Projekt KOMPLAN – KA 04 – Dny sociálních služeb (DSS)

Cílem aktivity je seznámit a zapojit veřejnost, uživatele a potencionální uživatele v rámci ORP do sociální oblasti  procesu komunitního plánování.

Tuto KA vnímáme jako prostředek ke zvýšení informovanosti veřejnosti a propagaci projektu, cílové skupiny projektu o nastavení sociálních a spolupracujících služeb v daném území, díky realizaci KA dojde k posílení sounáležitosti zainteresovaných subjektů. Celkem po dobu realizace projektu se budou konat dva DSS, na Masarykově náměstí v Novém Jičíně a to i za nepříznivého počasí.

Dílčími aktivitami budou:

  • Tvorba a cílená distribuce letáků a plakátů za účelem zapojení široké veřejnosti
  • Možnost pomoci a konzultace v sociální oblasti
  • Nabídka a prezentace sociálních služeb a aktivit zájmových sdružení pro občany
  • Poradenství – dávky sociální péče, kompenzační pomůcky atd.,
  • Informační panely – nástěnky
  • Představení procesu komunitního plánování, sběr informací do tohoto plánování
  • Workshopy ergoterapií apod., doprovodný kulturní program místních zájmových skupin
  • Po celou dobu pořádání průběžné přestavování jednotlivých subjektů zapojených do oblasti sociálních služeb ve správním území
  • V průběhu celého dne budou v rámci medializace a propagace projektu a celého procesu k dispozici propagační a informační materiály

Dílčím cílem je snaha přilákat na dny soc. služeb i občany ze správního území ORP, neboť organizace  dnů soc. služeb by byla v jednotlivých obcích časově i finančně náročná.