Projekt KOMPLAN – KA 05 – Diskusní fóra (Práce v pracovních skupinách)

Cílem této KA je nejdříve na startu projektu revize struktury Pracovních skupin, sestavených mimo standardní proces komunitního plánování, z pracovníků obecních úřadů různých úrovní. Tyto pracovní skupiny budou poté pracovat na bázi Diskusních fór (DF), a to velmi úzce, aktivně a erudovaně s ústředním jednacím tématem – definicí potřeb v komunitní oblasti – tj. sociálních a souvisejících.  V práci DF preferujeme svobodné vyjadřování, koncensus  tzn. základní principy komunitního plánování.

V rámci procesu komunitního plánování fungují v Novém Jičíně 4 PS a takto budou nastavena i DF projektu:

  • péče o handicapované,
  • péče o seniory,
  • péče pro sociální začleňování,
  • péče o rodinu.

DF jsou tvořeny na principu triády – tj. 1. zastoupení zadavatele (vedoucí skupiny, sociální pracovník), 2. určení pracovníci poskytovatelů, 3. samozřejmě také uživatelů, případně dalších zájemců hájících zájmy uživatelů. DF řeší konkrétní problémy a úkoly, navrhuje priority a dává podněty a připomínky. Jednotlivé obce budou vyzvány, aby v případě zájmu, staly řádnými členy DF.

Dále bude na principu triády zřízena řídící skupina (ŘS), která je tvořena vedoucími jednotlivých pracovních skupin, koordinátorem KP, vedoucím odboru soc. věcí a metodickým místostarostou (starostou).

Řídící skupina bude vrcholným schvalujícím orgánem procesu KP, bude zastřešovat jak Diskusní fóra, tak Odbornou platformu, z jejich výstupů budou vycházet veškeré výstupní dokumenty procesu komunitního plánování pro rozhodnutí v orgánech města.

pdf Zápisy Péče o handicapované 2018 (pdf, 2 MB)
pdf Zápisy Péče o rodinu 2018 (pdf, 865 KB)
pdf Zápisy Péče o seniory 2018 (pdf, 1 MB)
pdf Zápisy Péče o sociální začleňování 2018 (pdf, 1 004 KB)
pdf Zápisy diskusních fór leden 2019 (pdf, 907 KB)
pdf Zápisy diskusních fór únor 2019 (pdf, 736 KB)
pdf Zápisy diskusních fór březen 2019 (pdf, 770 KB)
pdf Zápisy diskusních fór duben 2019 (pdf, 789 KB)
pdf Zápisy diskusních fór květen 2019 (pdf, 688 KB)
pdf Zápisy diskusních fór červen 2019 (pdf, 1 MB)