Pomoc podnikatelům přišla město na více než sedm milionů korun

Novojičínská radnice v souvislosti epidemií koronaviru podpořila podnikatele více než sedmi miliony korun. Osobám samostatně výdělečně činným, obchodním korporacím i spolkům, které měly z nařízení vlády vloni a letos uzavřenou provozovnu nebo omezenou činnost, poskytla finanční dary, slevy na nájemném nebo jim prominula sankce za pozdní uhrazení nájmu. Dalších 500 tisíc korun ušetřili nájemci nebytových prostor a pozemků, protože město upustilo od valorizace poplatků o míru inflace.

„S podporou podnikatelů jsme začali vloni na jaře a s výjimkou letního období jsme v ní pokračovali téměř až do současnosti. Některá pomoc byla plošná, jako například sleva na nájemném nebo prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství pro restaurační předzahrádky. Podnikatelům, kteří měli sídlo a provozovnou na území města, ale ne v městských prostorách, jsme zase nabídli finanční dar. V některých případech jsme reagovali na individuální žádosti. Typickým příkladem jsou spolky, jejichž činnost byla omezena,“ řekl místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

Úředníci nyní vytvořili souhrn všech podpůrných kroků, který předložili radním a seznámí se s ním i zastupitelé města. „Abychom zmírnili dopady epidemie a restrikcí, přistoupili jsme i na odpuštění zákonného úroku z prodlení a smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného a záloh za služby v nebytových prostorách za rok 2020. V součtu jsme prominuli téměř 200 tisíc korun,“ řekl starosta města Stanislav Kopecký.

Nový Jičín u nebytových prostor a pozemků sloužícím k vyhrazenému parkovacímu stání nepřistoupil k valorizaci nájemného o míru inflace, která podle Českého statistického úřadu činila za loňský rok 3,2 procenta. „Pokud by byla valorizace realizována, došlo by k navýšení příjmů do městského rozpočtu zhruba o půl milionu korun. Další propad příjmů nám způsobilo prominutí místního poplatku za restaurační předzahrádky na veřejných pozemcích. Jen za letošní rok to bude 170 tisíc korun,“ doplnil Dobrozemský.

28.05.2021