Program Města Nový Jičín na podporu životního prostředí – dotace ex post (2016/2017)

Podprogramy:

  • Podpora vybudování malých domovních čistíren odpadních vod ve městě Nový Jičín
  • Podpora realizace ekologického vytápění v části města Nový Jičín – Kojetín

pdf Program_na_podporu_zivotniho_prostredi (pdf, 422 KB)
xls Pr01_Zadost_COV (xls, 64 KB)
rtf Pr02_Kriteria_COV (rtf, 116 KB)
rtf Pr03_Vzor_smlouvy_COV (rtf, 170 KB)
xls Pr04_Zadost_ekologicke_vytapeni (xls, 68 KB)
rtf Pr05_Kriteria_ekologicke_vytapeni (rtf, 118 KB)
rtf Pr06_Vzor_smlouvy_ekologicke_vytapeni (rtf, 173 KB)

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 1.8.2016 do 30.9.2016
(nejpozději ve lhůtě 18 měsíců od uvedení zařízení vymezeného v Podprogramu do trvalého provozu, v případě, že bude zařízení příslušenstvím novostavby, ve lhůtě 18 měsíců od účinnosti dokladu o povolení k užívání stavby)