SMS InfoKanál města

Registrace občana k odběru zpráv

Upozornění k registraci

Při registraci odebírání SMS je důležité vyplnění adresy, tj. uvedení lokality (místní části), ulice a čísla popisného. SMS charakteru odstávek vody, přerušení dodávek elektrické energie, plynu, havárií atd. budou zasílány na konkrétní adresy.

Vyplňované údaje (jméno, příjmení, adresa, …) lze psát s diakritikou.


Registrace

SMS zpráva zaslaná InfoKanálem města začíná písmeny „IK NJ“.

Zasílání SMS je zcela zdarma, veškeré náklady hradí město.


Změna registrace občana
Zadáním již zaregistrovaného telefonního čísla na stránce pro novou registraci Online registrace a ověřovacího captcha kódu je na toto telefonní číslo zaslána SMS s jednorázovým autorizačním kódem.

Po jeho zadání je zobrazena stránka, kde lze upravit odesílání zpráv na mobilní telefon odběratele (určit, zda si přeje SMS i nadále dostávat, upravit výběr témat) a další informace, které byly do
systému zadány při registraci (jméno, příjmení, adresa, …).


Další informace
Databáze telefonních čísel není poskytována dalším stranám. Službu provozuje společnost INFOKANÁL s. r. o., která je řádně registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů!

Registrací dáváte souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány informace z města, Vaše údaje budou použity výhradně pro tyto účely. Databáze nebude poskytována třetím stranám!

Občanům přejeme spokojenost s touto službou.

pdf Leták s informacemi o službě “SMS InfoKanál města” včetně informace jak se k odběru SMS přihlásit. (pdf, 493 KB)