Program města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek

pdf Program Města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek (pdf, 488 KB)
xls Pr01 Kritéria pro hodnocení žádosti (xls, 43 KB)
xls Pr02 Žádost o dotaci – obecná část (xls, 51 KB)
xls Pr03 Žádost o dotaci – rozpočet (xls, 36 KB)
rtf Pr04 Vzor smlouvy (rtf, 256 KB)
rtf Pr05 Tabulka publicity (památky) (rtf, 246 KB)
xls Pr06 Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace (xls, 37 KB)
xls Pr07 Závěrečné vyúčtování dotace – přehled výdajů (xls, 38 KB)
xls Pr08 Závěrečné vyúčtování dotace – zdroje financování (xls, 38 KB)
rtf Pr09 Oznámení o vrácení finančních prostředků (rtf, 57 KB)
rtf Pr10 Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně/penále (rtf, 45 KB)