Kavárničky opět žily

Po období, které nepřálo společnému setkávání, se ve dnech 11.-13. 4. opět uskutečnila společenská odpoledne „Kavárničky“ určená obyvatelům domů s byty zvláštního určení (DPS). Jednotlivá odpoledne zpestřená hudebním doprovodem se nesla v duchu příjemné nálady. Žáci Odborného učiliště a Praktické školy v Novém Jičíně společně se svými učiteli připravili pro seniory drobné občerstvení a po celé odpoledne se starali, aby seniorům nic nechybělo. Když bylo zapotřebí, ladně vypomohli i v tanečním páru. Vše probíhalo za doprovodu starosty města Stanislava Kopeckého, který seniory přivítal a během společně stráveného odpoledne jim popřál poklidné Velikonoce prožité v kruhu těch nejbližších.

Tato akce byla realizována v rámci projektu Vitální senior 2022, kdy se pásmem každoměsíčních akcí snažíme o opětovné zapojení našich seniorů do společenského, kulturního i sportovního dění v Novém Jičíně.

Poděkování patří nejen studentům a učitelům za jejich pomoc, ale také Odboru sociálních věcí a organizaci ProSenior za přípravu a realizaci těchto setkání.