Projekt KOMPLAN – KA 02 – Spolupráce s obcemi

Cílem KA 02 je posílení informovanosti autonomních obcí ve správním obvodu o změnách v oblasti sociálních služeb, o procesech komunitního plánování (dále jen KP) a jejich následné aktivní zapojení do této sociální oblasti. Tuto základní informovanost povýšíme o erudované postoje obcí k efektivnímu způsobu financování této oblasti v rozpočtové sféře a samotné finanční cash flow za poskytované soc.sl. Tímto způsobem připravíme prostor pro následnou úspěšnou realizaci Diskusních fór (KA 05) a Odborných pracovních platforem (KA 06).