Nový Jičín má schválený rozpočet na rok 2023

Novojičínští zastupitelé na svém druhém zasedání projednali a schválili rozpočet města na rok 2023. Město bude příští rok hospodařit s celkovými příjmy ve výši zhruba 828 milionů korun, výdajová část by měla být přibližně 1 miliarda korun. Rozdíl mezi výdaji a příjmy pokryjí vlastní zdroje na účtech města. „Do přípravy rozpočtu na rok 2023 se promítly vysoké ceny energií a vysoká míra inflace. I přes tyto okolnosti je rozpočet proinvestiční, počítáme s realizací záměrů, které jsou obsaženy v koncepčních a strategických dokumentech města,“ řekl místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

Prioritou je zachování provozu a fungování příspěvkových organizací či sportovních zařízení. „Nezapomínáme i na běžnou údržbu a opravy městského majetku. Jedná se o opravy komunikací a chodníků, veřejného osvětlení, modernizaci bytového fondu či údržbu v budovách, které provozují školská a kulturní zařízení města,“ pokračoval Dobrozemský.

S ohledem na výrazný nárůst cen energií jsou aktuální energetické úspory. „Z těchto důvodů bude město pokračovat v modernizaci tepelného hospodářství, jejímž cílem je zvyšování účinnosti zařízení, snižování poruchovosti a provozních nákladů či snížení emisí. Kromě modernizace kotelen půjde například o opravu teplovodu v Loučce, jako pilotní projekt plánujeme vybudování fotovoltaické elektrárny na budově Technických služeb,“ dodal místostarosta Dobrozemský.

„Naší snahou bylo sestavit rozpočet, který by na jednu stranu zohledňoval prudký nárůst cen energií a materiálů, zároveň ale zahrnoval prostředky na investice a rozvoj města. V oblasti školství příští rok zrekonstruujeme zahradu v MŠ Jiráskova v hodnotě 4,6 milionů korun a kuchyni na ZŠ a MŠ Jubilejní, pracovišti Dlouhá za 14,5 milionů korun, která dodává obědy i pro další školská zařízení. V oblasti sportu proběhne dlouho očekávaná stavba nového skateparku za 11 milionů korun, která měly být započata již letos, ale nepodařilo se vybrat zhotovitele,“ uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka. „Dále chystáme například budování nových parkovacích míst dle koncepce parkování v celkové hodnotě asi 11 milionů korun, pokračování revitalizace okolí Čerťáku a vybudování nové vzduchotechniky v Beskydském divadle,“ doplnil Syrovátka.

Rostoucí ceny energií se odrážejí i v plánovaných investičních akcích města. „Budeme realizovat pilotní projekt fotovoltaiky v areálu Technických služeb města, jehož cílem je dosažení maximálního využití vyrobené elektřiny přímo v areálu.  Další z nákladnějších akcí je přestavba střediska zeleně technických služeb na Palackého ulici ve výši bezmála 18 milionu korun, která měla být původně realizována již v letošním roce. Z důvodu nedostatku některých materiálů spojeného s prudkým nárůstem cen byla akce přeložena na rok příští. V roce 2023 rovněž chystáme rekonstrukci Laudonova nádvoří tak, ať můžeme nádvoří zprůchodnit a občané jej mohou zase využívat,“ uvedl starosta města Stanislav Kopecký.

V plánu je také zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci Horního nádraží. Součástí rozpočtu jsou i finance, které budeme směřovat do místních částí Loučka, Žilina, Bludovice, Straník a Kojetín,“ uvedl místostarosta Jaroslav Perútka.

Vzhledem k tomu, že v letošním roce byl dokončen třetí z projektů, který byl hrazen z investičního úvěru, počínaje rokem 2023 bude město tento úvěr splácet. „Účelový úvěr byl schválen za výhodných podmínek v roce 2020 a byl určen na revitalizaci dvou bytových domů a rekonstrukci bývalého domu sester na bytový dům K Archivu. Celková výše čerpaného úvěru je 92,08 milionů korun a město jej bude splácet 15 let,“ uzavřel místostarosta Dobrozemský.