Programové dotace 2019/2020 – přehled

Usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 84/Z4/2019 ze dne 03.06.2019 byly schváleny následující Programy na poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín.
 • Program města Nový Jičín na podporu sportu
  • A. Podpora jednorázových sportovních akcí
  • B. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 20let
  • C. Podpora sportovní činnosti dospělých nad 20 let
  • D. Podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 02.09.2019 do 02.10.2019.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 02.09.2019 do 02.10.2019.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 02.09.2019 do 02.10.2019.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 02.09.2019 do 02.10.2019.

 • Program města Nový Jičín na podporu sociální oblasti
  • A. Podpora sociálních služeb dle zákona o sociálních službách
  • B. Podpora jednorázových akcí v oblasti sociální
  • C. Podpora celoroční činnosti v oblasti sociální
  • D. Podpora občanů města Nový Jičín v pobytových sociálních zařízeních
  • E. Podpora dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci u podprogramu A, D, E: od 01.10.2019 do 31.10.2019.
Lhůta pro podávání žádostí o dotaci u podprogramu B, C: od 02.09.2019 do 02.10.2019.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 02.09.2019 do 02.10.2019.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.08.2019 do 30.09.2019 (nejpozději ve lhůtě 18 měsíců od uvedení zařízení vymezeného v podprogramu do trvalého provozu, v případě,
že zařízení bude příslušenstvím novostavby, počíná běžet tato lhůta od účinnosti dokladu o povolení k užívání stavby).

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.08.2019 do 30.09.2019.

Publikováno: 26. 6. 2019 (8:08)


Schválené programové dotace 2019/2020:

pdf Program města Nový Jičín na podporu kultury (pdf, 215 KB)
pdf Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče (pdf, 93 KB)
pdf Program města Nový Jičín na podporu estetizace objektů-dotace ex-post (pdf, 101 KB)
pdf Program města Nový Jičín na podporu sociální oblasti (pdf, 363 KB)
pdf Program města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit (pdf, 263 KB)
pdf Program města Nový Jičín na podporu životního prostředí-dotace-ex post (pdf, 22 KB)
pdf Program města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek (pdf, 64 KB)
pdf Program města Nový Jičín na podporu sportu (pdf, 555 KB)

Publikováno: 13. 1. 2020 (16:34)