Telefonní seznam – podle struktury

Vedení města
Odbor kancelář vedení města
Odbor organizační
Odbor finanční
Odbor správy majetku
Odbor rozvoje a investic
Odbor bytový
Odbor sociálních věcí
Odbor školství, kultury a sportu
Odbor správních agend
Odbor přestupkových agend
Obecní živnostenský úřad
Odbor životního prostředí
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Odbor dopravy
Odbor kontrolní
Interní auditor
Městská policie
Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků
ProSenior Nový Jičín