Nový Jičín průkopníkem

Je to přesně rok, co ve městě přibylo 40 hnědých popelnic na gastroodpad. Nový Jičín se tak zařadil mezi jedno z prvních měst v republice, které se do třídění gastroodpadu zapojilo. Tento odpad končí v bioplynové stanici v Rapotíně, kde z něj vzniká elektrická energie, teplo a bioplyn.

Městský systém sběru gastroodpadu prezentovali zástupci města na konci ledna v Brně na konferenci Národní sítě zdravých měst a na semináři s názvem Ekologie a její budoucnost. “Byli jsme požádáni, abychom zde naše zkušenosti prezentovali za účasti zástupců ministerstva a starostů dalších obcí a měst. Jsem hrdý na to, že můžeme inspirovat další města se do třídění gastroodpadu zapojit,“ uvedl místostarosta města Ondřej Syrovátka.

“Občané města doposud vytřídili více než 46 tisíc tun gastroodpadu. Považujeme to za dobrý výsledek, jsme na předních příčkách mezi městy při takovém srovnání, s tím, že objem se až dva a půl znásobil proti úplnému začátku,“ doplnil. Město proto uvažuje, že zvýší počet popelnic na gastroodpad na svém území ze 40 na 60. „Do těchto nádob je možné ukládat nejen nespotřebované potraviny, ale také odřezky z ovoce, zeleniny a další tyto rostlinné i živočišné zbytky,“ upřesnila Eva Rusková z odboru životního prostředí. Protože odpad končí v bioplynové stanici, kde jsou schopni si poradit i s obaly, které nejsou kompostovatelné, vyhazované potraviny mohou být v igelitových sáčcích a plastových obalech, nesmí to však být sklo.

Sběr gastroodpadu je v tuto chvíli nákladnější než likvidace směsného odpadu. Zatímco za loňský rok je bilance mínus 40 tisíc korun, v dalších letech lze počítat s podobnou výši nákladů na sběr gastroodpadu a likvidaci směsného odpadu z důvodu navrhovaného navýšení poplatků za ukládání odpadu na skládku.