Program Města Nový Jičín na podporu životního prostředí – dotace ex post (2019)

pdf Program města Nový Jičín na podporu životního prostředí – dotace ex post (pdf, 426 KB)
xls Pr01 Žádost o poskytnutí dotace – čistírna odpadních vod (xls, 67 KB)
rtf Pr02 Kritéria pro hodnocení žádosti – čistírna odpadních vod (rtf, 118 KB)
rtf Pr03 Vzor smlouvy – čistírna odpadních vod (rtf, 175 KB)
xls Pr04 Žádost o poskytnutí dotace – ekologické vytápění (xls, 70 KB)
pdf Pr05 Kritéria pro hodnocení žádosti – ekologické vytápění (pdf, 211 KB)
rtf Pr06 Vzor smlouvy – ekologické vytápění (rtf, 175 KB)