Nový Jičín má městského architekta

Nový Jičín má svého městského architekta. Komise složená ze zástupců radnice a nezávislých architektů ve výběrovém řízení, kterého se zúčastnilo 11 uchazečů, jednomyslně vybrala Martina Maternu z Opavy. Ten nebude zaměstnancem úřadu, ale na základě smlouvy bude poskytovat městu, ale i veřejnosti, developerům, investorům a vlastníkům nemovitostí poradenství a konzultace v oblastech architektury, urbanismu, územního plánování a památkové péče.

„Potěšil nás velký zájem architektů z celé republiky. Znamená to podle nás, že uchazeči důvěřují tomu, že to se zkvalitněním veřejného prostoru myslíme vážně a že v Novém Jičíně leží v tomto směru velký potenciál. Doufáme také, že nám městský architekt pomůže toto téma více zpopularizovat a přiblížit lidem,“ vysvětlil místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Externí spolupracovník úřadu bude nejenom poradcem, ale i odborným oponentem u významných projektů, jakými jsou například výstavba nových sportovišť nebo revitalizace sídlišť. „Bude v kontaktu zejména se zaměstnanci odborů investičního, bytového, územního plánování, životního prostředí, školství a dalšími, kteří se podílejí přípravě a realizaci investičních záměrů města,“ upřesnil místostarosta Václav Dobrozemský.

„Naším hlavním cílem je pozvednout stavební kulturu v Novém Jičíně,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje a investic na novojičínské radnici Jitka Pospíšilová. Městský architekt by se měl podílet na stanovení pravidel, jak nakládat s veřejným prostorem města, ulicemi, parky. Městský mobiliář by měl mít sjednocenou podobu. A radnice si od spolupráce s odborníkem slibuje i návrhy k řešení reklamního smogu v památkové rezervaci.

Městský architekt bude mít na radnici pravidelně konzultační hodiny. Úředníkům, podnikatelům i veřejnosti bude k dispozici od 7. června.

01.06.2021