Program Města Nový Jičín na podporu životního prostředí – dotace ex post (2017/2018)

pdf Program Města Nový Jičín na podporu životního prostředí – dotace ex post (pdf, 424 KB)
xls Pr01 Žádost o poskytnutí dotace – čistírna odpadních vod (xls, 73 KB)
rtf Pr02 Kritéria pro hodnocení žádosti – čistírna odpadních vod (rtf, 115 KB)
rtf Pr03 Vzor smlouvy – čistírna odpadních vod (rtf, 167 KB)
xls Pr04 Žádost o poskytnutí dotace – ekologické vytápění (xls, 77 KB)
rtf Pr05 Kritéria pro hodnocení žádosti – ekologické vytápění (rtf, 118 KB)
rtf Pr06 Vzor smlouvy – ekologické vytápění (rtf, 171 KB)