Strategický plán rozvoje města Nový Jičín pro období 2007-2013

Výsledkem procesu strategického plánování je vytvořený dokument “Strategický plán rozvoje města pro období 2007-2013”, který bude využíván v uvedeném období jako jeden z podkladů pro sociálně-ekonomický rozvoj města. Strategický plán vytyčuje hlavní směry rozvoje města v následujících 7 letech. Základním východiskem pro zvolenou strategii je dlouhodobá rozvojová vize města do roku 2025, jíž by mělo být dosaženo postupným plněním krátkodobých až střednědobých cílů a priorit. Pro jejich úspěšné naplnění byly identifikovány jednotlivé projektové záměry a okruhy aktivit, jejichž postupnou realizací bude zajištěn rozvoj města ve všech klíčových oblastech.

pdf Vize 2025 (pdf, 264 KB)
pdf Strategický plán rozvoje města Nový Jičín pro období 2007–2013 (pdf, 455 KB)
pdf Cíle a swot analýzy 6 prioritních oblastí (pdf, 120 KB)
pdf Profil města Nový Jičín (pdf, 3 MB)
pdf Členové subkomisí pro strategický rozvoj (pdf, 59 KB)
pdf Členové komise pro strategický rozvoj (pdf, 38 KB)
pdf Prioritní oblasti (pdf, 110 KB)