Parkoviště má zpoždění, firma nepřevzala staveniště

Výstavba parkoviště na novojičínském sídlišti Dlouhá se zpozdí. Firma, která měla za domy číslo 8 až 14 v Dlouhé ulici vybudovat 71 nových parkovacích míst, ve smluvně daném termínu nepřevzala staveniště. Rada města proto rozhodla, že radnice od smlouvy odstoupí a po firmě bude vymáhat pokutu. Město teď musí vyhlásit nové zadávací řízení a realizace stavby se tak o několik měsíců posune. Podle původního záměru mělo být nové parkoviště hotové do konce července.

„Smlouva se zhotovitelem byla uzavřena v lednu a nejpozději do 20. dubna měl převzít staveniště. Neučinil tak ani po opětovné výzvě. Tím porušil smlouvu a způsobil výrazné posunutí termínu realizace stavby. Za porušení povinnosti a způsobené komplikace městu budeme po něm uplatňovat nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši deset tisíc korun,“ řekl místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

Předpokládaná cena u nově vypsané zakázky bude pět milionů korun. Stavební firma bude mít na její dokončení tři měsíce od převzetí staveniště. Parkoviště bude z drenážní dlažby, aby dešťová voda mohla vsáknout do půdy. Součástí stavby bude i sorpční filtr, který bude zachytávat ropné látky. Kromě 71 nových parkovacích míst přibude na sídlišti i 18 stromů a čtyři další budou přesazeny.

Nový Jičín se jako řada jiných měst dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst. Proto radnice už vloni nechala zpracovat koncepci statické dopravy, která mapuje lokality ve městě a navrhuje, jak navýšit kapacitu parkovišť. „Parkoviště na sídlišti Dlouhá je prvním krokem, který v souladu s koncepcí přispívá ke zlepšení situace v této oblasti. Věřím, že se nám ho podaří ještě letos zrealizovat,“ dodal starosta města Stanislav Kopecký.

25.05.2021