Projekt KOMPLAN – KA 03 – Vzdělávání

Cílem KA 03 je proškolení osob všech čtyř CS zapojených do projektu, a to vždy v oblastech jejich avízovaných potřeb (provedená analýza formou dotazování).

Cílová skupina 01 – zadavatelé se zúčastní těchto školení:   

 1. Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách – 1denní – legislativní změny, novelizace
  rok 2018 – 10 osob (5 obce I. + 5 ORP)
  rok 2019 – 10 osob (5 obce I. + 5 ORP)
 1. Vyrovnávací platba – 1denní – sounáležitosti, podmínky a cash flow finančních toků při poskytování soc.sl. (kraj – obec ORP – obec)
  rok 2019 – 10 osob (obce I. + ORP)
 1. Cílené řízení diskusí – 1denní – zvládnutí různorodých forem diskusí, které vládnou vytváření nových procesů, produktů, spoluprací, fór, jednání apod. Je nutno se naučit tyto diskuse efektivně řídit, aby byly splněny cíle setkávání v dané časové dotaci a přinesly konstruktivní výsledek. Forma interaktivního vzdělávání vč. tréninků dovedností. Tyto dovednosti budou využívány i v rámci dalších KA projektu (04, 05, 06)
  rok 2018 – 10 osob = 1 skupina á 10 osob

Cílová skupina 02 – poskytovatelé se zúčastní těchto školení:

 1. Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách – 1denní – legislativní změny, novelizace
  rok 2019 – 30 osob (30 spolupracujících zařízení)
 1. Cílené řízení diskusí – 1denní – zvládnutí různorodých forem diskusí, které vládnou vytváření nových procesů, produktů, spoluprací, fór, jednání apod. Je nutno se naučit tyto diskuse efektivně řídit, aby byly splněny cíle setkávání v dané časové dotaci a přinesly konstruktivní výsledek. Forma interaktivního vzdělávání vč. tréninků dovedností. Tyto dovednosti budou využívány i v rámci dalších KA projektu (04, 05, 06)
  rok 2018 – 10 osob = 1 skupina á 10 osob