Kulturní památky

docx Program města pro zachování a obnovu kulturních památek pro rok 2022 (docx, 278 KB)
xls Pr01_kritéria_památky_RM (xls, 41 KB)
xls pr02-žádost-o-dotaci-obecná-část (xls, 58 KB)
xls pr03-žádost-o-dotaci-rozpočet-projektu (xls, 34 KB)
docx Pr04_Vzor_smlouvy_památky (docx, 279 KB)
docx Pr05_Tabulka_publicity_památky (docx, 353 KB)
xls Pr06_Závěrečná_zpráva_a_vyúčtování (xls, 35 KB)
xls Pr07_Vyúčtování_výdaje (xls, 36 KB)
xls Pr08_Vyúčtování_zdroje (xls, 31 KB)
docx Pr09_Oznámení_o_vrácení_prostředků (docx, 267 KB)
docx Pr10_Vzor_žádosti_o_prominutí_odvodu_památky (docx, 267 KB)