Ministr navštívil město

Na pozvání místostarosty Jaroslava Perútky v pondělí 13. února navštívil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka Nový Jičín. Během své návštěvy, na které ho doprovázela senátorka Ivana Váňová, měl příležitost zjistit, s jakými potížemi a potřebami se aktuálně potýkají poskytovatelé sociálních služeb na Novojičínsku.

Společně se zástupci města navštívil chráněné bydlení ARCHA Slezské diakonie určené osobám s mentálním postižením, Charitní dům Matky Terezy, nízkoprahové denní centrum a noclehárnu pro osoby bez domova. Závěrem dopoledního programu bylo setkání na Kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v Novém Jičíně, kde všem pracovníkům poděkoval. „Moravskoslezský kraj je z hlediska sítě poboček úřadu práce jedním z nejlepších v České republice, kde se daří vyřizovat veškerou agendu dávkové státní sociální podpory v zákonných termínech,“ uvedl Jurečka. „Co se týká zatížení přepočtu žadatelů na pracovníky pracoviště v kraji patří k jedním z nejlépe a nejefektivněji fungujícím v České republice, za což patří velké poděkování,“ doplnil.

Další plánovanou zastávkou byla městská organizace ProSenior, se svými registrovanými sociálními službami – odlehčovací službou, denním stacionářem a pečovatelskou službou, kde odpovídal na dotazy pracovníků i klientů. V odpoledních hodinách následovalo setkání se zástupci poskytovatelů sociálních služeb, úřadů a organizací pracující v sociální oblasti v aule radnice. Svou pracovní návštěvu města zakončil besedou s širokou veřejností v Trámovém sále Žerotínského zámku. Problematika dostupného bydlení, modernizace budov poskytovatelů služeb a zjednodušení administrativy spojené s financováním sociálních služeb nebo avizovaná změna v oblasti poskytování důchodů patřily mezi nejdiskutovanější témata dne.