Nový Jičín ocenil strážníky

Město Nový Jičín každoročně oceňuje nejlepší strážníky. Čestné uznání a drobný dárek převzali z rukou starosty Stanislava Kopeckého a ředitele zdejší městské police Daniela Rýdla strážník Tomáš Žák, velitel směny Konstantin Mazare a také Patrik Kučerík, který působí v řadách novojičínských strážníků už deset let.

„Chtěl bych všem poděkovat za kvalitní a náročnou práci. Velmi si vážím toho, že službu, která v sobě zahrnuje nejen zajišťování pořádku v ulicích, prevenci kriminality, odchyt psů, pomoc při živelných katastrofách, dopravní problematiku, ale i spisovou službu a řadu administrativních úkonů, vykonáváte právě pro naše město,“ pronesl k oceňovaným policistům starosta Stanislav Kopecký. Ředitel Daniel Rýdel vyzdvihl semknutost kolektivu v době poznamenané pandemickou situací.

26.05.2021