Studenti se mohou hlásit na letní brigádu

Novojičínská radnice připravila pro studenty letní brigádu. V rámci již tradiční akce Zelené město budou zapojeni do pletí záhonů, natírání laviček, plotů a zábradlí, hrabání trávy, sbírání odpadků, čistění chodníků, zelených ploch nebo vodních toků. Město Nový Jičín by rádo podpořilo místní studenty (s trvalým bydlištěm v Novém Jičíně a místních částech), kteří budou mít před studenty z jiných obcí přednost. Brigáda bude rozdělena na 7 týdenních turnusů. První začne 11. července. Studenti mohou odpracovat minimálně 5 a maximálně 10 dní. Pracovní doba bude šestihodinová a odměna činí 100 Kč na hodinu.

„Jedná se o fyzickou práci venku, často i za nepříznivého počasí. Proto je důležité, aby každý zvážil, zda mu v práci nebudou bránit například nějaké zdravotní důvody či jiná omezení,“ řekla Kateřina Kuželová z odboru životního prostředí, která na telefonu 556 768 261 nebo na níže uvedené e-mailové adrese zodpoví případné dotazy uchazečů o brigádu.

Zájemci o brigádu budou muset absolvovat vstupní lékařskou prohlídku u závodního lékaře města Nový Jičín před podepsáním dohody o provedení práce.

„V dnešní době si studenti jen těžko hledají brigádu. Ztrácejí tak nejen možnost nějakého výdělku, ale ani nemají šanci naučit se pracovním návykům. Proto jsme v rozpočtu města vyčlenili 250 tisíc korun, které umožní realizaci akce, na které si mohou mladí lidé vydělat, pokud přispějí ke zvelebení města,“ uvedl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Studenti musí mít nejpozději v den nástupu na brigádu 16 let věku. Zájemci mohou podávat přihlášky do 16. 5. 2022 a to osobně, poštou na Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín nebo poslat naskenovanou na e-mailovou adresu: katerina.kuzelova@novyjicin.cz.

V případě, že bude více zájemců, než bude možné zaměstnat, bude z doručených přihlášek losováno. Formulář přihlášky je k dispozici zde.