Přehled

Usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 519/Z21/2022 ze dne 13.06.2022 byly schváleny následující Programy na poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín.

  • pdf Program města Nový Jičín na podporu sportu pro rok 2023 (pdf, 495 KB) (zveřejněno 17.06.2022)
    • A. Podpora jednorázových sportovních akcí
    • B. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 20let
    • C. Podpora sportovní činnosti dospělých nad 20 let
    • D. Podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2022 do 03.10.2022

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2022 do 03.10.2022

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2022 do 03.10.2022

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2022 do 03.10.2022

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od od 01.09.2022 do 03.10.2022 (podprogramy B, C).
Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od od 03.10.2022 do 02.11.2022 (podprogramy A, D, E).

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2022 do 03.10.2022

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.08.2022 do 30.10.2022. (nejpozději ve lhůtě 18 měsíců od uvedení zařízení vymezeného v podprogramu do trvalého provozu, v případě, že zařízení bude příslušenstvím novostavby, počíná běžet tato lhůta od účinnosti dokladu o povolení k užívání stavby).

Lhůta pro podávání žádosti o dotaci: od 01.08.2022 do 30.09.2022


Schválené výše programové dotace 2022/2023:

pdf Schválená výše dotace města Nový Jičín na podporu kultury (pdf, 173 KB)
pdf Schválená výše dotace města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit (pdf, 194 KB)
pdf Schválená výše dotace města Nový Jičín na podporu sportu (pdf, 417 KB)
pdf Schválená výše dotace města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče (pdf, 32 KB)
pdf Schválená výše dotace města Nový Jičín na podporu sociální oblasti (pdf, 355 KB)
pdf Schválená výše dotace města Nový Jičín na podporu životního prostředí_ex_post (pdf, 29 KB)
pdf Schválená výše dotace města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek (pdf, 45 KB)
pdf Schválená výše dotace města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče (pdf, 32 KB)

Publikováno: 04.01.2023 (12:58)