Program Města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek (2017)

pdf Program Města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek (pdf, 486 KB)
pdf Kritéria (pdf, 399 KB)
pdf Pr02 Žádost o dotaci – obecná část (pdf, 174 KB)
xls Pr02 Žádost o dotaci – obecná část (xls, 51 KB)
pdf Pr03 Žádost o dotaci – rozpočet (pdf, 141 KB)
xls Pr03 Žádost o dotaci – rozpočet (xls, 36 KB)
pdf Pr04 Vzor smlouvy (pdf, 387 KB)
pdf Pr05 Tabulka publicity (pdf, 132 KB)
pdf Pr06 Závěrečná zpráva a vyúčtování (pdf, 112 KB)
xls Pr06 Závěrečná zpráva a vyúčtování (xls, 37 KB)
pdf Program Města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek (pdf, 486 KB)
xls Pr07 Vyúčtování (xls, 38 KB)
pdf Pr08 Vyúčtování – zdroje (pdf, 135 KB)
xls Pr08 Vyúčtování – zdroje (xls, 38 KB)
pdf Pr09 Oznámení o vrácení finančních prostředků (pdf, 104 KB)
pdf Pr10 Vzor žádosti o prominutí odvodu (pdf, 116 KB)

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 1.9.2016 do 30.9.2016