Přehled

Usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 212/Z10/2020 ze dne 15.06.2020 byly schváleny následující Programy na poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín.
 • pdf Program města Nový Jičín na podporu sportu (pdf, 20 MB)
  • A. Podpora jednorázových sportovních akcí
  • B. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 20let
  • C. Podpora sportovní činnosti dospělých nad 20 let
  • D. Podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2020 do 01.10.2020.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2020 do 01.10.2020.

 • Program města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek

Program letos nebude realizován.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2020 do 01.10.2020.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2020 do 01.10.2020 (podprogramy B, C).
Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.10.2020 do 31.10.2020 (podprogramy A, D, E).

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2020 do 01.10.2020.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.08.2020 do 30.09.2020 (nejpozději ve lhůtě 18 měsíců od uvedení zařízení vymezeného v podprogramu do trvalého provozu, v případě, že zařízení bude příslušenstvím novostavby, počíná běžet tato lhůta od účinnosti dokladu o povolení k užívání stavby).

 • Program města Nový Jičín na podporu estetizace objektů – dotace ex post

Program letos nebude realizován.


Schválené programové dotace 2020/2021:

pdf Program města Nový Jičín na podporu kultury (pdf, 646 KB)
pdf Program města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit (pdf, 435 KB)
pdf Program města Nový Jičín na podporu sportu (pdf, 697 KB)
pdf Program města Nový Jičín na podporu sociální oblasti (pdf, 448 KB)
pdf Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče (pdf, 210 KB)
pdf Program města Nový Jičín na podporu životního prostředí – dotace ex post (pdf, 28 KB)

Publikováno: 22. 12. 2020 (08:55)