Samospráva

Základní údaje o samosprávě

Město řídí devítičlenná rada města, v jejímž čele stojí starosta.

Zastupitelstvo města má 29 členů.

Volební období je čtyřleté. Komunální volby proběhly ve dnech 23. a 24. září 2022.

Samospráva je způsob řízení určitého celku, kdy daný subjekt o alespoň některých svých záležitostech rozhoduje sám autonomním způsobem, tedy „spravuje se sám“. Opakem samosprávy je výkon správy (rozhodování o určitých záležitostech) jiným, vnějším subjektem. Výhodou samosprávy je, že je blíže spravovanému subjektu než vnější a centrální řízení, a proto by měla být při zabezpečování lokálních či zájmově vymezených záležitostí efektivnější a levnější. Samosprávu lze členit na územní a zájmovou.

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Samospráva)