I letos je výtěžek Tříkrálové sbírky rekordní

Občané města se i letos zapojili do Tříkrálové sbírky. Dárci věnovali na dobročinné účely rekordní částku 918 248 korun, tedy o téměř 65 tisíc korun více než vloni. Tříkrálová sbírka neprobíhala pouze v našem městě, ale i v okolních obcích, jež pod novojičínskou Charitu spadají – ve Starém Jičíně, Šenově u Nového Jičína, Kuníně a Bernarticích nad Odrou. V samotném Novém Jičíně se vybralo přes 433 tisíc korun. K tomuto rekordnímu výsledku pomáhalo téměř 470 dobrovolníků. V Novém Jičíně a jeho místních částech to bylo přesně 60 skupin, což je nejvíce za dobu trvání sbírky.

„Kasičky ovšem byly mnohem lehčí než v letech předešlých. Mincí ubývá, v kasičkách nacházíme především bankovky. Vzácné nejsou už ani bankovky v hodnotě tisíc a dva tisíce korun. Je pro nás velkým závazkem, abychom svěřené peníze použili co nejlépe a aby pomáhaly tam, kde mají,“ uvedla hlavní koordinátorka Tříkrálové sbírky Markéta Brožová.

„Jako již tradičně, 65 procent vybraných prostředků zůstane novojičínské Charitě, která většinu výtěžku použije na sociální bydlení, pomoc dětem ze znevýhodněného prostředí a na aktivity charitního rodinného klubu Hnízdo pořádající vzdělávací a volnočasové aktivity pro rodiny,“ informoval ředitel Charity Nový Jičín Marcel Brož. „Zbylých 35 procent poputuje na velké diecézní projekty, na celorepublikové projekty Charity a v neposlední řadě do krizového fondu, odkud jsou prostředky uvolněny při mimořádných událostech a na pomoc v zahraničí,“ doplnil.

„Pořádající Charitě, dobrovolníkům, i dárcům bych chtěl poděkovat za jejich štědrost jménem celého vedení města. Jsem rád, že i v tak nelehké době jako je tato jsou občané města ochotni pomáhat,“ uvedl starosta města Stanislav Kopecký. „Jak jsem již několikrát zmínil, nemůžeme pomoci těm, o kterých nevíme, že se nachází v tíživé životní situaci a naši pomoc potřebují. Pokud někoho takového znáte, kontaktujte novojičínskou Charitu, která bude hledat možný způsob pomoci,“ doplnil závěrem.

Více informací o Tříkrálové sbírce naleznete na www.charitanj.cz.