Projekt KOMPLAN – KA 06 – Odborné pracovní platformy

Cílem aktivity je vytvoření a zavádění systému spolupráce na plánování a financování sociálních služeb. Obce ve správním území obce Nový Jičín s rozšířenou působností budou opět osloveny prostřednictvím starostů (ve správním území obce Nový Jičín se nenachází žádná obec s pověřeným obecním úřadem) a bude s nimi v případě zájmu uzavřena smlouva o spolupráci na úseku plánování a financování sociálních služeb.

Tento proces bude zaštítěn odborným pracovníkem koordinátorem s tím, že přenos informací z obcí na kraj a obráceně a z MAS vnímáme jako jeden ze stěžejních požadavků na efektivní systém veřejné správy.

Členy odborné pracovní platformy budou vedoucí pracovníci Diskusních fór v KA 05 a dále:

 • starostové obcí
 • vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Nový Jičín
 • zástupce vedení města – metodický místostarosta
 • ředitelé/vedoucí poskytovatelů sociálních služeb
 • zástupci Moravskoslezského kraje, přizvaní v rámci diskuse nad určitým tématem
 • zástupce platformy MAS působící na Novojičínsku
 • koordinátor komunitního plánování

Náplň činnosti Pracovní platformy:

 • na základě zjištěných potřeb v rámci DF (KA 05) návrh cílů a opatření do rozvojové části nového KP s využitím místních zdrojů, potenciálu poskytovatelů a zásad zdravého finančního řízení
 • nastavení pro-klientské praxe v rámci výkonu sociální práce – principy case managementu
 • nastavení reálné a ufinancovatelné sítě sociální služeb na období 2019 až 2022
 • propojení nastavené koncepce na zdroje financování a jednotlivé finanční toky zúčastněných subjektů na této participaci
 • přenos informací ( o potřebách, projektových záměrech… a pod) v rámci stávajících struktur veřejné správy (obce, kraj) a dalších forem (MAS apod.)
 • sounáležitost a výstupy k tvorbě Katalogu sociálních služeb

Zpracovaný komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících bude obsahovat náležitosti dle zákona č. 108/2006.