud občany ruší hluk, je vhodné kontaktovat městskou či státní policii na bezplatných linkách 156 nebo 158. Na základě těchto oznámení může policie konat. Pokud by pořadatel nezajistil ztišení hudby a dalších hlasitých projevů, mohou policisté akci zakázat.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 291. Dobrý den jsem začínající podnikatel který si chce otevřít obchod a chtěl bych využít dotace z EU kde jsi o ně mužů požádat dekuji

 292. Dobrý den,
  nevíte, proč nefunguje to letní kino naproti nemocnice? Docela by mě zajímalo, kdo ho vlastní. Je škoda, že nefunguje..

  • Dobrý den, v červnu 2013 bylo kvůli špatnému technickému stavu a zastaralé promítací technice stálé letní kino uzavřeno. Město nyní pracuje na jeho revitalizaci. Z areálu by se měla stát oddechová zóna s parkem a přírodním prostorem pro kulturní aktivity, bude tam i mobilní letní kino, vodní prvky, kavárna. Projekt bude realizován ve dvou etapách. První etapa by měla začít v nejbližších týdnech, druhá etapa by se měla realizovat v příštím roce. Jako prozatímní náhradu za uzavřené letní kino zřídilo město ještě v roce 2013 venkovní biograf v zahradě knihovny. Protože prostor kapacitně nevyhovoval, již několik let se o prázdninách promítá pod širým nebem v zahradě restaurace Nové Slunce. Letos se tam budou promítat filmy od 27. července do 4. srpna.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 293. Dobrý den.
  30.6.2018 jsem pochválil teréní úpravy na začátku cyklostesky v Novém Jičíně. Buhužel jsem se unáhlil.
  Někdo nechal v úterý 3.6.2018 květinový koutek posekat. Špatný přístup k přírodě a okolí kolem nás.
  Bude tento květinový koutek znovu obnoven? Květiny se nestačily vysemenit, příští rok tam vyroste
  opět jenom tráva.
  Ladik

  • Dobrý den, část záhonu byla skutečně posekána. K tomuto pochybení došlo nedopatřením a odpovědní pracovníci již přijali nápravná opatření, aby se situace neopakovala. Květinový záhon bude obnoven.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 294. Dobry den
  Chtela bych se zeptat kdyz rodic neplati nezletilemu odpad. Po vyvrcholeni 18 let muze se stat ze na dite bude uz uvedena exekuce za neplaceni.Predem dekuji za odpoved

  • Dobrý den.Podle §12, zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, přechází poplatková povinnost na zákonného zástupce, a to společně a nerozdílně.
   Hezký den, Ivana Langerová, finanční odbor

 295. Dobrý den, chci se zeptat , v jakém stavu je oprava Čerťáku. Chodím tam s přáteli na procházku, ale kromě vypuštění nádrže se tam nic neděje , nádrž zarůstá a škeble, které čistily vodu, uhynuly . Jsme z toho smutní , protože tam bylo nádherné koupání. Co na to říká vedení města ? Dělá něco pro to, aby byla nádrž opět funkční nebo jen přihlíží této devastaci ? Kdy bude oprava dokončena ?
  Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den. V loni v létě Lesy České republiky oznámily odboru životního prostředí novojičínské radnice jako vodoprávnímu úřadu, že budou po skončení „koupací sezóny“ vypouštět a opravovat nádrž Čerťák. Že budou měnit šoupě u spodní výpusti a nevylučují ani další následné práce dlouhodobějšího charakteru.
   V závěru loňského roku Český rybářský svaz odlovil z vody ryby a další živočichy a nádrž byla vypuštěna. Letos na jaře Lesy České republiky, jako správci vodního díla, vyměnily nefunkční šoupátko spodní výpusti. Dále chtějí odtěžit sedimenty ze dna nádrže, opravit bezpečnostní přeliv a další funkční zařízení. Město nemá informaci, zda už byla na tyto činnosti zpracována projektová dokumentace, která měla být hotová do poloviny tohoto roku. Podle původních informací by měly Lesy ČR v průběhu srpna až října 2018 vybrat zhotovitele stavby a samotná realizace by se měla provádět od letošního listopadu do konce příštího roku. Se zástupci organizace vedl jednání místostarosta Ondřej Syrovátka, který zjišťoval, zda by šlo práce urychlit. „Máme příslib, že udělají vše pro to, aby nádrž bylo možné využívat k rekreaci co nejdříve, po prodiskutování průběhu oprav však i my musíme uznat, že je velmi nepravděpodobné, že k tomu dojde dříve, než v roce 2019,“ uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka. S pozdravem M.Machková

 296. Dobrý den, rodiče vlastní pejska, platí poctivě poplatky. Teď se rozhodli, že by jej nechali kastrovat. Proplatí to město, i když je pejskovi už 7 let? Faktura od veterináře musí být přímo na toho, na koho je pes přihlášen nebo může být na mne jakož na dceru a osobu, která vlastně celou kastraci zařídí a bude s pejskem absolvovat? Díky za info a hezký den! Michaela

  • Dobrý den. Město Nový Jičín proplácí kastraci pejsků jeho držiteli, pokud je pejsek řádně přihlášen do naší evidence a město nevede za majitelem psa žádnou pohledávku. Na věku pejska nezáleží. Podmínkou proplacení kastrace je současné očipování pejska, které město rovněž hradí. Pokud byl pejsek čipován již dříve, tak tato podmínka neplatí. Faktura od veterináře musí být vystavena výhradně na držitele psa a ne na kohokoli jiného.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 297. Zdravím Nový Jičín. Chci se zeptat v jakém stavu je sklepení vedle městské Radnice (bývalý Sklípek) ? Teče tam voda, jsou vybudovány odpady a elektřina ? Bylo by možné tyto prostory pronajmout ? Přineslo by to další peníze do městké kasy a určitě by spousta lidí uvítala mít možnost tyto prostory navštívit vícekrát něž jen při vybraných akcích města.

  • Dobrý den. Radniční sklípek je možno pronajmout za předpokladu, že si nový nájemce provede rekonstrukci celého prostoru na své náklady. V prostoru je elektřina i voda, odpady jsou funkční. Stavební úřad však požaduje únikový východ, což bylo zatím vždy důvodem k tomu, že každý zájemce svůj záměr podnikat v tomto prostoru ukončil.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 298. Dobry den . Chci se zeptat ? V obecnim byte ,ktery je v prvnim podlazi a  bude vracen mestu , je v  jednom z  oken z  venkovni strany dulek po  kameni ,ktery byl evidentne hozen z  venci a  tedy neni vina na  strane najemce ….a tak se ptam jak je mozne ,ze obec chce toto hradit po najemci ???? Pavol

  • Dobrý den. Nařízením vlády č.308/2015 Sb. (§ 4 b) je stanoveno, že opravy jednotlivých částí oken a jejich součástí jsou drobnou opravou, kterou hradí nájemce. Toto ustanovení rovněž řeší směrnice města 6/2018, příloha č.2 „Hospodaření s byty v majetku města Nový Jičín“. Zde se v bodě č.4 uvádí: Drobné opravy v bytě/jednotce, které hradí nájemce: zasklívání jednotlivých oken a dveřních tabulek, včetně skleněných výplní balkonů. Pokud závadu před předáním bytu neodstraní nájemce, zasklení poškozeného okna provede bytový odbor na své náklady a ty budou fakturovány uživateli bytu.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 299. Dobrý den,
  Chtěl jsem se zeptat, jelikož bydlím na náměstí a každý rok se vodní fontány vypínaly ve 22.00, tento rok běží nesmyslně až do 24.00 h. Nedá se večer ani vyvětrat, poněvadž hluk, který vydávající tyto fontány je otravný a hlasitý. Měl by být již noční klid.
  Dvě trysky jsou nefunkční, takže o to více stříkají ty ostatní více a hlasitěji.
  Udělejte s tím něco , aby se ve 22.00 h vypnuly.
  Za ušetřené peníze za elektřinu by se dali odchytit zase nějací ti holubi.

  děkuji Petr

  • Dobrý den, děkujeme za upozornění. Laicky řečeno selhal program v počítači, který měl ovládat spínání a vypínání trysek fontány. Dnes, kvůli natáčení hudebního klipu, už byla fontána vypnuta, ale v dalších dnech by měly trysky přestat stříkat vodu ve 20:30 hodin.
   Marie Machková, tisková mluvčí

 300. Dobrý den.
  Chtěl bych se zeptat, jestli probíhá ve městě prodej bytů tzv. “obálkovou metodou”, jak, nebo kde se o aktuální nabídce dozvím?

  Ještě by mě zajímalo, jestli nějak dopadlo výběrové řízení na pozemek v ulici Dolní brána, navazuji tím na článek z 31.1.2017, “Město chce do ulice Dolní brána vrátit obytné domy”. Pokud se budou stavět nové domy, nebo se investor nenašel?
  Děkuji.

  • Dobrý den. Informace o prodeji městských domů a bytů je vždy vyvěšena na úřední desce, na webových stránkách města, případně na Facebooku města. Pokud město odprodává byty, tak se přednostně, v rámci předkupního práva, nabízí bytová jednotka stávajícímu nájemci (samozřejmě pokud je byt aktuálně pronajímán). Dál se pak postupuje tzv. “obálkovou metodou” za předem stanovených podmínek, které jsou součástí zveřejňovaného nabídkového řízení.
   Pozemek v ulici Dolní brána byl už dvakrát nabízen k prodeji, ale zatím k tomu nedošlo. Zájemci například nevyhověli podmínkám řízení. Včera 16.05.2018 doporučili radní města zastupitelům, aby na svém jednání 07.06.2018 vyhlásili nové výběrové řízení na prodej pozemku pro výstavbu bytových domů na Dolní bráně.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 301. Dobrý den.
  Vámi zmiňovaná rekonstrukce pro kontejnerová stání na ulici Budovatelů už jsou od pondělí v plném proudu a pokud jde o nevyvezený odpad,tak jde opět o Budovatelů 3.Ale musím podotknout,že se to nestává jen tady.Pár týdnů zpět se podobná událost stala před domy 5 a 7 na stejné ulici,takže si domyslím,že se to děje opravdu všude.
  Myslím,že by stálo za úvahu rizikové kontejnery nějak označit proti takovému parkování s odůvodněním pokuty a v případě blokování svozu i možným odtahem na náklady majitele vozidla.Sice to značení něco bude stát,ale mám dojem,že nekompromisním jednáním ze strany města se to může vyplatit .Technické služby našeho města by měly spíš dohlížet a dbát na jeho zvelebení a ne jezdit po městě a pravidelně svážet odpady skrz něčí lenosti.
  A ještě by mne zajímalo pár věcí…
  Proč se v křižovatce na Budovatelů zhotovil ostrůvek pro tříděný odpad,který určitě něco stál a je tam vysloveně k ničemu a jen zarůstá…
  Není tomu tak dlouho,co se na této ulici provedla určitá úprava laviček .Některé se opravily,jiné jsou nové,což je oboje v pořádku.Ale zaráží mě stejné umístění malých pouličních košů.Před Budovatelů 3 je opravená lavička a koš nikde .Dům se vyloženě dotýká chodníku a lavička je často středem dění.Nešlo by tady instalovat jeden malý koš?
  Děkuji za odpověď
  Pavel

  • Dobrý den, na Váš podnět bude řešeno dopravní značení nejen před domem č. 3, ale také v ulici Budovatelů č. 5 a 7. Odbor životního prostředí navrhuje i označení pásu (ostrůvku), který je určen pro kontejnery na separovaný odpad. Pokud bude označení schváleno, dojde k umístění nádob na tříděný odpad do zmíněného ostrůvku. Město má kontejnery pro tento účel k dispozici. Toto řešení však ubere nějaké parkovací místo, a to si řada občanů nepřála. Možnost umístění odpadkového koše k lavičce prověří technické služby, podnět byl předán panu Petru Slotíkovi.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 302. Dobrý den.
  Nechápu, proč před kontejnery na komunální odpad není zákaz stání.Na ulici Budovatelů je opět nevyvezeno a hezky to voní. Odpady si řádně platím a odpadky vynášet do kontejneru sousedního domu mi přijde přinejmenším divné. Nemluvě o tom, že se kolikrát ke svému kontejneru pro lenost nějakého řidiče nedostanu, nebo se ušpiním. Naštvaný určitě nebudu sám, protože již párkrát jsem si všiml odpadků na kapotě auta. Někdo dá pytel na zem a v noci se do něj pustí potkani, nebo kuny a binec je všude.
  Může mi dát někdo smysluplnou odpověď, proč prostě před kontejner nenamalovat tu žlutou čáru a nesvážet odpad na dvakrát a pokud tam zase nekdo stojí, tak vůbec?
  Děkuji za odpověď Pavel

  • Dobrý den, děkujeme za Váš podnět. Parkování vozidel před nádobami na odpad je skutečně neustále se opakujícím problémem. Bohužel to platí i v místech, kde se nacházejí žluté čáry. Souhlasíme s Vaší připomínkou, že k nádobám se musí následně opakovaně zajíždět, což prodražuje náklady na odpadové hospodářství. Zkuste prosím upřesnit místo, resp. uvést číslo domu, před kterým se kontejner technickým službám nepodařilo vyvézt. Ze strany technických služeb přišla informace, že budou po odboru majetku a investic požadovat, aby žlutou čáru nechal namalovat u kontejnerového stání na ulici Budovatelů 3. V ulici Budovatelů se také budou ještě letos kontejnerová stání rekonstruovat.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 303. Dobrý den,
  v sobotu 12.5.2018 dopoledne jsem si projel cykloztezku NJ-Hostašovice. Vše bylo ok, jen se na ztezce pohybovalo skoro více pěších než cyklistů. Matky s kočárky a dětmi, lidi se psy, běžci, dokonce motorová čtyřkolka. Nejhorší na tom ale je jejich chování, když chodí roztaženi přes oba pruhy, se sluchátky v uších, že ani neslyší zvonění, pohyb jednotlivců po nesprávné straně. Myslím si, že tito nemají na cykloztezce co dělat a kdyby ano, tak by se mohli podle toho chovat.
  Asi by neškodilo v Novojičínském zpravodaji připomenout obyvatelům zásady používání cykloztezky a občasná kontrola odpovědných orgánů by asi taky nebyla marná.
  S pozdravem V.Maška

  • Dobrý den, provoz na cyklostezce kontrolují strážníci městské policie pravidelně, ovšem jen po hranici katastru Nového Jičína, jak to dovoluje místní příslušnost. Na území za Bludovicemi už bohužel může dohlížet jedině Policie ČR.
   Městská policie opětovně zveřejní na svém webu a Facebooku pravidla pro užívání cyklostezky, zároveň vydáme upozornění občanům, aby tato pravidla dodržovali, v Novojičínském zpravodaji.
   S pozdravem Marie Machková

 304. Dobry den’ ohlednĕ tĕch holubu na Resslove. Bydlim v mĕstském domnĕ a po nĕjakych ostnech nebo sítích na balkonech ani vydu. Dĕkuji za odpovĕď Glockl

  • Dobrý den, podle informací bytového odboru, jeho zaměstnanci dosud nezaznamenali z Vaší strany jedinou stížnost na holuby. Problém s holuby je zejména v sousedním domě, který není v majetku města. Je zcela neobydlený, okna má otevřená a všichni holubi si uvnitř dělají svá hnízda. Velké množství holubů v prázdném domě nemůžeme nijak ovlivnit. Město prověří možnost instalace zábran proti holubům i na objektech, které nejsou v jeho vlastnictví.
   S pozdravem Marie Machková

 305. Dobrý den

  Chtěl bych poprosit o ořez stromů (topolů) za domem Bohuslava Martinů 22. Větve stromů padají a jsou nebezpečné jak pro auta na parkovišti tak lidem. Těmito opatřeními chci předejít problémům města a ochranu spoluobčanů.

  Díky předem a pěkný den.
  Pospíšil Jakub

  • Dobrý den. Váš podnět jsem předala odboru životního prostředí a zde je vyjádření správkyně zeleně paní Ing. Olgy Kubálkové: “Předmětné topoly jsou součástí významného krajinného prvku (dále VKP) registrovaného dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Město, jako vlastník pozemku a dřevin, stav stromů dlouhodobě sleduje a připravuje obnovu tohoto VKP. Již je v řešení kácení stávajících 28 topolů a plánuje se výsadba nových vzrůstných listnatých stromů.”

   S pozdravem
   Marie Machková, tisková mluvčí

 306. Dobry den, protože muj dotaz blokujete nebo cenzurujete, předam dotaz na holuby televizi. Z pozdravem Glockl

  • Vážený pane, předně se musím důrazně ohradit proti Vašemu tvrzení, že Váš dotaz blokuji nebo cenzuruji. Uvedený dotaz jste zaslal jako anonym bez podpisu v sobotu 21.04. ve 23:05. Já jsem ho přesto hned v pondělí ráno 23.04.přeposlala kompetentním osobám na odboru životního prostředí. A Vy 25.04. v 0:37 zašlete velmi neobjektivní reakci. Se svým podnětem se samozřejmě můžete obrátit na kterýkoli sdělovací prostředek, je to Vaše legitimní právo.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 307. Dobrý večer,
  Bude letos o prázdninách opět probíhat akce Zelené město tzv. městská studentská brigáda?
  Děkuji za odpověď Patrik.

  • Dobrý den. Ano, město i v letošním roce bude organizovat letní brigády pro studenty. Podrobnější informace k Zelenému městu budou zveřejněny na webových stránkách města do konce dubna.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 308. Dobry den zajimalo by mne co máte v plánu z holuby v centru. Bydlim na Resslove a povĕsit prádlo na balkó je nemyslitelne. Už nelze nechat ani otevřenáokna do dvora protož létaji až do bytu.

  • Dobrý den. Město Nový Jičín vynakládá značné finanční prostředky na odchyt holubů. Každý odchyt musí být prováděn odbornou akreditovanou firmou v souladu se zákonem. Kromě odchytu nechalo město v minulých letech na náměstí instalovat stacionární plašič a zakoupilo několik párů sokolů, kteří holuby loví. Město také občanům nabízí k zapůjčení mobilní elektrickou plašičku ptáků. Přístroj se půjčuje zpravidla na jeden měsíc.
   Holubi jsou volně žijící živočichové a jako takoví nejsou vlastnictvím města. Proto si případnou ochranu a čištění objektů musí zajišťovat každý vlastník na své náklady. Majitelé budov by měli čistit parapety a fasády, případně instalovat přípravky proti nasedání holubů (trny, hroty, bodce, sítě, struny, lepkavé gely, vizuální prostředky,…) na římsy, parapety, ozdobné prvky fasád, apod. V městské památkové rezervaci je při opravě či rekonstrukci fasády domů tato povinnost dokonce ukládána stavebním úřadem.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 309. Dobrý den.
  Chtěl bych se zeptat,jak je to s opravy povrchu ulic města.
  Na ulici Budovatelů se vytvořilo pár výmolů a jeden už začíná být možná i nebezpečný a každým přejetím auta se situace jen zhoršuje.Nešla by provést aspoň provizorní oprava?
  Děkuji za odpověď

  • Dobrý den. Podle sdělení odboru majetku a investic město v letošním roce celoplošnou opravu v této lokalitě neplánuje. Investiční technik odboru, paní Michaela Mrklovská, upozorní technické služby města, aby poškozená místa na komunikaci opravily.
   Marie Machková, tisková mluvčí

 310. Vážený pane, vážená paní,
  chtěl bych se zeptat ohledně Vašeho letošního zapojení do projektu Mládež kraji, jelikož naše město není ještě součástí tohoto projektu, šlo by čerpat z Vámi přidělené dotace i na projekty v blízkém okolí Nového Jičína?

  Děkuji za odpověď,
  Zdeněk Řeháček

  • Dobrý den. Město Nový Jičín se do projektu Mládež v kraji zapojí v letošním roce. Bližší informace Vám poskytne Mgr. Monika Vindišová, pedagog Střediska volného času Fokus Nový Jičín,
   e-mail: vindisova@fokusnj.cz,telefon: 556710088, mobil: 603162548
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 311. Dobrý den.Mám dotaz,Mám info že ve větších městech funguje https://www.rekola.cz/ .Nemá město zájem provozovat pár těchto kol,kdy si muže občan na pár hodin kolo vypujčít,projet si třeba cyklostezku a poté předat k dalšímu pujčení.diky za info.Jiří

  • Dobrý den, město o takovém projektu uvažuje a na veletrhu cestovního ruchu v Brně GO – REGIONTOUR navázalo kontakt s firmou, která podobný systém provozuje. Předběžně plánované zahájení provozu městské půjčovny kol je v roce 2019. Další rozvoj bude záviset na míře využívání této služby.
   Mgr. Ondřej Syrovátka, místostarosta města

 312. Dobrý den,
  dlouhodobě sleduji, jak je dodržováno zpoplatnění vjezdu do MPR a na náměstí. Mohu konstatovat, že téměř ve většině případů se na náměstí jezdí zásadně bez zaplacení příslušného poplatku, nehledě na to, že se naše krásné náměstí stává průjezdnou ulicí, která slouží pro zkrácení cesty. A vzhledem k tomu, že to nikomu zřejmě nevadí, doporučuji veškeré vjezdové platební automaty demontovat. Ušetří se tím zcela určitě nemalé náklady.

  • Dobrý den. Rajónový strážník i směnoví strážníci plnění povinnosti placení za vjezd do MPR namátkově kontrolují v rámci svých každodenních pochůzek.
   S pozdravem
   Mgr. Jiří Klein, ředitel městské policie

 313. Dobrý den,
  v Janáčkových sadech je panel s kameny z jednotlivých období vývoje planety. Tyto jsou již po několikáté utrženy a různě poházeny po parku. Pokud jsem je našel, vrátil jsem je na své místo. V minulosti jsem upozornil příslušný odbor radnice, že je nezbytné tyto kameny upevnit na čep a ne je jen nalepit, avšak bezvýsledně. Nyní je z tohoto krásného panelu jen torzo a nikomu to zřejmě nevadí

  • Dobrý den. Zde je vyjádření Ing.Dalibora Kvity z Národního geoparku Podbeskydí, který zakázku pro město zajišťoval: “Umístění kamenů na trny jsem konstrukčně konzultoval. Vzhledem k velké síle vynakládané na utržení kamene od podkladu (nosnost použitého lepidla je 500 kg/cm2 plochy) by v případě jejich upevnění na čepy docházelo k vylomení celého čepu z betonové desky nebo rozlomení kamene. Nynější způsob uchycení způsobí v případě odlomení nejmenší doprovodné škody. Jiná metoda než soustavné doplňování a připevňování bohužel není. Teploty už nám brzo umožní opětovnou údržbu. Materiál na doplnění máme.”
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 314. Dobrý den,
  dlouhodobě jsou poškozené chodníky v MPR a ze strany střediska místních komunikací po mé žádosti o provedení oprav je to bez jakékoliv odezvy, jen s výmluvami. Zejména pro starší občany je to velmi nebezpečné, kdy po upadnutí následuje zranění a asistoval jsem i u odvozu starší paní do nemocnice.
  Výmluvy vedoucího střediska jsou na úkoly z OMRI, kde tyto opravy v plánech střediska místních komunikací TSM NJ nejsou zahrnuty.
  Děkuji za odpověď

  • Dobrý den. Podle vyjádření vedoucího střediska místních komunikací TSM Nový Jičín Petra Slotíka občas dochází k poškození chodníků v kostkové úpravě, a to například u svodu dešťové vody z objektů, kdy mohou být svody poškozené, a tak dochází k vyplavování kostek. Dlažba se také ničí při najíždění vozidel na okraje chodníků. Dochází k vysunutí kostek z chodníků (zejména nad prodejnou DM). Nejčastěji bývají poničená místa na ulicích 5.května, 28.říina, Štefánikova, Resslova, Sokolovská Žerotínova a Gen.Hlaďo.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

   ,

 315. Dobrý den, měl bych dotaz, nabízí město Nový Jičín k prodeji menší komerční prostory pro podnikání? Kancelář nebo sklad cca 20-50 m2, nehledám pronájem. Děkuji za bližší informace.

  • Dobrý den. Bytový odbor v současné době chystá jen prodej domu na ulici Karla Čapka 15, ale tyto prostory jsou poměrně rozlehlé, okolo 700 m2. Pokud budete mít zájem, můžete kontaktovat paní Evu Friedeckou, e-mail:efriedecka@novyjicin-town.cz, tel. 556 768 372. Informace o prodeji městských prostor bývají zveřejňovány na úřední desce, webu města a jeho Facebooku.
   S pozdravem
   Marie Machková, tisková mluvčí

 316. Dobrý den.
  Chci se zeptat, proč vlastně tady píšeme své dotazy, když na ně stejně nikdo neodpovídá. Konkrétně můj dotaz z 28.2.2018. Můj dotaz nebyl ani vulgární a ani urážlivý.
  Děkuji za odpověď, teda, pokud nějakou dostanu.
  Jarda

  • Dobrý den. Chodník u Vámi uvedené čerpací stanice patří soukromé společnosti Shell. Není však dohledatelné, kdo se o něj má starat. Díky Vašemu podnětu se touto záležitostí město bude zabývat, aby příští zimu byl chodník udržovaný a bezpečně schůdný.
   Marie Machková

 317. Dobrý den, dnes 28.3.2018 v 8 hodin začal na Masarykově náměstí velikonoční jarmark, na kterém se mimo jiné měly prodávat i výrobky z partnerských měst. Dnes v 11.15 jsme si chtěli koupit lahev červeného vína z Novellary.
  Už nebylo! Protože slovy prodejce jich měli pouze 6 kusů. Je to možné? Spíš totálně nedomyšlená akce.
  Příště lépe připravit.
  Miloslava Fojtíková

  • Dobrý den. Prodej produktů z partnerských měst je novinka, kterou návštěvnické centrum Nový Jičín poprvé zavedlo na loňských Vánočních trzích. Nyní, na Velikonočním jarmarku, ji tedy prezentuje podruhé. Dává to možnost “ochutnat” naše partnerská města i lidem, kteří se do nich normálně nedostanou. Se zařizováním prodeje měli pracovníci návštěvnického centra docela hodně práce a teď to vypadá, že za to, že přinesli něco nového, sklízejí jen kritiku. Navýšit množství produktů bude obtížné, protože je většinou vozí delegace (buď naše nebo ty ze zahraničí) při vzájemných návštěvách a kvůli omezenému prostoru v autech mohou přepravit jen jejich určité množství. Nicméně víno, kremnický čaj a balzamikové octy lze ještě koupit v návštěvnickém centru. Jakmile se do Nového Jičína opět dostane novellarský sýr parmigiano-reggiano, ráda tuto informaci zveřejním. Věřím, že tyto drobné komplikace Vás neodradí od zájmu o naše partnerská města a zkusíte si produkty znovu zakoupit.
   Přeji Vám pěkný den a pohodové Velikonoce Marie Machková

 318. Dobrý den,

  zajímalo by mne, proč již několik měsíců nedostáváme do schránek na ulici Dvořákova Novojičínský zpravodaj.
  Děkuji za odpověď, popř. za nápravu.
  MB

  • Dobrý den, děkuji za informaci. Nedoručení zpravodaje můžete nahlásit na telefonním čísle 545 240 237. Zároveň budu s distribuční společností Česká pošta osobně provádět kontrolu roznosu březnového čísla Novojičínského zpravodaje. Proto Vás prosím o zaslání Vaší adresy na můj e-mail: mmachkova@novyjicin-town.cz, abych ji mohla zařadit do seznamu kontrolovaných míst.
   S pozdravem
   Marie Machková

 319. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, jestli by nebylo možné nějak centrálně zařídit vratné hrníčky/kelímky na trzích jako to funguje např. v Brně a jiných městech (vratná záloha na hrníček, který se dá vrátit v kterémkoliv stánku). Zajímavá by mohla být i vlastní grafika, kdy by hrníčky mohly zároveň sloužit jako upomínkové předměty.
  Nápoje si zde kupuje poměrně dost lidí obzvláště na vánočních trzích. Snížil by se tím (dost často nevytříděný) odpad a mimo jiné by to byla další z věcí, kterou by se Nový Jičín mohl pyšnit 🙂

  • Dobrý den, děkujeme za příspěvek. Město Nový Jičín již vratné kelímky používá, a to na Pivobraní, které se koná každý rok v červnu. Je to však také díky dobré spolupráci se zástupci pivovarů, kteří na akci prodávají (čepují) svá piva. U dalších akcí, jako je Slavnost města nebo vánoční trhy, se město snaží dohodnout na spolupráci se zdejším sdružením podnikatelů. Město nemůže nést veškeré náklady na výrobu, potisk, distribuci a skladování vratných sklenic či keramiky.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 320. Dobrý den,

  chci se zeptat, proč nejsou v rámci zimní údržby odklízeny od sněhu také cyklostezky, konkrétně ta na Palackého ulici dne 8.2.2018 dopoledne. Chápu, že se tím nebude zabývat velký silniční pluh, ale proč sníh neodhrne např .multikára, která očistila vedlejší chodník? Tato cyklostezka je cyklisty vyžívána i v zimě.
  A ještě jedna prosba, aby se Městská policie zaměřila na chodce, kteří tuto stezku také rádi využívají, přestože mají na druhé straně široký chodník. Děkuji.

  S pozdravem
  Jaroslav

  • Dobrý den. Nejprve si dovolím upřesnit Vaše vyjádření. Na Palackého ulici není cyklostezka, ale cyklopruhy a cyklokoridory. A máte pravdu, že v obou případech tam chodci nesmějí. Podle vyjádření pana ředitele městské policie Jiřího Kleina strážníci ulici pravidelně projíždějí služebním vozidlem a i rajónový strážník je zde přítomen několikrát denně. Pokud strážníci nějaké pěší osoby v prostoru pro cyklisty zachytí, vždy to řeší. V letošním roce to už bylo třikrát. K části otázky, která se týká odklízení sněhu, budu tlumočit vyjádření ředitele technických služeb Václava Bukovského. Plán zimní údržby zahrnuje silnice a chodníky, nikoli cyklostezky proto, že zajištění funkčnosti a bezpečnosti na nich je prioritní. V této chvíli ještě nejsou uklizeny všechny chodníky, technické služby mají v údržbě přibližně 70 kilometrů chodníků a 130 kilometrů silnic. Personální i technické kapacity jsou omezeny. Pracovní čety jsou od 07.02.2018 téměř nepřetržitě v terénu. Děkujeme za pochopení.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 321. Dobrý den.
  Na ul.Sokolovská před restauraci Mama mia
  je už více než půl roku na pozemku ve vlastnictví města zaparkovaná motorová tříkolka.
  vzhledem k tomu že na úředni desce nikdy nebyl zveřejněn záměr města pronajmout tento pozemek k parkování. tento pozemek k parkováni ,předpokládám že majitel třlkolky neplati žádný nájem a parkuje zde načerno.
  Zajímalo by mne proč více než půl roku strážnici MP neřeší tento dopravní přestupek.
  a neopravněný zábor pozemku města.
  s pozdravem
  Pavel

  • Dobrý den, děkujeme za podnět. Vaše sdělení již prověřili strážnicí městské policie a případ předali k řešení pracovníkům obecního živnostenského úřadu.
   S pozdravem
   Marie Machková

 322. Marie Machková napsal:
  20.12.2017 (16:04)
  Dobrý den, podle informací pracovníků technických služeb mělo dojít k uvolnění tabule na zastávce v Loučce. Závada již byla odstraněna. Tímto Vám děkujeme za upozornění.
  S pozdravem
  Marie Machková

  NEZAKLÁDÁ SE NA PRAVDĚ. TABULE JE STÁLE 60 cm NAD ZEMÍ.
  Důvěřuj, ale prověřuj.

  • Dobrý den, Váš podnět byl prověřen a bylo potvrzeno, že cedule s jízdními řády na obou zastávkách MHD u Restaurace Koruna je v pořádku.
   S pozdravem Marie Machková

 323. Před časem jsem dostal tuto odpověď na můj dotaz:
  Umístění dopravního zrcadla do křižovatky ulic U Jičínky a Máchova bylo projednáno v komisi dopravy s tímto závěrem: komise dopravy nedoporučuje umístění zrcadla, neboť rozhledové poměry v křižovatce jsou dostatečné.
  ———————————-
  Protože neznám v Novém Jičíně horší výhled do křižovatky než je tam a to ze směru od kruhového objezdu u Žilinského mostu do ul. Máchova, kde v rozhledu brání roh panelového domu, chci se zeptat. Provedla komise nějaké měření? Je možné vidět nákres situace tohoto měření? Touto křižovatkou jen projíždím a přesto jsem tam viděl už dvě dopravní nehody. Děkuji za odpověď. Adamec.

  • Dobrý den. Členové dopravní komise situaci posoudili individuálně a při jednání komise se shodli na tom, že rozhledové poměry jsou v křižovatce dostatečné. Odbor majetku a investic toto stanovisko akceptoval a dále nezajišťoval projektovou dokumentaci s měřením rozhledu v křižovatce.
   Petr Zdráhal dipl.tech.,odbor majetku a investic

 324. Dobrý den, ohledně informačních tabulí pro odjezd,příjezd
  elektrobusů se jedná o umístění na zastávkách.
  Děkuji.

  • Dobrý den, podle informací pracovníků technických služeb mělo dojít k uvolnění tabule na zastávce v Loučce. Závada již byla odstraněna. Tímto Vám děkujeme za upozornění.
   S pozdravem
   Marie Machková

 325. Dobrý den, chtěla bych se zeptat na možnost vyřízení voličského průkazu – volba prezidenta 1/2018. Pokud zažádám osobně, bude mi průkaz doručen např. do lázní v ČR? Od 2.1.18 budu mimo NJ a dle mých informací se průkaz vydává nejdříve od 28.12.17 a to předpokládám nebudou úřední hodiny nebo ano? Děkuji za informaci.MJ

  • Dobrý den. O vydání voličského průkazu lze osobně požádat ode dne vyhlášení voleb. Ode dne 28.12.2017 budou voličské průkazy vydávány osobně v běžných úředních hodinách. U žadatelů, kteří o vydání voličského průkazu požádají do 27.12.2017 mohou být také zasílány na požadovanou adresu, kterou žadatel uvedl ve své žádosti. Osobní žádost je možné podat na Městském úřadě v Novém Jičíně, Divadelní 1, kancelář 211 – ohlašovna. Termín pro osobní podání žádostí končí 10.1.2018 v 16:00 hodin. Pokud se žadatel dostaví s osobní žádostí o vydání voličského průkazu ode dne 28.12.2017 bude mu vydán na počkání.
   V případě, že žadatel podá žádost písemně, musí být opatřena ověřeným podpisem žadatele. Tyto žádosti je možné podávat ode dne vyhlášení voleb. Lhůta pro jejich doručení na příslušný obecní úřad končí dne 5.1.2018.
   S pozdravem
   Mgr. Libuše Köhlerová, odbor správních činností

 326. Z úsměvem jsem si přečetl zprávu o placení poplatků za psi a lidi:
  Občan 552,-Kč město doplácí 250,-Kč/osoba, celkem 800,-Kč/rok/občan
  Pes 200-1000,-Kč, průměr cca 600,-Kč, dle uvedeného 1 pes náklady cca 2300,-Kč, město doplácí na každého psa cca 1.700,-Kč/rok/pes!!!!!!!!
  V evidenci je 23.755 osob a 185!!!!! psů. 1 pes na 128 osob. A pokud jdu na procházku potkám víc psů než lidí. Nejsou vám ty počty psů nějaké divné, kdo zajišťuje vymahatelnost poplatků a jak???? Dle mě špatně.

  • Vážený pane Bortle, předně se chci omluvit za překlep ve zprávě, skutečný počet registrovaných chovatelů psů je 1847. Kontrolu, zda jsou psi přihlášeni do evidence, konají strážníci městské policie při svých pochůzkách po městě. Když zjistí, že pes není přihlášen, pošlou záznam na odbor finanční, úsek pohledávek. Většinou přijdou lidé sami psa nahlásit, pokud ne, je jim zaslána výzva. Držitelům psů, které již evidujeme a mají nedoplatek po splatnosti, je vyměřen poplatek platebním výměrem. Pokud držitel nezaplatí místní poplatek ze psů ani po vystavení platebního výměru, který nabyl právní moci a stal se vykonatelným, začne finanční odbor vymáhat nedoplatek dle daňového řádu (většinou daňovou exekucí srážkami ze mzdy nebo přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb).
   Marie Machková, tisková mluvčí

 327. Dobrý den, mám dotaz k novým elektrobusům.
  Klady: jsou bezbariérové,šetří přírodu,finance.
  Zápory: ubylo míst – autobusy jsou mnohem kratší.
  Informační tabule o příjezdu,odjezdu jsou na mnoha
  místech umístěny cca 60 cm od země. Pro starší lidi
  zcela nevhodné.
  Děkuji za odpověď. Prejzková

  • Vážená paní Prejzková,
   prostor pro cestující je v elektrobusech opravdu trochu menší než v původních vozech MHD. Je to tím, že nové autobusy s sebou vozí baterii, ze které čerpají energii na svůj pohon. Ve voze je tak asi o pět sedadel méně než ve starších typech autobusů. Pokud jde o umístění tabulí, prosím o upřesnění, zda tomu tak je v autobusech nebo na zastávkách.
   Marie Machková, tisková mluvčí

 328. Dobrý den.mam dotaz,včera když jsem šel kolem kina,všiml jsem si že na jednom mistě nad balkony chybi kus omitky,vite o této zavadě,řeši se to?neni to tak dávno co byla budova opravena,tak je to i z některemi časti omitek v podloubi náměsti,myslim že na každou opravu by měla byt nějaka zaručni lhuta.Foltynek

  • Dobrý den, na dotaz týkající se fasády kina Vám odpoví zástupce městského kulturního střediska. K dalšímu se vyjádřila paní Miroslava Saksová z bytového odboru: „Protože ne všechny domy na náměstí v Novém Jičíně jsou v majetku města, navrhuji Vám, abyste si určil nějaký termín, kdy bychom si celé náměstí prošli společně a vyjádřili se ke stavu podloubí přímo na místě. Termín si můžeme dohodnout i telefonicky na čísle – 556768377.“
   Marie Machková, tisková mluvčí

 329. Dobrý den.
  Rád bych se zeptal, proč vánoční výzdoba na sloupech končí někde u přechodu pro chodce ke Kalači a ne až u křižovatky k Tonaku. Jsme také součástí města, tak proč si tuto výzdobu nemůžeme užít ze svých oken jako jiní občané? Byl by to takový problém výzdobu posunout víc k okraji města?
  Děkuji za odpověď.
  Jarda

  • Dobrý den. Vánoční osvětlení opravdu končí, jak píšete. Bylo to tak každý rok a zatím se další ozdoby nepořizovaly. Váš podnět jsem předala vedení technických služeb a návštěvnického centra. Pokud tyto organizace najdou ve svých rozpočtech finance a v příštích letech nakoupí více osvětlení, mohla by se výzdoba rozšířit dále po silničním tahu.
   S pozdravem
   Marie Machková, tisková mluvčí

 330. Dobrý den,
  Předpokládám, že je Vám to jistě známo, ale přesto bych chtěl poukázat na již delší dobu nefungující pouliční osvětlení na ulici Revoluční ( cca od Agelu, kolem vil až v podstatě po konec obce). Je to hlavní tah z N.J. na Valmez, nejen že podél chodníku není zábradlí či svodidla a dříve nebo později se tam něco stane, ale ráno, ani večer tam nejde vidět na krok….
  Nevím, jestli je to zcela ve vaší kompetenci, ale pokud ano, prosím o nápravu. Chodník je dost frekventovaný ( MŠ, dětský domov atd.)

  Děkuji,
  Biskup

  • Dobrý den. Na Revoluční ulici od křižovatky s ulicí Žilinskou, ve směru na Valašské Meziříčí, se mění veřejné osvětlené. Společnost ČEZ v pondělí 27.11.2017 odstranila staré sloupy a budou se instalovat lampy nové. Od středy 29.11.2017 by už mělo osvětlení fungovat. Pokud jde o úsek kolem Hückelových vil a budovy společnosti Agel, tam bude zřejmě na zařízení porucha a na jejím odstranění se i díky Vašemu podnětu pracuje.
   S pozdravem
   Marie Machková, tisková mluvčí

 331. Dobrý den,
  chtěl bych Vám poděkovat za uklizení střech zastavěných ploch, které se nachází za domem na ulici Nádražní 39.
  Vyřízení bylo rychlé a úklid proveden.
  S pozdravem Panáček David, předseda SVJ

  • Dobrý den. Děkujeme za milou reakci. Poděkování bude předáno odpovědným pracovníkům bytového odboru.

 332. Dobrý den
  Nedávno se po městě zavěšovaly vánoční ozdoby.Tak též tomu bylo i v Loučce,jen stále nechápu,proč pánové toto učinili tak nízko…cca 1.8 m nad zemí!!! Pro vandaly??Málo toho ničí? Tolik roků to bylo v dostatečné “výšce” proč druhým rokem níž a níž?? Vždyt to má své kouzlo nahoře a né,že si nato sáhnu….jakože na ulici Jičínská si na elektrickou výzdobu sáhnu! proč tomu tak je?
  Děkuji za odpověd Adámková

  • Dobrý den. Děkujeme za Váš podnět. Dnes byla k jeho řešení starostou města svolána schůzka s vedením technických služeb a návštěvnického centra. Ozdoby na sloupech veřejného osvětlení ve Vámi uvedené lokalitě jsou připevněny opravdu v menší výšce, protože na lampách jsou od roku 2014 umístěny i nové hlásiče městského rozhlasu. V příštích letech by se měla postupně obměňovat vánoční výzdoba v ulicích města. Pokud to finanční prostředky umožní, odpovědné organizace zakoupí taková osvětlení, která půjdou namontovat do výšky shodné s rozhlasem.

 333. Děkuji všem za to, že žádný z mých dotazů nebyl zveřejněn, natož zodpovězen. Myslím, že žádný nebyl nijak nevhodný, ani urážlivý. Nevadí, jen tak dále.

  Přeji Vám hodně úspěchů.

  Ing. Oskar Šíma

  • Vážený pane Šímo, Váš dotaz ohledně fungování fontány na Masarykově náměstí jste podle informací odboru majetku a investic řešil přímo na místě s Ing. Michalem Hubem. Navzájem jste si vyměnili informace a dokonce i telefonní čísla, abyste v řešení případných problémů s vodotrysky byli snáze dosažitelní, neboť Vy, jako bývalý dlouholetý ředitel technických služeb, disponujete řadou zkušeností s provozem vodního prvku na náměstí. Považovala jsem to za nadstandardní zodpovězení dotazu.
   S pozdravem Marie Machková, tisková mluvčí

 334. Hezký den. Navštívil jsem zvěrokruhovou zahradu a shledal jsem zajímavou věc. Vstup, pronlídka, atd. vše výborné. Jen po prohlídce chybí zahradě chodník na její opušťění. Návšťěvníci si ho již sami vyšlapali a dále propojení s vedlejším lesoparkem.
  Děkuji LadaH.

  • Dobrý den. Lesní zvěrokruh má být meditační zahradou, průchodem bránou máme zanechat své starosti vně tohoto prostoru a postupně procházkou po spirále, která nás vede ke středu, uklidňovat mysl a užívat si daný okamžik. Nepředpokládá se rychlý únik ihned “jakmile jsem to viděl/a”. Spirála nás vede tam, ale má nás vyvést i zpět k bráně, symbolizuje určitou reflexi – může nás dovést ke středu problému a může nás z problému (symbolicky) vyvést a rozplést ho. Vše vidíme z jiného úhlu než při cestě tam a průchodem bránou opět vstupujeme do “reálného” světa.
   To, jak budou v průběhu času lidé možnosti zvěrokruhové zahrady využívat, záleží pak už na nich samotných. Někdo bude meditovat, někdo si přijde jen chvíli posedět na jedno ze zastavení, někdo bude čerpat energii ze stromů, někdo bude poznávat rostliny…
   Autor projektu, právě kvůli zvolenému tématu, žádné zkratky ani další chodníčky nechtěl.
   Jsme toho názoru, že cestičku legalizovat není zatím nutné. To, že je v příměstském lese vyšlapaný chodníček, přeci ničemu nevadí.

   Kateřina Kuželová, odbor životního prostředí

 335. Dobrý den,
  obracím se na Vás jménem předsedy SVJ Nádražní 39. Lidé v domě si stěžují na výhled, který mají směrem na nádvoří p.č. 511/6. Na střeše zastavěné plochy je rozhozený odpad různého druhu. Tímto Vás žádám o vyčištění střechy. Děkuji.
  Panáček

  • Dobrý den. Děkujeme za podnět. Budeme se snažit zjednat nápravu v co nejkratším termínu.
   Ing. Jaromír Uhlár, odbor bytový

 336. Dobrý den, chtěla bych, spolu s mými sousedy, touto cestou poděkovat za realizaci nové lampy v naší uličce v Bludovicích u č.p. 81. Určitě se budeme cítit bezpečněji!
  A ještě chvála Tech.službám za úpravu zeleně v ostrůvku u nového přechodu pro chodce.
  Děkujeme…Šárka Černochová

  • Děkujeme za milou reakci. Poděkování bylo předáno příslušným pracovníkům.

 337. Dobrý den chtěla bych se zeptat kdy se podávají žádosti na dotace z programu Města Nový Jičín na podporu estetizace objektu,pokud je tento program stále aktuální.A pokud je, co k tomu potřebuji?Děkuji

  • Dobrý den. Lhůta pro podávání žádostí o dotaci na podporu estetizace objektů (dotace ex post) byla od 01.08.2017 do 30.09.2017.

 338. Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat zda je možné ve městě koupit zeminu popř. kompost za zvýhodněnou cenu, jako zajišťují tuto službu pro své občany jiná města. Například z recyklace zeminy ve městě a recyklace bioodpadu. Má město nějakou kompostárnu a nabízí tyto služby? Pokud ne, na koho se obrací město NJ když potřebuje zeminu na terénní úpravy?
  Děkuji za odpověď.

 339. Dobrý den, dlouhou dobu (několik let) je prostor u klepače před domem Bulharská 15 neudržován! Prostor je velmi zarostlý, zanesený, na některých místech jsou vyrvané dlažební kachle, nevypadá to vůbec hezky. Kdysi jsem si dal tu práci a dobrovolně místo pořádně zametl a uklidil. Klepač se ještě využívá. Před několika lety proběhla menší rekonstrukce sídliště, kdy se opravily všechny chodníky, jen tohoto prostoru se nikdo nedotkl. Technické služby tu sice provedou očistu komunikace, ale na toto místo se zcela “vykašlou”. Mělo by se s tím něco udělat, očistit, uklidit, odplevelit popř. opravit.
  Děkuji za odpověď, Doubrava

  • Dobrý den. Děkujeme za podnět. Technické služby nechaly prostor uklidit, plevel byl chemicky ošetřen, jakmile zaschne, pracovníci veřejně prospěšných prací ho vyplejí. Rekonstrukci dlážděné plochy kolem sušáku u domu č.15 na Bulharské ulici zadal odbor majetku a investic do plánu oprav na další rok. Pokud by zbyly finanční prostředky v tomto roce, provedla by se oprava ještě letos.

 340. Dobrý den, zajímá mě, kdo byl V.Polák, po němž je pojmenována ulice v Novém Jičíně. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, Vladimír Polák byl 1.ředitelem českého reálného Gymnázia v Novém Jičíně. Pojmenovat po této osobnosti ulici ve městě inicioval Klub rodáků a přátel Nového Jičína.

 341. Dobry den,
  chtěla bych vědět, zda už je staven přesný termín pro vypuštění nádrže Čerták? Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den.Podle poslední informace od provozovatele se začne vypouštět 20.09.2017. Vypouštění by mělo probíhat velmi pomalu, cca 3 měsíce, podle aktuální situace může být ještě upraveno.
   Ing.Eva Bártková, vedoucí odboru životního prostředí

 342. Dobrý den,
  děkuji za odpověď ohledně vpustě u nově postaveného přechodu pro chodce…
  Chtěla bych, ale, ještě jednou upozornit na neudržování ostrůvku u tohoto přechodu. Rostliny nasazené v ostrůvku jsou již přerostlé, zaplevelené, suché. Kamínky, kterými jsou rostliny obsypány, jsou okolo po chodníku. Jeden místní občan už byl nucený ostříhat velmi vysokou okrasnou trávu, jelikož přes ní nebylo vidět při výjezdu z boční silnice. Myslím, že údržba ostrůvku je velmi nutná a zároveň si nemyslím, že by nebylo komu tuto práci zadat!?

  • Dobrý den. O zeleň v ostrůvku v rámci běžné údržby pečují Technické služby Nového Jičína. Předmětný stav ostrůvku byl dnes, tj. 18.09.2017, zkontrolován, jeho stav je vyhovující a za současné situace nevyžaduje tato část bludovické zeleně zvláštní zásah. Rostliny nejsou ve špatném stavu ani nebrání viditelnosti a bezpečnosti. Nenašla jsem žádné suché rostliny, plevel se vyskytuje v dosud akceptovatelné míře.
   Pokud někdo z místních občanů má zájem o záhonek pečovat, může se obrátit na odbor životního prostředí, na správce zeleně. Vzhledem k charakteru záhonu, typu výsadby a volby rostlin vyžaduje péče odborný přístup. Záhon má působit “divoce”, ale samozřejmě nesmí být zaplevelen.
   Ing. Olga Kubálková, odbor životního prostředí

 343. Dobrý den.
  Mám otázku ohledně letošních Slavností města NJ. V sobotu 9. září večer, vystoupila na náměstí slovenská skupina
  Tublatanka místo předem avizovaného Vojty Dyka. Bohužel jsem nikde tuto informaci nezaregistrovala a o koncertu se dozvěděla pozdě. Velice mě mrzí, že jsem o vystoupení přišla. Zajímalo by mě, zda do budoucna plánujete tuto skupinu opět pozvat.
  Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den. Na Slavnosti města 9. září měl původně vystoupit Vojtěch Dyk, ale protože onemocněl, hlavní koncert narychlo zajistila skupina Tublatanka. Tuto informaci jsme dali ve známost ihned, jakmile byla potvrzena. Byli jsme limitovaní časem, v podstatě jsme na změnu programu měli řádově jen hodiny. Vystoupení Tublatanky mělo u veřejnosti obrovský úspěch, a tak jistě v Novém Jičíně neúčinkovala naposledy.

 344. V sobotu jsem navštívil Slavnosti města. Mrzí mě, že výhled z radnice byl jen do 17.00 a pak před hlavním vstupem stála pouze ochranka. Domnívám se, že pohled na večerní město by byl pěkným zážitkem a návštěvníkům by se mohl nabídnout nevšední pohled. Prodloužení otevírací doby si radnice jistě zaslouží pokud je na vyhlídku vyčleněn pouze jen jeden den v roce. Jinak mě mrzí, že je tento prostor po celý rok pro veřejnost uzavřen, je to velká škoda. Vezměte si příklad z Nové radnice v Ostravě, kdyby byla tato možnost i v našem městě, rád bych zaplatil i vstupné. Pohled na Nový Jičín může být pěkný v každém ročním období. Také by možná stálo za zvážení v den slavnosti otevřít pro veřejnost vrchní část věže kostela – možná nejvyššího vyhlídkového bodu v centru města.

  • Dobrý večer, vstup na radiční věž se každoročně uzavírá v 17 hodin, a to ryze z bezpečnostních důvodů. Pyrotechnici tam začínají instalovat večerní ohňostroj.

 345. Dobrý den stále jsem neobdržel odpověď
  Chápu ,že v tuto chvíli nejde zatím odklonit dopravu na Bludovice, ale situace je opravdu velmi neúnosná. Auta jak osobní tak nákladní absolutně nedodržují rychlost a v noci už vůbec ne .Police v minulosti kontrolovala část Bludovice ,ale to nepomáhá. Řidiči ani nerespektují přechod pro chodce před kapličkou, dokonce na nás někteří při přechodu troubí ať rychle z přechodu zmizíme. Je to nebezpečné místo kde zatím byl přejetý jen pes od souseda. Bude se s tím dělat něco až tam přejedou člověka? Myslím si ,že by aspoň hodně pomohlo nainstalovat před přechod v obou směrech zpomalovací retardéry. Samozřejmě by nebyly na škodu kamery v obou směrech. Prosím za všechny z Bludovic udělejte s tím něco. Předem děkuji za odpověď.

  • Dobrý den. Komunikace vedoucí přes místní část Bludovice je ve správě Správy a údržby silnic, nikoli města. Jakékoli dopravní opatření tedy musí realizovat oni. V Bludovicích je instalován radarový informativní měřič rychlosti a z výsledků, které jsme zaznamenali je zřejmé, že 88% vozidel jede buď v limitu do 50 km/hod. nebo mírně překračuje rychlost do 60 km/hod. Městská policie nevlastní přenosný radarový měřič. Víme, že zde namátkově měří rychlost Policie ČR Nový Jičín. Dopravní policisté při stanovení míst měření vycházejí ze statistik nehodovosti. Instalace retardéru na silnici I třídy je podle mých zkušeností nemyslitelná. Mohu do Bludovic vyslat hlídku, která bude v místní části vidět.
   Mgr. Jiří Klein, ředitel městské policie

   Dobrý den. K věci sděluji, že dle technických podmínek stanovených ministerstvem dopravy, odborem pozemních komunikací, nelze umísťovat zpomalovací prahy na dálnicích silnicích a místních komunikacích rychlostních a sběrných.
   Petr Zdráhal dipl.tech., odbor majetku, rozvoje a investic

 346. Proč jsou mimo provoz již několik týdnů v době “sezony” (prázdniny) lanové dráhy na Skalkách?

  • Dobrý den. Lanová dráha je z bezpečnostních důvodů mimo provoz. V místě dojezdu byla uvolněná stojna. Dne 14.08.2017 byla firmě STAVBAŘ zadaná oprava a 23.08.2017 byla provedená oprava, při které se zjistilo, že je prasklá betonová patka. Starý a poškozený beton se musel odstranit a místo se vylilo novým betonem. Vzhledem k velkému zatížení patek lanové dráhy musí beton vyzrát, aby měl dostačující pevnost. V příštím týdnu bude lanová dráha opět uvedena do provozu.
   S přáním pěkného dne
   Jana Horáková, odbor majetku, rozvoje a investic

 347. Dobrý den,
  chtěl bych se zeptat na rekonstrukci cesty za domy Máchova 50/52/54/56/58.
  Jsou zde rozkopané krajnice, uděláno cca 10m patníku a tím to skončilo a nikdo zde nepracuje už pár dnů.
  1. Kdy je termín dokončení?
  2. Co vše se zde bude dělat?
  Předem děkuji za informaci.
  Žižka

  • Dobrý den.Práce byly dočasně přerušeny z důvody nutného přesunu kapacit firmy na jinou stavbu. V příštím týdnu se bude pokračovat. Kolem komunikace budou doplněny obruby, následně (pravděpodobně v 37.týdnu) bude provedeno frézování a zaasfaltování komunikace. Konečný termín dle smlouvy je 18.9.2017.
   Za případné komplikace se omlouváme
   Ing. Michaela Mrklovská, odbor majetku, rozvoje a investic

 348. Dobrý den,
  vznikl nám v Bludovicích nový krásný přechod, nicméně se o něj nikdo nestará 🙁 Prudký déšť si dělá s kamínkama co chce a tak to vypadá…jak to vypadá…na zlomení nohy. A tak se ptám: bude někdo pečovat o tuto “novostavbu”
  Při předávání stavby jsem upozorňovala na hromadící se vodu při běžném dešti na konci ostrůvku u č.p..81 a zatím se s tím nic neprovedlo. Na druhé straně cesty (str. u potoka) se přidal kanál, což určitě pomohlo, ale na pravé straně, u č.p.81 byl také slíbený, ale nějak se opomnělo?! Hromadí se tam bláto a to ještě uvidíme, co s tím provedou mrazy…
  Děkuji za odpověď,
  Šárka Černochová

  • Dobrý den. Problematika je složitější. Dešťové vpustě by si mělo řešit Ředitelství silnic a dálnic. Nicméně se pokusíme v té věci něco provést a vpusť doplnit.
   Ing. Michaela Mrklovská, odbor majetku, rozvoje a investic

 349. Dobrý den,
  děkuji za odpověď, týkající se parkoviště u firmy MONTA. Nicméně jsem neměl na mysli tohle parkoviště, zde je to jasné.
  Mám na mysli parkoviště, když se jede z Loučky směrem ke kruhovému objezdu, tak po pravé straně před kruhovým objezdem je pekárna, kde se dá parkovat na vyštěrkované ploše. Zde je tato plocha dle katastru z části města a z části firmy MONTA. A zde se nachází i tato cedule.
  A na tohle parkoviště mě upozornila Městská policie, že zde mám parkovat.
  Předem děkuji za odpověď

  • Dobrý den. Děkujeme za podnět. Dnes na místo zašel pracovník odboru majetku, rozvoje a investic. Jakmile získám jeho vyjádření, napíšu Vám.
   S pozdravem Marie Machková

   Dobrý den, zde je vyjádření pracovníka odboru majetku, rozvoje a investic Ing. Tomáše Hrni: “Na uvedeném plotě se nachází označení soukromý pozemek. Vyzveme firmu Monta, aby uvedenou cedulku odstranila, protože je zavádějící a mohla by se vykládat tak, že se zákaz vztahuje i náš pozemek, na kterém je parkování dovoleno”.
   S pozdravem Marie Machková

 350. Dobrý den,

  měl bych dotaz ohledně vyhrazených parkovacích míst. Před pár lety jsem měl zájem o předplacení parkovacího místa na ulici Dlouhá. Tehdy mi bylo řečeno, že město už parkovací místa nevyhrazuje. Ale stále vidím na ulici vyhrazené stání na RZ vozidel, a netýká se to jen ulice Dlouhá. Samozřejmě nemám namysli stání pro ZTP, tam je to v pořádku. Jak to tedy je?
  Děkuji za odpověď.
  Steyr

  • Dobrý den. Vyhrazená parkoviště jsou zřizována za tržní nájemné pouze v prostoru městské památkové rezervace. Vybraným osobám ZTP lze vyhradit parkovací místo za symbolické nájemné na celém území města. Ve většině případů je dopravní značka IP12 – “vyhrazené parkoviště” osazena dodatkovou tabulkou s RZ vozidla a vodorovným dopravním značením bez symbolu zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku.
   Petr Zdráhal dipl.tech., odbor majetku, rozvoje a investic

 351. Dobrý den,
  Chtěl bych se informovat ohledně parkování u Ariel pekárny na palackého ulici u kruhového objezdu.
  Je zde stěrkové “parkoviště”, nyní jsem si všimnul značky na plotě firmy MONTA, které uvádí, že se jedná o soukromý pozemek, kde je parkování povoleno pouze se souhlasem majitele.
  V katastru jsem však zjistil, že “parkoviště” je z poloviny města a z druhé poloviny firmy MONTA.
  Kdysi jsem byl dokonce upozorněn městskou policií, že nesmím parkovat na cestě před domem, ale můžu využívat právě tohle parkoviště.

  Můžete mi prosím tedy objasnit, zda zde parkovat mohu či nikoli?
  V případě parkování v první polovině od cesty bych tedy využíval pouze městkou polovinu “parkoviště”

  Děkuji Žižka

  • Dobrý den. Pane Žižko, pokud máte na mysli přímo parkoviště u Monty s příjezdem z ulice Bohuslava Martinů, je celé v majetku firmy Monta (městu Nový Jičín patří jen části travnatých ploch a chodníky). U vjezdu na toto parkoviště je umístěna zákazová dopravní značka, která je doplněná dodatkovou tabulkou upřesňující pravidla parkování za touto dopravní značkou, kterou musíte respektovat. Pokud budete chtít toto parkoviště využít k parkování, doporučuji domluvit se na tom s majitelem parkoviště.

   Přeji pěkný den

   Mgr. Ilona Majorošová, Městská policie Nový Jičín

 352. Zaregistroval jsem označení několika bříz v ul. Za potokem, zřejmě ke skácení. Zkuste zvážit totéž u břízy za domem Na Lani 228, která je již několik roků předmětem stížnosti obyvatel domu. Při větru se “dobývá” přes okna do bytů a hrozí škoda na majetku občanů. To ani nezmiňuji, že nám bere několik zbylých slunečních paprsků díky špatné orientaci domu.

  Děkuji za pochopení a hlavně za likvidaci “náletové” břízy.

  • Dobrý den. Vašemu podnětu se bude v příštím týdnu po návratu z dovolené, věnovat Ing.Olga Kubálková z odboru životního prostředí.
   S pozdravem Ing.Eva Bártková, vedoucí odboru životního prostředí

  • Dobrý den. Stav břízy za domem Na Lani 228 byl několikrát řešen i v součinnosti s odborem majetku, rozvoje a investic, protože se stížnost týkala také neprůchodnosti chodníku. Bříza je zdravá a z hlediska odboru životního prostředí ani z hlediska vlastníka nemáme zájem ji kácet.
   Břízy Za Potokem nebyly označeny nikým z odboru životního prostředí ani technických služeb města, dle informací orgánu ochrany přírody nebylo v poslední době vydáno rozhodnutí o povolení kácení bříz v této lokalitě.

   Ing. Olga Kubálková, správce městské zeleně, odbor životního prostředí

 353. Dobrý den,
  na mostě do Žiliny (za kruhovým objezdem z Bezručovy ulice) na chodníku směr Bezručova je umístěno dočasné dopravní značení.
  Chtěl bych se zeptat, zda pozice značení je dána nesmyslným nařízením/zákonem nebo je to způsobeno pouze neuvažováním jedince?
  Dát takto velké značení přímo doprostřed chodníku je opravdu hloupé.
  Žižka

  • Dobrý den. Bylo to pouze “neuvažování” jedince, který značky rozmísťoval. Náprava už je zajištěna, značka bude posunuta na kraj chodníku.
   Děkujeme za upozornění a omlouváme se za vzniklé komplikace.
   Ing. Michaela Mrklovská, odbor majetku, rozvoje a investic

 354. Dobrý den

  Předem díky za vstřícné kroky města k mojim podnětům z minulosti. Chtěl bych znovu poprosit o údržbu zeleně na ulici Bohuslava Martinů číslo popisné 8 až 24 . Keře začínají růst do balkonů a chodníků.

  Díky a pěkný den.

  Pospíšil Jakub

  • Dobrý den. Píšete, že již v minulosti město zmíněnou zeleň ošetřovalo, tak předpokládám, že jde o pozemky města. Váš podnět jsem předala odboru životního prostředí. Jelikož úřednice, která má tuto problematiku na starosti, čerpá dovolenou, úkolem bude pověřena paní Kateřina Kuželová.

 355. Dobrý den-mám dotaz proč byly dnes to je 11.8.2017 odvezeny kontejnery na separaci odpadu,z místní části Žilina lokalita fojství pod kaštany.děkui

  • Dobrý den. Vámi uvedené kontejnery na tříděný odpad budou očištěny a vráceny na své původní místo. Nejvíce znečištěné nádoby umístěné na území města postupně procházejí očistou. Z kapacitních důvodů se to netýká všech nádob. Pracovníci technických služeb města (TSM) vybrali ty nejvíce ušpiněné, nejčastěji se jedná o kontejnery stojící pod stromy. Ty studenti v rámci brigádnického projektu “Zelené město” čistí. Z technických důvodů není možné provádět čištění na trvalém stanovišti, a proto se kontejnery svážejí k očistě do areálu TSM a pak jsou vráceny zpět.

 356. Dobrý den,

  žiji v Novém Jičíně již více jak rok a půl, ale trvalé bydliště mám jinde. Až nyní jsem se dozvěděl o povinnosti platit za komunální odpad i zde, nikoliv pouze v místě trvalého bydliště. Chtěl bych poprosit o radu, jak v této věci postupovat, na koho se obrátit a jaké sankce ze strany města za svou nevědomost mohu očekávat.
  Děkuji za odpověď a pomoc

  S pozdravem
  Josef

  • Dobrý den. Váš e-mail jsem předala finančnímu odboru. Úřednice, která má platby za komunální odpad na starosti, má dovolenou, ale ozve se Vám paní Zuzana Piteráková a poskytne Vám potřebné informace.

 357. Uzavření Jičínské ulice v Novém Jičíně
  V měsíci srpnu bude probíhat oprava silnice na ul. Jičínská. Z tohoto důvodu dojde k jejímu uzavření. Objízdná trasa bude vedena po ulicích Bohuslava Martinů a Císařská. Žádáme občany, aby po dobu opravy komunikace respektovali přechodné dopravní značení. Práce budou probíhat do 18. 8. 2017.

  Uzavřeno druhý den i pro chodce – práce NEPROBÍHAJÍ????????

  • Dobrý den. Zhotovitel stavby nerespektoval rozhodnutí odboru dopravy zdejšího městského úřadu a bez jeho vědomí omezil vjezd na komunikaci. V minulém týdnu byl dokončen nový povrch na Jičínské ulici. Ještě zbývá opravit krajnici podél vodního toku a parkovací pás. Práce by měly skončit do 25. srpna 2017.

 358. Dobrý den,
  chci upozornit na zhoršující se stav chodníků po výkopech a předláždění na ulici K Nemocnici, kde podle mne nebyla, co jsem viděl, dodržena technologie. Výsledek je dobře vidět např. u domu č.o. K Nemocnici 18, kde se chodník propadá. Předpokládám, že byla v rámci povolovacího řízení na prováděné práce vyžadována prodloužená záruční doba. K revitalizaci zeleně na zásypu se raději nebudu vyjadřovat.

  • Dobrý den. Výkopové práce na ul. K Nemocnici ještě neskončily. Povrchy jsme nepřevzali. Pokud se v daném místě kopalo, budeme požadovat uvedení do náležitého stavu. Záruka na prováděné práce je 5 let. V této době je uživatel komunikace povinen odstraňovat případné vady na komunikaci způsobené sedáním zásypu.
   Petr Zdráhal dipl.tech., odbor majetku, rozvoje a investic

 359. Dobrý den,nedavno na Tv Polaru ukazovali že Technické Služby maji nový uklidový vuz z tlakovou myčkou,ktera umi odstranit jak plevel,tak žvykačky,rad bych věděl proč tento vuz nenì použit na ploše náměsti,kde je dost znečištěna dlažba,plevel,a žvykačky???Jiři

  • Dobrý den. V rámci ukázky nového vozu na plošné čištění chodníků, který získaly Technické služby Nový Jičín, dodavatel techniky předváděl likvidaci plevele horkou vodou. Šlo o nádrž, která byla umístěna na nějakém přívěsu a byla doplněna topidlem. Přestože toto zařízení, nejedná se o stroj, umí horkou vodou a tlakem umýt i žvýkačky, jeho primárním posláním je hubení plevelů. Důvod, proč technické služby takový přístroj nepoužívají, je jednoduchý. Nemají ho ve vlastnictví. Jen jsme chtěli občanům ukázat, jaké jsou možnosti pro úklid města, protože se zabýváme koupí něčeho podobného. Plevel na náměstí byl ošetřen postřikem a ten ještě bude znovu aplikován.
   Ing. Václav Bukovský, ředitel Technických služeb města Nového Jičína

 360. ubject:
  Dobrý den.
  Dle zákona a příslušné vyhlášky je povinností strážníka nosit příslušné náležitosti stejnokroje.
  Ptám se proč strážníci MPNJ nenosí pokrývky hlavy.Ptám se proč nenosí odznaky městské policie kterými prokazují příslušnost k MP ,nášivky na černých tričkách ,rozhodně nejsou odznaky tak jak požaduje zákon.
  Mimochodem vrcholem společenského nevkusu stejnokroje stážníka MPNJ jsou krátké kalhoty – kraťasy.
  Taky se ptám proč strážníci při jízdě služebnímy vozidly nepoužívají bezpečnostní pásy.
  Na otázku ať mi neodpovídá ředitel MPNJ p.Klein který tuto nekázeň podporuje , ale pověřený pracovník radnice.
  S pozdravem
  Petr Sucháček

  • Dobrý den. Povinné náležitosti uniformy strážníka městské policie (MP) definuje § 14 vyhlášky MVČR č. 418/2008 Sb. Všechny povinné prvky uniformy strážníci Městské policie Nový Jičín (MPNJ) dodržují. Nošení pokrývky hlavy není uloženo ve vyhlášce ani v zákoně (tam je pouze stanoveno, co má na pokrývce hlavy být umístěno). Používání pokrývky hlavy je definováno ve schváleném interním aktu řízení MP Nový Jičín – Výstrojní řád 1/2016. Při mimořádných klimatických podmínkách má velitel směny, zástupce ředitele a ředitel možnost povolit pokrývku hlavy ve službě nepoužívat. Dále například při činnostech, kdy mu může upadnout a je to nepraktické (například, je-li větrno). Každý strážník MPNJ má vždy na uniformě odznak. Je buď vyšitý přímo na uniformě, nebo jej lze připnout sponou. Zákon nestanoví, zda má být znak vyšitý, plechový nebo jiný. V letních dnech, a například také při výjezdu cyklohlídek, se mohou užívat krátké kalhoty. Je to běžná a praktická součást výstroje strážníků nejen v ČR, ale i ve světě. Strážníci ani policisté podle zákona nemusí bezpečnostní pásy při řízení služebního vozidla používat.
   S pozdravem
   Jaroslav Dvořák, starosta Nového Jičína

 361. Dobrý den. Podél silnice Nový Jičín – Bludovice za plotem na pozemku firmy Tonak roste invazivní rostlina Křídlatka. (Přesný název neznám. Životní prostředí určitě bude vědět, o kterou rostlinu se jedná)
  Otázka zní: zajistíte likvidaci rostliny do té doby, než dozrají semena a rostlina se znovu vysemení?
  Děkuji za odpověď
  Ladik

  • Dobrý den.Křídlatku pravidelně každoročně likvidujeme na pozemcích města na evidovaných místech jejího výskytu. Křídlatku na pozemcích, které nejsou v majetku města, TSM Nového Jičína postřikem nelikvidují. To je povinností vlastníka daného pozemku. Odbor životního prostředí vlastníka pozemku na výskyt křídlatky upozorní a vyzve ho k nápravě.
   Ing. Olga Kubálková, odbor životního prostředí

 362. Dobrý den !
  Na můj dotaz ze 4.6. ohledně pořádání koncertu Legendy jste mi dali nic neříkající odpověď. Proto se ptám znovu. Vědělo město o podmínkách, které si pořadatel stanovil ohledně pití a jídla ? Souhlasí město s těmito podmínkami ? Která agentura koncert pořádala ?
  K odpovědi paní Ivany Tomanové. Pořadatelé nezajímalo, jestli s sebou nesu zbraň nebo bombu. Šli po jídle a pití. A podmínky pro vstup do areálu je třeba uvést dříve, třeba na plakátech a ne až na místě , kdy mám už koupené vstupenky. Vědět to, vstupenky bych si nekoupil .
  Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den. Váš podnět jsem konzultovala se zástupci Městského kulturního střediska, které je pronajímatelem areálu na Skalkách. Podmínky, za kterých jsou akce realizovány, jsou plně v kompetenci pořadatelů, v tomto případě Legend 8. U každé veřejné produkce probíhá určitý stupeň kontroly. U Legend 8 nedošlo narušení nebo omezení osobní svobody, proto městské kulturní středisko Váš podnět považuje za bezpředmětný.

 363. Dobrý den.
  Co potřebuji k odhlášení syna (21) z trvalého bydliště? Byt v mém osobním vlastnictví.
  V bytě již přes rok nebyl, nebydlí tu, na matrice nám řekli, že pokud rovnou nenahlásíme jeho nové bydliště, nemůžeme ho odhlásit, protože město již trvalý pobyt na adresu MěÚ nezapisuje. Jiné jeho bydliště neznám. Nemá práci a nechci být spojený s případnými exekucemi.
  Děkuji.

  • Dobrý den. Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu se podává na příslušné ohlašovně podle místa trvalého pobytu. Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby (nájemce), a to za předpokladu zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část, přičemž obě podmínky musí být splněny současně. Navrhovatel je povinen existenci výše uvedených důvodů prokázat. Pokud jste vlastníkem bytové jednotky, jak uvádíte, navrhovatelem budete Vy.
   První podmínka – zánik užívacího práva k bytové jednotce. Ve Vašem případě je to skutečnost, že Vám zanikla jako otci vyživovací povinnost podle občanského zákoníku (vyživovací povinnost rodičům k dětem trvá do doby, pokud děti nejsou schopny se sami živit. Skončení vyživovací povinnosti rodičů k dětem není závislé na dosažení určité věkové hranice, ale na tom, kdy se dítě stane způsobilé hradit své odůvodněné potřeby z vlastních příjmů, kterým mohou být i výnosy z vlastního majetku. Vyživovací povinnost k nezajištěnému dítěti je osobní povinností rodiče, která vyplývá ze zákona a nezaniká tím, že se rodič stane insolventním, tj. neschopným plnit své peněžní závazky) je možné doložit např. pracovní smlouvou, nebo prohlášením účastníka řízení (Vašeho syna).
   Druhá podmínka – neužívání objektu nebo vymezené části. To je možné prokázat např. listinou (jedná se především o listinu o předání bytové jednotky, listinu o soudním vystěhování apod.). Pokud neexistuje žádný doklad o tom, že dotyčná osoba již neužívá předmětný byt, je možné, aby navrhovatel navrhl vyslechnout 2 svědky, u kterých uvede jméno a příjmení, datum narození a bydliště, kteří by byli následně předvolání, poučeni a potvrdili by skutečnost, že Váš syn již v předmětném bytě nebydlí. Tady je také možnost, že by toto potvrdil Váš syn.
   Pokud budete mít další dotazy, neváhejte se na nás obrátit na tel. 556 768 210 nebo na e-mail: rkelnarova@novyjicin-town.cz a rádi Vám Vaše dotazy podrobněji zodpovíme.
   S pozdravem
   Bc. Renáta Kelnarová, vedoucí oddělení odboru správních činností

 364. Dobrý den, mám dotaz ohledně budoucí výstavby rodinných domů v blízkosti Nového Jičína. Proč město nemá žádné volné pozemky k prodeji? Asi před deseti lety se jednalo o další etapě prodeje pozemků v lokalitě Pod skalkami, ale stále se nic neděje. Domnívám se, že o výstavbu RD by byl zájem, lidé chtějí stavět a mít hezké bydlení. Většina okolních měst má volné stavební pozemky, staví se ve Frenštátě, Bílovci, Kopřivnici, ale v Novém Jičíně je to stále neřešitelný problém. Také RK nenabízí žádné pozemky, situace je zoufalá.

  • Dobrý den. Územním plánem Nový Jičín je navržena spousta ploch pro výstavu rodinných domů. Město Nový Jičín má pro toto využití pouze dvě lokality, a to pozemek v lokalitě Za Školou a dále pozemky v lokalitě Bocheta (navazující na lokalitu Pod Skalkou).
   Pro lokalitu Za Školou se v současné době připravuje projektová dokumentace pro umístění komunikací a inženýrských sítí. Realizační projektová dokumentace by měla být hotova do konce roku 2018, následně zastupitelstvo města rozhodne o způsobu prodeje pozemků k výstavbě rodinných domů, buď formou nabídkového řízení nebo prodejem jednotlivých stavebních parcel.
   S projektovou přípravou lokality Bocheta se uvažuje v příštím roce, kdy bude do rozpočtu předložen požadavek na finanční krytí pro zhotovení studie zástavby rodinných domů.
   Ostatní plochy vymezené v územním plánu pro výstavbu rodinných domů jsou ve vlastnictví soukromých osob je pouze na jejich rozhodnutím, zda mají zájem pozemky inženýrsky připravit a následně prodat či nikoliv.

   Ing. Kateřina Riedlová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

 365. Dobrý den mohu zaplatit poplatek za odpad elektronicky? Pokud ano prosim napiste mi kde a jak. Dekuji

  • Dobrý den,
   místní poplatek za svoz komunálních odpadů můžete zaplatit elektronicky na příjmový účet města Nový Jičín číslo 19-326801/0100, vedený u Komerční banky, a. s., pobočka Nový Jičín. Při platbě uvádějte variabilní symbol, který Vám byl přidělen. Pokud variabilní symbol neznáte, nově jej zjistíte na webové stránce https://www.novyjicin.cz/poplatky/ zadáním svého rodného čísla nebo kontaktujte telefonicky, e-mailem nebo osobně finanční odbor, paní Ivanu Langerovou, budova radnice Masarykovo nám. 1/1, dveře č. 107, tel.: 556 768 2015, e-mail: ilangerova@novyjicin-town.cz.

 366. Dobrý den,
  chtěl jsem se zeptat, kdo pořádal dne 3.6.2017 v areálu Na Skalkách akci Legendy. A zda město ví, že účastníci , kteří zaplatili vstupné 350 Kč, byli nuceni ukazovat obsah tašek a pokud měli s sebou třeba jen vodu , museli ji vylít.To považuji za nepřípustné. Myslím, že s takovým pořadatelem by město nemělo dále spolupracovat. Díky za odpověď.

  • Dobrý den. Areál na Skalkách je v majetku města, Legendy 8 však organizoval soukromý subjekt, který měl prostory pronajaté. Zde je vyjádření pořadatelky paní Ivany Tomanové:

   Akce Legendy 8 se řídí všeobecnými podmínkami a provozním řádem, které jsou uvedeny na všech vstupenkách. Kontrola u vstupu je běžná u všech koncertů, a bohužel v dnešní době nutná z důvodu bezpečnosti jak návštěvníků, tak účinkujících. Informace o zákazu vnášení všech alko i nealko nápojů byly vyvěšeny u pokladny a u vstupu do areálu.
   Ivana Tomanová

 367. Děkuji za dopověď, ale nezlobte se na mě, 4, popřípadě 6 sečí, to si snad děláte srandu, jak to má stačit???? Jen by mě zajímalo, jestli bydlíte v rodinném domě a jestli ano, tak jestli si tam do září budete sekat 4krát, popřípadě 6krát ???? To mi hlava nebere!!!!!!! A můžu vám říct, dnes jsem přišel po práci domů, před bytovkou Na Lani 226, je to posekané, ale takovým způsobem, že by to krávy lépe posekaly……. Nebylo by rozumné tuto četnost navýšit, alespoň 2 násobně??? Vím, určitě mi odepíšete, že o všem rozhodují finance, ale jestli chcete, aby město alepoň trochu hezky vypadalo, tak tohle je NUTNOST!!!!

  • Dobrý den, čtyři seče za rok je standard pro parkový trávník. Ještě v nedávno minulé době (kolem roku 2000) byly ve městské sídlištní zeleni prováděny pouze 2 (případně 3) seče, přitom stížností bylo méně. Nejsledovanější jsou první dvě seče, protože tráva roste na jaře nejrychleji a v celém městě samozřejmě najednou. Pozornost věnujeme dětským hřištím, kde jsou seče častější.
   Pokud jde o kvalitu sečí, ne vždy jsme s ní spokojeni a snažíme se nedostatky v práci řešit s technickými službami, proto děkujeme za upozornění. Příště se můžete i Vy sám obrátit přímo na TSM Nového Jičína, které sečení pro město zajišťují.
   Ing. Olga Kubálková, odbor životního prostředí

 368. Dobrý den
  Chtěla bych se zeptat na dopravní značku označující počátek měta na silnici z Bludovic do Nového Jičína….
  Od značky Bludovice,směr Nový Jičín je značka rychlost 70 a zákaz předjíždění…
  Ovšem značka pro označení města Nový Jičín, po pravé straně před městem nikde není, a řidiči se až téměř u Tonáku,ne-li dál řítí až sedmdesátkou i víc…Pro nás zahradkáře , co parkujeme auta u cesty, vystoupit či nastoupit nebo jen vyjet z příjezdové cesty od zahrádkářské osady je někdy až nebezpečné,z důvodů s jakou rychlosti auta projíždějí!
  Auta a hlavně kamiony tam jezdí rychle,opravdu tam smějí jet touto rychlostí a nebo tam značka chybí??
  Děkuji za odpověd Adámková

  • Dobrý den, pokud před Novým Jičínem dopravní značka označující počátek obce není, tak je to komunikační závada, na kterou upozorníme Správu a údržbu silnic, která je správcem komunikace.
   Bc. Libor Macíček, vedoucí odboru dopravy

 369. Dobrý den,
  chtěl jsem se zeptat, jak je to se sečením trávy, zajíma mě zejména četnost sečení, protože to je opravdu katastrofa a myslím si i ostuda města Nového Jičína nechat si narůst půl metrovou trávu…. Jak asi bude vypadat to sečení, opravdu děs, nezlob te se na mě, děti si nemají kde hrát, protože skoro nejsou ani vidět:-), klíšťaty se to jenom hemží….. a ono se to opakuje rok co rok. Jsem z Loučky, děkuji za odpověď…. a prosím vás, neříkejte mi, že stačí sečení jednou za měsíc……

  • Dobrý den. Sečení trávy na městských pozemcích, které nejsou v nájmu apod., zajišťují Technické služby města Nového Jičína, středisko zeleně. Požadavek města je 4 seče ve veřejné sídlištní zeleni a na místech, na něž se vztahuje obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o ochraně a udržování veřejné zeleně (termíny sečí – do 31.5., 30.6., 15.8., 30.9.). 6 sečí je požadováno v centru města, městských parcích a na zatravněných dětských hřištích. Ostatní městské plochy jsou sečeny 2-3 krát ročně, případně po dohodě či ve vybraných lokalitách až 4 krát.
   V Loučce byla letos první seč provedena jako první z celého města, dnes je termín ukončení první seče. Protože se seče provádí postupně (dělá se takzvané “kolečko”), je nyní Loučka opět první na řadě s druhou sečí (dle posledních informací již byla druhá seč zahájena).

   S pozdravem
   Ing. Olga Kubálková, odbor životního prostředí

 370. Dobrý den, prosím o sdělení kdy poteče voda v kašně ve Smetanových sadech.
  Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den. Od pátku 1. 6. 2017 již voda z kašny teče. Důvodem pozdního spuštění vodotrysku byl technický problém. Přestalo fungovat vodní čerpadlo a nebylo možné zajistit opravu nebo výměnu tohoto čerpadla. Tento typ čerpadla není sériově vyráběn, takže se běžně nedá koupit.
   Po jistých komplikacích se nám podařilo čerpadlo opravit a rozjet. Přes zimní období provedeme předělání systému tohoto čerpadla na jiný, který již bude dostupný.
   S pozdravem
   Slotík Petr, vedoucí střediska místních komunikací, Technické služby města Nového Jičína

 371. Dobrý den, zajímalo by mě proč se nikdo nestará o sečení trávy v Loučce. Už loni s tím byl problém a teď mám zase trávu nad kolena. Pořád si někdo stěžuje na nás pejskaře, že to po nich nezbíráme, ale přitom je tráva vyšší než samotní psi. Já mám malého 10kg psa a ten mi do té trávy vůbec nechce chodit a to nemluvím o přemnožených klišťatech.

  • Dobrý den. Sečení trávy na městských pozemcích, které nejsou v nájmu apod., zajišťují Technické služby města Nového Jičína, středisko zeleně. Požadavek města je 4 seče ve veřejné sídlištní zeleni a na místech, na něž se vztahuje obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o ochraně a udržování veřejné zeleně (termíny sečí – do 31.5., 30.6., 15.8., 30.9.). 6 sečí je požadováno v centru města, městských parcích a na zatravněných dětských hřištích. Ostatní městské plochy jsou sečeny 2-3 krát ročně, případně po dohodě či ve vybraných lokalitách až 4 krát.
   V Loučce byla letos první seč provedena jako první z celého města, dnes je termín ukončení první seče. Protože se seče provádí postupně (dělá se takzvané „kolečko“), je nyní Loučka opět první na řadě s druhou sečí (dle posledních informací již byla druhá seč zahájena).

   S pozdravem
   Ing. Olga Kubálková, odbor životního prostředí

 372. Dobrý den, co se týče zničených laviček, tak ty se nacházejí naproti domu Bulharská 9. Na škodu by ale nebylo, kdyby se rovnou zkontrolovaly všechny lavičky na Bulharské ulici.

  • Dobrý den, odbor majetku, rozvoje a investic provedl v dané záležitosti místní šetření a požadavek na opravu laviček zařadil do evidence plánu oprav. Jednotlivé požadavky jsou postupně realizovány prostřednictvím technických služeb města.
   Jana Horáková, odbor majetku, rozvoje a investic

 373. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s provozem “hospůdky” na Skalkách u  Amfiteátru? Bude tam někdy otevřeno? Za posledních 14 dní jsme tam byli třikrát a pokaždé zavřeno. Dokonce i ted v sobotu, kdy už bylo docela příjemné jarní počasí a akce pro děti a dle mého odhadu možná i tisíc lidí! Děkuji za odpověď Olivová

  • Dobrý den, nájemce bufetu letos požádal o prodloužení nájemní smlouvy a Rada města mu vyhověla. Nájemce však nakonec odmítl zařízení provozovat a nájemní smlouvu ukončil. Městské kulturní středisko Nový Jičín aktuálně hledá zájemce, který by zajistil optimální využití těchto prostor.

 374. Dobrý den, je nějakým způsobem (vyhláškou apod.) omezen na území Nového Jičína omezen hluk o nedělích a státních svátcích? Konkrétně se mi jedná o sekání trávy. Děkuji za odpověď

  • Dobrý den, ačkoliv byla v minulosti problematika hluku opakovaně diskutována a byly zvažovány výhody a nevýhody regulace v této oblasti, právní předpis zatím městem vydán nebyl.
   Pěkný den přeje
   Ing.Eva Bártková, vedoucí odboru životního prostředí

 375. Dobrý den, po stavebních prací na ulici Bulharská (resp. 9,11,13) zůstaly na některých místech hromady sutě – blíže k ulici Křížkovského nám., mezi kterými jsou i ostré předměty, o které by se mohly pořezat děti hrající si poblíž na hřišti. Dále jsou u těchto domů neupravené trávníky, všude plno bláta, kamenů, (odpadků) atd., bylo by dobré to kolem domů trochu poupravit – vysadit novou trávu, či jinou zeleň. Po stavebních prací zůstala v příšerném stavu i příjezdová cesta vedoucí k Bulharské 13. Na některých místech jsou vyjeté hluboké díry, asfalt je popraskaný, někde vyčnívá, či dokonce chybí, a na cestě se drží plno vody, což je při dešti problém tam vůbec projít. Dále jsou na ulici Bulharská doslova zdemolované lavičky a to hezky už pár let a “město” s tím nic nedělá. Celkově mi přijde, že se na vzhled a úpravu tohoto sídliště jaksi “zapomíná”, nehledě nedávného zateplení bytových domů…jinak se tu nic neděje.
  Děkuji Vám za odpověď, Doubrava

  • Dobrý den, hromada suti byla odvezena na začátku tohoto týdne a současně byly provedeny terénní úpravy s výsadbou trávy. Oprava příjezdové cesty byla předána technickým službám. Pokud jde o zdemolované lavičky, prosíme o upřesnění místa, kde se nacházejí, abychom mohli zařídit jejich opravu.
   S pozdravem
   Michal Hub, odbor majetku, rozvoje a investic

 376. Dobrý den. Kolega ladik tady měl nedávno dotaz ohledně cyklostezky Koleje. Já bych měl dotaz, či spíže stížnost, ohledně jiné cyklostezky. A to té, co spojuje Nový Jičín a Libhošť. Teď budu psát jen o té části, která spojuje ulici Slezskou po křížení se silnicí č.482. Ten další úsek (do Libhoště) se totiž cyklostezkou vůbec nedá nazvat, protože ten povrch je tam v katastrofálním stavu, a dá se snad pomalu projet jen na speciálním snowbiku. Ale zpátky k té části, která vede napříč polem, a kde soudruzi zemědělci (navzdory deštivému počasí) již intenzivně pracují. Na úseku jsem napočítal cca 3 přejezdy, kde zemědělské stroje přejíždějí cyklostezku napříč. Jeden z těch přejezdů (cca 150m od silnice č. 482) vypadá v těchto dnech tak, že je na něm 5-10cm vrstva bláta porůznu rozježděná cyklisty. Zejména ve směru do NJ je tato část nesmírně nebezpečná, protože je to svažující se úsek. Nevím, ale snad u nás platí zákony o tom, že ten kdo znečistí veřejnou komunikaci, ji musí taky neprodleně očistit !! Dále by byla vhodná domluva se zemědělci na jedinečných přejezdech, a tyto úseky označit na cyklostezce z obou stran informačními značkami o nebezpečném místě. Tím ale nesnímám z nich (zemědělců) povinnost, tyto místa alespoň zhruba očistit (lopatou).

  • Dobrý den, Váš podnět projedná se zemědělci odbor majetku, rozvoje a investic. S dojednaným řešením Vás seznámíme.

   Dobrý den, Ing. Michaela Mrklovská z odboru majetku, rozvoje a investic oslovila zástupce zemědělských družstev AGPK Sedlnice a VFÚ Šenov u Nového Jičína, kteří mají obhospodařování přilehlých polností na starosti. Oba subjekty přislíbily, že se budou snažit podobným situacím vyhnout a poučí pracovníky o nutnosti udržování cyklostezky v čistotě.

 377. Dobrý den, je to již zhruba tři týdny co jsem uhradil platbu za odpady 2017 na pokladně Měú .Dnes jsem zjistil, že nám byla vyvezena pouze polovina popelnice.Znamená to že jsem zaplatil málo?Nebo nám budete polovinu vracet?děkuji za reakci bečák

  • Dobrý den, bohužel jste nenapsal, na jaké adrese se popelnice nachází. Obecně lze ale říci, že je obsluze popelářského vozu z bezpečnostních důvodů zakázáno přehrabovat odpad v nádobách, takže pokud do ní vložíte odpad, který se vzpříčí o stěny nádoby (nejčastěji větve, které do směsného komunálního odpadu stejně nepatří), obsah při výsypu popelnice “vzhůru nohama” nevypadne. Je tedy třeba obsah nádoby zkontrolovat a uvolnit, aby při příštím výsypu vypadl celý.
   Děkuji.
   Ivan Junášek, Technické služby města Nového Jičína,

 378. Dobrý den. Nový Jičín 12.4.2017
  Mám dotaz na cyklostezku, kde byl vybudován pěší přístup na rybník – (bývalé městské koupaliště).
  Na pozemku rybníku se staví kovová konstrukce, pravděpodobně nové posezení a občerstvení,
  u kterého bylo přerušeno oplocení a postavena branka včetně přístupové dřevěné lávky ze strany cyklostezky.
  Kdo tuto drobnou stavbu v četně lávky povolil a jakým způsobem to budete řešit.
  Cyklostezka není pro pěší, kteří si budou vybudovaným přístupem krátit cestu.
  Děkuji za odpověď
  Ladik

  • Dobrý den, žádná opatření ve věci uvedené v dotazu stavební úřad nevydával. Během příštího týdne situaci na místě prověříme a v případě porušení stavebního zákona budou ze strany stavebního úřadu zahájeny příslušné správní úkony.
   S pozdravem Ing. Kateřina Riedlová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

 379. Dobry den. Denne vidim na skolnim hristi ZS Komenskeho 68 a 66, ze na plose, ktera ma slouzit detem pro vyuku telecviku popr.micovych her ap., ze tam obyvatele sidliste Riegrova ulice a prilehleho okoli venci psy. Neda se s tim neco udelat? Na hristi u  ZS Jubilejni nebo Dlouhe si to nikdo nedovoli! V cem je problem? Je to hnus. Deti zakladnich skol sportuji mezi vykaly od psu a evidentne to nikomu nevadi.

  • Dobrý den,
   problematiku venčení psů řešíme často a na různých místech Nového Jičína. Samozřejmě je volný pohyb psů na ploše hřiště a oploceném okolí zakázán. Informaci předám rajónovému strážníkovi, který se této lokalitě bude více věnovat. Přivítáme i případné oznámení občanů, že tam k takovému venčení právě dochází. Na nástěnky domů na ul. Riegrové a Nábřežní dodáme informaci o tom, že je zde zákaz venčení psů.
   S pozdravem
   Mgr. Jiří Klein, ředitel městské policie

   Dobrý den,
   bohužel máte v mnohem pravdu a věřte, že ředitelé obou zmiňovaných škol na ulici Komenského vedou dlouhodobě “boj” s neukázněnými majiteli psů. V minulosti se celý areál oválného hřiště několikrát oplocoval, abychom zamezili vstupu jak pejskařům, tak mládeži, která svým chováním ve večerních hodinách ničila zejména pískoviště. Bohužel po velmi krátké době obyvatelé z přilehlých ulic rozplétali pletivo z důvodů krácení své cesty směrem do centra města. Dokonce jsem měli žádost obyvatele sousední ulice o vybudování schůdku od sídliště ke hřišti, protože když si krátí cestu přes sportovní hřiště, břeh je kluzký.
   Do budoucna doufáme, že se podaří získat městu finanční dotace na revitalizaci sportovních ploch a vybudování oplocení, které by odolalo poškozování.
   Ing. Oldřiška Navrátilová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

 380. Dobry den. Prosim o sdeleni, zda planujete upravu, zatepleni domu na ulici Revolucni 36. Pokud ano, v jakem rozsahu a kdy? Dekuji za odpoved.

  • Dobrý den. Město Nový Jičín plánuje v roce 2017 nejen zateplení, ale také opravu balkónů bytového domu na ul. Revoluční 36. Tato investice ale pravděpodobně proběhne jen v tom případě, pokud město na tuto akci získá dotaci. V současné době se připravuje podání žádosti o dotaci a podle toho, kdy se dozvíme výsledek dotačního řízení, začne oprava tohoto bytového domu.
   Ing. Hana Vaňková, vedoucí bytového odboru

 381. Dobrý den, zajímalo by mne, jestli svoz popelnic do domácnosti, na které teď město vypsalo anketu, bude nějak zvlášť zpoplatněn nebo to bude v rámci současného poplatku za odpady. Myslím si, že je to podstatná otázka při rozhodování a nikde jsem nenašla tuto informaci. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Ano, služba bude v případě zájmu občanů bezplatná. Jedná se o předběžný zájem, kdy následně po vyhodnocení ankety budeme vědět více.

 382. Dobry den,kdy se budou rozmistnovat kontejnery na ostrihane kere,zahradkari jsou v plnem nasazeni po zime,ale kontejnery nikde.Bylo by mozne je uz davat drive?dekuji Jarous

  • Dobrý den, tato informace byla již zveřejněna na webových stránkách města Nového Jičína v sekci aktuality a odpadové hospodářství. První svoz hnědých kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad bude zahájen dne 10. 4. 2017. Před tímto termínem dojde s předstihem k přistavení nádob na určené lokality.

 383. Dobrý den,
  chci uhradit jednorázovým příkazem k úhradě poplatek za pejska na tento rok,
  ale nemohu nikde najít údaje k platbě.
  Můžete mi je zaslat ? Děkuji.
  S pozdravem
  Miluše Petkovová,DiS.
  Svatopluka Čecha 40
  74101 Nový Jičín

  • Tazatelce byly údaje k platbě zaslány neprodleně emailem.
   Obecně platí, že termín pro zaplacení je 31. 3. 2017 (roční sazba i 1. splátka pololetní sazby). Poplatek lze uhradit hotově nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Nový Jičín, poštovní poukázkou typu A, anebo bankovním převodem na č. účtu 19-326801/0100. Variabilní symbol i částka k zaplacení je stejná jako v roce 2016. V případě nejasností kontaktujte finanční odbor, úsek pohledávek, tel. 556 768 383.

 384. Dobrý den,
  mám dotaz, jakým způsobem se řeší otázka divokých holubů na náměstí a v MPR v době, kdy vypukla ptačí chřipka a jsem přesvědčen, že se to týká i našeho města, tedy Nového Jičína. Řadu let poslouchám, že jsou příjimáná různá opatření, ale nějak se ti holubi množí a dokladem jsou hejna holubů na náměstí a nesčetné stopy jejich výkalů jak na zemi, tak i na fasádách domů. Existují v jiných městech např. odchyty a následná likvidace tohoto ptactva, které není zcela jistě okrasou našeho náměstí a MPR. Někde to jde a u nás zřejmě to nejde a nebo snad nechceme?

  • Město Nový Jičín se problémem holubů zabývá intenzivně a dlouhodobě:
   Město Nový Jičín dlouhodobě vynakládá značné finanční prostředky na odchyt holubů, přičemž poslední odchyt byl proveden v r. 2016. Každý odchyt musí být prováděn odbornou, akreditovanou firmou v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 S. na ochranu zvířat proti týrání (v platném znění). V minulých letech nechalo město na náměstí instalovat stacionární plašič, vlastní mobilní plašičku, kterou půjčuje a v minulosti zakoupilo několik párů sokolů (sokol loví nejen pro potravu ale i pro zábavu).
   Město Nový Jičín rovněž zadává namátková vyšetření holubů odchycených ve městě Státnímu veterinárnímu ústavu Olomouc, přičemž v posledních letech nebylo u těchto holubů zjištěno závažné onemocnění.
   Odstranění případných hnízd a vyčištění znečistěných částí budovy, parapetů a fasád způsobených holuby je plně v kompetenci a na náklady vlastníka objektu, stejně tak i případná instalace přípravků proti nasedání holubů (hroty, sítě, struny, gely…) na římsy, parapety, ozdobné prvky fasády apod.

 385. Dobrý den. Chci se zeptat, zda je možno na ulici Nerudova před domy č. 1,3,a 9 zajistit parkování jen osobám zde bydlícím, např. rezidentními kartami. Parkoviště je přes týden neustále plné a když někdo přijede z práce nebo nákupu, nemá kde zaparkovat. Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den,
   zajistit parkování před domy Nerudova 1,3 a 9 jen pro osoby zde bydlící nelze. Současné uspořádání parkoviště nevyhovuje požadavkům normy pro prostorové uspořádání parkovacích stání. Umístit dopravní značení lze až po vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu a vydání stanovení odborem dopravy MěÚ v Novém Jičíně. V případě legalizace parkoviště dopravní značkou by došlo vzhledem k nutnosti dodržení rozměrových norem k výraznému úbytku parkovacích míst.

 386. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč není ráno kolem cca 6:30 nějak ošetřena komunikace na ulici Hřbitovní, kolem základní školy a také ul. Štefánikově? Dostat se dneska do práce bylo hodně nebezpečné hned po příjezdu do NJ, jelikož projíždím více obcemi určitě šla tato sněhová nadílka zvládnout lépe. Sněžení bylo hlášeno. Nejednalo se o překvapení. Je tedy nějáký důvod pro neodklizení sněhu v tomto úseku? Děkuji za odpověď.

  • Omlouváme se všem občanům, v uvedených dnech byla údržba v celém městě na horší úrovni. Údržba je rozdělena podle rozpisů do jednotlivých rajónů. Tyto rozpisy jsou součástí pokynů pro řidiče Technických služeb města Nového Jičína. Doufáme, že se v dnešních dnech, kdy pominula kalamita, se již úklid města dostal do normálu. Ještě jednou se omlouváme. S pozdravem Ing. Tomáš Hrňa

 387. Dobrý den, asi před 3 lety jsem navrhnul umístění zrcadla na křiživatce ulic Máchova a U Jičínky, protože ze směru od kruhového objezdu u tzv. Žilinského mostu není do Máchovky vidět. Bylo mi odpovězeno, že se návrh bude řešit. Zatím nic.

  • Dobrý den.
   Umístění dopravního zrcadla do křižovatky ulic U Jičínky a Máchova bylo projednáno v komisi dopravy s tímto závěrem: komise dopravy nedoporučuje umístění zrcadla, neboť rozhledové poměry v křižovatce jsou dostatečné.
   Na základě výše uvedeného město zrcadlo umísťovat nebude.

 388. Dobrý den,
  chtěl bych zaplatit poplatky za komunální odpad převodem na účet města. Jaké údaje mám zadat za variabilní symbol atd. Děkuji za odpověď